Artiklar > Omdiskuterat fotoprojekt prövas i Högsta domstolen

Omdiskuterat fotoprojekt prövas i Högsta domstolen

Saga Berlin i Hägerstensbadets bassäng.

 Foto: Niceguzz

Konstnären, fotografen och regissören Saga Berlin dömdes i tings- och hovrätt för grov skadegörelse till att betala 280.860 kronor i skadestånd för att ha planerat ett konstfotoprojekt där ett kommunalt utomhusbad klottrades ned.

Domen har upprört många då summan är högre än det skadestånd hon fick efter att ha skadats allvarligt vid terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm.

Nu tas fallet upp i Högsta domstolen.

Händelsen som fallet gäller inträffade en tidig morgon 2016. Då målade ett antal personer en bassäng på Hägerstensbadet med röd färg. Enligt konstnären Saga Berlin, som erkänt att hon organiserat konstprojektet, var syftet sedan att sanera bassängen.

Saga Berlin har under rättegången nekat till att ha deltagit i graffitimåleriet av en bassäng i Hägersten, men hon har erkänt att hon planerat konstprojektet. 

Foto: Polisen

Södertörns tingsrätt dömde Saga Berlin för grov skadegörelse till villkorlig dom och dagsböter. Hon dömdes också att betala ett skadestånd till Stockholms stad på totalt 280.860 kronor. Domen fastställdes av hovrätten.

Domstolen slog fast att Saga Berlin inte själv ”rent faktiskt” stod bakom skadegörelsen, men att hon har erkänt att hon har anlitat de maskerade personer som gjorde det. 

De medåtalade personerna som klottrade frias med motiveringen att det inte går att visa att trion kände till att de ”medverkade till en rättsstridig handling”.

Många har upprörts att skadeståndet för skadegörelsen överstiger det 150 000 kronor  som Saga Belin tilldömts i skadestånd efter att ha skadats allvarligt vid terrorattacken på Drottninggatan. För att hjälpa Saga Berlin med rättegångskostnaderna har en insamling startats på Facebook.

Skälen för prövningstillstånd i högsta domstolen kan vara antingen att det finns misstanke om det begåtts allvarliga fel eller att man vill vägleda domstolarna kring hur de ska tänka.

– Saga Berlin har överklagat domen och pekat på att hon inte fått någon förhandling i hovrätten och det är den frågan som Högsta domstolen i första hand ska avgöra. Domstolen anger inte vilka skäl som är orsak till prövningstillståndet. Men riksåklagaren har tidigare angett att det finns behov av vägledning i det här målet, säger Fredrik Blommé, justitiesekreterare på Högsta domstolen till SVT.Publicerad 2020-01-10. Läst av 5470 personer.
Missa inte utrustningsförsäkringen som Plus-medlemmar har bättre pris på

Plusmedlemskap kostar 220 kr per år

Fotosidan uppskattar att du diskuterar våra artiklar. Håll en god ton och håll dig till ämnet för ett bra debattklimat.Logga in för att kommentera

2020-01-10 16:00   fieldcells
Någon som har koll på varför hennes skadestånd blev lägre än den ursprungliga upphandlingen på 650 000 kr? Blev saneringen billigare än väntat eller tog Stockholms Stad mellanskillnaden?

Peter Wemmert nämnde att han läst FUP när ni skrev om hennes insamling förra gången men konstaterade mest att personen som påstås ha gett "kostnadsförslaget" till henne hade blivit uppringd efter skadegörelsen och kunde inte ge pris utan att se det.
PeterWem 2020-01-11 10:31
Nu var det ett tag sedan jag läste FuP:en och den ligger säkert på min andra dator men jag fick fram domen snabbt. Jag citerar:

"Kommunen har begärt skadestånd med 309 360 kr, varav 50 860 kr avser kostnader med anledning av den första saneringen av simbassängen, 180 000 kr avser kostnader för den andra saneringen, 50 000 kr avser en extra kostnad för blästring och målning av simbassängen och 28 500 kr avser kostnad för kommunens projektledning."
...

