Artiklar > Gratis distansföreläsningar i konst- och fotohistoria

Gratis distansföreläsningar i konst- och fotohistoria

Distansföreläsningar med Vendela Grundell Gachoud i konst- och fotohistoria.

Fotoskolan STHLM anordnar i samarbete med Folkuniversitetsföreningen föreläsningar i konsthistoria och fotohistoria med Vendela Grundell Gachoud, fil. dr. i konsthistoria, lärare, forskare och konstnär. Föreläsningarna äger rum på Zoom.

Föreläsningarna är gratis, och man kan delta på så många man vill.

Anmäl här senast 30 oktober 2020.

Måndag 2 november klockan 10:00 - 12:00
Konsthistoria 1:
Konstens begrepp: Perioder och perspektiv

  • Om idéer och praktiker som präglar definitionen av konst, om stilar och genrer som karaktäriserar konst i olika perioder, och om perspektiv som styr hur konst tolkas.

Tisdag 3 november klockan 14:00 - 16:00
Konsthistoria 2:
Konstens platser: Institutionen, privatsfären och det offentliga rummet

  • Om visningsformer och rumsgestaltningar som präglar de platser där konst finns, med fokus på institutionella och offentliga miljöer i relation till den privata sfären.

Onsdag 4 november klockan 10:00 - 12:00
Konsthistoria 3:
Konstens fält: Lokalt, globalt och digitalt

  • Om hur konstfältet fungerar och hur dess aktörer arbetar för att nå publik i lokalsamhället, på en globaliserad marknad och via digitala plattformar.

Tisdag 10 november klockan 10:00 - 12:00
Fotohistoria 1:
1800-talets fotografi: Vetenskap, konst och marknad

  • Om hur fotografi växer fram som teknik och begrepp inom modernitetens vetenskapliga och konstnärliga diskurser, och hur det etableras som en personlig massprodukt.

Onsdag 11 november klockan 10:00 - 12:00
Fotohistoria 2:
1900-talets fotografi: Medium, samhällskritik och manipulation

  • Om fotografiets utveckling som självständigt medium, från den rena bilden till den postmodernistiska hybriden, med fokus på historiska och kulturella förutsättningar.

Torsdag 12 november klockan 10:00 - 12:00
Fotohistoria 3:
2000-talets fotografi: Nätverk, gränssnitt och identitet

  • Om hur fotografi speglar och skapar social identitet i dagens nätverkssamhälle, då det anpassas till dominerande digitala system som det också bidrar till att problematisera.


Publicerad 2020-10-29. Läst av 2221 personer.

18 Kommentarer

esbtse 2020-10-29 07:59  
Mitt på dagen? Meda eliten verkar inte jobba mycket mellan fika pauserna på söder fiken. Lägg det på kvällar för oss andra som inte lever på staten propaganda budget.
MattiasL 2020-10-29 18:07
Allt kan ju inte passa alla. Det är väl bra att det finns något som andra- och tredjeskiftsjobbare kan ta del av?
Svar från Calle S 2020-10-29 19:27
Och alla egenföretagare och frilansare. Det här är ju som en jobbkurs för dom, varför ska de göra det kvällstid?
Anders F. Eriksson 2020-10-29 21:06
Vilka är denna mediaelit som du skriver om så ofta? Majoriteten av Sveriges journalister tjänar betydligt sämre än en genomsnittlig civilingenjör t.ex.
Erik Schalin 2020-10-29 08:08  
Intressant men det hade varit bättre med en laddbar föreläsning, som en podradio.
PMD 2020-10-29 13:08
Det går att spela in zoommöten, med mötesvärdens tillstånd. Mötesvärden måste göra den inställningen i förväg.
jerrysoderberg 2020-10-29 08:29  
Verkat mycket spännande
Fredrikpersson 2020-10-29 09:14  
Tack för tipset. Jag har anmält mig till några av föreläsningarna och ser verkligen fram emot att lyssna på dem.
Cygni 2020-10-29 09:46  
Synd att man är en av dom som jobbar mellan 7 å 4!
Iwa 2020-10-30 09:29  
Hoppas att Vendela kan problematisera diskursen kring vitmanlig identitet. Identitet är något som bejakas i den akademiska diskursen. Ofta handlar det om att man identifierar sig utefter icke-traditionellt könsumgänge, eller om man har pigmenterad hudfärg. Den vite mannen demoniseras däremot i diskursen. Detta trots att den vite mannen sakligt har stått för sisådär nittio procent av det som är gott här i världen. Den vite mannen är duglig och snäll och då blir man utnyttjad. Inom konst och vetenskap har den vite mannen lämnat viktiga bidrag. Den offentliga demoniseringen av den vite mannen har lett till en upprorsrörelse på nätet, exempelvis inom meme-konsten. Ofta handlar det om vita män som gycklar med den politiska korrektheten och den offentliga förljugenheten. Detta är något som Makten försöker strypa. Såsom medlem av schamankasten hoppas jag att Vendela kan problematisera och se självkritiskt på sin egen roll.
MattiasL 2020-10-30 13:11
Grejen är väl att vi som är vita män har haft manegen krattad och varit i stort sett ensamma om att ha tillträde till alla arenor under större delen av historien. Fortfarande är de de som bereds mest plats och inbringar mest stålar. Inte så konstigt om de också är de som gjort mest "gott", eftersom inte många andra fått chansen.
jerrysoderberg 2020-10-30 14:59
....Det är snarare så att det är vita män och kvinnor. Kvinnliga fotografer med afrikanskt eller asiatiskt ursprung som lyfts fram i tävlingar mm i sverige är inte många... Jag vet ingen.
Cygni 2020-11-01 16:10
De kanske lyfts fram mer i sina egna länder. Bor dom i Sverige och är medborgare tror jag inte det är något problem med vad du har för ursprung.
222 2020-10-30 13:02  
Varför lägger man det mitt på dagen?
froderberg 2020-10-30 21:40
Nästan all undervisning sker dagtid. Det är det normala.
Iwa 2020-11-01 09:09  
Hoppas att Vendela kan problematisera kring problematiseringen. Den senmoderna postproblematismen utmanas alltmer av nyperspektivistiska föreställningar. Där sammanhang möter kontext uppstår nya fält som vidgar diskursen. Begrepp som hållbarhet och kön blir viktiga markörer. Nya frågeställningar ifrågasätts då: i gränslandet mellan problemnexus och kontext uppstår spänningar som inte självklart kan analyseras med traditionella begrepp. En vidgad begreppsanalys blir då nödvändig för problematiseringen av samtiden.
jerrysoderberg 2020-11-01 15:02
Absolut inte!
PMD 2020-11-01 17:03
Jodå!

Pers lilla text är en utmärkt pastisch på postmodernism. För den som vill läsa mer sånt rekommenderas den artikel som Alan Sokal fick publicerad i en postmodern tidskrift. Artikel var mest nonsens, men det lät bra. :-)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sokalaff%C3%A4ren
Stefan Åhbeck 2020-11-02 10:26
Ha ha ha ha! :-)
Missa inte utrustningsförsäkringen som Plus-medlemmar har bättre pris på

Plusmedlemskap kostar 220 kr per år

Merläsning

ANNONS