Artiklar > Fotosidans jurist om konsekvenserna av HD-beslutet

Fotosidans jurist om konsekvenserna av HD-beslutet

Fotosidans jurist Catharina Ekdahl förklarar Högsta Domstolens beslut - att det inte är fullt tillåtet att publicera bilder på offentliga konstverk. Men i många fall kan det vara tillåtet.

HD:s dom i ärendet med Wikimedias databas offentligkonst.se är ett bra exempel på när upphovsrättslagen inte riktigt lirar med verkligheten. Åtminstone inte den digitala verklighet som vi numera lever i.

HD menar att innebörden av den inskränkning som det hela handlar om ska ta sikte på när en avbildning av ett offentligt konstverk på allmän plats sker utan att det påverkar konstnärernas rätt alltför mycket. Vad som inte ansågs påverka deras upphovsrätt var när någon framställde vykort av deras verk när den aktuella inskränkningen kom till för många år sedan.

Att numera fotografera av samma offentliga konstverk och istället lägga bilden i en öppen databas anser HD är för långtgående. HD har därmed satt ner foten och sagt att inskränkningen inte självklart kan användas digitalt. För att uttrycka det på HDs sätt; "Saken ställer sig annorlunda när konstverket används i en digital miljö".

För omfattande användning
HD:s inställning är alltså att Wikimedias öppna databas innebär en alltför stor och omfattande användning av konstnärernas skyddade verk. De menar även att det finns ett inte obetydligt kommersiellt värde av en sådan öppen databas för både databasägaren och den som ger tillgång till databasen. Det är därför HD:s uppfattning att det är långt mer ingripande begränsning i konstnärernas rätt att själva exploatera sina verk än vykortsframställning. Nyttjandet kan enligt HD helt enkelt inte motiveras av den ursprungliga tanken med inskränkningen. De lägger även till att någon ersättning inte har betalats till konstnärerna för att deras verk ligger i en sådan databas.

Kan vara okej i många fall
Det är lätt att dra slutsatsen att det nu är slut på möjligheten att lägga upp bilder på offentliga konstverk på nätet. Så långt finns det nog inte anledning att gå.

HD:s tolkning handlar om databaser av det slag som Wikimedias, som är omfattande och ligger öppen på en välbesökt webbsida. Om det istället handlar om publicering av någon enstaka bild på ett offentligt konstverk på en Facebook-sida eller i en blogg, behöver det inte innebära att någon ingripande begränsning i konstnärens upphovsrätt har skett. En sådan avbildning skulle kunna ske även efter HD:s beslut.

Sedan ska vi komma ihåg att HD:s beslut i praktiken innehåller svar på de två principiella frågor som tingsrätten ställde till HD om hur upphovsrättslagen ska tolkas. Med HD:s svar som utgångspunkt ska målet mellan Wikimedia och BUS sedan tas upp på nytt i tingsrätten för deras egen prövning. Målet som sådant är alltså inte slutligt avgjort, även om vi nu har fått veta hur HD anser att lagen ska tolkas.

Catharina EkdahlMagnus Fröderberg
Publicerad 2016-04-04. Läst av 8289 personer.
Få ut mer av Fotosidan.
Plusmedlemskap kostar 20 kr per månad
Kommentera artikeln. När du kommenterar håll en god ton och håll dig till ämnet.


Logga in för att kommentera

2016-04-04 18:38   DjDiff
Vad räknas som en "öppen databas" då? Flickr? En bild jag lägger ut under creative commons-licens kan ju delas runt minst lika mycket som en bild som wikimedia lägger ut under samma licens.

Det var inte många solklara svar här iaf. Att man "nog" inte kan säga att man inte kan lägga upp bilder på offentlig konst längre känns inte direkt betryggande.
Svar från froderberg   2016-04-04 18:53
Helt klara besked kan dröja. Detta är inte en dom från HD utan ett beslut i en detaljfråga från tingsrätten.

