Annons
Artiklar > Man fotograferade under kvinnas kjol - HD tar upp fallet

Man fotograferade under kvinnas kjol - HD tar upp fallet

Mannens fotograferande under en kvinnas kjol på en tunnelbanestation var inte olagligt ansåg både tingsrätten och hovrätten. Men nu kommer Högsta domstolen att ta upp fallet på begäran av riksåklagaren, skriver Dagens Juridik.

I oktober 2015 gick en man efter en kvinna i rulltrappan på Östermalms tunnelbanestation. Utan att hon märkte det ska han ha fört upp en mobilkamera under kjolen och fotograferat hennes underliv. En annan person såg det hela, konfronterade mannen som då flydde platsen. Han stoppades dock, mobilen kontrollerades och man konstaterade att mannen hade fotograferat. 

Den 39-årige mannen åtalades vid Stockholms tingsrätt för sexuellt ofredande. Mannen erkände själva gärningen och berättade i förhör att han var berusad. Han nekade dock till att det han hade gjort var brottsligt.

Tingsrätten menar att gärningen skulle vara straffbelagd som kränkande fotografering om den skedde på exempelvis en toalett eller i ett omklädningsrum. Men svensk lag saknar ett generellt förbud mot att utan samtycke fotografera andra och att ta en bild av någon på offentlig plats. Kollektivtrafiken är ett sådant exempel.

För att det skulle kunna vara ett sexuellt ofredande krävs det att kvinnan var medveten om gärningen när den begicks och inte som i detta fall i efterhand. Att hon upptäckt gärningen "i nära anslutning" till gärningen saknar enligt tingsrätten betydelse. Mannen friades därför av tingsrätten, och senare gjorde hovrätten en liknande bedömning och mannen friades även där.

Riksåklagaren överklagade domen till Högsta domstolen och begärde att mannen skulle dömas för sexuellt ofredande. RÅ anger flera skäl, bland annat att det saknas praxis kring motsvarande typfall och att det inte finns tillräcklig vägledning inom detta område, enligt Dagens Juridik.

HD har alltså beslutat att ta upp målet till prövning.Publicerad 2017-01-04.

54 Kommentarer

fyrman 2017-01-04 15:53  
I min värld är detta kränkande fotografering. Känns konstigt att det måste vara på en toalett eller dusch, vilket är försvårande men inte avgörande.
För att vi ska få fortsätta fotografera på allmän plats, vilket är viktigt, så måste vi vara tydliga men gränsdragningen för det som inte är ok.
luminousoctaves 2017-01-04 16:24
Jag håller med om att en fotografering av den här typen är kränkande. Men jag håller inte med om att den skall inkluderas i lagen om kränkande fotografering.

Den nuvarande lagen bygger på tre (eller fyra beroende på hur man resonerar) kriterier. Det gör den väldigt tydlig och enkel att använda. Lagen om kränkande fotografering har också visat sig fungera ganska bra i praktiken och har såvitt jag vet inte haft några negativa bieffekter på yttrandefriheten, vilket många befarade.

Det känns som ett väldigt stort steg att utvidga lagen om kränkande fotografering till att gälla även offentliga platser.
Grevture 2017-01-04 16:50
Det är väl snarare lagen om sexuellt ofredande som skulle behöva ses över - den gäller ju (underligt nog i mina ögon) inte om den drabbade själv inte upptäcker saken medan det pågår utan efteråt.
Jonn Nilsson 2017-01-04 22:08
Exakt, Agfors, enligt samma logik skulle man kunna våldta någon som låg i koma, och komma undan med det för att personen ej var medveten om det.
PMD 2017-01-05 02:07
Det var väl precis så det var, innan lagen ändrades så att sexuellt utnyttjande i vissa fall även klassificeras som våldtäkt?
iSolen.se 2017-01-04 16:26  
Kanske dags för lagändring? Det är väl inte kränkande fotografering heller om man fotar någon t ex när denne gör bort sig på stan.

