Artiklar > Bildkomposition

Bildkomposition

Bildkomposition handlar om att arrangera bildelementen (formerna) för att uppnå ett visst syfte.

Det kan t.ex. vara att bygga upp ett intryck av oro eller någon annan känsla. Harmoni är ett begrepp som ofta nämns i böcker om komposition. Harmoni är den klassiska kompositionens ledord och många regler finns för hur man ska uppnå denna harmoni. De vanligaste två utgångspunkterna för resonemang om harmoni är dels triangelkompositionen och dels det gyllene snittet (se annan artikel), där bildelementens tyngdpunkter placeras i skärningslinjerna.

Triangelkompositionen är ett bra utgångsläge för resonemang om komposition. Den anses som mycket stabil och de flesta ser nog detta och håller med om det, även om man inte kan något om komposition i övrigt. Pyramidformen som sådan ger ju ett tungt och statiskt intryck. Det känns som om denna komposition är fast förankrad i marken.


Vänder man triangeln upp och ner får man faktiskt motsatt effekt. Också i detta fall tydligt urskiljbar för var och en. En triangel som "står på huvudet" känns inte stabil. Den inger oro. Man väntar på att den ska falla åt endera sidan.

Trianglar, kvadrater, rektanglar, ellipser och cirklar är enligt min mening statiska kompositioner. Åtminstone om hela formerna stannar inom bildytan.
Flyttar man däremot ut, eller förstorar kompositionens huvudlinjer, uppstår i regel en dynamik i bilden. Inte alltid av godo, men bra att vara medveten om. I många fall är det just denna förändring av kompositionen man gör när man tar "det magiska steget närmare" när man fotograferar.

Diagonaler är användbara för att driva på eller åstadkomma dynamik i en bild. Diagonaler är vad som uppstår när man "flyttar in" i en triangelkomposition. En diagonal från övre vänstra hörnet till det nedre högra anses allmänt (i västerlandet) leda in i bilden. In på scen s.a.s. En diagonal från det nedre vänstra hörnet till det övre högra däremot, ger ett intryck av att vara en "ryggbild". Om ingen rörelse- riktning finns i bilden kan man förstås säga att en diagonal från övre vänstra hörnet till det nedre högra är densamma som diagonal från nedre vänstra hörnet till det övre högra. Vilket det också naturligtvis är. För mig är inte de här rörelseriktningarna speciellt viktiga, det är den diagonala linjen i sig, givet att den börjar och slutar utanför bildytan, som skapar dynamiken. Jag tror att det enda som är självklart med diagonaler är att vi västerlänningar läser dem från höger till vänster och det därför känns lite mer rätt om en bil kommer åkande från vänster till höger i bilden, än tvärtom.Kors och kryss är vanliga skelett att hänga upp bildbyggnaden på. Använder man sig av någon av dessa kompositioner så kan man rentav placera det viktigaste bildelementet mitt i bilden. Något som annars brukar räknas som tabú i kompositionen. Observera att bildexemplet nog får betraktas som övertydligt. Jag kommer att byta ut det mot ett annat vid tillfälle.Dela aldrig en bild på mitten, vare sig vertikalt eller horisontellt. Resultatet av en sådan delning blir två bilder. (jmfr. s.k. hötorgslandskap med horisonten precis mitt i bildytan). Både harmoni och dynamik försvinner. Bilden får två centrum.Placera inte bildens huvudmotiv (om något sådant finns) precis i mitten. Lägg det hellre något åt sidan (som på bildexemplet här nedan). Den eventuella dynamiken dör annars, bilden "avstannar". Dock finns det undantag. Ett redovisas ovan i "Kors och kryss", ett annat är i de fall något ska redovisas och bildens enda berättigande är som en exakt illustration. Som t.ex. vid en produktfotografering.
Upprepningar och formtema är två andra vanliga kompositionsstrategier. Upprepningar innebär att samma form upprepas så frekvent att själva upprepningen i sig blir bildens bärande idé. Om man helt bortser från bildinnehåll och endast ser till formen så är ett skolfoto ett bra exempel på en sådan bild. Även om åtminstone en del fotografer anstränger sig för att få någon mer övergripande komposition i bilden. Formtema innebär att man använder sig av en form som får gå igen några gånger i bilden. Rena formtema ser man sällan i andra bilder än måleri. Det är svårt för en fotograf att arbeta med formtema eftersom målarens möjligheter till kontroll inte finns. En fotograf kan inte få en buske att upprepa en form som finns någon annanstans i bilden.Arbeta med kontraster. Ställ stort mot smått, mörkt mot ljust, hårt mot mjukt, rörelse mot stillhet, yta mot djup. Kontraster är en grundläggande del i kompositionen/bildbyggnaden om man vill uppnå dynamik i bilden.

Öva, öva och öva. Jag avslutar denna artikel med en kommentar om det enda som egentligen är relevant när det gäller att skaffa sig kunskaper inom komposition och bildbyggnad. Titta på bilder. Gå på museum, studera bilderna i dagstidningarna. Studera alla bilder! Det här fungerar precis som med att lära sig spela fiol. Det enda sättet är att spela fiol.Liksom i fiolspel så kommer man såsmåningom att börja kombinera olika metoder och arbetssätt, för att till sist helt sluta tänka på att man sysslar med komposition i sitt bildarbete. Då kommer man också att börja närma sig ett personligt sätt att komponera sina bilder. Man skaffar sig ett bildspråk!