När Catharina skriver " databaser av det slag som Wikimedias" så läser jag in en skillnad mot Flickr. I Wikimedias fall finns en systematisk samling av offentlig konst vilket gör att samlingen får ett större värde (detta när något som HD lyfter upp). Enstaka bilder på Flickr eller Facebook har inte värde som en systematisk samling.
PMD   2016-04-04 20:00
Men tillåter licensen som används för WIkimedias publicering att någon kopierar bilderna och använder dem kommersiellt?
Svar från froderberg   2016-04-04 21:10
BUS licenser brukar säljas kommuner för att de ska få publicera den konst som finns inom kommunen. Det rör alltså inte kommersiell verksamhet. Inte heller wikimedias verksamhet är kommersiell.
janne_foto   2016-04-04 21:59
Wikimedia-varianten av Creative Commons tillåter kommersiell användning av bilderna. Just tillståndet att använda materialet kommersiellt är ett villkor för att ladda upp bilder (eller text, media) till Wikimedia / Wikipedia. Anger den som tagit bilden att den endast får användas "icke-kommersiellt", så tas den snabbt bort från Wikimedia. Att sedan Wikimedia själva inte tjänar pengar, är en annan sak.

På Flickr tror jag man kan välja licens, väljer man Creative Commons så kan nog bilderna användas kommersiellt.
PMD   2016-04-04 23:20
Magnus Fröderberg 2016-04-04 21:10
BUS licenser brukar säljas kommuner för att de ska få publicera den konst som finns inom kommunen. Det rör alltså inte kommersiell verksamhet. Inte heller wikimedias verksamhet är kommersiell.
--------------------------------

Intressant! Då uppstår frågan varför en kommun som har betalat en konstnär för att uppföra ett konstverk behöver betala en licensavgift till en intresseförening(*) för att kunna publicera bilder på av kommunens inköpta konstverk.

Som skattebetalare känner jag mig lite tveksam.

(*) Nog är det väl kommersiell verksamhet som BUS sysslar med?
Svar från froderberg   2016-04-04 23:58
Nej, BUS kan nog inte sägas vara en kommersiell verksamhet. De är en organisation som tillvaratar upphovspersoners rättigheter. Exempelvis fördelar de pengar till fotografer från den så kallade kopieringsersättningen som skolor betalar för att få kopiera ur böcker.

Att äga ett konstverk innebär inte att man får återge det hur som helst. Köper du en fysisk bild av mig så får du ställa ut den, men du får inte illustrera vanliga artiklar med den.

Läs mer om kommunavtalen här: http://bus.se/bildanvandare/avtal-kommuner
PMD   2016-04-05 00:54
Det är skillnad på bilder av bilder och bilder av skulpturer. Det förra är i princip en ren kopia, medan det andra är en beskrivning av det avbildade konstverket.

BUS sysslar måhända med annat än att försöka förhindra att allmänheten sprider kunskap om var av till BUS anslutna skulptörers konstverk finns att beskåda, men just den verksamheten ser jag mer som en slags beskyddarverksamhet/utpressning än som något vettigt, samhällsnyttigt eller ens främjande för konstnärerna ifråga.
RobinGee   2016-04-05 11:48
Alldeles nyligen beskrev ett välkänt amerikansk nyhets media Sverige som ett Nordkorea. Jag själv har använt ordet ”Sovjetstat”. När teknologin utvecklas passar inte längre gamla lagar och dess tillämpning, så då måste dom skrivas om, men det vill man inte i Sverige, man försöker tvinga användningen av teknologin till de gamla förlegade lagarna. Domstolarna måste naturligtvis även dom följa lagen, hur tokigt det än må bli. Först skall vi komma ihåg att detta är ett svenskt domslut, det gäller endast i territoriet där 0.16% av världens befolkning bor. Om någon upprättar en databas över svensk offentlig konst på annan plats går det inte att tillämpa domslutet. Advokaterna och juristerna kommer att ha julafton varje dag nu. Vad är en ”öppen databas”, våra egna gallerier på hemsajter är ju faktiskt just ”öppna databaser”. Om ett offentligt konstverk syns i bakgrunden på en turistbild, är det då ett lagbrott, hur mycket eller tydligt får kostverket synas, gäller det även utländska konstverk. För länge sedan debatterades om hastighetsbegränsningen i Stockholm för bilar skulle vara 10 Km/t eller 15 Km/t, en smaksak i vilken hastighet man blir avlivad tycket politiker. Den lagen ändrade man. Sverige måste vara det enda land där det är olagligt att röra sig i takt med musik offentligt, utan tillstånd. Vad kommer härnäst? Förbud mot att nynna melodier under upphovsmannarätten offentligt. Naturligtvis måste vi då anställa allestädes nynna-insektörer som övervakar förbudet. Gör om lagen så offentlig konst blir – just det – offentlig.
2016-04-04 20:39   Rejophoto
Det var en väldigt positiv tolkning tycker jag.

