Artiklar > Rikspolischefen föreslår pressvästar för fotografer

Rikspolischefen föreslår pressvästar för fotografer

För att undvika felaktiga gripanden föreslår rikspolischefen att journalister bär särskilda pressvästar vid demonstrationer och oroligheter.

"Det kan göra oss till måltavlor", menar Journalistförbundets ordförande.

Vid ett flertal tillfällen på senare tid, till exempel vid denna vägdemonstration, har fotografer gripits av polis i samband med demonstrationer och protester. I ett annat fall beslagtog polisen minneskorten från en fotograf i Attunda tingsrätt. Flera av ingripandena har kritiserats av JK och JO.

I januari krävde Journalistförbundet och Reportrar utan gränser ett möte med rikspolischefen Anders Thornberg för att diskutera polisingripanden mot journalister det senaste året. Mötet sköts upp och i stället träffades parterna först under ett seminarium med titeln ”Polisens roll för att värna journalistiken i en demokrati” i Almedalen i Visby.

– Det är en oroande utveckling, att journalister inte kan jobba ofredat och att polisen hindrar journalister från att jobba, sade Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert, uppger Journalisten.

SVT:s vice vd Anne Lagercrantz uppmanade under seminariet polisen att sluta beslagta journalisters kameror:

– Jag tänker att några i publiken kanske tycker att journalister är en ömfotad yrkesgrupp, men jag vill påminna om att källskydd är bland det allra heligaste vi har. Att som journalist tvingas lämna ifrån sig sin kamera är som att lämna ifrån sig en kroppsdel, sade Anne Lagercrantz.

Rikspolischefen Anders Thornberg inledde med att försvara sig genom att säga:

– Jag kan ingenting om något enskilt fall här, för jag har medvetet inte läst på. Jag är strategisk chef för 36 000 personer och kan inte ge mig in i ett enskilt ärende. Vi gör 1,4 miljoner ingripande varje år och nu pratar vi om fem tillfällen.

Samtidigt ville han inte tona ner frågans allvar.

– Det är polisens uppgift att skydda demokratin och skydda våra grundlagsfästa rättigheter. Den fria pressen är otroligt viktigt för att belysa allt som händer. Vi ska naturligtvis följa svensk lag och Polisen ska göra sitt jobb, självklart, men jag vill sätta saker och ting i ett sammanhang. Vi kommer naturligtvis att rätta oss efter det vad JO säger. Vi ska ta vårt ansvar, sade Anders Thornberg.

Rikspolischefen föreslog att journalister skulle börja använda pressvästar igen. Att de slutade användas beror på att de förvandlade journalisterna till måltavlor, särskilt under högerextrema demonstrationer och aktioner.

– Jag vet att det inte är en skyldighet, men vi uppskattar ju om man talar om att man är journalist. Ju tydligare ni kan signalera att ni är press desto bättre, även om ni inte behöver legitimera er, så kommer vi att kunna undvika misstag, sade Anders Thornberg.

Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert invände att i samtliga incidenter det senaste året hade journalisterna identifierat sig för polis på plats, men hade trots detta gripits eller förhindrats att utföra sitt arbete, rapporterar Journalisten.

– Polisen behöver förstå varför journalister ibland inte vill synas som journalister, för att de då kan bli utsatta för någonting. Eller att bevakningen inte blir som den var tänkt, sade Ulrika Hyllert.Publicerad 2023-07-01.

24 Kommentarer

netstorm 2023-07-01 13:37  
Blir en upprepning av förra årets diskussion (länkad i artikeln) men de aktuella kravallerna i Frankrike visar att idag så har alla en kamera och kan delvis påstås vara journalister. Att vara journalist är t.ex. ingen skyddad titel i Sverige. Ena sekunden är du med i demonstrationen, nästa så är du en journalist. Det skapar en omöjlig situation om ditt uppdrag är att upplösa demonstrationen.

Hur löser man det problemet? I Sverige så har vi delvis försökt lösa det med presslegitimation vilket går att kritisera av många orsaker. Men det hjälper föga när journalister medvetet verkar vilja försvåra för polisen.

Jag har själv dokumenterat oräkneliga demonstrationer genom åren och aldrig haft problem, trots fullt slagsmål och brutalt våld. Andra verkar råka ihop med polisen gång på gång t.o.m. vid de lugnaste protesterna. Slumpen har ett märkligt utfall...
Anders F. Eriksson 2023-07-01 17:10  
Vem som helst får sätta på sig en väst med texten PRESS, och som journalist behöver man inte ha en presslegitimation (även om det är bra i många sammanhang). Inte lätt för myndigheter eller andra vem som är "journalist" och vem som är journalist ...
PMD 2023-07-03 00:06
För polisen ska det inte spela någon roll om någon är journalist eller inte. Den som inte deltar i uppvigling, kravaller eller andra slags upplopp ska polisen inte bry sig om.

