Annons
Artiklar > HD-beslut: Olagligt med bilder på offentlig konst på nätet

HD-beslut: Olagligt med bilder på offentlig konst på nätet

Även om det är lagligt att sälja vykort föreställande statyer så slår Högsta Domstolen fast att det inte alltid är tillåtet att publicera samma typ av bilder på nätet, inte ens i icke-kommersiella sammanhang.

Upphovsrättslagen säger att det tillåtet att avbilda konstverk som är stadigvarande placerade utomhus på allmän plats. De flesta har tolkat detta som att det är okej att publicera bilder på statyer. Högsta Domstolens beslut den 4 april 2016 ställer denna uppfattning på ända.

Fallet som nått Högsta Domstolen gäller Wikimedia Sveriges databas över offentliga konstverk som ska göra det lättare för allmänheten att hitta offentlig konst. Organisationen BUS (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige) stämde 2014 Wikimedia för intrång i upphovsrätten. BUS har under tio års tid tecknat avtal med kommuner i landet om tillstånd för publicering av offentlig konst, och har således ett intresse i sakern.

BUS har hävdat att publicering på internet ger en större spridning än vad lagstiftarna tänkt sig. Därför har BUS krävt att upphovspersonerna ska få betalt av Wikimedia Sverige.
– Ett avtal som skulle kosta i storleksordningen några tusenlappar per år. Istället för att förhandla om ersättning till konstnärerna har Wikimedia valt att lägga ner hundratusentals kronor i advokatkostnader för att undvika detta, säger Erik Forslund, förhandlingschef på BUS.

HD ger BUS rätt och skriver i beslutet: "Rätten att med ny teknik exploatera verk på detta sätt ligger därför med lagens nuvarande utformning kvar hos upphovsmännen.”

Hos Wikimedia Sverige är besvikelsen stor:
– Det är mycket tråkigt att Högsta domstolen väljer att gå på BUS linje och krymper det offentliga rummet. Konst är viktigt och berikar människors liv. Wikimedia Sverige har tagit fasta på den grundtanken och Offentligkonst.se är ett sätt att förverkliga den i den digitala samtiden, säger Anna Troberg, verksamhetschef för Wikimedia Sverige.

Försvaret har påpekat att rätten att avbilda offentlig konst innebär att det är rätt att trycka upp vykort av konstverk och sälja. HD förklarar detta med att vykort inte ansågs ha ett så stort kommersiellt värde när lagen skrevs att det var befogat att lagstifta om ersättning till upphovspersonerna. HD påpekar att lagen ser annorlunda ut i de andra nordiska länderna och att det varit på förslag att begränsa avbildningsfriheten till bilder där verket inte utgör huvudmotivet.

Innebär HD-beslutet att det alltid är olagligt att publicera en bild med en staty på nätet?
Nej, inte alltid. Dels finns det ett undantag i upphovsrättslagen om konstverket inte är bildens huvudmotiv. Det vill säga att även om det råkar finnas en tavla eller staty i bakgrunden så är det fritt fram att publicera bilden.

HD-beslutet antyder också att det finnas ett utrymme för publicering av bilder på konstverk i sammanhang som anses normala, exempelvis privata semesterbilder. HD nämner i beslutet att Wikimedias användning av bilderna på konstverken inte kan anses som "normalt utnyttjande". HD understryker att användningen "inte får konkurrera med upphovsmannens rätt att ekonomiskt exploatera sitt verk" och "oskäligt inkräkta på upphovsmannens legitima intressen".

HD påpekar att det måste göras en proportionalitetsbedömning. Det innebär att myndigheters åtgärder måste vara proportionerliga för att inte inskränka individens frihet.

Läs Fotosidans jurists tolkning av HD-beslutet här.

Här kan du läsa Högsta Domstolens beslut.Publicerad 2016-04-04.

23 Kommentarer

bonneswe 2016-04-04 13:57  
Det här ju fullständigt trams.
Vem är dessa domare som dömer i alla dessa upphovsrättsfall?
PMD 2016-04-04 18:40
Domarna i HD tolkar lagen, och de är nog inte helt ute och cyklar. Det är snarare upphovsrättslagen som allmänt är rätt konstig när det gäller Internet.
RobinGee 2016-04-05 12:04
Domarna måste också följa lagen, oavsett hur tokigt det blir, det är dessa gamla upphovsmanna lagar som inte fungerar med dagens teknologi. Det är alltså lagarna som måste anpassas till teknologin, inte användningen av teknologin som skall anpassas till förlegade lagar. Problemet är att det byggdes en hel industri runt copyright av fysiska föremål som grammofonskivor, fotografier, osv. och nu när det inte behövs fysiska föremål fungerar inte lagen längre, men den penningstarka och politisk starka copyright maffian vill inte dö självdöden, så dom stretar framgångsrikt emot alla förändringar. Man vill förbjuda all konkurrens mot vinsterna.
bentelkalb 2016-04-04 14:31  
Seriöst? Upphovsrättsivararna har helt slagit över.
Poltergeist 2016-04-04 14:44  
Ack! Man tar sig för pannan!