Övning: En mycket effektiv övning är att riva några bitar tidningspapper och börja flytta omkring dom på en given yta. T.ex. på ett ark ur ett ritblock. Sätt upp mål för vad som ska uttryckas eller understrykas med kompositionen och se hur pass nära målet du kan nå genom att placera papperslapparna i olika inbördes förhållanden. Ändra kompositionen och se. Fortsätt så varje dag på heltid i en vecka. I slutet av veckan kommer något att hända. Man börjar förstå vad det handlar om! Denna övning har jag själv "utsatts" för under ett kompositionsblock för Arne Isacsson på Gerlesborgsskolan för många år sedan. Jag lovar att det ger resultat.

Tyckte du att detta var intressant? Läs då också artikeln om bildbyggnad.

Publicerad 2001-10-02.

13 Kommentarer

Maverick 2001-10-04 09:58  
Betyg: 4
Bra artikel, som illustrativt visar vad författaren avser. Exemolen kan lätt överföras till mitt eget bildtänkande vilket är mycket viktigt för att artikeln skall vara givande.

/Maverick
flutte 2001-10-04 20:47  
Betyg: 4
kentnordbakk 2001-10-12 15:01  
Betyg: 4
Konkret och med bra exempel. Att avsluta med en bra och pedagogisk övning är lysande.
Flying_c 2002-02-09 00:21  
Betyg: 5
Jo det är ju gräjt.. vad mer kan jag säga
vaccum 2002-03-18 22:18  
Betyg: 5
prb 2002-03-28 12:38  
Betyg: 5
DDF 2002-07-30 13:02  
skenbild 2003-03-28 09:25  
Visst Nils. Det du säger stämmer på ett sätt. Dock vill jag upprepa det jag skriver i sista delen av min artikel (Övning). Det är med bilder som med att spela ett musikinstrument. Man måste lära sig grunderna för att kunna variera och frångå dem på ett medvetet sätt. Även en "spräck-jazzmusiker" har börjat med att lägga ner all den tid och energi det tar att lära sig musiken från grunden. När han/hon väl kan det har de fått "öron" och kan variera sin musik på ett sätt som annars inte vore möjligt. Precis på samma sätt är det med bild. Se Picassos teckningar från 15-års åldern och se vad han kom fram till under åren. Den utvecklingen av hela vår bildvärld hade inte varit möjlig om han inte hade haft de oerhörda kunskaper han hade med sig från början.
Ett annat exempel är Miles Davis. Han övade skalor varje dag ända in i det sista. Det är den inställningen som ger resultat i konsten.
dumdum7 2003-04-23 03:41  
Betyg: 3
Det här är väldigt sant. Kubrick använde sig av precis sådana här metoder för att skapa sinnesstämningar.
skenbild 2003-08-13 13:15  
Läs mer om bild på www.skenbild.se
ls_nilsson 2004-01-06 18:22  
Betyg: 5
Mycket bra, det var mycket för att hitta sånt här som jag som enkel amatör blev medlem. Tack
Rodin 2004-06-05 17:01  
Betyg: 5
Fantastiskt bra artikel. Det händer ju ibland att man tagit en bild som man är jättenöjd med, men man förstår inte vad det är som gör den bra. Kunskapen som delas ut i den här artikeln underlättar komponerandet och gör det snabbare.
miloman 2004-09-06 05:31  
Betyg: 5
Mkt givande artikel, tack!
R.Hammar 2005-04-07 18:40  
Betyg: 5
Mycket bra artikel, tack för alla tips och råd.
edion 2005-05-16 03:13  
Betyg: 5
lysande artikel har läst den ett antalgånger nu och försöker gå igenom den stegvis och lära mig olika sätt att komponera bilder. Stort tack
Leif Johansson/Kk 2005-07-01 12:48  
Betyg: 4
Bra artikel! Imponerad att Ingemar lyckas vara så pass kortfattad om ett svårgripbart ämne.

Det som förbryllar mig lite är avsnittet om diagonaler. Jag har lärt mig att den "starkaste" diagonalen går från vänster till höger. Jag upplever det även så själv och bygger ofta mina bilder på det viset.
Orsaken till detta är att vi (i västerlandet) läser text från vänster till höger. Och text är egentligen ett antal bilder efter varandra.
/ Leif
Användarnamn:Morot 2011-05-24 15:57  
Intressant läsning.
Berggren86 2013-11-07 17:49  
Tack för artikeln. Förstod inte det hur övningen skall genomföras, är det någon som kan förklara? Tack på förhand!
Svar från skenbild 2014-03-30 10:45
Hej. Så intressant! Jag har inte tittat in här på många år. Hade glömt detta helt faktiskt. Så kollar jag nu och då har det kommit en ny kommentar. Den första på fem sex år...
Övningen minns jag dock :-) Tanken med denna övning är att närma sig den bildsyn en målande konstnär har. Mer att se PÅ bilden än igenom den. Många fotografer tittar så mycket på motivet att de glömmer bilden! Ett fotografi betraktas lätt som en slags fönster man kan se igenom. Om man istället betraktar bilden som en yta med olika former som tillsammans ska uttrycka något så kan man lättare komma vidare i sitt bildskapande. Det är det man över på med övningen jag beskriver i artikeln! Om du vill kan jag förklara närmare i ett privat mail. Det blir lite för mycket text såhär i en kommentar ser jag. Men se det som en ren övning i bildkomposition utan några motiv som påverkar det du gör.
Som Plus-medlem får du: Tillgång till våra Plus-artiklar | Egen blogg och Portfolio | Fri uppladdning av dina bilder | Rabatt på kameraförsäkring och fotoresor | 20% rabatt på Leofoto-stativ och tillbehör | Köp till Sveriges mest lästa fototidning Fotosidan Magasin till extra bra pris.

Plusmedlemskap kostar 299 kr per år

Merläsning

ANNONS