På Högsta Domstolens webbplats står:

"I sitt svar uttalar Högsta domstolen att upphovsrättslagen visserligen ger en möjlighet för envar att avbilda konstverk på allmän plats, t ex genom fotografier, och att det även är tillåtet att sprida icke-digitala avbildningar i begränsad omfattning."

Detta kan omöjligt röra enbart databaser såsom Wikimedia, eftersom det tydligt står om möjligheten för envar att sprida icke-digitala avbildningar i begränsad omfattning.

Alltså är detta beslut (ej dom) något som innebär en uppenbar avsikt att hindra digital spridning av foto som avbildar offentliga konstverk, ofta bekostade av skattebetalare och beställda av en kommun.

Det torde i förlängningen betyda att kommuners politiska styre, som ofta beslutat om upprättandet av sådana konstverk och beställning av dem, brutit mot kommunallagen i fråga om gynnande av enskild (d v s konstnären vars verk man beställer) eftersom det nu fastslås i HD:s beslut att denne ska tjäna pengar på sitt verk.

Jag skulle gärna vilja veta hur du ser på detta Catharina Ekdahl.
Svar från froderberg   2016-04-04 21:15
I själva beslutet finns några punkter, ex om normalt utnyttjande av bilder, som kan tolkas som att mer vardaglig användning av bilder på offentlig konst är okej. De skriver bland annat att konsekvenserna måste vara proportionerliga. Vid privat publicering finns ingen vinning och då är det kanske inte proportionerligt med ersättingskrav.

"Det torde i förlängningen betyda att kommuners politiska styre, som ofta beslutat om upprättandet av sådana konstverk och beställning av dem, brutit mot kommunallagen i fråga om gynnande av enskild (d v s konstnären vars verk man beställer) eftersom det nu fastslås i HD:s beslut att denne ska tjäna pengar på sitt verk."

Konstnärerna ersätts kollektivt genom licenser. Så inget gynnande av enskild.
Rejophoto   2016-04-05 00:39
Magnus, du svarar "Konstnärerna ersätts kollektivt genom licenser. Så inget gynnande av enskild.". Jag har svårt att förstå vad du menar med det. De ersätts ju med skattemedel för sitt verk när det tillverkas och placeras på offentlig plats och nu förordas att det ska förbjudas att fotografera dessa offentliga konstföremål utan att de får ytterligare ersättning (oväsentligt hur). Därav gynnas enskild ekonomiskt baserat på det skattebetalare redan betalat för att kunna se i det offentliga rummet, när samma skattebetalare ej äger rätten att avbilda och publicera det utan att ersättning ska utgå till konstnären.

Detta beskriver med upprörande tydlighet hur upphovsrätt är en skev historia, på många sätt förlegad och totalt blind för teknisk utveckling. För att ta ett exempel, konstnärens verk lär ses av betydligt fler om det blir mer känt, inte sant? Så vari ligger problemet att privatpersoner, proffsfotografer och databaser ger människor kännedom om dess existens?