Intressant med parallellen med journalisten som kunde frihetsberövas trots att denne bara fotade, där räckte plötsligt lagen till.
[xstream] 2017-01-05 12:59
Det är en intressant fråga i två delar. 1. Är det kränkande att bli fotograferad när du gör bort dig? 2. Borde det vara olagligt?
Det första är rimligen något som varierar från person till person och tämligen irrelevant ur ett juridiskt perspektiv. Den andra frågan är mer intressant och ger såklart upphov till en rad följdfrågor. Framförallt var går gränsen?

Epstein blev inte åtalad och det framgår av artikeln att mannen stoppades och fick mobilen genomsökt. Man får förmoda att det gjordes av polis. Alltså är fallen nära på identiska ur den aspekten. Jag är dock inte säker på att det är en bra jämförelse med en pressfotograf med en systemkamera på ett torg med någon som kör upp en mobil under kjolen i rulltrappan.
iSolen.se 2017-01-05 13:05
Man med telefonen friades trots vad de flesta anser kränkande bilder under kjol, jag vet inget fall där bilder tagits på allmän plats ansetts kränkande av domstol.

Så igen, hur skulle bilderna som journalisten tog någonsin ha kunnat bli kränkande eller ofredande? Det fanns inget brott han kunde ha misstänkts för alltså var polisens agerande olagligt.
[xstream] 2017-01-05 13:11
Jag tror att vi är många som undrar hur polisen tänkte i det fallet. Jag kommenterade bara att din jämförelse föll lite på att situationerna var väldigt lika.
Christer Törnkvist 2017-01-04 17:50  
"För att det skulle kunna vara ett sexuellt ofredande krävs det att kvinnan var medveten om gärningen när den begicks och inte som i detta fall i efterhand"

För mig låter domstolarnas tolkning orimlig. Det betyder att om en person/"brottsoffer" inte är medveten om en handling kan det inte vara brottsligt. Då givet att det sker i det offentliga rummet.

Det blir intressant att höra HD's utslag.

//CT
PMD 2017-01-05 02:10
Hur rimlig domstolarnas tolkning är beror givetvis till stor del på hur lagen är formulerad.
Christer Törnkvist 2017-01-05 08:53
Då får vi se hur HD tolkar det utifrån lagstiftarens perspektiv.
[xstream] 2017-01-05 13:09
Nej, det betyder att du inte kan bli ofredad om du inte märkte saken.
Många andra handlingar är definitivt olagliga även om brottsoffret inte är medvetet om det, mord exempelvis (under förutsättning att du inte tror på ett liv efter detta såklart).

Jag kan se logiken i det, även om det framstår som lite märkligt i det här fallet. Det blir lite som en praktisk implementation av trädet som faller i en tom skog. Förmodligen är resonemanget att ofredad är något du blir, inte något du kan bli uppmärksammad på att du borde blivit. I grund och botten är det ju en fråga om kränkning. Om någon måste berätta för dig att du borde vara kränkt, blev du verkligen det då?
Inte helt glasklart.

Också värt att notera är att vi måste friställa handlingen att ofreda kvinnan när fotot togs och handlingen att göra foto tillgängligt. Om man hade kunnat identifiera henne, ex. om det varit en bild där hennes ansikte syntes för att hon låg halvnaken däckad i en park då hade det uppenbarligen inte varit ett brott att fotografera henne, men det hade definitivt varit det att publicera bilden på Internet.

Komplicerat territorium. Gråzoner överlappar varandra. Och lagstiftning kan ibland vara lite trubbig. Man kan inte gärna göra en lag som förbjuder att fotografera under kjolen i rulltrappor. Hade haft väldigt få appliceringsområden. Men vi kan inte heller göra en lag som gör det olagligt att fotografera folk på ett sätt som de anser vara kränkande, det hade gjort väldigt mycket foto olagligt. Det gäller att hitta mellantingen. Och som redan avhandlats tidigare i tråden så är frågan också om detta eg. alls handlar om fotografering.
Christer Törnkvist 2017-01-05 14:08
Tack. Nu fördtår jag logiken bättre utifrån det juridiska perspektivet. Uppenbarligen är det mycket gråzoner.