"När det gäller kommunens kostnader för projektledare gör tingsrätten följande bedömning. Denna kostnad avser det arbete som en projektledare anställd hos kommunen har lagt ner för att ordna med saneringen av badet. Arbetet har enligt LL bl.a. innefattat kontakter med de entreprenörer som skulle utföra arbetet.

Kostnaden utgör således inte en sådan utredningskostnad som Högsta domstolen i avgörandet NJA 1989 s. 251 fann inte vara ersättningsgill enligt 5 kap. 7 § skadeståndslagen. Visserligen har kommunen inte drabbats av en särskild utgift med anledning av projektledningen, eftersom personen var anställd hos kommunen, men detta kan inte kan anses avgörande för att få kostnaden ersatt av den som har vållat skadan. Skadan är därför i sig ersättningsgill.

Däremot finns det ingen utredning som visar hur antalet nedlagda timmar eller timkostnad har räknats fram. På grund av detta och då det framkommit att utfört sanerings- och målningsarbete även omfattat andra delar av badet kan det inte anses bevisat att hela den begärda ersättningen för projektledningen är hänförlig enbart till den stora simbassängen. Sammantaget ska därför kommunens anspråk i denna del lämnas utan bifall.

Det skadestånd som kommunen är berättigad till uppgår därmed till 280 860 kr."
fieldcells 2020-01-11 16:47
Tack Peter, väldigt uppskattat.
jonas18z 2020-01-12 11:09
Tack, du gjorde jobbet som fotosidan borde ha gjort.


Du borde lägga upp FUPen
2020-01-10 17:24   PMD
Den beräknade kostnaden för sanering tycks ha varierat vilt beroende på vem som gjort beräkningen. Tydligen hade Berlin kontrakterat en saneringsfirma för att ta bort klottret två dagar efter att det hade klottrats, men Stockholms kommun stoppade det av någon anledning som jag inte har lyckats ta reda på.

Jag tvivlar dock på att den firman ville 650000 kr för arbetet.
2020-01-10 22:26   Cygni
Svårt att se på bilderna men bassängen verkar linad, alltså en slags gummiduk som är lagd ovanpå betongen så att bassängen är tät. Den tål inte vilka kemikalier som helst för att få bort smuts med. Skulle tro att de får använda några specialpreparat för att sanera.

Innan man ger sig på sådana här konstprojekt kanske man ska tänka efter före.
Jag jobbar som fastighetsskötare i min kommun och klotter är ett sattyg som kostar en förfärligt massa pengar.
Ett utomhusbad som jag har hand om tar ungefär en månad att ställa iordning för säsongen. Då städas/saneras bassängen med ett specialgel som är miljöcertifierat som är ganska dyrt. Jag kan bara föreställa mig vilket helvete det varit att sanera denna bassängen. Om det är sprayfärg kanske de tom fick byta liningen.
PMD 2020-01-11 00:30
Det kan hända att det är billigare att byta liner än att försöka skrubba bort klottret i en sådan bassäng.

Å andra sidan är det förmodligen allra billigast att låta klottret vara kvar om det inte påverkar den primära användningen av bassängen.
trumflis 2020-01-14 09:49
Bassängen är på plats sedan tidigt 60 tal och är en gjuten historia.
Cygni 2020-01-14 11:49
Då är den med största säkerhet linad.
PMD 2020-01-14 16:26
Expressen har en bild av bassängen. Jag tycker att det inte ser ut som att den har en liner, men speciellt säker på det är jag inte.
2020-01-11 00:16   Tiny Turtle
Menar hon att man skall kunna gömma vilken skadegörelse som helst under rubriken "konstprojekt" eller handlar det bara om just de typer av förstörelse som hon tycker är kul?
Fredrikpersson 2020-01-11 09:08
I intervjuer med Saga Berlin säger hon att hon ordnat så att bassängen skulle saneras efter att målningen utförts. Både målningen och saneringen var enligt Saga Berlin lika viktiga delar av konstverket, eftersom det var inspirerat av tibetansk sandmålning där man först ritar mönster i sand och sedan suddar ut mönstret. Eftersom hon inte haft uppsåt att utföra skadegörelse (bassängen skulle ju återställas) så skulle hon inte heller ställas till ansvar för brottet skadegörelse.