Men två saker som jag funderar på i HD:s dom,. Först: ... får inte "konkurrerar med upphovsmannens rätt att ekonomiskt exploatera sitt verk"

All offentlig konst är väl redan betald av stat / kommun när den ställs ut, och borde kunna få konsumeras fritt för allmänheten. Det är väl därför som de är just offentliga? Men vad jag förstår av första påståendet vill inte HD att andra sedan ska ha möjlighet att ta ut ekonomiska vinster på avbildning av konstverken. Om jag har rätt i det måste jag fråga, hur ofta händer det egentligen? Och hur stort problem upplever upphovsmännen det, samt deras anhöriga i de fall där upphovsmannen inte längre är i livet? Wikimedia hade så vitt jag vet inget som helst ekonomiskt vinstintresse i det här.

Andra påståendet: "oskäligt inkräkta på upphovsmannens legitima intressen".

Vilket är egentligen upphovsmannen legitima intresse? Jag trodde att det var att nå ut till så stor publik som möjligt. Statyn finns ju kvar i sitt ursprungliga skick även vid en eller tusen avbildningar, och visst kan man sedan förvanska bilden och statyns ursprungliga utseende och budskap i PS och ställa den i ett annat sammanhang. Men jag kan inte se annat än i möjliga extremfall att det skulle kränka upphovsmannens legitima intresse. Om det nu var just det som HD var så oroliga över?

Magnus, du får väl återkomma och klargöra dom här dumheterna från HD lite närmare sedan.
Svar från froderberg 2016-04-04 15:33
Ja, vi ska försöka få lite mer klarhet i det hör. Jag inväntar kommentarer från en jurist inom området.
ztenlund 2016-04-04 14:51  
HD har kommit med ett beslut, inte en dom, vilket också framgår av dokumentet ifråga. Domen torde komma senare från tingsrätten i enlighet med HD:s beslut i de delar där det är tillämpligt. Fast om ni ska fråga en jurist (Ekdahl?) så lär väl vederbörande förklara saken.

Som av en händelse lade SvD ut denna av Mårten Shultz om just saker som juridisk begreppsförvirring:
www.svd.se/9-saker-varje-svensk-borde-veta-om-juridik
Trued 2016-04-04 16:16  
Obegripligt utslag från HD. Har inte konstnärerna fått betalt för den offentliga konsten? Jag hävdar att jag redan betalat för denna konst via skatten. Men det vore väl möjligt att ta ut en skatt av turister och de som inte är svenska medborgare om de vill fotografera konst på allmän plats.
RobinGee 2016-04-05 12:28
Helt seriöst, det kommer nog någon dag. Då slår vi ihjäl även turist industrin. Den ”svenska modellen” förmodas. Något liknande har ju redan skett med lagrings media som portabla hårddiskar och mobiltelefoner. Sverige, Europas Nordkorea. (CNN tror jag det var som sa det). Sverige blir allt underligare, sett utifrån förstås.
Peter Frisk Hansen 2016-04-04 16:39  
Låter som konstnärerna både vill äta kakan och ha kakan kvar. Orimligt när det gäller offentlig konst som redan betalats av skattebetalarna.
Rejophoto 2016-04-04 18:24  
Konstverk på offentlig plats är ofta (om inte alltid?) betalda med skattemedel. Detta beslut utgår från att upphovsrättsinnehavaren ska tjäna pengar på sitt konstverk, men berör alltså exemplar av konstverk finansierade av allmänheten, inte sällan skapade på beställning av en kommun. Därför är Högsta Domstolens tolkning av detta minst sagt en smula märklig. Eftersom jag själv suttit i kommunfullmäktige och beslutat om frågor rörande offentlig konst så har jag mycket svårt att se hur Högsta Domstolens beslut inte skulle innebära att alla kommuners beslut kring sådan konst härmed är att betrakta som ett brott mot kommunallagen, i och med att det de facto nu blir frågan om gynnande av enskild.