Du beskriver vidare hur beslutet berör "...normalt utnyttjande av bilder, som kan tolkas som att mer vardaglig användning av bilder på offentlig konst ..." och att detta skulle vara ok. Men då blir följdfrågan. Jag som frilansfotograf är privatperson, men tar uppdrag som jag fakturerar genom bolag som erbjuder den tjänsten. Ur juridisk aspekt är det jag gör därmed att betrakta som kommersiellt.

Jag har erfarenhet av hur lagen om upphovsrätt nyttjas i det juridiska och formuleringarna i detta beslut är djupt oroande. Som många påtalar är risken stor att vi inom kort ser prejudicerande domar som i realitet innebär att vi kommer se alltfler jurister sko sig på upphovsrättsbrott i sociala medier etc.
2016-04-05 08:40   luminousoctaves
Hur påverkar det här beslutet citaträtten/återgivningsrätten?
PMD   2016-04-05 14:54
Inte speciellt mycket, tror jag. Det finns ju ingen "bildcitaträtt" för elektroniska media.
2016-04-05 09:48   Ventures
Men var kommer gränsen att dras? Om jag tar en bild av ett torg där det råkar stå några skulpturer och säljer bilden som vykort i obegränsad omfattning, ska konstnärerna och kanske även arkitekterna då ha betalt? Och i så fall hur mycket?

Som ombud för konstnären kan man ju dra det ytterligare ett steg och göra som Radiotjänst; ta betalt av alla skattebetalare en gång om året för att möjligheten finns att beskåda konstverket.

Om utvecklingen går för långt får väl den offentliga konsten plockas ned och ställas i något magasin, vilket ju vore tråkigt för alla parter.
Svar från froderberg   2016-04-05 10:22
Det är faktiskt inte så svårt att svara på din fråga. Om konstverket inte är huvudmotivet så är du alltid fri. Sen är ju även vykort fria, vilket också HD tar upp i sitt beslut.

Vad beslutet tycks gälla är att brett sprida en stor samling bilder på konstverk.
zingiber   2016-04-05 11:06
Får wikimedia då publicera en databas med vykort föreställande konsten..?
Leica-M-gubben   2016-04-05 11:13
1. Antag att jag har en serie foton av offentliga konstverk och låter ett tryckeri trycka upp dessa som vykort. Jag sätter upp en websida för att sälja dessa vykort. För att kunderna skall se vad man beställer/köper lägger jag ut bilderna på websidan. Kunderna kan på websidan söka verk gjorda av en viss konstnär, det finns alltså en enkel databas. Har jag nu begått ett brott?
2. Hur vet man vilka konstnärer som vill ha betalt och hur mycket för att jag visar deras verk på nätet?
3. Vad gäller för avlidna konstnärer, tex. Carl Milles?
Helena Wiking   2016-04-05 11:19
Alla foton trycks upp till vykort för att sedan digitalt visas på webben... skulle bli rätt dyrt.
Svar från froderberg   2016-04-05 11:23
Anders: Jag tror att vykort ses som en fysisk produkt. Att fota av bilden på vykortet blir en reproduktion av bilden av konstverket, som att skanna en papperskopia.

Krister:
1. Om en så osannolik situation skulle uppstå så finns det jurister som kan hjälpa dig, ex Catharina. Men se mitt svar till Anders ovan som ett kvalificerat antagande.

2. BUS har generella avtal och listor över de konstnärer som är undantag.

3. Upphovsrätten gäller till 70 år efter konstnärens död.
2016-04-06 01:00   marathonmannen
HDs svar känns olustigt och i ofas med den verklighet vi upplever i Internets tidevarv.

Det skulle vara intressant om nu domstolen väljer ändå att ge Wikimedia rätt. HD har ju inte avkunnat någon dom. Tingsrätten kan ju "tolka" HDs beslut annorlunda.