Varken tingsrätten (första instans) eller hovrätten (andra instans) godtog Berlins argumentation utan ansåg henne ansvarig för skadegörelse. När hovrätten tog sitt beslut så använde de möjligheten att ta beslutet bara på handlingarna från tingsrätten och inte ha en huvudförhandling i målet.

Det är hovrättens beslut att inte ha huvudförhandling i målet som Högsta domstolen kommer att pröva i första hand. Det är en fråga som bara rör den juridiska processen och berör inte Saga Berlins skuld eller skadeståndets storlek. OmHögsta domstolen kommer fram till att hovrätten borde ha haft en huvudförhandling i målet , kan det leda till även Saga Berlins skuld och skadeståndbeloppet prövas igen.
Cygni 2020-01-11 12:58
"I intervjuer med Saga Berlin säger hon att hon ordnat så att bassängen skulle saneras efter att målningen utförts."

Då kanske hon skulle frågat om lov innan!

Egenmäktigt förfarande borde även ingå i brottsrubriseringen.
PMD 2020-01-11 14:25
Nej, skadegörelse är den korrekta brottsrubriceringen i det här fallet.
Egenmäktigt förfarande är något annat.
Fredrikpersson 2020-01-11 16:05
Christer: Jag håller i och för sig med om att det vore rimligt att hon frågade om lov först. Men om man släpper den relativt okomplicerade juridiken kring skadegörelsen och skadeståndet och funderar på vad meningen med konst är, så tycker jag att diskussionen blir intressantare och - för mig i alla fall - mindre självklar.

Jag frågar mig om det inte bra att konstnärer ibland utmanar gränserna och inte bara stryker oss medhårs. Kanske till och med göra några av oss förbannade? Och varför blir vi arga av det här projektet, egentligen? En konstnär genomförde ett projekt som hon uppenbarligen trodde på så mycket att hon var beredd att få betala för det och bli straffad. Ingen människa kom till skada och skattebetalarna kommer (med stor sannolikhet) att gå skadelösa ur det hela.
Kanske var det här Rentav ett bra projekt som utmanade oss lite i en tid när vi blir alltmer ängsliga för att hamna utanför invanda åsiktskorridorer?

Jag ställer mig också frågan vad jag hade tyckt om projektet om Saga Berlin hade haft möjlighet att slutföra projektet och själv återställa bassängen. Borde det påverka vad jag tycker nu när hon bara kom halvvägs?

Jag har inga slutgiltiga svar eller ställningstaganden. Å ena sidan tycker jag att det är fel att utan lov måla en allmän bassäng, å andra sidan tycker jag att Saga Berlins projekt är lite uppfriskande bland all lydig och snäll konst.
PMD 2020-01-11 16:53
Jag vet inte om Berlin var beredd att bli straffad för sitt tilltag. I rättegången sa hon att hon inte tyckte att hon hade begått ett brott.
Att Berlin var beredd att betala verkar dock stå klart. Hon hade ju redan beställt sanering innan klottrandet gjordes.
Makten 2020-01-11 17:17
Fredrik, vilken "gräns" är det som "utmanas" här? Att kladda ner en bassäng kan vem som helst göra. Men bara några få är så dumma att de tror att det är "konst". Det är det inte.
Fredrikpersson 2020-01-11 18:04
Martin, det beror såklart på vem du frågar och vilket konstverk det rör sig om.

