Blogg, Portfolio, Rabatt på Fotosidan Magasin och försäkring, alla Premium-artiklar, obegränsad uppladdning

Plusmedlemskap kostar 220 kr per år

Annons
Artiklar > Magnus Wennman visar vad svältande barn äter

Magnus Wennman visar vad svältande barn äter

Aftonbladets fotograf Magnus Wennman har tillsammans med sin reporterkollega Erik Wiman gjort en ny utställning på Fotografiska, What's on The Plate - vad barnen äter. Utställningen visar vad svältande barn i Somalia och Sydsudan verkligen äter, riskorn, råttor, getblod och vatten som sprider kolera.

– Det är helt avgörande att omvärlden nu får upp ögonen för den pågående svältkatastrofen på Afrikas horn. Magnus Wennman och Erik Wiman skildrar en desperat situation och deras reportage stärker mig i min övertygelse att vi måste göra allt som står i vår makt för att ge de här barnen en chans. Det är en kamp mot klockan och vi är tacksamma att Aftonbladet TV och Fotografiska uppmärksammar situationen, säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

Aftonbladets reporter Erik Wiman och fotograf Magnus Wennman står bakom utställningen.

I utställningslokalen visas en 360-gradersvideo i en 3,5 meter hög cylinder som är 4,7 meter i diameter.

– Detta är första gången som vi jobbar med en så avancerad kamera, från att tidigare experimenterat med enklare teknik. Detta är helt annan nivå, sex kameror ihopkopplade som filmar i 360 grader vilket gör att upplösningen blir fantastisk. Det är naturligtvis en utmaning att ta med så avancerad teknik till oländiga platser i Afrika drabbade av svältkatastrof, och nu hoppas vi få betraktaren att verkligen känna och uppleva engagemang. Denna komplicerade teknik används annars inom spelindustrin och andra användningsområden med stora budgetar. Från och med nu kan vi även använda den inom journalistiken och på ett helt nytt sätt kunna dela upplevelser på plats med betraktaren, berättar Magnus Wennman.

Cylindern under uppbyggnad. Foto: Margita Ingwall

Utställningen What's on The Plate - vad barnen äter är en samproduktion mellan Fotografiska och Aftonbladet till förmån för Rädda Barnen. Utställningen pågår från den 5 juli till den 13 augusti.Av Magnus Fröderberg
Publicerad 2017-07-04. Läst av 5396 personer.
Blogg, Portfolio, Rabatt på Fotosidan Magasin och försäkring, alla Premium-artiklar, obegränsad uppladdning

Plusmedlemskap kostar 20 kr per år

Fotosidan uppskattar att du diskuterar våra artiklar. Håll en god ton och håll dig till ämnet för ett bra debattklimat.


Logga in för att kommentera

2017-07-04 21:10   Tony johansson
Om dessa människor slutade att sätta så många barn till världen, vore detta ett icke-problem. Men det är väl (gud) en mänsklig rättighet att producera så många barn som möjligt, trots att man redan tidigare befinner sig i en katastrofal situation.

Vad hände med egenansvaret ? I min värld så är dom själva (till stor del) upphov till den situation dom befinner sig i, och dom fortsätter i samma gamla hjulspår, trots att dom själv borde förstå att prova något nytt, att bryta ny mark, för att komma ur detta kretslopp av återkommande katastrofer.

Nu får jag säkert på pälsen utav bara h*lvete, så bring it on !
Alf-Magnus   2017-07-04 22:44
Jo utbildning och stabilitet både politik och ekonomisks ger mindre barn födande men inte mindre torka och vattnenbrist orsakad bland annat av den globala uppvärmingen. Dessutom handlar det inte bara om Somali som är uppdelat i en stabill del i norra delen av landet och en mindre stabil runt Mogadisho. Sen är länder som Etiopien också drabbade trots att landet är betydligt mera stabilt. Ett anat stor problem där att statsbildningens kolaps lede till total avsaknad av kustbevakning och med den utfiskning dammsugnin av fiskevattnen utanför kust. Vi skal no inte slå oss för bröstet den senaste årets säkring av grundvattnet kommer att ge oss problem, stavas missväxt
Newnoise   2017-07-04 22:57
Om man begränsar barnafödandet till 2 barn per familj så kommer det årtionden långa inbördeskriget ta slut, växthuseffekten avta, öknen kommer blomstra, naturtillgångarna längs kusten återuppstå, grisar kommer flyga och Bajen kommer vinna allsvenskan en gång till.

