Annons
Artiklar > Rättigheter och skyldigheter

Rättigheter och skyldigheter

Så fort du tryckt på avtryckaren har du en bild som är din, med full äganderätt och med upphovsrättslagen på din sida. När du sedan sålt bilden säljer du bara befogenheten att använda bilden till ett specifikt ändamål.

Vilka rättigheter har jag som fotograf?
Några saker som är bra att tänka på som fotograf är att du bestämmer! Är man ovan vid att sälja bilder kan det vara svårt att veta hur mycket man får ta betalt och vilka rättigheter du och dina bilder har. Kom ihåg att du äger bilden.

Vill du vara kaxig kan du hänvisa till upphovsrättslagen och dess förmåner så att köparen vet att det är allvar.

Begär att veta var bilden ska publiceras. I hur stor upplaga och hur många gånger den kommer att användas. Anger köparen att bilden ska användas en gång så får denne inte använda bilden fler gånger utan att kontakta dig innan.

Sammanhanget din bild ska framställas i kan vara väldigt viktig att veta. Var noga med att se till att den blir använd till det köparen angivit. Om det inte blir så kan både motivets ägare eller motivet i sig anmäla köparen för lagbrott. (Se underrubrik Vem och vad får jag fota?)

Be kunden skicka tillbaka analoga exemplar av bilden efter användning. Ska bilden publiceras på Internet så kan du begära att den raderas efter användandet.

Säg till om att du vill ha ditt namn angett på eller bredvid bilden vid nyttjande.
Ska den publiceras ska du kräva att namnet skrivs ut. Är bilden gjord för reklam så kan du be om det, men i reklamsammanhang är inte bildbyline praxis.

Patentverket för fotografer
Upphovsrättslagen är en väldigt bra lag för oss fotografer, men inte bara för oss. När det gäller bilder har serietecknare och datagrafiker samma rättigheter.

Ska man göra ett uppdrag kan det vara bra att uppge vilka villkor man gör arbetet på. En bra källa till sådana villkor är Svenska Fotografers Förbund, SFF (www.sfoto.se).

Alla vill ha bra betalt
Har man tagit ett mästerverk till bild som man sedan ska sälja iväg vill man ju ha en rätt stor slant för mödan. Det finns vissa seder för betalning och arvode i även denna bransch och det finns mycket som påverkar prislappen på dina bilder.

Din särskilda färdighet inom ett specifikt område eller risken du tar för att fånga bilden.

Som fotograf har du stora omkostnader. Utrustningskostnaderna är stora jämfört med andra yrken där självständigt konsultarbete ingår. Då du inte jobbar måste du spendera tiden flitigt med att vidareutbilda dig, testa dina redskap utöva administration och så vidare. Så sätt priset högt, det är du värd.

Det du bör räkna med i ditt pris förutom rätten att använda bilden är dels ersättning för produktionen, där du använder papper, soppor, filmrullar och annat material (inklusive reseersättningar och liknande), men även för tiden du använt till jobbet vilket ofta kan vara mycket krävande.

Vill någon återanvända en, till dem redan såld och använd, bild brukar man dela priset med hälften.

Ska du sälja digitala bilder ska det inte vara någon skillnad på arvodet. Men om bilderna ska användas både i tryck och digitalt så är det vanligt med ett tillägg för den digitala delen.

Vem och vad får man fota? (Läs även denna artikel)
Om man plåtar en tant ute i skogen eller på ett torg inne i stan bör man fråga innan man tar bilden men det är inte nödvändigt om bilden bara ska publiceras i en tidning. Det brukar räcka med att berätta vad den ska användas till. Du som fotograf kan bara vidareförmedla kundens angivelser eller om bilden är för privat bruk. Fotografen i fråga kan heller inte bli åtalad om den tagna bilden används till något annat än vad denne tidigare angivit, bara kunden kan åtalas.

Om du fotar och bilden ska användas i reklamsyfte är det viktigare att motivet verkligen vet om att bilden ska användas till reklam. När en bild används utan motivets samtycke kan din kund åtalas till böter enligt ”lagen om namn och bild i reklam”:

Lag (1978:800)
”Näringsidkare får icke vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet använda framställning i vilken annans namn eller bild utnyttjas utan dennes samtycke.”