Jag förstår att det kan kännas provocerande för en polis att bli fotograferad i sin yrkesutövning, speciellt om polisen nödgas använda våld, men om man inte kan hålla sig lugn och saklig i stressade situationer ska man nog inte bli polis.
PMD 2023-07-03 00:03  
Thornbergs förslag om att använda pressväst är ett mycket bra tips till kravallister, "demonstranter" och allehanda "aktivister".
Fredrik Klintberg 2023-07-03 10:58  
Ett svårkopierat pressleg runt halsen borde vara optimalt. Visa och bli släppt direkt. Västar kan man köpa på nätet och sedan kasta gatsten bäst man vill?
"Att som journalist att bli av med sin kamera känns som att bli av med en kroppsdel"... Känslodravel. Dessutom har de flesta fotografer fått sparken så det är ju journalister som "tar kort" idag.
Svar från froderberg 2023-07-03 16:37
En pressfotograf är en journalist. I tidningsvärlden skiljer vi mellan reportrar, fotografer, redaktörer, redigerar osv. Alla är journalister. Men visst stämmer det att det blivit ont om pressfotografer.
PMD 2023-07-03 17:07
Problemet som behöver lösas är inte hur polisen ska kunna identifiera en pressfotograf. Problemet är att polisen inte kan skilja folk som deltar i upplopp från folk som inte deltar.
Fredrikpersson 2023-07-03 17:15
@Magnus: Är det journalistförbundets defintion av journalist som du beskriver?

När det gäller frågan i stort så tror jag inte att en journalistlegitimation löser problemet. En journalist kan ha både grundlagskydd och samtidigt begå brottsliga handlingar som polisen måste agera på. Dessutom så kan andra än anställda journalister, fotografer etc - till exempel frilansare utan journalistlegitimation - också ha rätt till det grundlagsskydd som polisen påstås inte respektera i vissa fall.

/F
luminousoctaves 2023-07-03 17:29
Magnus har rätt. Journalistyrket och journalistförbundet omfattar inte bara skrivande journalister (dvs traditionella ”reportrar”) utan även fotografer, redigerare, redaktörer, redaktionsassistenter, korrekturläsare, researchers, intervjuare och annat. Yrkesrollen har alltid varit bred.
Fredrikpersson 2023-07-03 19:01
Jag har inte nämnt något om rätt eller fel, men eftersom jag (som inte är en del av mediabranschen eller journalist) blev lite förvånad av definitionen ville jag veta lite mer.
luminousoctaves 2023-07-03 20:19
Inga problem! Vanligt missförstånd.
Fredrikpersson 2023-07-03 23:27
Det var inget missförstånd. Hur skulle det kunna vara det vara det när vem som helst kan kalla sig journalist eller fotograf?

Jag har inga problem med att inkludera fotografer i journalistbegreppet, men jag tycker att det lite synd eftersom det väl måste tolkas som att fotografrollen håller på att försvinna. Åtminstone i tidningssammanhang.

Men, som sagt, jag tycker inte frågan om vem som kan definieras som journalist av fackförbund, bransch eller annan är relevant för diskussionen om polisens agerande. Grundlagsskyddet som aktualiseras av polisens agerande är är en vidare fråga än att ringa in en yrkesroll.

Det är otvivelaktigen polisens uppgift att i sitt myndighetsutövande respektera grundlagen och det är allvarligt när så inte sker. Samtidigt så är det orealistiskt att förvänta sig att det aldrig kommer att ske enstaka misstag från polisens sida i stressade och kaotiska situationer.

/F
PMD 2023-07-04 01:46
Misstag i det sammanhanget bör leda till någon form av vidareutbildning av den som gjorde misstaget på det att det inte händer igen.
luminousoctaves 2023-07-04 08:53
Jag syftade helt enkelt på att det är ett utbrett missförstånd (även inom yrkeskåren) att det är skrivande reportrar som kan tituleras journalister.

Redigerare och fotografer är alltså också yrkesjournalister – de senare brukar ju kallas ”bildjournalister”.

För övrigt: Ja, vem som helst får kalla sig ”journalist”, ”jurist” eller ”terapeut” m.m. i Sverige, men det är väl ändå rimligt att på något sätt särskilja de yrkesutövande som har en yrkeslegitimation/press-ID.

I Sverige kan vem som helst luta sig mot allmänintresset (Yttrandefrihetsgrundlagen och Tryckfrihetsförordningen) för att granska, informera, kritisera och publicera. Det är relativt ovanligt, och den svenska yttrandefriheten anses på flera sätt unik (se bara på koranbränningarna) i omvärlden.

I Sverige har vi alltså en yrkesgrupp som inbördes har tydliga regler för vilka som är ”journalister”. Och dessutom har vi en grundlagsskyddad rättighet som gör att alla medborgare har möjlighet att granska och kritisera makten och samhället enligt journalistiska principer.
Fredrikpersson 2023-07-04 08:56
@ Erik: Utmärkt sammanfattning.
PMD 2023-07-04 13:14
@Erik:
"det är väl ändå rimligt att på något sätt särskilja de yrkesutövande som har en yrkeslegitimation/press-ID"

En yrkeslegitimation/press-ID visar väl bara att innehavaren är anställd av ett visst bolag och/eller är medlem i en viss fackförening?

