Annons

Proffsfoto

Artiklar > Rätten säger ja till kameradrönare

Rätten säger ja till kameradrönare

Förvaltningsrätten i Malmö har gått emot Länsstyrelsen i Skåne och gett klartecken för användning av kameradrönare. Fallet kan även få betydelse för andra batteridrivna kameror.

– Detta är ett oprövat fält och det finns inte särskilt många avgöranden kring detta. Drönare har ju varit så dyrt och så komplicerat att använda så det har ju inte varit aktuellt tidigare, säger chefsrådmannen Ulrika Geijer vid Förvaltningsrätten i Malmö till Sveriges Radio.

Länsstyrelsen i Skåne ansåg, liksom Datainspektionen, att en kameradrönare ska räknas som en övervakningskamera och därmed kräva tillstånd för att användas.

– För att kameraövervakningslagen ska vara tillämplig så måste vissa kriterier vara uppfyllda och ett sånt kriterium är att den kameran som man använder är varaktigt uppsatt, säger chefsrådmannen Ulrika Geijer till Sveriges Radio.
– Då kom vi fram till att eftersom den här drönaren som kameran ska sitta på bara kan vara i luften i femton minuter så är den inte varaktigt uppsatt.

Fallet gäller ett företag i Munka Ljungby som vill fotografera trädgårdar från luften. Domen har inte vunnit laga kraft och kan överklagas till högre rätt.

Fotosidans jurist Catharina Ekdahl tycker att Förvaltningsdomstolen i Malmö gjort en fullt rimlig och logisk tolkning av lagen.
– Detta borde även innebära att såväl actionkameror som andra typer av kameror som drivs av batterier inte kan anses vara "varaktiga" i kamerövervakningslagens bemärkelse, och därför inte kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Men det kan ändå behövas tillstånd från Transportstyrelsen och granskningsrätt från Försvarsmakten.Publicerad 2015-04-13.

24 Kommentarer

kiwi 2015-04-13 19:57  
Precis vad jag tyckte (och skrev) sedan tidigare. Bra, Förvaltningsrätten! Sucks to be you, Länsstyrelsen.
Num Vistbacka 2015-04-13 21:28  
Ett stort steg i rätt riktning enligt mig.
Der Steppenwolf 2015-04-13 22:16  
Vettig beslut. Men iom att sådana är ytterst sällsynta i våra domstolar avvaktar jag med att inhandla champagne.
bentelkalb 2015-04-14 06:54  
Märkligt att det måste upp i överinstanser för att dra den slutsatsen. Ofta är problemet att de som bestämmer inte förstår, eller vill förstå tekniken.
tormig 2015-04-14 09:57  
Man har tolkat den befintliga lagen och nyckelordet tycks vara "varaktig". Det är uppenbart att lagen är föråldrad och inte täcker in de nya möjlighter som finns att kränka människors privatliv med. Jag förmodar att de överklagar och om nästa (sista?) instans går på Förvaltningsdomstolens linje är det bara för politikerna att justera lahstifningen.
bentelkalb 2015-04-14 10:44
Torbjörn:
Så en radiostyrd helikopter med kamera som fotar flygbilder med vidvinkel i 15 minuter kränker ditt privatliv mer än vanliga kameror? Som te x dina bilder på en cyklist och en man på kungsbron som är fullt identifierbara? Ser rätt smygfotat ut? Är dina bilder mindre övervakning eller kränkning?

Det finns redan lagar som hanterar vad som får fotas och inte, det räcker så.
iSolen.se 2015-04-14 12:40
Problemet är att drönare kan fota från vinklar man normalt inte når som markbunden.