Tony, din kommentar är fan ett hån mot civilbefolkningen och den humanitära katastrofen
larsborg   2017-07-04 23:30
Jag håller med dig helt! Många födda barn, när tillgången till föda är relativt liten, självklart blir det en katastrof! Precis, vad hände med egenansvaret i landet? Vad har Aftonbladet där att göra? Sälja exotiska artiklar, till sina läsare?
Grevture   2017-07-05 02:47
Tony och Lars: Har ni aldrig funderat på att skaffa er någon slags i alla fall grundläggande kunskap om eller insikt i saker ni uttalar er så härligt dumdrygt om? Typ kanske läsa något om länderna och vad som pågår där?

Svälten i det här området beror på en lång lista av skäl, Alf nämner ett par av de viktigaste, torka och politisk instabilitet, där den senare dessutom förvärrat effekterna av den förstnämnda - torka i området är ingenting nytt, det har förekommit med jämna mellanrum under de många tusentals år människor bott i området. Men under större delen av i alla fall de senaste tusen åren i deras historia har man haft system för att klara torrperioder - intrikata bevattningssystem, vattenlagring, lagring av både utsäde och mat. System som brutits sönder eller kollapsat under de senaste drygt 100 åren av politisk instabilitet och krig orsakat av främmande länder.

Problemen är till allra största delen orsakade av hårt tryck utifrån, området har ju dessvärre (för deras skull) setts som strategiskt viktigt för stormakter och har invaderats av allt från araber och italienare till britter och blev sedan under andra halvan av 1900-talet krigsskådeplats för det kalla kriget (som ofta var allt annat än kallt i Afrika, Sydamerika och Asien). Och numera har människorna där hamnat i skottlinjen mellan islamister och de som bekrigar dem.

Att hävda att svälten på Afrikas horn orsakas av överdrivet barnafödande är nog snudd på lika absurt som att hävda att de dåliga möjligheterna till jordbruk på Antarktis orsakas av att pingvinerna lägger för mycket ägg.

Problemen i Somalia, Etiopien och i området i stort beror helt enkelt till största delen på att andra makter av egenintresse ägnat de senaste dryga 100 åren åt att grundligt slå sönder och förstöra lokalsamhällena där. Ett av de senaste (dvs att det hänt de senaste 30 åren) inslagen i den trenden är det Alf också nämner: att fiskefartyg från andra, resursstarkare länder, fullkomligt slagit ut det lokala fisket längs kusterna där nere. Vilket bland annat lett till att arbetslösa fiskare ägnar sig åt en av de få saker de kan dra in pengar på - den då och då omskrivna piratverksamheten.

Tony, du efterfrågar att människorna skall "prova något nytt, att bryta ny mark" ... Jodå, en del försöker faktiskt just det, de tar till samma metod som hundratusentals svenskar, irländare och tyskar tog till för 150 år sedan när det gick knackigt i våra länder. Alltså att emigrera till en rikare del av världen. Så utifrån ditt förslag kan vi alltså anta att du helt stödjer att Sverige borde ta emot mycket fler somaliska flyktingar?
luminousoctaves   2017-07-05 06:46
Nytt lågmärke på Fotosidan från Tony och Lars. Man baxnar...
larsborg   2017-07-05 09:45
Martin, jag kan också de bakomliggande problemen i dessa områden i Afrika, rent historiskt, men ansåg inte jag skulle behöva skriva en lång avhandling. Men, egenansvaret kvarstår ändå, som Tony ännu en gång påpekar.
Grevture   2017-07-05 09:51
Lars: Hur kan det vara ett egenansvar att det bedrivs krig i ens land när kriget styrs, drivs och finansieras från andra länder?
larsborg   2017-07-05 10:25
Martin, egenansvar är här underförstått, - stora barnkullar, men relativt knackig tillgång till föda, då blir det problem. Befolkningen kan naturligtvis inte stoppa, " ... att det bedrivs krig i ens land när kriget styrs, drivs och finansieras från andra länder?"
Tony johansson   2017-07-05 11:04
@ Lars Möllerström: Var/vem har påstått att det är barnens fel att dom får äta råttor o dyl ?
PMD   2017-07-06 01:00
Lågt barnafödande leder inte till hög levnadsstandard och teknik som kan motverka torka och hungersnöd. Det är precis tvärtom: teknik för att motverka torka och hungersnöd, och därmed högre levnadsstandard, leder till lågt barnafödande.