För övrigt finns det ju gott om välkända allmänna sevärdheter ute i världen som har fotorestriktioner:
http://www.diyphotography.net/10-famous-landmarks-youre-allowed-photograph-commercial-use/
RobinGee   2016-04-06 05:45
John Smith, håller helt med dig, vad som pågår undergräver helt enkelt hela grundtanken bakom principerna för demokrati, och detta är bara en mycket liten del. Just idag läser jag att USA kontrollerade Sydkorea har förbjudit en brittisk sajt som rapporterar om Nordkoreansk teknologi, av ”säkerhetsskäl”. En kanadensisk domstol har beordrat en journalist att lämna ut all information om en misstänkt IS sympatisör. Det rapporteras att polisen i Nya Zeeland har använts till att tysta en journalist (Nicky Hagar) som publicerat kritisk material om landets premiärminister John Key. En domstol har bedömt polisens agerande som olagligt, men dom fortsätter ändå. Alla vet att John Key styr och har beordrat polisen, men ingen törs säga det offentligt, dom kan få sitt liv förstör med ett åtal om förtal från John Key. En amerikan (Vince Siemer) som öppet kritiserade etablissemanget och en viss ”corporate raider” dömdes till 5 miljoner i skadestånd vid en rättegång han inte ens fick näravara vid eller försvara sig och som hölls bakom stänga dörrar. Vår enda möjlighet är att använda samma metoder som dissidenter i diktaturer. Vad vi iaktar är något mycket obehagligt.
2016-04-06 07:56   snakebunk
Vad gäller för användning av bilder på offentlig utomhuskonst i mobilappar?
Svar från froderberg   2016-04-06 09:07
Ett systematiskt insamlande av bilder på offentlig konst kan antagligen liknas vid Wikimedias fall. Men enstaka bilder är antagligen inga problem.
snakebunk   2016-04-06 09:36
Känns väldigt konstigt att man ska behöva betala för fotografier som man själv har tagit i en öppen utomhusmiljö. Det är ju inte heller kopior av ett konstverk utan en avbildning med eget konstnärligt värde (mer eller mindre). Men tack för svaret, vi får se hur det utvecklar sig.
2016-04-06 15:42   Bofoto2
Jag tycker det är konstigt att en ideell sajt som Wikimedia tillåter kommersiell användning av bilderna som är upplagda. Sajten måste vara intressant för reklambyråer. Dom kan alltså (än så länge) använda bilderna fritt i sin reklam som kan få internationell spridning och bli återkommande under näsan utan ersättning till konstnären eller Wikimedia.
Självklart att BUS vill agera.
Sen är det en annan sak att organisationer likt BUS får ett egenintresse, anställda/ direktörer eller byråkrater i intresseorganisationer vill nog ofta ha mer i lön, flottare kontor, fler anställda mm.