Dvs man kan bli fotad när man inte räknar med att kunna bli fotad.
bentelkalb 2015-04-14 18:51
Räknar du med att bli fotat när du är ute och cyklar? Så smygfoto är okej så länge det inte sker uppifrån, intressant tanke....
Du lär kunna identifiera bra mycket färre personer från helikopterbilder än vanliga kameror. Det finns verkligen en överdriven skräck för detta.
PMD 2015-04-19 02:45
Ola skrev: "Dvs man kan bli fotad när man inte räknar med att kunna bli fotad."

Det problemet blir automatiskt löst ju fler "drönare" som används som fotostativ. Fler och fler kommer att inse att de bör räkna med att kunna bli fotograferade på nya sätt.
iSolen.se 2015-04-19 13:57
@Per D: Så det är alltså fel av folk att inte vara beredda på att bli fotograferade från ovan eller genom fönster några våningar upp?

För att vi som fotar ickekommersiellt med drönare ska kunna roa oss?
PMD 2015-04-19 15:27
Fel och fel. Jag tycker ju inte att det är ett problem, men om man tycker att det är ett problem att bli fotograferad på allmän plats för att man inte förväntar sig att bli fotograferad från ett visst håll så kommer det "problemet" att minska ju mer man vänjer sig vid att man kan bli fotograferad från ett nytt håll.
iSolen.se 2015-04-19 15:42
Om du befinner dig på en offentlig plats betyder det inte att du automatiskt alltid är beredd att kunna bli fotad.

Det räcker väl med att en tjej solbadar. Hon ser att det är lugnt i parken och ingen annan finns på några hundra meters håll och så kommer det plötsligt en drönare över planket.

Jaja, vi har väl lite olika syn på integritet.

Tycker inte vårt fotografiska nöje ska vara viktigare än folks integritet.

Vill absolut inte att det ska bli som i Tyskland där gatufoto i princip är förbjudet.
PMD 2015-04-19 17:08
Jo, befinner man sig på offentlig plats så måste man räkna med att man kan bli fotograferad.

Ditt exempel är förvisso relevant eftersom de flesta ännu inte har vant sig vid fotografering via fjärrstyrd luftfarkost, men ju vanligare det blir desto mer vana kommer folk att bli.
iSolen.se 2015-04-19 17:49
Eller så blir det förbjudet.
Leif Johansson 2015-04-14 12:08  
I sak håller jag med de flesta andra här, det förefaller orimligt att en drönare ska betraktas som en övervakningskamera, dvs fungerande utan operatör och varaktigt uppsatt. Men, juridiskt set är detta en vit fläck på kartan. Länsstyrelsen gjorde därför rätt, och Förvaltningsdomstolen har också gjort rätt nu, som jag ser det. Det är så här rättssystemet är tänkt att fungera.

Lagen om kameraövervakning är hård och den är skriven för att användas restriktivt, för att skydda vår integritet. När det kommer ny teknik och nya möjligheter att fotografera behövs ny rättspraxis. Det normala i det läget är att den första instansen inte tillåter något där det inte finns praxis på att det varit tillåtet förut.
Den juridiska poängen är att det bara är utslag i högre instans som är vägledande för andra liknande fall på lägre nivåer. Om detta beslut står fast finns det nu praxis som Länsstyrelser bör följa fortsättningsvis.
Det är möjligt att Länsstyrelsen kommer att överklaga beslutet, och det är i så fall inte något att ondgöra sig över. Anser man att rättsläget fortfarande är oklart så är det först när det nått hösta instans som man vet hur lagen ska tolkas och användas. Det vore en fördel för alla användare av kameradrönare att det är slutligt fastställt. Om någon sedan tycker att den fastslagna praxisen är fel får man driva frågan om lagändring.
kiwi 2015-04-14 12:49
Jag förstår faktiskt inte hur Länsrätten kunde komma fram till sitt beslut från första början. Två av kriterierna som krävs för att man ska söka tillstånd för kameraövervakning:

1) Kameran är (varaktigt) uppsatt.
2) Kameran manövreras inte på platsen.