Det är empiriskt bevisat.
esbtse   2017-07-08 18:29
Behöver halvera befolkningen på jorden, speciellt i Afrika, Asien och Latin Amerika. Europa och Japan har börjat minska på sin befolkningen om man undantar invandringen. Det är nu dags att andra delar jorden tar sitt ansvar och minskar sin befolkning om vi skall få en miljö i balans. Miljön på jorden mår inte bra , speciellt där mono grödor enbart växer och städer breder ut sig. Detta borde vara först på Miljöpartiet och Centern lista om dom verkligen vill arbeta för en bättre miljö i hop med att få USA att minska sina CO2 utsläpp och inte få EU,Kina, Indien och Ryssland att öka sina. Men jag tror inte dessa partier tänker längre än att öka sin egen personliga förmögenhet och makt.
luminousoctaves   2017-07-08 20:14
@Thomas Eriksson: Om alla människor ska ta ansvar för jordens resurser så är det väl också rimligt att konsumtionen fördelas rättvist? Hur mycket resurser tror du en typisk Fotosidan-användare förbrukar jämfört med en typisk majsodlare i Sydamerika eller en typisk trebarnsmor i Somalia?
2017-07-05 08:37   Tony johansson
@ Magnus: Bra att du tar upp det, så jag slipper sitta och skriva en avhandling här på Fs. Det har jag varken tid, lust ,energi eller intresse av att göra. Men som du skriver, så är det en rad samverkande faktorer som lett till att situationen ser ut som den gör i delar av Afrika, det är ingen nyhet.

Vad jag då menar med att bryta ny mark, är att försöka tänka i nya banor, det är (mig veterligen) det som driver utvecklingen framåt. Om situationen ser ut som den gör i bl. a Afrika, är det då så begåvat att sätta 5, 6-10 barn per familj, till världen ?

Sedan vill jag återigen hävda, att man kan inte komma ifrån det egna ansvaret. Ökenutbredningen lär inte minska genom stora barnkullar, det är ju en sak som är säker. Men problemet kommer att lösa sig självt (över tid). Naturen är skoningslös och om man (av olika anledningar) lever över sina tillgångar, kommer det att tillslut slå tillbaka på människan, det är det vi till viss del ser hända nu.

Som du säkert känner till, så växer den mänskliga populationen globalt med en accelererande hastighet. Många konflikter i världen handlar om tillgången på olja. I framtiden kommer det att handla om tillgången på vatten och odlingsbar mark. Vilka konsekvenser det kommer att få (på lång sikt) det kan var och en själv räkna ut (men då lever inte jag), tack och lov.
Grevture   2017-07-05 09:35
Tony, jag antar att det var mig du svarade till - fast jag heter Martin, inte Magnus. Men det är dessvärre inte bara i den typen av rätt oviktiga detaljer du verkar ha lite dåligt med kunskap kring vad du skriver om ...

Nej, ökenutbredning är inte någon stor faktor för situationen på Afrikas horn. På sikt kan klimatförändringar bli ett problem, men hittills har ändrat klimat nog slagit mer mot fisket längs kusten än mot jordbruket på land i den regionen. Ökenutbredning sågs som ett stort problem fram till 1970-talet ungefär. Sedan har man insett att man helt enkelt misstolkat hur öknar och i synnerhet den i norra Afrika fungerar.

Nej, den globala populationen växer inte med accelererade hastighet, faktum är att befolkningstillväxten har avtagit sedan sedan den runt 1960 toppade på drygt 2 %. Befolkningstillväxten för världen som helhet är idag ungefär hälften av var den var som mest och man räknar mer att tillväxten helt har upphört vid år 2100 ungefär.

Nej, det är inte människor i Afrika som lever över sina eller naturens tillgångar, det är vi i västvärlden som lever över våra - och deras. Naturens tillgångar på Afrikas horn klarar med råge den befolkning de har idag, och troligen till och med en större befolkning. Om de bara fick en mänsklig chans att faktiskt bruka tillgångarna. Problemet är snarare de jag och Alf nämnde i våra tidigare svar - konkret handlar det i grunden om att människor hindras från att bedriva ett fungerande jordbruk på grund av krig och att distribution och handel inte fungerar på grund av krig och klumpiga politiska ingripanden. Och krigen som varit drivs av krafter som oftast har mycket lite med lokala konflikter att göra - de råkar ju ha oturen att leva i ett område som övriga världen betraktar som strategiskt intressant, vilket alltid är en förbannelse.

