Blogg, Portfolio, Rabatt på Fotosidan Magasin och försäkring, alla Premium-artiklar, obegränsad uppladdning

Plusmedlemskap kostar 220 kr per år

Annons

Proffsfoto

Artiklar > Anrik fotoutbildning läggs ner

Anrik fotoutbildning läggs ner

Bilden är inte tagen i Gamleby utan på en annan fotoskola.
 

Många svenska reklam- och modefotografer har gått Fotoskolan i Gamleby. Efter att YH-myndigheten återigen ger yrkesfoto-utbildningen avslag så läggs den nu ned. Kvar finns kursen "Gestaltande foto".

Yrkesfotoutbildningen har under många år bedrivits i Gamleby; de senaste åren i folkhögskolans regi.

Utbildningen räknas som en yrkeshögskola och lyder därför under YH-myndigheten. De har nu för andra året i följd givit avslag på folkhögskolans ansökan att ansökan om att få starta utbildningen till hösten.

– Vi har ännu inte fått se någon motivering på avslaget. Så orsaken kan vi just nu bara spekulera i. Men en tolkning man förstås kan göra är att arbetsmarknaden är mättad, att behovet av fotografer inte är tillräckligt stort, säger rektor Karin Olsson till vt.se.

Hon berättar att utbildningen delvis formades om inför att den nya ansökan skickades in i höstas för att möta dagens och framtidens behov på marknaden. Gamleby folkhögskola kommer inte att ansöka om att få starta utbildningen på nytt. Den högskoleförberedande ettåriga kursen ”Gestaltande foto” blir kvar och kan numer även läsas på distans.Publicerad 2017-02-08. Läst av 4346 personer.
Blogg, Portfolio, Rabatt på Fotosidan Magasin och försäkring, alla Premium-artiklar, obegränsad uppladdning

Plusmedlemskap kostar 220 kr per år

Fotosidan uppskattar att du diskuterar våra artiklar. Håll en god ton och håll dig till ämnet för ett bra debattklimat.Logga in för att kommentera

2017-02-08 17:23   luminousoctaves
Oj, inte helt oväntat, men väldigt tråkigt.
Troligen inte den sista högre fotoutbildningen som får stänga ner. Trist utveckling.

Yrgo/Fotoskolan Göteborg fick inget YH-stöd i år.
Biskops Arnö verkar ha klarat sig.
2017-02-08 20:03   ctlindsten
Konstigt att det läggs ner när så många vill bli fotografer i dagens samhälle.
Mrdoderhult 2017-02-08 21:49
Kan bero på det finns för många fotografer, En YH-utbildning ska ju täcka upp ett yrke som det saknas utövare till...
luminousoctaves 2017-02-08 21:50
Ja, det rimmar inte riktigt med verkligheten, där bilden får en allt större betydelse. Men det här gäller YH-utbildningar som är beroende av statligt stöd för att få finnas till. Om YH-myndigheten inte anser att det finns arbetstillfällen att utbilda till så drar de in stödet. (Att nästan alla fotograftjänster har omvandlats till frilans / egenföretagare är något man har svårt att räkna in uppenbarligen.)
Mrdoderhult 2017-02-08 21:56
Större betydelse men ska inte kosta nått...
ctlindsten 2017-02-08 23:03
Niklas du verkar arg..... lugn med punkterna......
Mrdoderhult 2017-02-08 23:54
Nä då ingen fara, var bara mer ett konstaterande.. :-)
Janne H 2017-02-09 07:13
Kanske tråkigt, men verkligheten är den att det finns idag betydligt fler av både fotografer och kameraägare än vad som efterfrågas. Priset på våra bilder pressas neråt, att leverera kvalitet och på så sätt överleva blir allt svårare. Snabbt och billigt ska det levereras, det är vad som efterfrågas tyvärr.

Vi som livnär oss på enbart fotografering blir allt färre. Det stora flertalet verkar idag ha något lönsammare arbete att försörja sig på och kan därmed hänga med hur långt som helst i den pågående prisdumpningen....Det är den verklighet vi lever i dessvärre.
2017-02-08 22:31   PMD
Varför måste Gamleby ha tillstånd från YH-myndigheten för att ge kurser?

Tillägg: OK, det verkar vara fråga om något slags ekonomiskt stöd från YH-myndigheten som behövs. Går det inte att hålla utbildningen annars?
luminousoctaves 2017-02-08 22:34
Det går att göra om utbildningen till folkhögskola, men då gäller helt andra ekonomiska förutsättningar.
PMD 2017-02-09 00:37
Handlar det om rätten för studenterna att ta statliga studielån, eller om ekonomiska bidrag till skolan så att den inte behöver ta ut kursavgifter? Om det är det senare så förstår jag att det inte går så bra att driva skolan vidare. Få studenter har väl råd att bekosta sin egen utbildning?
luminousoctaves 2017-02-09 07:47
Om jag har förstått rätt så har YH-myndigheten ett uppdrag att stimulera kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden. Det finns långa listor med kompetensområden som plockar ut YH-stöd.