Ska din bild läggas ut på Internet krävs ett likadant samtycke enligt Personuppgiftslagen (1998:204).

Om man plåtar konst måste man be om tillstånd, förutom vid privat bruk. Däremot om konstverket är fast och står på allmän plats utomhus så är all fotografering och alla användningsområden tillåtna. Observera att detta kanske inte gäller i andra länder.

Var får jag fota?
Reglerna för var du får plåta är ganska klara men är alltid relativa till var fotografen befinner sig vid fotograferingen. Är man på allmän plats vid tillfället av fotograferingen så får man plåta nästan vad som helst. Att man till exempel står på en gata eller ett torg och plåtar in genom ett fönster eller in i ett fordon.

Man får däremot inte gå in på någons tomt eller ett företags mark och fota utan tillstånd. Även om området inte är avgränsat med stängsel eller staket. Paparazzi-fotografer kan ju till exempel hänga i träd och plåta, men detta är inte tillåtet om grenarna man befinner sig på sträcker sig över den privata marken.

Kan man bli gripen?
Om man står på allmän mark så får inte ens polisen beslagta kamera eller film. Med det undantaget att fotograferingen skett inom eller utifrån och in över militärt eller annat skyddsområde, så har militär, polis eller skyddsvakt, som har till uppgift att bevaka området, rätt att beslagta filmen och kameran. Filmen får då inte förstöras och polisen ska pröva direkt om beslaget ska bestå. Men i Sverige ska du inte bli gripen vid en sådan överträdelse.

Till vilken gräns är bilden min?
När någon beställer en bild av dig som fotograf köper den personen bara rätten till att använda den i ett specifikt sammanhang. Bilden är fortfarande din, kunden hyr den bara. Använder kunden bilden till något annat bryter denne mot upphovsrättslagen. Du kan sälja rättigheterna till bilden också, men praxis är ovanstående.

Är bilden publicerad i ett magasin eller i en nyhetstidning så kan du som fotograf kräva att få veta till exempel upplagestorlek och spridning. Glöm inte bort att ta reda på syftet så att du kan visa detta vid eventuell plåtning av konst eller av människor.

Om du gett bort eller sålt en bild som ska ut på nätet så har du rätt till att kräva att få veta hur länge bilden ska ligga uppe. Om köparen vill ha bilden ute längre än den tid som ni kommit överens om måste du som upphovsman, det vill säga fotograf, först kontaktas. Här får användningsområdet heller inte ändras utan att motivet ifråga kontaktas.

Inga förändringar får göras av en bild utan fotografens tillstånd. Det gäller beskäringar, retuscher, digital redigering eller liknande. Du har allsmäktig makt över din bild med upphovsrätten på din sida.

Publicerad 2002-04-05.

31 Kommentarer

rondolph 2002-04-08 09:39  
Betyg: 5
En kort och lättförstålig text, inom ett ämne som kan vara bra att ha lite kännedom om!!
djursdala 2002-04-08 17:28  
Betyg: 5
Bra, förståeligt. Jag har länge letat efter svar på dessa frågor.
harabergsmannen 2002-04-08 18:59  
Betyg: 3
Fast jag vill göra ett tillägg till det där med att plåta på annans tomt. Du får gå fram till någons dörr och ringa på, eller vänta kvar tills ägaren kommer hem.Finns markerad gång till husets baksida får du gå runt för att se om någon är hemma.Blir du ombedd att gå därifrån måste man lyda. Man får också plåta hur mycket man vill i affärer och dylikt, ända tills man blir tillsagd att gå därifrån. då måste man återigen lyda.
Agogo 2002-04-08 19:09  
Kristofer: Ja, men som Anders kommenterar så kan man ju ha den uppe tills man blir tillsagd. Du kan däremot bli åtalad enligt personuppgiftslagen om du inte frågar innan. Bökigt är det.. :D
/Oscar
Pergamot 2002-04-09 09:59  
En bra grund till ett mycket omfattande område som det knappast finns någon som behärskar till fullo. Tur att det finns platser som t ex denna, att söka information på om man hamnar i en situation där kunskap om dessa saker krävs!
harabergsmannen 2002-04-09 11:35  
Du kan däremot bli åtalad enligt personuppgiftslagen om du inte frågar innan.
nu hänger jag nog inte riktigt med... vaddå, finns det något prejudicerande fall eller, för annars låter det inte alls bekant.
dsmannen 2002-04-09 19:42  
Du måste fråga personen innan du lägger ut något, du kan inte komma i efterhand och säga att du "antog" osv.. du kan även anmäla din egen hemsida till datainspektionen, men då riskerar du böter ;)
Läs mer om PUL på http://www.pul.nu
mipert 2002-04-10 23:05  
Ett exempel på vad det kan kosta att använda en bild:

http://sydsvenskan.se/bild/price.htm
Agogo 2002-04-11 14:58  
Tack för alla svar "Herman" &"Mikael".
Och tack för kritiken alla.
walter-g 2002-04-20 17:35  
Betyg: 4
Fint.Skulle bara vilja ha lagt till att utöver givna bestämmelser,hör det till god ton att i händelse av avvikelse från normalfallet - fråga personen eller sällskapet om lov att fotografera.Jag såg utanför kyrkan i Jokkmokk en gång ett tjusigt samiskt par från Kautokeino i sin bästa helgdags utstyrsel med smycken och fantastiska färger i kläderna.Efter att ha frågat och förklarat varför jag jag ville ha just dom på bild poserade dom välvilligt så länge jag ville.Vi skildes som bästa vänner och tog varandras adresser...
space 2002-04-30 09:19  
Betyg: 5
Bra artikel. Jag har en fråga om betalningen. Jag jobbade på ett reklamföretag en tid som deltidsanstäld och arbetade bl.a med Telias hemsida, fotograferade mm. Det var två år sedan och jag tog aldrig ngt betalt. Jag visste inte att man kunde ta extra betalt. Är det försent att göra ngt nu, (inte för att jag bryr mig om pengarna) men jag är nyfiken om det går efter två års tid /Tony.
max lindgren 2002-04-30 15:55  
Betyg: 5
mycket bra artikel! kan vara bra att känna till..
Lilldykaren 2002-10-19 16:44  
Betyg: 5
Mycket bra. Allt blev genast mycket klarare!
Rolf S. 2003-11-09 20:36  
Betyg: 4
Det där med att fotografera genom folks fönster kan nog kollidera med lagen om ofredande och sexuellt ofredande åtminstone utifrån vad som stått i tidningarna.
En komplikation i sammanhaget om äganderätt till bilden är om man tagit bilderna privat eller i arbetet som anställd. Vem äger då rätten till bilden arbetsgivaren eller jag. Där finns det delade meningar.
Knolpak 2004-06-17 21:45  
Betyg: 5
Bra att någon reder ut sånt här. Men hur är det med film? Alltså rörlig bild. Vi antar att vi gjort och filmat allt själv. Hur är det då? GÄller samma regler då?
Jonathanis 2004-12-27 20:30  
Betyg: 4
Bra artikel, lite kort dock.
DanielBar 2005-03-19 14:48  
Mkt bra !! Tack !!
chris_wallin77 2005-10-25 08:01  
Betyg: 4
Rakt på sak, enkelt att förstå!!!
Pirbos 2006-08-15 17:25  
Betyg: 4
"Ska bilden publiceras på Internet så kan du begära att den raderas efter användandet"
Ja, detta har jag som köpare råkat ut för, och är praktiskt omöjligt att tillgodose. Det tas backup på servern där bilden ligger och sparas i lång tid. Bilden ligger på flera band gång på gång. Skall en bild kunna raderas på ett band, kan du inte bara radera just den enskilda filen. Du måste radera hela bandet (ligger som en image), och det går inte det företaget precis med på som behöver bandet för andra ändamål också. Så i detta fallet är det helt omöjligt att tillgodose. Jag poängterade detta för säljaren av bilden, men denna var totalt ovetande om de tekniska möjligheterna och begränsningarna. Dags att uppdatera lagen kanske. Kanske på sin plats att godkänna backup, men att bilden inte återanvänds. Annars blir det bara fjantigt. Och en annan sak också... nä, jag köpte inte bilden. Det gick ju inte på de premisserna! Visst, jag kunde ljuga och säga att jag raderade, men det kändes inte rätt, och som ansvarig på mitt arbete hade det kanske kommit i nacken efteråt.
pcblocket 2006-10-14 10:39  
Betyg: 5
En bra artikel som jag skulle vilja / behöva se en del 2 av. "När upphovsrätten av fotografens bilder överträtts". Kan det komma att bli av?
ellielovis 2006-12-13 21:10  
Betyg: 5
tack för en bra artikel! har en fråga om den går att ställas här: Jag fotade mina vänners band till deras hemsida. Bilderna lades ut med mitt namn under men efter en tid hittade jag en av dessa bilder, omretuscherad och beskuren, i en tidning MED mitt namn under och jag helt ovetandes. Varken jag eller bandet hade inte gett sitt tillstånd. Får det gå till så??? tack!
Torbjorn85 2007-07-29 00:44  
Betyg: 5
Tack för en snabb kurs jag letat efter
Mr_evo2 2008-01-02 22:53  
Betyg: 5
mycket bra artikel som man lärde sig en hel del av.
matteek 2008-05-13 20:24  
Betyg: 5
Mycket bra att veta.
Posioner 2008-09-04 14:28  
Mycket bra artikel.