Och nej, barnafödandet är inte på långa vägar det stora problemet. Du känner förstås till att barnafödandet sjunker både i Somalia (sakta) och i Etiopien (snabbt)? Hade de sluppit krig och politisk instabilitet hade födelsetalen med stor säkerhet sjunkit ännu snabbare. Hade människorna på Afrikas horn lämnats ifred och fått sköta sig själva hade de troligen löst situationen rätt snabbt - så som hänt i många andra tidigare konfliktområden i övriga delar av Afrika (och i världen i stort).

Du säger att ingen driver utvecklingen framåt, om det är någonstans i världen utvecklingen nu generellt rör sig med hög hastighet just nu så är det i Afrika. Att utvecklingen står och stampar just på Afrikas horn beror inte på att människorna där är oförmögna att ta tag i sin situation, det beror på att de av utomstående hela tiden hindras från att sköta sina liv.
Tony johansson   2017-07-05 11:09
Ja, Martin, det var dig jag adresserade. Jag skrev fel initialt, men sedan ändrade jag (innan det var försent) men det är som du själv skriver, obetydligt i sammanhanget.

Problembilden (lokalt på Afrikas horn) är som du skriver komplex, och inte ser jag någon lösning i snar framtid, men om man inte vill att barn skall behöva växa upp under miserabla förhållanden, då kanske det kan vara en idé att sluta producera dom ?

F ö kan jag konstatera att vi står på varsin sida i denna fråga, och jag tror inte vi kommer närmare varandra, även om du har mycket rätt i dina påståenden. Jag kommer att fortsätta att hävda att man inte kan frigöra individen från det egna ansvaret. Tyvärr ställs man ibland i valet mellan pest eller kolera, men det är så det är, antar jag.

Den slutsats jag landar i, är att vi är överens att vi inte är överens, gott nog. Nu tänker jag avsluta mitt engagemang i den här frågan (här på Fs) och lämna det utan att kommentera det vidare (om jag inte blir provocerad av någon annans inlägg), och förhoppningsvis engagera mig i sådant som är mer relaterat till Fs som sådan.

Väl mött;

// Tony.
2017-07-05 09:03   fotografmanuelek
En enkel sökning på Statistiska centralbyrån och den rapport som gjort gällande befolkningsökningen i världen ger siffror som faktiskt är grundade i fakta snarare än på spekulationer.

Man räknar med att fruktsamheten år 2050 är lägre än idag och att de minst utvecklade länderna som idag ligger på 4,5 barn/kvinna år 2050 har 2,9 barn/kvinna. Övriga u-länder som idag har 2,7 barn/kvinna sjunker till 2,3 barn/kvinna.

För i-länder räknar man istället med en ökning från dagens 1,7 till 1,9 barn/kvinna.

Totalt sett i världen räknar man med att fruktsamheten sjunker från 2,5 till 2,2 barn/kvinna.

Detta är intressant läsning och ger en kanske något mer nyanserad och verklighetsförankrad bild av barnafödandet i världen än de åsikter som yttras av några här. Jag rekommenderar varmt ett besök på SCB's hemsida.
Tony johansson   2017-07-05 09:15
Inte för att jag vill ifrågasätta riktigheten i ditt påståendet, så tycker jag ändå att använda ordet "fakta" i sammanhanget statistik och prognoser, är lite missvisande. För statistik och prognoser är väl just spekulationer, eller ?

Är det inte Mark Twain som tillskrivs det myntade uttrycket " Det finns lögn, förbannad lögn, och statistik. "
Grevture   2017-07-05 09:43
Tony: spekulationer är att gissa framtiden utan att basera det på fakta, prognoser är att utifrån just fakta bedöma hur framtiden med större eller mindre sannolikhet kommer att se ut. Prognoser och statistik fungerar bra, det är därför vi använt de verktygen i hundratals år och använder dem allt mer ju mer vi människor vet om saker och ting. Fast de bygger ju förstås på att man faktiskt tar reda på fakta först vilket ju uppenbarligen inte alla gör :-)
Tony johansson   2017-07-05 10:10
@Martin: Jag tyckte du formulerade det så bra själv, så jag nöjer mig med det. Citat: Med större eller mindre sannolikhet, slut citat.