Såsom beslutet är utformat så gäller tolkningen inte enbart databaser som Wikmedias, utan vem som helst (även hobby- och proffsfotografer). Ett begränsat antal icke digitala kopior kan man få sprida, men publicering på Internet av foton föreställande offentlig konst är utifrån Högsta Domstolens tolkning förbjudet. Blir detta i någon form prejudicerande (om processen dras vidare till högsta instans och HD:s tolkning står fast i slutgiltig dom) så uppstår här en rad problem.
karl_larsson 2016-04-04 20:09  
Hur blir det med Google maps? finns pengar att hämta där.. eller är det lite väl stora elefanter? visst går det att tolka det som att google maps första syfte inte är att avbilda den offentliga konsten men men varför inte ge sig på dessa som har många pengar att avvakta?
Christian Hemborg 2016-04-04 20:25
"...även om det råkar finnas en tavla eller staty i bakgrunden så är det fritt fram att publicera bilden."
Google maps har inte som syfte att fotografera statyer och andra konstverk. De hamnar i bakgrunden där något helt annat är huvudmotivet/syftet. Därmed är det ganska tydligt att Google kan känna sig lugna om man läser vad som står i texten.
tonykollberg 2016-04-04 20:52  
Om man som konstnär fått i uppdrag av en kommun att göra en skulptur för allmän beskådan utan kommers inblandad, så kan man ju inte stämma någon sedan.

Det som är offentlig konst borde ju vara samma på nätet.

Och en byggnad som har massa skulpturer på fasaden, hur ska det tolkas, samt kan en byggnad vara ett konstverk vart går gränsen?

Jag hade förstått det hela om det handlade omett konstverk som finns utställt på en konsthall, museum där man betalar inträde. Då hade det varit en annan femma men inte när det gäller offentliga konstverk som är till för allmän beskådan fritt.

Låter helt galet detta.
Fredrikpersson 2016-04-04 21:10
Jag tror att många i den här diskussionen glömmer att man måste skilja på att köpa ett exemplar av ett verk och att köpa själva upphovsrätten till det. Undantaget som som HD behandlat är till just för att tillgodose allmänintresset av att kunna avbilda verk i offentlig miljö trots att upphovsrätten kvarstår hos konstnären. Kärnan i HD:s resonemang verkar vara att man inte vill att detta undantag skall möjliggöra för andra än upphovspersonen att tjäna pengar på verket. Det resonemanget tycker jag i och för sig är vettigt.

Byggnader kan vara upphovsrättsligt skyddade.

F
Svar från froderberg 2016-04-04 21:19
Här handlar det om en organisation som å konstnärernas vägnar säljer licenser till kommuner för publicering av konst. Helt enkelt: BUS känner sig snuvade på pengar från Wikimedia och har därför stämt dem.
tormig 2016-04-04 21:54  
Wikimedia får skaffa sig ett eget, flyttbart, konstverk som man fotograferar på olika platser. Och som av en händelse råkar olika offentliga konstverk komma med. Eller skapa en rörelse där folk tar bilder på sig själv bredvid något konstverk i närheten.
Men bäst är ju att de raderar den här databasen och att alla som råkat publicerat en bild med ett konstverk i ta bort dem med. Sedan kan dessa konstnärer fundera på varför ingen hört talas om dem eller deras alster
Marcvs.Nilsson 2016-04-05 07:09  
Ett sent aprilskämt
luminousoctaves 2016-04-05 08:33  
Man borde helt ta bort vykortsundantaget ur upphovsrättslagen. Det bara förvirrar, ligger helt fel i tiden och bäddar för trubbel när man överför det i internetsammanhang.
RobinGee 2016-04-05 12:42
Man behöver skriva om upphovsrättslagen så den passar modern teknologi och allmänhetens rättsuppfattning som den är, för det går knappas att skriva om teknologin eller dess användning. Copyright började 1710 i England. Sedan har inte mycket hänt utom att man hafsat till lite här och där som tiden gick för att skapa mer vinster. Biltillverkarna ville lägga copyright på sina avgassystem som konstverk, för att stoppa konkurrens från ”pirattillverkare”, och Harley Davidson vill lägga copyright på ljudet från motorcyklarna. Dom tilltagen misslyckades. Snart blir det väl en licensavgift för att titta på offentliga konstverk också. Folk spåras ju redan nu via mobiltelefoner, stannar man framför ett konstverk kommer det en räkning, precis som trängselskatten. Välkommen till framtiden av upphovsmannarätten.
RobinGee 2016-04-05 12:25  
Bara att dela med er från ett land som har hunnit mycket längre i utvecklingen. Kina har kanske världens modernaste copyright lagstiftning, även piratindustrin är nästan borta. Vad som är intressant är folks inställning till copyright. Konstnärer och upphovsmän vill att deras verk skall fotograferas och i största möjliga utsträckning publiceras. En del av mitt jobb går ut på att just göra det. Tänk så här. Fråga vilken kvinna som helst som showar med en diamantring, varför hon bär en diamant som är så dyr när 99.99% av folk ändå inte kan se skillnad mot en billig glasbit. Hennes ansiktsuttryck kommer klart att uttrycka vilken jubelidiot du är som bara törs fråga om något så självklar, det är ju en DIAMANT, den har värde, det har inte en billig kopia som en glasbit. På samma sätt, ett fotografi, vilket ju är en kopia, har inte samma värde som originalet. Tänk så här. Du lägger upp en fantasisk bild på din sajt, ditt mejl diskret i ena hörnet. Tio miljoner laddar ner den och använder som screensaver. Tänk inte på dessa nedladdningar som illegala piratkopior, tänk på dom som reklambroschyrer, och alltid dyker någon köpare upp som ett resultat, både till bilen och dina tjänster. När du ser bilder av konst, då vill du ju åka dit och se själv, turistindustrins fundament. Om du ser en bild av ett fint konstverk på webben kanske du vill köpa originalet. Sverige är bakvänt och efterblivet.
Boiundrom 2016-04-07 16:34  
Då borde publicering i alla typer av kataloger och uppslagsverk vara förbjuden. Lagstiftningen skiljer ju inte på internet och andra media.
Ett problem är att det inte finns någon definition av vad konst är. Annat än om det är gjort med konstnärliga ambitioner.
Hur är det med konstauktioner? Skall Bukowskis försöka sälja konst utan bilder nu? En auktionskatalog med konst lär vara förbjudet.
Svar från froderberg 2016-04-07 18:00
Det faktum att internet har en potentiellt enorm spridning tycks ställa till det ibland. Det är därför du får ett foto ihop med en recension av bilden i Dagens Nyheter men inte i en blogg.