Har en liten fråga, detta gäller iofs en infofilm men det är ju samma princip.
Kunden beställde en film, som sedan skulle snurra på en flygplats.
Kunden gick däremot i konkurs innan fakturan skulle betalas. Vad har jag nu för rättigheter?
Kan jag kräva flygplatsen att betala, eller har jag rätt att hämta tillbaka filmen från flygplatsen eftersom det är min egendom?
Och skulle dom isåfall gjort en kopia har jag väl rätt att hänvisa till upphovsrättlagen?

Mycket tacksam för svar?
Dainty 2008-12-14 21:38  
Betyg: 5
Underbart! Letat efter en sida som denna, vill ha koll på alla rättigheter.

En sak jag undrar dock, jag fotade på en fest och alla festdeltagare gick med på att jag skulle få använda bilderna i ett skolarbete. Men dagen efter så krävde en av deltagarna att få bilderna och jag sa att jag måste copyright märka dom först och prata med skolan för jag har skrivit på ett kontrakt med skolan där det står att dom och mina föräldrar äger rättigheterna till mina arbeten och bilder om jag använder dom i skolan. När jag blir 18 äger jag och skolan rättigheterna till bilderna men jag måste prata med skolan om jag ska använda bilderna utanför skolan. När jag tar studenten äger jag alla rättigheter till bilderna. Alltså, ska jag använda dom i skolan så måste jag prata med dom innan jag ger ut bilderna. Festdeltagaren påstår att hon äger bilderna för hon är med på dom men om jag ger dom till henne och hon lägger upp dom på t.ex nätet så kan jag inte använda dom i skolan. Hon tycker oxå att hon inte behöver fråga mig om hon ska lägga upp dom på nätet för hon och andra människor är objekten på bilderna. Hur ska jag göra?! Vad är rätt och fel!? Jag uppfattar det som att från det att jag tar bilden så äger jag den. Hjälp mig någon som kan detta.

Än en gång måste jag säga att detta är en super sida!
stojkan 2011-09-11 20:51  
Betyg: 4
Bra artikel!
Jag har två frågor. Den första är hur det har gått med den nya fotolagen, gick den igenom och hur påverkar det isf det artikeln?
Andra frågan är vad jag har för rättigheter gentemot polis och ordningsmakt om jag har bevittnat och fotograferat ett brott, kan jag neka till att visa bilderna?
jonasfx 2013-02-20 10:21  
vore schysst om denna kunde vara uppdaterad.
Som Plus-medlem får du: Tillgång till våra Plus-artiklar | Egen blogg och Portfolio | Fri uppladdning av dina bilder | Rabatt på kameraförsäkring och fotoresor | 20% rabatt på Leofoto-stativ och tillbehör | Köp till Sveriges mest lästa fototidning Fotosidan Magasin till extra bra pris.

Plusmedlemskap kostar 349 kr per år

Merläsning

ANNONS