Yrkeslegitimation i detta sammanhang innebär ju inte en statligt sanktionerad titel som "legitimerad journalist" (analogt med "legitimerad läkare").
luminousoctaves 2023-07-04 15:10
Nja, så ”bara” är det inte. Presskortet är en internationellt giltig (SIS-märkt) ID-handling som utfärdas av SJF till bevisligen yrkesverksamma journalister som har skrivit under på att följa de pressetiska reglerna.
Nej, det är inte att jämföra med läkarlegitimationen, men det ställs en del krav på den som ansöker. Vem som helst kan inte få ett presskort.
Det är till exempel betydligt enklare att skaffa ett svenskt utgivningsbevis.
PMD 2023-07-04 17:21
Hur svårt det är att få ett presskort är mindre intressant. Det intressanta är om det har några andra funktioner än att vara ett ID-kort.

ID-kortsfunktionen är väl den enda som är statligt sanktionerad?

Man kan vara journalist utan att ha ett pressleg (vilket du redan har påpekat).
luminousoctaves 2023-07-04 17:37
Presskortet har använts i över 100 år, så nog har det funnits många situationer där det har kommit till stor nytta. Vågar påstå att presskortet också har en betydelse för att inge förtroende och trovärdighet bland allmänheten.
Anders F. Eriksson 2023-07-04 19:11
Innehavare av presskort utfärdat av SJF är bevisligen journalister (eftersom de annars inte skulle kunna vara medlemmar i SJF). Innehavare av presskort utfärdat av andra organisationer (eller någon obskyr internetsajt) skulle jag vara betydligt med skeptisk till.

Lite kul i sammanhanget är att Polisens tjänstekort visar att innehavaren är Polis, men de är inte giltiga som legitimation (myndigheten ville väl spara pengar).
PMD 2023-07-04 19:47
Jag ifrågasatte inte att innehavare a SJFs presskort är journalister. Man kan dock var journalist utan att ha ett sådant kort.

Problemet är inte att polisen behöver ett sätt att avgöra om någon är journalist. Problemet är att polisen inte alltid klarar av att skilja mellan upploppsmakare och åskådare.
Anders F. Eriksson 2023-07-04 20:53
Nej, problemet är att många av dessa bråkstakar har med sig kompisar som filmar när det hoppas på bilar, tänds eldar och annat. Det är förstås inte alltid lätt för Polisen att veta om de är där för att filma för att skryta, eller om det faktiskt är någon som är där i journalistiskt syfte eftersom inte alla klär sig i Adidasbyxor och becknarväska.

I det sammanhang som artikeln avser förekommer nog sällan åskådare som inte antingen tillhör journalist- eller deltagargruppen, men visst finns det folk utan självbevarelsedrift som ger sig in i sånt.

Jag vet inte hur PMD tänkt sig att Polisen skulle kunna avgöra om det handlar om deltagare, journalister eller andra åskådare utan någon form av identifikation. Detta förstås vad gäller de som är mitt i situationen, och inte t.ex. journalister som handlar med sunt förnuft och kanske inte står med en iPhone och filmar närbilder av den som står och tänder eld på en polisbil ...
luminousoctaves 2023-07-04 21:08
»‹Det intressanta är om det har några andra funktioner än att vara ett ID-kort.«
PMD 2023-07-04 21:40
@Anders,
Kompisar till upploppsmakarna har lika mycket rätt att fotografera upploppet som alla vi andra. Så länge de inte deltar i upploppet ska polisen inte bry sig om dem. Vilka slags kläder folk har på sig är inte heller något som polisen ska ha några synpunkter på.

"Jag vet inte hur PMD tänkt sig att Polisen skulle kunna avgöra om det handlar om deltagare, journalister eller andra åskådare utan någon form av identifikation".

Det är en sak för polisen att utarbeta metoder för. Jag har inga radikala förslag, men man kanske kunde tänka sig att de låter bli att gripa folk som inte deltar i upploppet?
Polisen ska skydda medborgarna från brott. Inte betrakta oskyldiga medborgare som misstänka brottslingar.

Att skilja mellan journalister och andra åskådare ser jag inte som nödvändigt.

@Erik,
Andra funktioner som inte redan nämnts, förstås. Jag nämnde en sådan (medlem i en viss fackförening).
Anders F. Eriksson 2023-07-04 22:00
Jag orkar inte ens försöka längre ... Grattis Per
Få ut mer av Fotosidan som inloggad

Fotosidan är gratis! Som inloggad får du smarta funktioner. Du kan ladda upp 10 bilder och få kritik på dem. Du får vårt nyhetsbrev. Du kan skapa köp&sälj annonser mm

Merläsning

ANNONS