Det jag skrev om var en beskrivning av mina egna personliga reflektioner där jag först reagerat på ett liknande sätt som du men sedan läst mer om SB:s intentioner med det (ofullbordade) projektet. Det utmanade alltså min egen initiala reaktion på ett sätt som var utvecklande för mig. Det behöver såklart inte betyda att du reagerar på samma sätt.

Att säga vad som är konst och inte konst kan ju vara en intressant diskussion så länge man inte tror att man ska nå fram till någon objektiv definition som alla accepterar.
PMD 2020-01-11 18:51
Att diskutera vad som är konst och inte brukar sällan vara intressant, tycker jag. Det är sällan någon blir övertygad åt det ena eller andra hållet.

Är det konst att klistra upp en banan på väggen med hjälp av silvertejp? En del tycks tycka att det är konst och betalar 120000 USD för det, medan andra bara skrattar åt det eller blir irriterade.

Eventuellt kan man kanske ha som kriterium för att något är konst att minst en person ska bli irriterad. :-)
Fredrikpersson 2020-01-11 19:01
Ja, frågan är om inte den definitionen trots allt kan funka :-)

Allvarligt talat så tror jag att om man ska diskutera vad konst är så måste man nog vara inställd på att det är själva diskussionen som är målet. Och det behäver inte vara fel och kan väl vara givande på sitt sätt.

Fast bäst är väl att helt enkelt att inte bry sig så mycket om definitionen och bara konsumera/njuta av/bli förbannad av/etc. av konst (vad det nu än är).
2020-01-12 14:29   Tell
Men så varför sanerade hon inte sin "konst" då som hon hade planerat? O varför målade dom ingenting snyggt istället för det här kladdet?
PMD 2020-01-12 16:23
Hon hann inte sanera innan hon greps av polisen. Berlin hade beställt sanering till två dagar efter klottrandet. Kommunen tillåt dock inte den saneringen utan gjorde en egen.
PeterWem 2020-01-13 04:35
Enligt förhör med den saneringsfirma hon hört med hade hon inte beställt någon sanering innan. Dessutom upplevde saneraren henne inte som seriös.
PMD 2020-01-13 11:50
Aha. Alla tidningar som har skrivit om det som ett faktum att Berlin hade beställt en sanering borde införa en rättelse.
2020-01-12 14:52   luminousoctaves
Fotosidan borde fördjupa sina läsare i vad konst kan vara, och varför den finns. Det är beklämmande att läsa alla påhopp. Många åsikter verkar bottna i ren okunskap. Intervjua någon som har utbildning på området. Lite ansvar har ni faktiskt.
2020-01-12 14:55   MNB
Oavsett om det är konst och att hennes bakgrund så är det teots allt klotter. Samma klotter som i tunnelbanan t ex.

Det är inte lagligt att klottra oavsett bakgrund och syfte. Så ganska solklart att hon gjort fel.
Erik Schalin 2020-01-12 16:16
Definitivt.
Även de klottrare som var med.
Om de visste att det var lagligt så varför skulle de då vara maskerade.
Låt henne betala vad det kostar att rätta till.
PMD 2020-01-12 16:26
Klotter kan vara konst. T.ex. så brukar Banksy betraktas som konstnär.

Det blir förstås inte mer lagligt att klottra i en tom kommunal simbassäng bara för att klottret betraktas som konst.
2020-01-12 22:05   huheeje
jag tänker på sådana som Banksy, som också målar på andras väggar utan att fråga - som han/hon alltid gjort. men i takt med växande uppmärksamhet och framgångar finns det inte en fastighetsägare i världen som inte skulle vilja överraskas av ett banksy-verk på sitt hus. ofta blir målningen dyrbarare än huset den målats på. men banksy är en större brottsling än BErlin, eftersom han/hon har klottrat oändligt mycket mer genom åren utan att fråga. att det är olagligt betyder inte att det är dålig konst, att det är konst betyder inte att det borde vara lagligt, och det blir inte mindre olagligt av att vara bättre konst.
2020-01-13 13:33   Artis
Konst eller inte.
Det är inte en fråga som berörs här. Här handlar det om att vederbörande förstår inte liksom allt fler huvudprincipen: vad som är mitt och vad som är ditt.
Vill någon hålla på mer eller mindre kontroversiella projekt får de göra det på egen bekostnad med egna medel utan att det påverkar tredje person eller allmänheten.
Hon ägde inte bassängen och hon fick inte lov av kommunen.
luminousoctaves 2020-01-13 15:50
»»huvudprincipen: vad som är mitt och vad som är ditt.««