Det är väl samma sak som att man inte vet, eller ?
epar   2017-07-05 10:16
Population growth Africa and Asia
African population growth is forecast to speed up over the decades to come. With a fertility number of 7.19 children per woman Niger has the world’s highest birth rate. In Asia the regional differences are much larger. Afghanistan ranks second in the world with the average woman giving birth to 6.62 children. The average Nigerian woman gives birth to 5.61 children and that the Nigerian population is forecast to grow by almost a 1000 percent between 1950 and 2050. Today 158 million people live in Nigeria. That number will rise close to 400 million within 4 decades and surpass the 700 million mark by several tens of millions before the end of this century.

UN's World Population Prospects
Tony johansson   2017-07-05 10:20
@Edward Parzyjagla: Länka gärna (så att dom som tycker om att tugga i sig en massa fakta, får ta del av det som utgör underlaget för just den fakta de så hett omhuldar).
PMD   2017-07-06 01:06
Tony skrev:
"Det är väl samma sak som att man inte vet, eller ?"

Nej, det är det inte. Sannolikhetslära handlar inte om att veta eller inte veta något med absolut säkerhet.
2017-07-05 11:01   alfin
Jag har svårt att se hur fattiga barn som äter råttor får skylla sig själv. Men vänsterns förklaringsmodeller är lika illa. Det finns en hel del forskning idag om hur godheten i väst gjort långt mer skada än nytta i Afrika och en bok av Dambisa Moyo som rekommenderas. Var ett DOX-program på SVT också för något år sedan som djuplodade i ämnet och där hjälparbetare från väst vittnade om hur dessa hjälporganisationer idag blivit institutioner som lever sitt eget liv snarare än till nytta för fattiga människor i Afrika.

"Instead of breaking the “endless cycle of poverty,” foreign aid has become the opiate of the Third World. AID and other donors have encouraged Third World governments to rely on handouts instead of on themselves for development. No matter how irresponsible, corrupt, or oppressive a Third World government may be, there is always some Western government or international agency anxious to supply it with a few more million dollars. By subsidizing political irresponsibility and pernicious policies, foreign aid ill serves the world’s poor." The Continuing Failure of Foreign Aid, Cato Institute.

"In the past fifty years, more than $1 trillion in development-related aid has been transferred from rich countries to Africa. Has this assistance improved the lives of Africans? No. In fact, across the continent, the recipients of this aid are not better off as a result of it, but worse—much worse.

In Dead Aid, Dambisa Moyo describes the state of postwar development policy in Africa today and unflinchingly confronts one of the greatest myths of our time: that billions of dollars in aid sent from wealthy countries to developing African nations has helped to reduce poverty and increase growth.