I ett rättsystem med en jury typ i USA som om jag förstår rätt bygger på tidigare rättsfall och dommar. Skulle det rättsystemet fungera annorlunda i praktiken?

//CT
Grevture 2017-01-05 15:29
Jättebra tydliggörande Jonatan. Att helt lägga definitionen om kränkande fotografering hos den drabbade kan ju som sagt leda till ganska godtyckliga tolkningar.

Angående de här med trädet som faller i en tom skog så förstår jag den liknelsen om någon enbart tittat under kjolen, men upplever ändå att det blir annorlunda just när det fotograferas. Om trädet faller men en åtelkamera råkar dokumentera saken så har det ju verkligen fallit - saken finns ju dokumenterad trots att ingen människa såg det medan det hände och saken kan sedan spelas upp i efterhand och då ses trots att ingen var där medan det hände.

Just det här fallet upplever man ju känslomässigt som ett ganska uppenbart övergrepp, men jag förstår att det inte är enkelt att formulera en lagtext som fångar sådana situationer utan att också kunna bli en obehaglig och potentiellt mycket begränsande lag i andra sammanhang.
luminousoctaves 2017-01-05 16:37
Intressant jämförelse med trädet i skogen!

Det är ett dilemma att reglera kring fotografering då det nästan alltid är nästa skeende – spridningen av bilderna – som har störst laddning och potential att kränka. I det här fallet blir det lurigt då kameran är en förutsättning för att situationen ska kunna uppstå.
I övrigt är handlingen ett klassiskt ofredande.

Ett sidostick med mer filosofiskt nörderi kring verklighet, seende och kamerans roll i våra liv:
https://youtu.be/0pDE4VX_9Kk?t=1m21s
[xstream] 2017-01-05 17:19
Christer,

Även i Sverige är tidigare domar av relevans. Det är därför man pratar om prejudikat. Förenklat så kan man säga att Sveriges samlade lagstiftning består av tre delar. Lagtexten, den som står i boken, som förklarar vad som är olagligt och vilka straff som bör tillämpas. Förarbetet som förklarar uppsåtet till lagen och som ligger till grund för hur lagtexten ska tolkas och vara tänkt att fungera. Och slutligen de domslut som gjorts, i första hand de prejudicerande domarna från de högsta instanserna men domstolar tittar ofta även på liknande domar från lägre instanser för att se hur andra applicerat lagen.
Detta är inte tre lika delar på något sätt. Och ibland är vissa av de inte relevanta alls. Men det är viktigt att komma ihåg att lagtexten bara är en del av pusslet.

Det sagt, jag tror att ett jurysystem hade gjort skillnad i Sverige. Men förmodligen inte till det bättre. Gruntanken (men jag är inte helt säker på hur det ser ut i praktiken) är att juryn avgör om personen är skyldig och domaren bestämmer straffet. Jury används inte heller i alla mål.
Vi har redan lekmän inblandade i våra domstolar, nämndemännen som utses politiskt, utöver de utbildade juristerna och jag är inte så säker på att blanda in ännu fler av dem gör att vi får högre kvalitet på domarna.
Däremot tror jag att det kommer ge oss domar som är mer accepterade av den stora massan. De flesta som läser artikeln ovan tänker förmodligen att handlingen borde vara olaglig och en jury hade alltså rimligen dömt så. Samma sak med de många uppmärksammade våldtäktsdomarna. Lindomefallet är ett annat tillfälle där jag är rätt säker på att folkets uppfattning om rätt och fel avvek från domstolens.
Om alla dessa exempel är bra domar eller inte låter jag vara osagt. Men jag tror att vi alla kan vara överens om att vi inte vill ha en metaforisk pöbel med facklor och högafflar som bestämmer om någon är skyldig eller inte.