Nja, så enkelt är det inte. Det finns fler huvudprinciper att ta hänsyn till i det här fallet. Yttrandefrihets(grund!)lagen värnar särskilt om konstnärlig frihet t.ex..

YGL, första kapitlet, första paragrafen:
”Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag. Lag (2018:1802).”

Sedan ska detta givetvis vägas mot lagar om egendom och skadegörelse etc.
PMD 2020-01-13 16:29
I regeringsformen (som är en annan av våra grundlagar) står att vars och ens egendom är skyddad men att vissa inskränkningar kan göras genom lag om det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen.

Jag har aldrig hört talas om att sådana inskränkningar kan göras till förmån för en enskild person även om möjligen vissa typer av servitut är ett undantag.

Helt klart står dock att en godtycklig person inte kan göra sådana inskränkningar.
luminousoctaves 2020-01-13 18:39
...”om det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen.”
Och där skulle man t.ex. argumentera för att konst på offentlig plats, olaglig eller laglig, kan främja yttrandefriheten och ett fritt utbyte av idéer. Iaf inget man bara kan vifta bort från en helhetsbedömning. Och att påstå att konstverket endast främjar Saga Berlin som enskild person känns förenklat. Konstverket uppfördes på allmän plats. Och den offentligliga diskussionen som följt är ju definitivt en del av konstverket. En metod som många duktiga samtidskonstnärer (Anna Odell, Makode Linde, Lars Vilks etc) använder sig av för övrigt. Konst som väcker diskussion och tankar är grundläggande för ett demokratiskt samhälle. Man behöver inte tycka all konst är bra eller ens konst. Men att förbjuda allt man inte tycker om... näe

Personligen tycker jag det är självklart att en konstnär som olovligen använder annans egendom för att uppföra ett konstverk ska vara beredd på att betala eventuella böter och ta eventuellt straff. Det ska ingå i budget och planering. Självklart ska konstnärer samtidigt vara beredda på att bryta mot lagen för att göra konst – väcka tankar och diskussion. Ta Carl Johan De Geers ”Skända flaggan” som exempel. Jävligt bra.
PMD 2020-01-13 20:59
@Erik: se sista meningen i min förra kommentar:
"Helt klart står dock att en godtycklig person inte kan göra sådana inskränkningar."

Även om man köper argumentet att konst på offentlig plats kan främja yttrandefriheten och ett fritt utbyte av idéer (och det ställer jag upp på) så går det knappast att tolka (grund)lagen så att det är ett avgörande som en enskild person får göra när det gäller utformning och placering av ett sådant konstverk. Vi har en demokratisk ordning för sådana beslut.