In fact, poverty levels continue to escalate and growth rates have steadily declined—and millions continue to suffer. Provocatively drawing a sharp contrast between African countries that have rejected the aid route and prospered and others that have become aid-dependent and seen poverty increase, Moyo illuminates the way in which overreliance on aid has trapped developing nations in a vicious circle of aid dependency, corruption, market distortion, and further poverty, leaving them with nothing but the “need” for more aid." Dambisa Moyos bok Dead Aid.
EJM68   2017-07-05 12:14
Bistånd är en affärsverksamhet där bistånd och hjälporganisationer hjälper sig själva i första hand, i andra hand sina kunder och sist de behövande.
Med delningen av Sudan relativt färskt i minnet vet vi att även stora organisationer som FN inte alltid har en ren och ärlig agenda. Khartoumregeringen hade anlitat kineser för att utvinna olja i södra Sudan vilket inte var enligt USAs plan. Efter Sudans delning kunde USA ta över kinesernas verksamhet och istället göra affärer med den nya regeringen vars ledare var orsak till de tidigare interna stridigheterna som nu fortsatt. Vad som rapporterats har Sydsudans befolkning inte fått det bättre, men FN har mer att göra.
2017-07-05 12:13   gatosi
Jag har sett Wennmans bilder "Var barnen sover" och blev mycket berörd. Tycker det är ett bra sätt att väcka engagemang hos de välbärgade att visa hur sådana enkla saker ser ut för många. När jag läste rubriken på den här artikeln blev jag positivt inställd med en gång.
Men efter att ha läst den kan jag inte värja mig mot känslan att det är lite osmaklig med teknikfokuset och med att utmaningen att ta med så avancerad (och troligen svindyr) utrustning bestod i att platserna var "oländiga". "o", inte "e". Är inte det snarare en känslomässig utmaning att komma dit med prylar med ett värde som man skulle köpa mat för till hur många som helst, mat som ju uppenbarligen fattas?
Jaja, vi får väl hoppas att de dyra leksakerna gör sig betalda för dem som fotades/filmades med dessa. "Till förmån för Rädda barnen" - Doneras inkomsterna från inträdesbiljetterna? Eller hur funkar det?
2017-07-06 08:55   Fotograf Ola Lejonborn
Visst är det enkelt att konstatera att jorden är överbefolkad och att det för att försörja alla skulle behövas mellan 3 till 5 planeter som jorden. Men det är samtidigt väldigt enkelt att förklara att det är de fattigas barnproduktion som är hela felet. Äter inte era egna barn och välfärds piedestaler också av planetens samlade livsmedelsproduktion??? Människor som alla sitter i samma glashus av en planet som totalt håller på att kollapsa av överbefolkning bör tänka flera gånger innan självklarheter och floskler av generaliseringar börjar hagla och landets ruttna moral och dåliga samvete släpper in syriansk medelklass och kriminella ifrån Afrika som alla mer än de tre % som är riktiga flyktingar köpt sig hit för dyra eller stulna pengar, eller blivit hit kommenderade av Islamiska Staten eller Bokku Harram.
Alf-Magnus   2017-07-06 09:37
Sen missar många att utanför välvärds Sverige så saknas almän pension mödrar vård barnavårdscentraler och almän pension. Hög barna dödlighet och avsaknad av en ekonomisk tryt ålderdom er en av flera bidragande krafter till att skaffa barn i samhällen där det saknanas ett offentligt ansvarstagande.
EJM68   2017-07-06 10:04
Känns lite konstigt att prata om överbefolkning när de aktuella områdena har glesare befolkning än norrland. Det är alltså i det närmsta ökenområden som en kort tid om året blir gröna pga regnperioden.
MatsÅ   2017-07-06 12:34
Sluta skriv att de flesta flyktingar inte är äkta flyktingar. Kanske ett fåtal, men de flesta är riktiga flyktingar. Vi i Sverige födde också många barn när vi var fattigSverige. Ju bättre landet har det, desto mindre barn föds det (eftersom många länder som är fattiga så har man barnen för att de skall hjälpa en under ålderdomen, vilket inte behövs när det finns samhällen som tar hand om di gamle).
PMD   2017-07-06 12:57
Ola,

Hur enkelt är det att konstatera att jorden är överbefolkad och att det för att försörja alla skulle behövas mellan 3 till 5 planeter som jorden?

Det tycks mig inte vara så enkelt att konstatera en sådan sak. Är det ens ett korrekt konstaterande?
PMD   2017-07-06 13:05
Erik,

