Artiklar > Skärpning av lagen om fotografering i rättsal

Skärpning av lagen om fotografering i rättsal

Tingsrätt Foto: Input

 

I mer än 70 år har det varit förbjudet att fotografera i rättssalar. För ett år sedan skärptes lagen så att det även blev förbjudet att fotografera in i rättssalen. Från och med den 1 juli skärps lagen ytterligare.

Den nya ändringen innebär att det inte bara blir förbjudet att fotografera vad som händer i en rättssal, det blir också förbjudet att sprida bilder som tas trots förbudet. Straffet kan bli böter eller fängelse upp till sex månaders fängelse.

Genom lagändringen vill lagstiftaren minska risken för att personer avstår från att vittna på grund av risken att blir uthängd på sociala medier. 

Årets Nyhetsbild 2005 på Ulf Olsson som dömdes för det uppmärksammade Helén-mordet. Denna typ av bilder är nu förbjudna att ta och sprida om det inte finns särskilda skäl. Foto: Jörgen Johansson/Norra Skåne. 

I vissa fall, exempelvis om en journalist avslöjar missförhållanden, kan spridningen bedömas vara tillåten och inte leda till straffansvar.Publicerad 2020-07-01. Läst av 2025 personer.
Missa inte utrustningsförsäkringen som Plus-medlemmar har bättre pris på

Plusmedlemskap kostar 220 kr per år

2020-07-01 22:41   PMD
Det är nog vällovligt att lagstiftaren vill förhindra "uthängning" av vittnen på sociala medier. Det tycks ju ha blivit allt svårare att få vittnen att ställa upp i en rättegång.

Vad som blir besvärligt är tolkningen av vad som är avslöjande av missförhållanden. Det blir lite av ett lotteri för den journalist som vill trotsa förbudet och hoppas på att inte bli åtalad.

F.ö. så gäller väl undantaget alla, och inte bara journalister?
Svar från froderberg 2020-07-01 23:15
Undantaget gäller alla, men det typiska exemplet är en journalist.
Fredrikpersson 2020-07-02 09:59
"Undantaget" består väl snarare i att förbudet mot spridning inte gäller grundlagsskyddade medier.
Svar från froderberg 2020-07-02 10:55
@Fredrik. Så har jag inte tolkat infon från Regeringskansliet. Jag tolkade det inte som ett allmänt undantag för medier utan att syftet avgör.
PeterWem 2020-07-02 11:53
Jag tolkar sida 13 i propositionen som att det inte är ett tryckfrihetsbrott eller yttrandefrihetsbrott, och att grundlagsskyddad media inte berörs. På samma sätt som grundlagsskyddad media inte berörs av olaga integritetsintrång.

Jag citerade tidigare i går i aktuell tråd från just sida 13.
Fredrikpersson 2020-07-02 14:06
@Magnus: Regeringskansliets uttrycker sig i pressmeddelandet på samma sätt som du skrev i din text, så det är helt korrekt återgivet av dig. Exemplet är sakligt rätt men jag tycker att det är förvirrande när det gäller hur undantaget är konstruerat. Det finns inget uttryckligt undantag inskrivet i de nya reglerna. I propositionen till lagändringarna är det lite tydligare:

"Vidare behöver möjligheten att publicera bilder i grundlagsskyddade medier och meddelarskyddet beaktas. Dessa rättigheter bör inte inskrän- kas. Friheten att yttra sig i vissa medieformer ges ett särskilt starkt skydd i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. En viktig del av skyddet är att straffrättsliga ingripanden på grund av innehållet i yttranden i de medier som omfattas av dessa grundlagar endast får göras om tryck- respektive yttrandefrihetsbrott föreligger (7 kap. 2–20 §§ TF och 5 kap. 1 och 2 §§ YGL)."

(https://www.regeringen.se/493f41/contentassets/be1cd51885054d0aa026624b90a13079/prop-201920-88.pdf)

Jag tror att exemplet som Regeringskansliet och du använder syftar på den sista meningen i citatet ovan, eftersom exemplet nämner just uteblivet straffansvar. Som du ser gäller det uteblivna straffansvaret bara publicering i just grundlagsskyddade medier. Och det rimmar med att lagändringen tar sikte på i första hand sociala medier och liknande.

/F
Minoltacollector 2020-07-09 13:44
Det är nog ett långt större problem med att huvudförhandlingar (rättegång på kanslisvenska) är offentlig handling; det har blivit ett större problem med att man får ut protokoll och domslut som identifierar vittnen.
Det är DÄR skon klämmer, inte att det finns bilder som i regel är utav de åtalade.
Jag sitter som nämndeman så jag har viss erfarenhet av rättssystemet och praxis.
PMD 2020-07-09 14:16
Sådana protokoll har väl alltid (eller åtminstone väldigt länge) var offentlig handling?