Jag vill också, som avslutning, påpeka att jag INTE är utbildad jurist, varken civil eller jur. kand. Jag är bara en glad amatör som tycker juridik är intressant.
PMD 2017-01-05 18:47
Erik,

Problemet här är väl att det inte är ett fall av klassiskt ofredande? Om så hade varit fallet hade förmodligen redan tingsrätten fällt den misstänkte.
luminousoctaves 2017-01-05 19:19
Fast nu ignorerade du halva mitt inlägg:
”I det här fallet blir det lurigt då kameran är en förutsättning för att situationen ska kunna uppstå. ”
PMD 2017-01-05 19:39
Nejdå, jag kommenterade dock bara "i övrigt". Jag tycker alltså inte att det i övrigt är ett fall av klassiskt ofredande.

F.ö. kan man väl ofreda någon genom att kika under dennes kjol utan kamera?
iSolen.se 2017-01-05 19:51
Spelar det roll om kikandet upptäcks?
luminousoctaves 2017-01-05 20:49
@Per: Ett typiskt ofredande vore att mannen tafsade på kvinnan under kjolen (med eller utan kamera i handen). Handlingen ligger väldigt nära ett sexuellt ofredande.

Kameran/fotograferingen medför dock att man instinktivt sneglar mot lagen mot kränkande fotografering. osv
Christer Törnkvist 2017-01-05 20:54
Bra förklarat, jag trodde du nästan satt i HD med den kunskap du visat upp.
Problemet är när allmänheten inte förstår och/eller domstolarna kan förklara domsluten. Då ser vi "högafflarna" dyka upp.
Vi får avvakta HD. Därefter kan den lagstiftande delen i demokratin välja att förändra. Det är ett ansvar med tanke på en komplexitet som kan vara svårfångad kontra populismen.
PMD 2017-01-06 00:56
Ola,
Ja, som med alla brott som måste det upptäckas för att kunna beivras. Det är väl närmast en tautologi?
PMD 2017-01-06 01:00
Erik,
Nu svänger vi oss med oprecisa termer som "klassisk" och "typisk", vilka går att tolka lite som man vill.
Vad jag försökte förmedla är att om det aktuella fallet vore ett solklart ofredande (ett "typiskt" eller "klassiskt" ofredande om man så vill) så skulle mannen ha blivit fälld i första instans. Nu blev han inte det, och inte heller i hovrätten, så det måste ha varit ett ovanligt fall av ofredande. T.o.m. inte ofredande alls, rent juridiskt, eftersom han inte blev fälld. Detta kan dock förstås ändras beroende på vad HD beslutar.
luminousoctaves 2017-01-06 08:52
... nu är det lite pingis igen över det hela. Jag hade ju faktiskt förbehållet att kameran utmärkte situationen som lurig ur juridiskt perspektiv. Försök hålla två pingisbollar i luften Per. ;) Vi har nog samma åsikt, liksom riksåklagaren, som också anser att situationen ligger nära ett typiskt sexuellt ofredande.
Surgeon 2017-01-04 18:20  
Jag förstår inte varför denna artikel ens ligger på FS.

Det är en sjuk person som fotar under kjolen på en kvinna, vad har det med Fotosidan och fotografering att göra?

Bidrar inte till någon fotografisk dialog gällande kvalitet, ni kan lika gärna ta upp rättsfall där någon blir fälld för fortkörning med hjälp av en fartkamera. Dvs inget med det som FS ska rapportera om

//M
PMD 2017-01-05 02:09
Varför bör Fotosidan begränsa sig på det viset när det gäller nyhetsrapportering om fotograferingsrelaterade händelser?
Björn_J 2017-01-05 11:53
Intresset ligger väl i om domstolen vidgar tolkningen "lagen om kränkande fotografering". Det är alltså inte händelsen som är intressant utan konsekvensen av handlingen.
froderberg 2017-01-05 12:42
Eftersom Riksåklagaren tycks driva fallet för att få ett förtydligande om gränserna för ofredande genom fotografering, vilket i sin tur kan leda till ändringar i lagen, så är detta ett relevant fall att rapportera om.
Surgeon 2017-01-05 20:20
Så fort riksåklagaren kommer att lyfta något som har med ofredande att göra och att en mobiltelefon varit involverad, så kommer tydligen FS att ta upp det på förstasidan som en viktig fotografisk nyhet?