Det kan handla om lokal överbefolkning om resurserna i området inte räcker till för att försörja ens en till numerären liten befolkning. Den typen av överbefolkning hotar förstås inte mänskligheten ett endaste dugg, och det är ganska lätt att göra något åt den (om inte politik blir ett hinder).
epar   2017-07-06 15:05
@Mats Astrom (ursakta men jag har inte tillgang till svanska tangentbord)- enligt Frontex under forsta 3 manader kom flest migranter till Europa fran lander: 1. Nigeria, 2. Bangladesh, 3. Guinea. Ar dem verkligen krigslyktingar? Sluta vara naiva.
Fotograf Ola Lejonborn   2017-07-06 16:45
På den norra delen av planeten Jorden förökar sig människorna av den välmåga de tillgodonjuter, medan man på den södra halvan förökar sig på grund av sin fattigdom och ser många barn som en "pensionsförsäkring" - men resultatet är det exakt det samma - alla bidrar till en totalt överbefolkad planet ehuru på olika utgångspunkter.... Men människans oförmåga att inte se verkligheten som den är utan bara som dem själva är var och en gör hela ekvationen totalt olöslig. Alla bidrar på samma sätt till jordens utarmning och är alla var och en samma plåga för planetens evolutionära fauna av djur natur och träd som alla redan har förmågan att leva helt i verkligheten. Detta är det enda egentliga beviset på att människan är kreationärt skapad för denna dysfunktionalitet intill total livsoduglighet innebär att arten inte är skapad av Stjärnorna som endast har skapat och endast kan skapa och kommer att skapa LIV som kan REALITERA OCH HAR REALITERINGSFÖRMÅGA OCH REALITERINGSKAPACITET.
Fotograf Ola Lejonborn   2017-07-06 16:47
Tyvärr Per är det ett helt korrekt konstaterande.
PMD   2017-07-06 17:17
Hur konstaterar man det?
2017-07-06 16:08   Ernst WK Jörgen
Med vissas resonemang om överbefolkning skulle vi kunna likställa det sk egen ansvaret att alla som blir sjuka i Sverige skall nekas vård, eftersom de tydligen inte tagit sitt ansvar att sköta sin hälsa på det sätt som alla friska gör. Skulle man råka ut för en olycka och då kört över gällande hastighetsgräns så ligg där och dö. Det är så era åsikter ser ut i mina ögon. Om man ser tillbaks på vår egna historia inte så många generationer tillbaks, var det vanligt med stora barnkullar. Min egen far var barn nr 9, född under andra världskriget då allt var ransonerat. Med det synsättet skulle min far och hans syskon få svälta ihjäl. Jag är medlem på Fotosidan för mitt intresse av fotografi. Att då tvingas läsa vissa personers åsikter om andra människor ringa värde, Vid ett inlägg som handlar om medmänsklighet är för mig, jag har inge ord som jag vill återge här om det. / Jörgen e Testudines.
PMD   2017-07-06 17:18
Det är väl ingen som tvingar dig att läsa kommentarerna till en artikeln på Fotosidan?
Ernst WK Jörgen   2017-07-06 17:46
Jag hade ett svar på din kommentar, men det kommer inte att leda till något. Nu tänker jag använda min tid till något trevligare.
2017-07-08 13:50   esbtse
Känns att greppet är gammat ok pk.

Merläsning

Ricoh GR III äntligen lanserad

Kvalitetskompakten Ricoh GR III har officiellt varit på gång sedan i höstas. Nu är kameran klar och Ricoh avslöjar alla detaljer. Läs mer... 13

Fotosidan inleder samarbete med SFF

Fotosidan har inlett ett samarbete med Svenska Fotografers Förbund. Läs mer... 7

Martin satsade på en digital Texas-Leica

Fotosidan-medlemmen Martin Hertsius har skaffat sig mellanformatskameran Fujifilm GFX 50R som kan kallas en digital Texas-Leica. I sin blogg förklarar han ingående varför han föredrar sin mellanformatskamera före fullformataren. Läs mer...

Nisi lanserar filtersystem för mindre kameror

Med den kompakta filterhållaren M75 och fyrkantiga filter i 75 mm storlek erbjuder Nisi ett filtersystem som passar kameror och objektiv av det mindre slaget. Läs mer... 7

Historien om Robert Capas legendariska bild från Normandie

I den här kortfilmen berättar Life-redaktören John Morris om hur nästan alla Robert Capas bilder från invasionen av Normandie förstördes. Läs mer... 7

Tre objektiv från Tamron för fullformat

Tamron aviserar tre nya objektiv som ska komma ut på marknaden till sommaren. Två av objektiven är för spegelreflexkameror och ett är med Sony E-fattning. Läs mer... 5

Video: De ska rädda 100 000 analoga kameror

Finska Camera Rescue har satt upp ett högt mål. Vid slutet av nästa år ska de ha räddat 100 000 analoga kameror. Läs mer... 16

Test: DJI Mavic 2 Pro

Plus Det blir allt fler som lockas av de nya möjligheter som öppnar sig genom att fotografera med drönare. Vi testar hur lätt det är att komma igång. Läs mer... 37

Två nya Lumix-kompakter med mycket zoom

Lumix FZ1000 II är en ny version av Panasonics superzoom med entumssensor. Panasonic lanseras också ny resekompakt – Lumix TZ95. Läs mer...

Tetenal räddas av personalen

Personalen på Tetenal kommer att ta över varumärket och tillverkningen av kemi med start den 1 april. Läs mer... 2

Miops Smart Trigger