I första fallet är kameran inte uppsatt, eftersom den hänger i luften. Och även om man skulle tolka detta som en »uppsatt« kamera, så är det inte särskilt långvarigt, med tanke på att batteritiden är ytterst begränsad.

I andra fallet manövreras faktiskt kameran, i och med att den bara filmar dit drönaren pekar – vilket är något som piloten avgör. Det finns dessutom drönare där kameran har sin egen fjärrstyrning, varför alla drönare inte kan dras över en kam.

Det här är således ingen kameraövervakning och inget tillstånd på detta område behövs. Förvaltningsrätten lyckades läsa innantill, vilket är skönt.
Leif Johansson 2015-04-14 14:05
Som sagt, jag håller med dig.

Men sätt dig i trädgårdsbesökarens situation, som detta fall handlar om.
- En kamera är upphängd i en drönare som under flera minuter hovrar på samma ställe, den är ju GPS-styrd. Fotografen väntar på att få rätt ljus och att besökarna i trädgården står på lämpliga ställen för att bilden ska bli helt rätt. Operatören kanske t o m följer några besökare och filmar deras vandring genom trädgården.
- Besökaren ser kanske inte hur och vem som styr kameradrönaren. Den som inte hänger med i utvecklingen av flygfoto förstår inte nödvändigtvis vad som är på gång.
Det är inte orimligt att en känslig person kan känna sig övervakad i en sådan situation. Frågan om det är kameraövervakning behöver ställas, och jag tycker att det är bra att frågan går till högre instans.

Länsstyrelsen lutar sig kanske mot Datainspektionen i detta fall, eftersom de är statlig myndighet med ansvar för denna lagstiftning. Om de säger att kameradrönare är övervakning och det inte finns annan praxis från domstol har Lst inte så mycket val.
bentelkalb 2015-04-14 18:57
Du har fel där. Länsstyrelsen är en myndighet och ska tillämpa lagen rimligt och så som den är tänkt att tillämpas. Det är INTE så att ett myndighet ska säga nej till allt som det inte finns praxis för, det är såklart meningen att det ska bli rätt i första instans. Det vore väldigt olyckligt om myndigheter började säga nej till allt som de inte haft på sitt bord förut, det skulle innebära att endast de som överklagar får någon form av rättssäkerhet, så är det inte tänkt att fungera.

Myndigheten kan överklaga beslut som är av vikt för rättstillämpningen framgent, men självfallet bara sådana beslut man anser felaktiga, som de uppenbarligen tyckte i detta fallet av någon outgrundlig anledning.

Myndigheter kan ta egna självständiga beslut som är rimliga, här har man varit rädd för det.
Leif Johansson 2015-04-15 00:14
Jag jobbar själv som handläggare på en myndighet, fast med helt annan lagstiftning. Visst, man fattar självständiga beslut som myndighet. Men som handläggare följer man normalt den centrala myndighetens anvisningar om tillämpning av lagar och förordningar, om det inte finns någon rättsligt fastslagen praxis.

Datainspektionen (DI) är central myndighet med ansvar för kameraövervakningslagen. Bl a har de till uppgift att ge råd och stöd till Länsstyrelserna i deras tillsyn och prövning enligt lagen. Jag kan förstå att handläggaren på Lst följde DI:s anvisningar, eftersom det inte tidigare fanns någon dom i högre instans.

- Läs gärna den här länken: http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2014/detta-sager-lagen-om-dronare/ . Där finns även en länk till pdf från DI:s tidning. De är väldigt tydliga med vad de anser ska gälla.
- Här kan man läsa lagtexten: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20130460.htm . I 2 § finns en definition av vad som ska anses som övervakningskamera.
- Jag tycker det är märkligt att DI är så kategoriska i sin information, när det helt saknas vägledande domar.