HD tar upp det här med spridningen, men de tar också upp att det skapas ett värde när en stor mängd bilder på konstverk samlas i en databas. Alltså ett potentiellt kommersiellt värde som de anser att konstnärerna borde får en del av.

En aspekt som också spelar in är att ingen har något emot Bukowskis publiceringar (konstnärerna får ju ibland en del av försäljningen) men i HD-fallet så kände sig organisationen BUS snuvade på lpengar.
TVS 2016-04-17 13:55  
Djävulens advokat här, om ni skulle få en bild publicerad och utställd publikt i det offentliga rummet. Hur skulle ni uppleva då om någon la ut kopior på den bilden lite hursomhelst i blandade sammanhang som ni kanske inte gillade?

Om man inte tycker att det är OK att någon annan tar kopior på ens bilder och använder, inte ens för kommersiellt bruk så kanske detta inte borde vara så provocerande, eller?
Svar från froderberg 2016-04-17 14:26
Jag tror de flesta konstnärer som gör offentlig konst har insett och är bekväma med att de inte har kontroll över hur deras konst kommer att avbildas.

Det här fallet handlar om systematisk insamling där det skapas (enligt HD) ett potentiellt värde i samlingen. I sådana fall kan man fundera över om det inte är rättvist att konstnärerna får en andel. Det är iaf vad HD tycker att konstnärerna ska ha.
RobinGee 2016-04-18 04:26
Jag förestår hur man tänker, men för mig som ser det hela från en betydligt mer modern plattform av lagar, åsikter och attityd känns det mycket underligt. Tänk så här. Någon har beställt en resa till Paris, ser en bild av Eifeltornet och offentlig konst i Paris på webben, ringer han då upp resebyrån och avbeställer resan. Han har ju redan sett Eiffeltornet. Knappast. Snarare ser han en bild på webben och beställer en resa för att se, besöka och fotografera Eiffeltornet själv. Betalar för resan, hotell, sightseeing, mat, inträde, osv. Ser han annan konst på webben kanske han blir intresserad av att köpa konstnärens produkter. Det hela verkar kvalificerat vansinne, alla förlorar i slutändan, utom byråkratin. Naturligtvis kommer inte konstnärerna att få några pengar. Databaserna nu kommer bara att flytta utomlands, utom räckhåll för svensk lag. Ska vi då börja bötfälla de som tittar på bilderna, eller kanske ISPn som förmedlar dom, vilket börjar ju bli populärt. Vore det inte bättre att arbeta på att uppdatera lagarna till en modern nivå.
bonneswe 2016-04-19 10:22
@Robin
Precis så enkelt och pragmatiskt måste det fungera.

Merläsning

ANNONS