Det nya problemet är nog att det är extremt lätt att sprida information idag.
Minoltacollector 2020-07-09 14:40
Problem för vem och med vad?
Som jag ser det ur min erfarenhet är det viljan att agera på information, organisationernas omfång i den mån det är organiserat och våldskapitalet som de besitter.
Än en gång; lagstiftaren har gjort flera försök att driva igenom lagstiftning som begränsar vem som kan få komma åt information om domar, alternativa medier och även styra diskussioner på sociala medier till den graden att Morgan Johansson kallade upp chefer för Facebook och Google (YouTube mfl tjänster) och krävde att de självreglerar eller de kan komma att lagstifta.
Att påstå att det är för att skydda vittnen är i min mening långsökt när den information är något de som kan utgöra ett hot redan besitter.
PMD 2020-07-09 16:19
Det är samma problem som du nämnde i inlägget ovan mitt, men jag ville påpeka att det faktum att rättegångsprotokoll är offentliga handlingar knappast är något nytt och därför inte i sig kan orsaka ett nytt problem.
Minoltacollector 2020-07-09 17:04
Är du medveten om händelseutvecklingen inom kriminalitet i det svenska samhället?
Läs vad jag skrev innan.
Det är långt mellan den typen av personer som begick övergrepp i rättssak av igår om vi tittar bara 20 och 30 år bakåt och av idag och hur de är organiserade, för att inte tala om 70 år.
PMD 2020-07-09 22:57
Menar du att det faktum att rättegångsprotokoll är offentliga är orsaken till händelseutvecklingen inom kriminalitet i det svenska samhället?

Eller är det något annat problem du syftar på i inlägget med dateringen 2020-07-09 13:44?
2020-07-05 21:16   MrKarisma
Vad händer med vår demokrati!?
PMD 2020-07-05 23:16
Den måste balansera mellan pöbelvälde och rättssäkerhet.
Minoltacollector 2020-07-09 13:36
Per Danielsson: Så det är därför som det ofta publiceras bilder på personer som endast är misstänkta för brott, om denne har svenskt ursprung, men även dömda gärningsmän med annat ursprung pixlas och döljs?
Retorisk fråga i så fall kanske.
PMD 2020-07-09 14:06
Vad har det med fotografering i domstolar att göra?

(F.ö. så tror jag att ditt påstående kan vara en myt. Jag har aldrig sett någon leda det i bevis med någon form av statistik).
Minoltacollector 2020-07-09 14:31
Du inleder med "Det är nog vällovligt att lagstiftaren vill förhindra "uthängning" av vittnen på sociala medier. "
Vilket jag inte alls tror är lagstiftarens mening här, om du snarare studerar Morgan Johanssons historik med att försöka begränsa det fria ordet förutom via medier som anses vara skyddade, det vill säga beroende av statsbidrag i form av mediestöd.
Klappjakten på en ledande person för påstått jaktbrott med uthängning av bild och det beryktade dubbelmordet i Linköping är två goda exempel; men vi kan ju citera Morgan Johansson igen från när diskussionerna gick angående huruvida BRÅ borde ta med i sin statistik gärningspersonernas ursprung så "behöver vi inte utreda det vi redan vet".
PMD 2020-07-09 16:13
Vad tror du är lagstiftarens mening?

I propositionens inledning står det: "Det är förbjudet att fotografera under rättegångar. Däremot finns det inte något förbud mot att sprida bilderna. Risken för att bli uthängd med bild på exempelvis internet eller i sociala medier kan medföra att personer inte vill medverka i rättsprocesser."

Jag har inte läst hela propositionen, eller ytterligare förarbeten, men peka gärna på något i dem som talar för att avsikten är något annat än vad som sägs i propositionen.

Propositionen finns här:
https://www.regeringen.se/493f41/contentassets/be1cd51885054d0aa026624b90a13079/prop-201920-88.pdf
Minoltacollector 2020-07-09 17:09
Jag har även jag varit professionell "floskelspruta" för utredningar och underlag; du skriver en motivation som verkar vederhäftig helt enkelt.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/7l4vG3/stenhard-kritik-mot-regeringens-andringar-av-grundlagarna
https://www.dagensmedia.se/nyheter/medievarldens-arkiv/regeringen-kallar-google-och-facebook-till-mote/

Du får nog spåra ursprung något längre bak och gå djupare.
Fredrikpersson 2020-07-09 18:47
Henrik Robeck: Du skrev: "Jag har även jag varit professionell "floskelspruta" för utredningar och underlag; du skriver en motivation som verkar vederhäftig helt enkelt."

Menar du att vi ska dra slutsatsen att alla som skriver utredningar och underlag gör det på samma sätt som du gör?

F
PMD 2020-07-09 23:23
Henrik, det där var inte mycket till svar. Om du verkligen menar att att avsikten med den nya lagen är något annat än vad som sägs i propositionen så borde du väl kunna referera till något som talar för det?

De artiklar du länkade till handlar om annat. Förslag om ändringar av yttrandefrihetsgrundlagen kan vi diskutera på annan plats. Det är en intressant fråga!
2020-07-07 10:14   Minoltacollector
Det borde väl vara lämpligt om lagen och dess konsekvenser beskrevs tydligt i sina tillämpningar.
Är bilden som ligger som illustration olaglig? Annars är det olagligt att ta bilder under pågående rättegång, men inte med en tom rättsal, eller?
Svar från froderberg 2020-07-07 11:09
Det är inte salen i sig som inte får fotograferas utan rättegångsförhandlingarna.
Minoltacollector 2020-07-09 13:40
"I mer än 70 år har det varit förbjudet att fotografera i rättssalar" är inte riktigt samma sak.

Merläsning