Det har funnits ett antal YH-utbildningar inom fotografi (Nordens, GBG, Gamleby, STHLM) som har fått ekonomiskt stöd för att driva yrkesförberedande utbildningar. Stödet omförhandlas vartannat år (men inte synkroniserat mellan skolorna).

De senaste åren har YH-myndigheten sett ett minskat behov av anställda fotografer. Därför har man dragit in stödet stötvis. Nordens/Biskops Arnö förlorade stödet för något år sedan men har nu fått tillbaka det. Fotoskolan STHLM likaså. Gamleby förlorade stödet tidigare och verkar nu ha fått avslag igen. Likaså Fotoskolan Göteborg trots att man har gjort om sin utbildning något och döpt om sig till Yrgo.

Det återstår att se hur det går för Nordens fotoskola och Fotoskolan STHLM.
STHLM har gjort om sin utbildning och fokuserar nu mer på rörlig bild.
Nordens Fotoskola borde rimligtvis göra något radikalt med tanke på tidningskrisen men jag känner inte till några större förändringar i kursutbudet än.

Jag har förstått att söktrycket på de högre utbildningarna har minskat rejält de senaste åren, vilket går emot tanken på att alla vill bli fotografer. Det är visserligen många som vill fotografera, men man är inte beredd att ta studielån för att lära sig yrket på en skola. Ungefär så.

Intressant är att Kulturama fortfarande kör sin relativt kostsamma fotoutbildning, där eleverna betalar ur egen ficka för att få studera (kostar runt 50.000, men kan tas som studielån). De har också gjort om sitt kursutbudet från tidigare.
luminousoctaves 2017-02-09 08:42
Vad jag kan se tar Bildjournalistikprogrammet 180p på Mittuniversitetet i Sundsvall inte in några elever i år heller (stoppade intaget förra året).
2017-02-08 23:19   Rolz
"Gilla läget". Jag har aldrig gått någon utbildning utan är självlärd i det lilla jag kan. Men visst, mina lärare var äldre och även yngre fotografer som man kunde fråga och de flesta dela gärna med av sina erfarenheter (fanns några som inte ville det givetvis).

Detta var när det digitala i slutet av 90-talet och början på 2000-talet började att slå igenom med stor kraft då digitala kameror började sjunka i priset och blev bättre och bättre. Jag fortsatte under flera år att kombinera mitt jobb som busschaufför och mitt fotograferande vilket passade mig.

Omkring 2009-2010 märkte jag framförallt att dags som kvällspressen började minska med sina uppdrag fram tills nu när det finns mycket lite kvar från tiden när man kunde om man ville i stort sett klara sig ekonomiskt som frilansfotograf åt pressen. Sedan finns givetvis de som hittade sin nisch och är mycket duktiga och trygga i det.

Jag har lagt ned mitt fotograferande numera mer eller mindre och försörjer mig med annat och är inte det minsta förvånad att fotoutbildningar läggs ned för att försörja sig helt och hållet om man inte har hitta sin nisch och är som sagt jäkligt unik och bra på det man gör. //R
2017-02-09 10:46   rayoflight
Numera är ju alla "fotografer", med en mobiltelefon i fickan. Media efterlyser hela tiden bilder från allmänheten. Specialistjobben blir ju kvar, men den kakan är inte stor numera. Amatörerna har utvecklat en skicklighet som inte står proffsen efter. Bildskörden, inte minst på denna websida, vittnar det.
Svar från froderberg 2017-02-09 10:58
Detta är en utbildning till kommersiell fotograf som har stor respekt i branschen. Jag har svårt att se hur mobilkamerorna skulle påverka vilka fotografer som reklambyråerna anlitar. Däremot går en del pengar från stillbild till video. Det är därför den här utbildningen satsat mer på video.