Det handlar inte om att förbjuda konst man inte tycker om utan om att upprätthålla demokratins regler.
2020-01-13 19:58   Nils Bergqvist
Ytrandefrihetslagen kan aldrig åberopas när det gäller den här typen av konst. Du kan fritt uttrycka dig i konst, så långt är jag med. Men att begå brott mot andra lagar när man uttrycker sig konstnärligt är inte ok som jag ser det. Konstnärer som pysslar med detta är konstens egna dödgrävare. Det leder bara till att flera blir negativa till den konst de säger sig inte begripa, även den som håller sig inom lagens ramar. Detta är bara ren idioti ur alla synvinklar. Man måste försöka förstå att det aldrig kan vara rätt att ställa till en massa problem för kommunen och skattebetalarna, med att klottra ner en offentlig anläggning så här. Det gynnar inte konstnärerna och det motverkar syftet med att göra fler människor intresserade av konst och de intressanta och mångfasetterade uttryck konsten har. Här tycker jag man gått över gränsen. Visst finns det uttryckssätt som kanske är olagliga, du kan t.ex hänga upp bilder utan tillstånd nånstans i stan, gerilla-utställning. Men då plockar man ner efter sig och man åsamkar ingen skadegörelse som kostar pengar att sanera. Du kan klä stuprör och elskåp med stickade kläder och andra prylar som inte förstör eller kostar något. Där tycker jag man håller sig inom gränsen.
luminousoctaves 2020-01-13 20:44
Dina åsikter, som du har full rätt till. Att kategoriskt säga att all konst som bryter mot lagen är omoralisk och fel och därmed inte ska få existera, är i mina ögon djupt problematiskt. Vi lever i en fri demokrati (i nuläget) men det finns oändligt många historiska och samtida exempel där ”kriminell” konst, poesi, litteratur m.m. har varit nödvändig för att lyfta fram och bekämpa orättvisor och brott – inte sällan begångna av staten.
Nils Bergqvist 2020-01-13 20:58
Det har du rätt i, men då var det inga demokratier som Sverige det var fråga om, utan diktaturer som Nazityskland, KommunistRyssland eller Apartheidsydafrika m.fle. Vilka brott har staten begått i det här fallet, som konstnären vill belysa? Inget jag känner till i alla fall? Din jämförelse haltar lite tycker jag. Detta är inget som för konsten framåt, eller får den att framstå mera positiv i allmänhetens ögon. Vi hade ett konstprojekt här i glasriket för några år sen, faktiskt liknande detta, där man gjorde installationer, målningar och olika utsmyckningar på offentliga platser och i offentliga miljöer, helt utan tillstånd men inget som förstörde något som i det här fallet. Istället för att måla på väggar och annat så satte man exempelvis upp stora tavlor och gjorde sin konst på. Man hade inga tillstånd men inget förstördes och man tog ner det efterhand. Fast en del fick stå kvar. T.ex en grillplast som gjordes som ett ett konstverk. Den här bassängen är väl i drift vad jag förstår, men hade det varit en gammal nedlagd anläggning hade det varit mera ok.
luminousoctaves 2020-01-13 21:16
Om jag tolkar dig rätt så anser du dig själv sitta på förmågan att avgöra vad som är lämplig och olämplig konst. Att andra människor kanske inte alls delar dina värderingar, hur förhåller du dig till det? Är det dina åsikter som gäller? Vad säger du till de som tycker Sara Berlins konst är viktig och angår dem?