Länsstyrelsen gjorde vad de skulle. Det är Datainspektionen som fått på nöten av Förvaltningsrätten. Skulle inte förvåna mig om de överklagar till Kammarrätten.
bentelkalb 2015-04-15 07:18
Jag är också handläggare på en myndighet, jag har just fått prövningstillstånd i MÖD för ett överklagande i ett stort mål. Självfallet har jag många sidor argumentation varför beslutet är fel.

Lst gjorde en orimlig bedömning, därför fick de på nöten. Det är detas beslut, inte datainspektionens. De hade heller ingen praxis som du säger, vilket på sätt och vis gör deras beslut än mer dåligt underbyggt.

Jag har förvisso inte läst domen, eller Lst beslut, men att man får ett radiostyrd helikopter med kamera till att vara stadigvarande, det går bara inte att ro hem. Det är orimligt. Det borde Lst också ha kommit fram till i sin argumentation.

Även att hävda att kameran inte behöver manövreras på platsen verkar orimligt. De förstår inte tekniken.
bentelkalb 2015-04-15 08:08
Nu har jag även läst domen, och LST beslut, tycker det är solklart, som det redan var innan.

Domstolen menar att kameran inte är varaktigt uppsatt, och att den manövreras på platsen. Man gör alltså samma bedömning av lagen som jag själv Hur LST kan anse att 15 min utgör varaktigt uppsatt är ett mysterium, likaså att den inte manövreras på platsen. Men de fick ju smäll på fingrarna också. Jag har inte läst förarbetena till lagen, men har svårt att tro att lagstiftaren har avsett att 15 min ska vara varaktigt uppsatt utrustning. Länsstyrelsens tolkning är så dum att det förslår.

Man kan även ifrågasätta om en quad kan användas för personövervakning alls i lagens mening, om man sätter sig in i tekniken.

Länsstyrelsens resonemang borde innebär att en kamera på ett stativ som tar en 15 min timelaps är kameraövervakning och kräver tillstånd. Den är då varaktigt uppsatt och manövreras inte på plats enligt LST. Det torde de facto vara mer övervakning i lagens mening, för den manövrerar du inte alls under tiden.

Länsstyrelsens beslut är dåligt underbyggt och amatörmässigt. Man har helt klart inte förstått tekniken, eller så är man övernitisk. Oavsett så leder det till ett helt orimligt och felaktigt beslut.

Som handläggare på myndighet så ser jag många dåliga beslut, framförallt från småkommuner, men även Länsstyrelser och inlagor från central myndigheter, som inte helt sällan får på pumpen i domstol. Det är dock den beslutande myndighetens ansvar att göra korrekta bedömningar och beslut, i detta fall LST, och här har man gjort fel. Jag förstår inte hur någon kan komma till en annan slutsats, inte mot lagstiftningen eller mot sunt förnuft.
kiwi 2015-04-15 09:28
Leif J: Du säger att Du håller med mig, men samtidigt måste jag säga att jag inte håller med Dig.

För det första tycker jag (och Förvaltningsrätten) att det är ganska tydligt att en kamera på en drönare *inte* kan anses vara »varaktigt uppsatt«. Hur Länsstyrelsen och Datainspektionen kan anse detta är fortfarande en gåta. Förvaltningsrätten hänvisar i sin dom dessutom till förarbetena till lagen, där det finns stöd för att dylika kameror inte ska anses vara varaktigt uppsatta. Det finns alltså ingen juridisk »vit fläck på kartan« i det avseendet.

För det andra om exemplet med en person som kan känna sig övervakad i en trädgård med en drönare ovanför: Ja, det är möjligt. Men då är det en *lagändring* som ska till, om man tycker detta är fel, eftersom den nuvarande lagen (uppenbarligen) godkänner att man filmar/fotograferar från drönare utan tillstånd för kameraövervakning. Detta är alltså en ny fråga.
PMD 2015-04-19 02:51  
Batteridrivet eller ej kan knappast vara avgörande. Det finns fast monterade kameror som drivs av batterier i ganska många dagar i taget.

Merläsning

ANNONS