//M
Grevture 2017-01-05 20:37
Mikael: Händelser, debatter och rättsfall som kan påverka hur, var och när vi får fotografera borde väl ändå rimligen kunna vara av intresse för fotografer?
froderberg 2017-01-05 21:11
"Så fort riksåklagaren kommer att lyfta något som har med ofredande att göra och att en mobiltelefon varit involverad, så kommer tydligen FS att ta upp det på förstasidan som en viktig fotografisk nyhet?"

Ja, eftersom det är något som händer väldigt sällan och det är i högsta grad relevant. Lagen skiljer inte på kameramobiler och mer avancerade kameror.
Kent Helgesson 2017-01-04 18:53  
Ojojoj...suck...vissa lagar borde ersättas med en nypa sunt förnuft.
Inte konstigt att man blir lite trött när man läser om sånt här.
Grevture 2017-01-04 19:13
Sunt förnuft varierar med vems förnuft du baserar det på, vilket innebär godtycke. Och tro mig, det har genom historien ofta visat sig vara en väldigt, väldigt dålig idé.

Däremot finns det alltid, och kommer alltid att finnas, anledning att diskutera gällande lagstiftning och hur den kan justeras, tydliggöras och förbättras. Det arbetet tar aldrig slut.
Kent Helgesson 2017-01-04 19:22
Nja...jag förstår vad du far efter , men....Sunt förnuft är en vardaglig benämning på sådant förnuft som rör sig på en alldaglig och lättförståelig nivå. I lite mer detalj kan detta dels innebära en sund och normal förstånds- och omdömesförmåga, dels den allmänna meningen — det vill säga samlingen av de åsikter om världen och tillvaron i allmänhet som delas av alla med ett allmänt sunt förnuft. En person med sunt förnuft har med andra ord förståelse för vardagliga problem, och/eller intuitiv uppfattning om rätt och fel.
luminousoctaves 2017-01-04 20:15
”Sunt förnuft är inget annat än en samling fördomar inlärda innan man fyllt arton.”
Albert Einstein
Kent Helgesson 2017-01-04 21:17
Hahaha...den var bra! :-)
[xstream] 2017-01-05 13:15
Jag kan med viss säkerhet säga att det funnits perioder i historien där sunt förnuft i lagstiftning inneburit att man beordrar sina vakter att hugga huvudet av någon som inte håller med tillräckligt mycket.
Det är helt enkelt varken särskilt sunt eller förnuftigt att blanda in arbiträra definitioner i lagen.
Kent Helgesson 2017-01-05 19:15
Förstår inte vad du pratar om , men de flesta vet vad sunt förnuft innebär.
Det du beskriver har inte med sunt förnuft att göra . Mycket dålig jämförelse!
PMD 2017-01-05 19:37
Det finns rätt många olika åsikter om vad som är sunt förnuft. Av den anledningen och andra har vi lagar som beslutats av folkvalda efter ordentliga utredningar av folk som är juridiskt kunniga.
Kent Helgesson 2017-01-06 16:01
Per Danielsson skrev : Det finns rätt många olika åsikter om vad som är sunt förnuft. Av den anledningen och andra har vi lagar som beslutats av folkvalda efter ordentliga utredningar av folk som är juridiskt kunniga.

Mitt tillägg är : ....och har sunt förnuft!
Per! Alla tycks veta vad sunt förnuft är utom du....