Jag är också nyfiken på hur du tänker när du säger att det är lämpligt att konst är subversiv i diktaturer som Sovjet eller Sydafrika under apartheidtiden – men inte i öppna demokratier som Sverige. Blir det inte lite av ett Moment-22 då demokratiska nationer, som faktiskt värnar om yttrandefriheten, börjar formulera lagar som specifikt förbjuder eller motverkar viss typ av konst.
PMD 2020-01-13 21:21
Nej, Erik, det handlar inte om "konstförbud". Det handlar om att alla är lika inför lagen.
luminousoctaves 2020-01-13 21:22
@Per: Nej, jag tycker absolut att diskussionen handlar om en viss typ av konst/konstnärer ska får vara verksamma eller inte.
Nils Bergqvist 2020-01-13 21:52
Erik D - Förtjänar väl knappt att bemöta såna antaganden, eller vad tycker du själv? Försök förstå vad det jag skriver istället för att misstolka. Jag skulle kunna fråga dig: Tycker du alltid att det är ok att orsaka skattebetalarna stora kostnader i skydd av att det är fråga om konst? Kan jag göra vad som helst i konstens namn, eller tycker du det finns nån gräns? Och var går den i så fall? Tycker du det är yttrandefrihet att måla (klottra) i en bassäng, när det hela uppenbarligen inte har nån annan mening eller syfte än det som hon själv förmedlat, "Omdefiniera perspektivet på klotter till ett naturporträtt, till exempel Planet earth känsla" och ställa frågan "Hur värderas konstformen och hur värderas det offentliga rummet rent estetiskt av mottagaren?" Det var alltså inte fråga om några protester mot regimer som tar död på folk för att de ser ut som de gör eller tycker på vissa sätt etc. Jag har förstått att konstnären inte hade tänkt till riktigt, för hon trodde det skulle vara lätt att sanera. Nu gick det fel och hon sa att hon var ångerfull av den anledningen. kanske hade varit bättre att ta upp dessa frågeställningar på nåt annat sätt, när man har facit i hand?
luminousoctaves 2020-01-13 22:34
Jag försöker rent generellt vara öppen för tanken på att min åsikt och smak inte är samma som andras. Jag värderar yttrandefriheten, den konstnärliga friheten och åsiktsfriheten jättehögt, men tar dem såklart inte för givet. Vi har olika lagar som vägs mot varandra, ibland väger yttrandefriheten och allmänintresset tynger än exempelvis upphovsrätten (som i en rad andra uppmärksammade rättsfall) ibland inte. Det är så det ska fungera.

Att äganderätten, upphovsrätten och andra lagar på ett kategoriskt sätt ska stå över yttrandefriheten och konsten är för mig helt främmande. Så funkar det inte som tur är. Och det är heller inte ett samhälle som jag eftersträvar på något sätt.
PMD 2020-01-13 23:39
@Erik: Nej, det handlar inte om huruvida en viss typ av konstnärer ska få vara verksamma utan om huruvida konstnärer rent allmänt ska få vara verksamma på andras bekostnad. Det senare säger ju lagen nej till, men lagen hindrar inte dessa konstnärer att utöva sitt konstnärsskap på egen bekostnad (eller på andras bekostnad om dessa villigt betalar, förstås).

Lagar är, tillsammans med demokratiskt beslutsfattande, själva fundamentet i ett civiliserat samhälle. (En hel del annat behövs också förstås, men dit hör inte skadegörelse på annans egendom).
luminousoctaves 2020-01-14 07:47
Att regler och lagar är fundament i ett civiliserat och demokratiskt samhälle är väl bara en del av sanningen, inte sant? Lagar finns i även de värsta diktaturer. Yttrandefrihet och konstnärlig frihet gör det inte.

Än en gång, jag tycker du missar poängen i mitt resonemang. Jag ifrågasätter inte att Saga Berlin ska betala skadestånd och saneringskostnader. Att uppförandet av hennes konstverk är fel i juridisk mening råder inget tvivel. Min invändning är snarare om illegal konst, poesi, litteratur rent generellt alltid ska anses vara moraliskt fel?
PMD 2020-01-14 14:42
Erik skrev: "Att regler och lagar är fundament i ett civiliserat och demokratiskt samhälle är väl bara en del av sanningen, inte sant?"

Ja, det skrev jag ju också i det inlägg du kommenterade.

Erik skrev också: "Min invändning är snarare om illegal konst, poesi, litteratur rent generellt alltid ska anses vara moraliskt fel?"

Nej, jag tycker inte att all illegal konst är moraliskt fel. Nils har gett exempel på illegal konst som inte så så värst omoralisk.