Men jag är naturligtvis emot att bilder som inte enbart är rena avbildningar av konstverk blir olagliga att publicera.
PMD   2016-04-06 16:54
Att WIkipedia tillåter kommersiell användning betyder inte att lagen nödvändigtvis gör det (alldeles oavsett HDs beslut, som ju rör Wikipedias databas i sig).
2016-04-18 09:46   Minoltacollector
För att skydda den rätt som konstnärer som arbetar med skulpturella verk så kan vi enkelt lösa det med att montera ner all offentlig konst och förvara den i bergrum i mellansverige som har blivit lediga efter försvaret har övergett gamla ledningscentraler.
Där kan konstnärerna i fred diskutera värdet av sin konst och ta skyhöga inträdesavgifter för att trygga avkastningen från sina alster.
Ytterligare vinster skulle bli avsaknad ifrån exempelvis de ögonsår som står uppställda på Skeppsholmen.
RobinGee   2016-04-19 05:36
Bra och roande skrivet, även om det känns som utopi. Vad jag tror vi ser en uppladdning till är något liknade som CD och hårddisk avgiften. Eftersom kameror är ”särskilt ägnade för” att kunna användas till illegal upptagning och lagring av bilder av offentlig konst med möjlighet att lägga upp illegala databaser, så kommer man att kräva att en kameravgift införs, precis som på CDs och usb-hårddiskar. Kanske det blir en årlig kameraskatt. Alltså en privatkopieringsersättning. Vad dessa hajar i grunden är ute efter är ju våra pengar. Vänta bara, Copyswede ligger i startgroparna, om vi inte lyckas få till en ändring i lagen.
Minoltacollector   2016-04-19 13:08
Jo, det var ironi, men jag var snubblande nära att skriva Landsortsdjupet istället... I alla fall vill jag se Siri Derkerts monstrositeter där.
Men visst, det handlar om pengar, vilket jag tycker är fel och girigt när en ideell databas inte tjänar en krona men försäljning av vykort som definitivt är kommersiell och tjänar pengar inte ska behöva betala.
2016-04-24 03:32   imop
Svensk lagstiftning tycks vara helt ur takt med tiden. Men när gäller den för mina bilder? Kör jag bil i Sverige gäller svensk lag, och i Norge får jag snällt anpassa mig till norsk lag. Men vad avgör när svensk lag gäller för en bild jag tagit av ett konstverk och publicerar det digitalt. Mitt medborgarskap, upphovsmannens nationalitet, landet jag befinner mig i när jag tar bilden. En bild på en svensk konstnärs verk fotat på ett utländskt museum. Elle avgör landet där jag befinner mig när jag laddar upp? Eller internetleverantörens hemvist? Eller landet där jag för tillfället bor? Svensk lag kan ju rimligen inte gälla överallt.
RobinGee   2016-04-24 08:45
Efter ett långt liv med kringflackande mellan olika nationer och jurisdiktioner tror jag att jag kan svara ganska bra på det. Först vill jag notera att lokala advokater och jurister är nästan undantagsvis helt okunniga på området. Tänk på Googles ”bröstvårtekomplex”. Publicerat i Sverige lyfter ingen ens på ögonbrynen, men samma bild kan ses i kanske ett land som Iran, där man har annan inställning. Google tar bort bilden för att inte bli utsparkade från Iran. Andra exempel. Du publicerar bilder på nazi memorabilia och uttrycker en förnekelse över förintelsen, det får man göra i USA, men det är brottsligt i Tyskland och Österrike. USA anser i stort att amerikansk lag gäller för alla medborgare var dom än befinner sig i världen, medan Sverige accepterar att den som är stadigvarande bosatt utomlands inte omfattas av svensk lag, för det mesta, ganska godtyckligt dock. USA vill ha Tyska medborgaren Kim Dotcom utlämnad från Nya Zeeland för brott i USA enlig amerikansk lag, trots att dom inte tog plats i USA. En dam som förnekade förintelsen medan hon var i USA blev arresterad i Österrike och dömd till 20 års fängelse när hon besökte Österrike, likaledes, en svensk som förnekat förintelsen i Sverige blev bötfälld när han besökte Tyskland. En amerikan som i USA kritiserade domare och highfliers i Nya Zeeland dömdes till 5 miljoner kronor i skadestånd för missfirmelse när dom fick tag i honom i Nya Zeeland. Klart som korvspad, knappast. Det hela går mest ut på vem som kan få tag på dig, arrestera och döma dig. När det gäller Sverige har medborgarskap, hemvist av ISPn, eller din tillfälliga vistelseort inget med saken att göra. Var du än befinner dig tillfälligt, och vad än du fotograferar eller publicerar gäller svenska lag, som huvudregel i alla fall. Rörigt – absolut. Dessutom är lagarna om upphovsrätten olika, och tolkas olika.
imop   2016-04-24 09:56
Tack för ett intressant svar. Svensk lag tycks då kunna gälla så gott som överallt. Och om man drar det till sin spets så omfattas mina bilder av hela världens lagar och förordningar.
RobinGee   2016-04-25 03:00
Kanske låter konstigt, men så är det. I princip gäller svensk lag för alla som är bosatta i Sverige över hela världen. Tyvärr kan det bli väldigt godtyckligt. Som ett annat juridisk exempel. Köper du sex i Sverige blir du bestraffad om du blir påkommen. Reser du till Nya Zeeland, där sexhandel är helt legaliserad och till och med skyddad i lag, då kan du fortfarande bli bestraffad i Sverige när du återvänder. Däremot, om du kör bil på vänster sida i Nya Zeeland blir du inte bestraffad i Sverige för att has kört på ”fel” sida av vägen. Nya Zeeland har vänstertrafik.