Debatten har varit kring om skolorna utbildar till arbetslöshet eftersom det finns få anställningar. Men det har aldrig varit vanligt med anställda reklam- och modefotografer. Det är ett utpräglat frilansjobb sedan hundra år tillbaka. Så hur arbetsmarknaden ser ut för studenterna får mätas med andra mått. Svenska Fotografers Förbund har därför gjort en ny branschundersökning.
j3n5 2017-02-10 07:06
Nu vet inte jag hur den aktuella ansökan är utformad men det finns flera saker jag kan tänka mig att myndigheten kan göra nedslag på. Ett är ambitionen att vara konstnärlig. Förmodligen menar man att Gamleby är en ren yrkesutbildning men det är svårt att förklara skillnaden mellan kvalitet och konst. Normalt söker man en YH-utbildning tillsammans med bransch som vidimerar behovet. Saknas det stödet är det svårt. Det går också att ansöka om utb som leder till eget företagande men då blir det svårare och mer konkurrens. Sedan är det ju rätt tydligt att branschen går mot någon slags allt-i-allo medieproducent som kan förpacka en artikel med fräscha bilder och storytelling istället för journalist + fotograf som vi vill minnas. Beskriver man en rätt splittrad yrkeskompetens i ansökan kan det också ses om en stor brist. Dessutom finns ett nytt SeQF-kvalificeringssystem att ta hänsyn till. Det syftar till att jämställa nivån på utbildning i Europa. YH kan ligga mellan 5-6 där 6 jämställs med en kanditatexamen. Bra på många sätt men samtidigt visar det också tydligt att utb jämställs med högskolors dito. Då gäller det att ha koll på skillnaden mellan både utb form och utgång i yrkesidentitet. Det ska förklaras, motiveras och vidimeras i olika steg.

Många tidigare folkhögskolor har gått mot YH helt enkelt eftersom den statliga finansieringen är bättre. Det är den ju så klart eftersom man menar att det finns ett arbetsmarknadsbehov jämfört med fokhögskolor som är sprungna ur ett folkbildningsideal. Men det finns ett problem med kreativa, utbildningar av hög samhällsvikt men som saknar det tydliga branschstödet som t ex en CAD- eller redovisningskonsultsutbildning kan ha. Därför har YH-myndigheten också öppnat upp för konst- och kulturutbildningar men det verkar inte som om Gamelby söker där.

Min spontana tanke är att vi politiskt borde göra en översyn på Folkhögskolornas betydelse och förhoppningsvis uppvärdera den.
luminousoctaves 2017-02-10 11:20
Jens, du får gärna utveckla dina tankar kring folkhögskolan. Inte för att jag ifrågasätter dina resonemang, tvärtom, jag är nyfiken på vad du menar.
j3n5 2017-02-10 22:20
Lite förenklat uttryckt så bygger folkhögskolor på bildningsideal, dvs vad som är viktigt för att du som människa ska växa. Högskola bygger på ett utbildningsideal, dvs den kunskap du behöver skaffa för att nå en viss intelektuell nivå. Yrkeshögskola bygger på ett fortbildningsideal, dvs vad du behöver lära dig för att behärska en viss yrkesroll.

Sedan finns nu det där SeQF-systemet som säger att folkhögskola kan vara nivå 4, Yrkeshögskoleexamen 5, kvalificerad yrkeshögskoleexamen 6, kandidatexamen 6, magisterexamen 7 och doktorsexamen 8. Värt att notera är också att gymnasieexamen ger 4 och gymnasiesärskoleexamen ger 2, dvs samma som grundskola.

Det ger att folkhögskolestudier jämställs med gymnasiestudier och gymnasiesärskola jämställs med grundskola fast det påstås vara yrkesutbildning.

Mitt i detta finns olika kriterier kring vad varje nivå innebär i kunskap, färdighet och kompetens.

Allt är knepigt, exkluderande och starkt hierarkiskt. Vet inte om du blev klokare av detta..?
Mattias Karlsson Sjöberg 2017-02-14 21:32
Jag tycker detta är intressant men jag har inte pejlat av allt under alla år, så jag kan ha missuppfattat saker. Min uppfattning har varit att det är så här:

Klassiska folkhögskoleutbildningar har ombildat sig till YH (gamla KY) som ett sätt att ta ett steg framåt och använda en mycket djupare ekonomisk brunn. Nackdelen har väl varit att det är en återvändsgränd. YH är väl nästan per definition temporärt, om jag minns rätt.

Så nu finns två vägar. Bakåt till folkhögskola igen, eller framåt till akademisk utbildning (att försöka liera sig eller flytta in i en Högskolemiljö). Nackdelen med framåt, så som det varit med alla yrkesutbildningar som blivit högskoleprogram, är att det inte är samma slags elever längre. Och det är heller inte samma lärare. Och inte samma innehåll.

Dock tycker jag personligen att intresseorganisationerna verkligen ska kämpa rejält för en tillväxt av fotografi på den akademiska nivån. Då överlever yrket som mer än ett hantverk.

Merläsning

Permanent förbud mot drönare i centrala Stockholm

Från och med den 26 mars blir det permanent förbjudet att flyga drönare i de mest centrala delarna av Stockholm. Läs mer... 8

Test: Sony A9 II

Plus Sony har uppdaterat A9, deras sport-, action- och pressfotokamera i första hand riktad till yrkesfotografer. Grundprestanda är desamma, upplösningen och topphastigheten har inte ändrats. Men trots detta är A9 II en ny och faktiskt avsevärt bättre kamera än sin föregångare. Läs mer... 16

Fujifilm X-T4 har inbyggd bildstabilisering

Nya Fujifilm X-T4 kan ses som en efterträdare till X-H1 och storasyskon till X-T3. Den största nyheten är bildstabiliseringen, men kameran bjuder på en lång rad förbättringar. Läs mer... 14

Test: Sony FE 20 mm f/1,8 G

Plus Sony introducerar ett objektiv som de tror kommer att uppskattas av många entusiaster, ett litet fast och lätt ljusstarkt vidvinkelobjektiv: FE 20 mm f/1,8 G. Fotosidan har fått möjlighet att testa det innan lanseringen och vi är imponerade. Läs mer...