Det är när någon eller några drabbas ekonomiskt eller skadas som den illegala konsten är omoralisk. Våra lagar utgår ju från en viss samsyn på moral så det är ingen slump att sådant som skadar andra är olagligt.
Tomasz 2020-01-14 21:58
"Konstnärer som pysslar med detta är konstens egna dödgrävare. Det leder bara till att flera blir negativa till den konst de säger sig inte begripa, även den som håller sig inom lagens ramar."
- Det här är klockrent!
Att diskutera vad lagen säger är meningslöst, såvida inte det finns någon lag som talar om vad man måste gilla. Och finns det en lag som säger att jag måste gilla vad hon gjort så tänker jag göra precis som hon, jag skiter i den!

Konst kan och ska uttrycka alla möjliga tankar och attityder, möjligtvis i påverkande syfte. Bassängen har påverkat mig så det är ju lyckat, men jag vet inte om effekten var den önskade.
2020-01-13 22:43   Artis
I stället att göra åverkan på någon annans egendom borde hon i yttrandefrihetens namn klä sig i sina finaste kläder, ta den största burken sprejfärg och kladda sig från tå till topp. Gå ut sedan på stan med ett stort plakat där hon skrivit: jag heter si och så och det här är mitt fantastiska projekt. Var så god yttra er fritt på min Facebook sida om ni gillar det eller inte.
Det skulle skapa diskussion. Frågan är om hon skulle våga göra så? Svaret är nog nej för hon visste att hon skulle bli utskrattad.
Det var nog enklare att göra vad hon gjorde och gardera sig med diffusa förklaringar om en beställd sanering. Hon hade ett syfte att skaffa sig popularitet och rubriker med förklaringen att inget var illa menat för hon är konstnär och hon har yttrandefriheten på sin sida och dessutom skulle hon fixa saneringen. Så det är ingen skada skett.
Visst ska konstnärer kunna provocera och skapa debatt men som sagt med egna medel och på egen bekostnad. Att kunna bryta mot lagen utan rättsliga konsekvenser är inget annat än anarki.
Skulle alla de som tycker att hon hade rätt att göra det hon gjorde vara med på att hon vandaliserar deras egna hus, bilar osv i konstens namn?
Tomasz 2020-01-14 21:45
Jag tror precis som du att det var ett fantasilöst försök att bli känd.
När jag gick i grundskolan fanns ämnet samhällskunskap, kanske det finns fortfarande. Men konstfack borde i samma anda ha en kurs i "hur man blir känd" så slipper djäknarna traggla sig igenom oändliga mängder av dåliga exempel på facebook, instagram, youtube med mera för att sedan greppa en pensel och gå loss.
Ordspråket "för den som har en hammare ser hela världen ut som en spik" känns relevant tycker jag.
luminousoctaves 2020-01-15 15:01
Framför allt borde grundskolan återinföra Konst & Bild liksom Filosofi på schemat, IMO.
martinot 2020-01-25 19:19
Framför allt borde grundskolan införa juridik (lag & rätt inklusive äganderätt), demokratiska principer, liksom yttrandefrihet på schemat, IMO
PMD 2020-01-25 21:47
(. Demokratiska principer? Är inte det när alla har rätt till allting? .)
martinot 2020-01-29 19:03
PMD; "Demokratiska principer? Är inte det när alla har rätt till allting?"

Nej, det beror på. Vad majoriteten vill och röstar på.

Man kan rösta för ren kapitalism, men man kan självklart även rösta för ren kommunism/fascism.

Eller allt där emellan.
PMD 2020-01-29 20:51
Ursäkta mig lite. Jag använde de uråldriga ironiparenteserna som hittades på i den elektroniska kommunikationens barndom. Det är nog inte så många som känner till dem. "(." och ".)" alltså.

Jag ironiserade alltså över vulgärbetydelsen av "demokratiska principer".
(Och demokratiska principer innehåller mer än bara val enligt regeln en person en röst, enligt min mening).
martinot 2020-01-29 21:37
Ok, kände inte till det, men då är jag med. 😄

Jo, demokratiska principer innefattar mycket mer än så. Absolut (var en förenkling, då jag missade din sarkasmmarkering).

Merläsning


Lastolite HaloCompact