Merläsning

Joel Marklund - Sportfotograf med tävlingsinstinkt

Plus Framför Joel Marklunds kamera tävlar all världens idrottsmän och kvinnor om medaljer och topplaceringar. Bakom kameran är det han själv som tävlar: ”Mitt mål är alltid att få den bästa bilden – oavsett vilka andra fotografer som är på plats.” Läs mer...

Fotoskribenten Stefan Ohlsson är död

Stefan Ohlsson har utbildat många av Sveriges yrkesfotografer och har under fler decennier skrivit om fototeknik i Fotografisk tidskrift. Han avled på morgonen den 17 september med sina närmaste närvarande. Han blev 66 år. Läs mer... 14

Krönika: Ett krig om unika konsertbilder

Frilansfotografen Sara Arnald är ny krönikör i Fotosidan Magasin. Hennes andra krönika handlar om att fotografera konserter. Läs mer... 3

Test: Nikon AF-S 28/1,4E ED

Plus Nikon har äntligen ersatt sina gamla ­klassiska 28 mm f/1,4 med en ny och modern version: AF-S 28 mm f/1,4E ED. Objektivet imponerar mer än sina syskon 24 mm f/1,4 och 35 mm f/1,4. Läs mer... 2

Lars Tunbjörk hyllas i bok och stor utställning

Lars Tunbjörk skildrade under flera decennier Sverige med sin egna, något absurda blick. Fotografiska har samlat en stor del av hans bästa bilder under namnet "Tunbjörklandet - blicken från sidan" som visas under hösten. Samtidigt släpps boken "Lars Tunbjörk – retrospektiv". Läs mer... 12

Wild Nature och Fotosidans fotodag på Fotografiska

Wild Nature fotoresor och Fotosidan.se är stolta att kunna presentera en heldag med inspirerande föreläsningar med några av Sveriges kunnigaste naturfotografer på Fotografiska museet i Stockholm. Läs mer... 3

EU-parlamentet säger ja till omstridd upphovsrättslag

Europaparlamentet har röstat ja till ett lagförslag som innehåller omstridda paragrafer om länkavgift och upphovsrättsfilter. Efter hård kritik har kompromisser i lagtexten gjorts så att små företag och organisationer inte ska drabbas. En annan del av lagförslaget kan innebära fotoförbud på sportevenemang. Läs mer... 31

Profoto B10: Kompakt batteridriven studioblixt

Profoto B10 är en betydligt mindre blixt än storebror B1/B1X, vilket gör att B10 är lättare att ta med sig ut i fält eller använda på en bom. B10 går också att använda som videobelysning. Läs mer... 3

120 fotografer ställer ut på Landskrona Foto Festival

Den 14-23 september i år anordnas Landskrona Foto Festival för sjätte gången. Som tidigare år varvas etablerade fotografer från hela världen med unga fotografer under stark utveckling. Över 120 utställande fotografer från hela världen visas på festivalen. Läs mer... 1

Adobe avslöjar nyheter i kommande Photoshop

I nästa version av Photoshop kommer verktyget "Innehållsmedveten fyllning" (Content-Aware Fill) att utvecklas mer och få fler inställningsmöjligheter. Adobe visar hur i en video. Adobe kommer också ta bort stöd för en del äldre operativsystem. Läs mer... 7

Elinchrom ELB 500 TTL - The Most Powerful