Nya studioblixtar från Elinchrom med TTL och HSS

Elinchroms nya studioblixtar ELC 125 och ELC 500 kan användas med TTL-blixtautomatik och vid exponeringstider upp till 1/8000 sekund tack vare HSS-teknik.  Läs mer... 11

Test: Samyang AF 24/2,8 FE

Plus Samyang fortsätter bygga AF-objektiv som passar till Sonys spegelfria kameror. Här testar vi ett 24 mm vidvinkel som tack vare den måttliga maxbländaren på f/2,8 kan byggas både lätt och mycket kompakt. Läs mer... 2

Photoshop fyller 30 år - firas med nya funktioner

Den 19 februari 1990 lanserades Photoshop 1.0 för 895 US-dollar. 30 år senare firar Adobe genom att uppdatera programmet med förbättrade funktioner. Läs mer... 5

Test: Sony FE 400 mm f/2,8 GM OSS

Plus Vi testar Sony FE 400 mm f/2,8 GM OSS som är ett modernt supertele i toppklass. Läs mer... 2

Nikon Z-serien får nya funktioner

Ny firmware till Nikons Z6 och Z7 ger en ny autofokus-funktion och två rejäla förbättringar av befintliga funktioner. Även Z50 får ny firmware som ger förbättrad autofokus. Läs mer... 13

Canada Goose gör jacka för fotografer

Det populära klädmärket Canada Goose har i samarbete med en pressfotograf utvecklat en jacka som ska vara anpassad efter fotografers behov. Men jackan har väckt frågor hos många fotografer. Läs mer... 27

Test: Fujifilm X-Pro3

Plus Tredje generationens X-Pro – en mer analog upplevelse med bättre optisk sökare och en gömd skärm. Läs mer... 4

Ny pro-kamera: Olympus E-M1 Mark III

Olympus lanserar två nya pro-produkter: kameran OM-D E-M1 Mark III och en normalzoom. Läs mer... 6

Canon EOS R5 tar 20 bilder/s

Nu berättar Canon mer den spegelfria "high end"-kamera som ska lanseras senare i år. Bland annat kommer Canon Eos R5 kunna ta 20 bilder per sekund och filma i 8K. Läs mer... 30

Nikon D6 ute - läs allt om proffskameran

Nikon D6 är en vidareutveckling av proffskameran D5 som lanserades 2016. Nikon D6 har bland annat en nyutvecklad autofokus och snabbare serietagning. Läs mer... 49

Två nya Z-objektiv från Nikon

Nikon lanserar nu två av de tolv objektiv som finns i deras produktplan för 2020 och 2021. Den här gången rör det sig om en zoom och en S-klassad vidvinkel. Läs mer... 17

Program upptäcker "fake news"-bilder

Teknikföretaget Jigsaw har utvecklat ett program för journalister som kan analysera bilder och upptäcka manipulerade bilder och så kallade deepfakes. Läs mer... 41

Fujifilm X100V – skarpare och vädertätad

Den femte generationen i X100-serien bjuder på de största förändringarna hittills. Kamerahuset är helt nytt och vädertätat. Objektivet är också nytt och skarpare än det gamla. Samtidigt avslöjar Fujifilm också att en X-T4 är på gång. Läs mer... 54

Test: Tamron 17-28/2,8 Di III RXD

Plus Tamrons strategi för de spegelfria systemkamerorna blir allt tydligare: Att erbjuda mindre, lättare och billigare objektiv än andra tillverkare, men utan att göra avkall på kvaliteten. Ett nytt exempel på detta är den ljusstyrka vidvinkelzoomen Tamron 17-28 mm f/2,8 Di III RXD. Läs mer... 10

Dynalite i konkurs

Den amerikanska blixttillverkaren Dynalite Lighting har ansökt om konkurs. De hänvisar till att marknaden för studioblixtar har minskat. Läs mer... 4

Test: Nikon Z 58 mm f/0,95 Noct

Plus Nikon Z 58 mm f/0,95 Noct är fantastiskt ljusstarkt och högpresterande, men också fantastiskt tungt och dyrt. Nikon vill visa potentialen hos den nya Z-bajonetten och det lyckas de onekligen bra med. Läs mer... 8

Elinchrom ELC 125 - ELC 500 studioblixtar