Sunt förnuft är en vardaglig benämning på sådant förnuft som rör sig på en alldaglig och lättförståelig nivå. I lite mer detalj kan detta dels innebära en sund och normal förstånds- och omdömesförmåga, dels den allmänna meningen — det vill säga samlingen av de åsikter om världen och tillvaron i allmänhet som delas av alla med ett allmänt sunt förnuft. En person med sunt förnuft har med andra ord förståelse för vardagliga problem, och/eller intuitiv uppfattning om rätt och fel.
Grevture 2017-01-06 16:49
Kent: Det Per, jag och andra försöker förklara är att vad som upplevs som sunt förnuft varierar rätt rejält mellan individer. Så vems sunda förnuft är de vi skall gå efter?

Ett konkret exempel: Att som du tycks anse, att det finns ett enda enhetligt sunt förnuft, framstår i mina ögon (och, misstänker jag, många andras) som allt annat än just sunt förnuft.
PMD 2017-01-06 19:36
Voltaire lär ha skrivit nånstans att "le sens commun est fort rare", vilket blir ännu bättre på engelska om man översätter det till "common sense is not so common".
Kent Helgesson 2017-01-06 20:22
Sunt förnuft är precis som det låter ....det förutsätter att du är bekant med det svenska språket dock.

Att man sedan tar exempel från stenåldern som någon här gjorde blir väldigt märkligt , eftersom man då hade helt andra uppfattningar om rätt och fel. Det har hänt lite sen kriget om man säger.
En människa som lever och växt upp i Sverige med dess lagar och förordningar vet mycket väl vad "Sunt förnuft" innebär såvida man har en mental status typ "godkänd".
De flesta här kan nog skriva under på vad "Sunt förnuft" innebär. Hur svårt kan det va?
iSolen.se 2017-01-06 23:06
"Sunt förnuft säger att rumänska tiggare inte hör hemma på svenska gator."

"Sunt förnuft säger att man inte kan ljuga sig till en presidentpost"

Ser du problemet? Sunt förnuft är subjektivt.
Grevture 2017-01-07 00:18
Kent, jag gör ett försök till att förklara det här som flera av oss försökt få fram ...

Rättskipning skall vara konsekvent. Det är ett fundament i ett rättsamhälle att våra handlingar bedöms enligt regler som är förutsägbara och som tillämpas lika från gång till gång. Jag säger inte att reglerna vi har är perfekta, bara att det är viktigt att ha en uppsättning fasta, nedskrivna, regler som vi följer och som vi ändrar bara med försiktighet och efter mycket diskussion och eftertanke.

Du tycks leva i en tro att det finns någon slags enhetlig definition av "sunt förnuft" som alla känner till. Visst, jag skulle gissa att i många frågor så tycker säkert 80, 90, kanske 95 % av befolkningen ungefär lika kring vad som är "sunt förnuft". Men det vimlar också av frågor där det snarare är 50/50 eller ännu vanligare att det finns både tre, fyra eller fler olika uppfattningar om vad som är "sunt förnuft". Till råga på allt så kan uppfattningar om vad som är "sunt förnuft" skifta hastigt och oförutsägbart. När vi är arga eller rädda är vi sällan rationella och kan plötsligt känna att något är "sunt förnuft" som vi efteråt uppfattar som felaktigt när vi lugnat ned oss och fått distans till det som inträffat.

Det går helt enkelt inte att få förutsägbart och konsekvent - alltså rättvis - rättskipning baserat på "sunt förnuft" eftersom "sunt förnuft" aldrig blir förutsägbart eller konsekvent. Det är därför vi har nedskrivna lagar, hur stela och fyrkantiga de än kan kännas.
Kent Helgesson 2017-01-09 21:00
Martin Agfors....Ja...jag tror att sunt förnuft är vägen till ett samhälle där vi alla trivs och mår bra.
Sedan måste ju vi analysera vad "sunt förnuft" är! Men det är ju redan gjort!
Mitt sunda förnuft säger mig att man tar inte en kamera och fotar under en kvinnas kjol!
Detta strider mot "Det sunda förnuftet" ! Jag tror i min enfald att de flesta av oss besitter ett sunt förnuft.

Fan va tjatit det lät! :-)
PMD 2017-01-10 00:05
Kent, hur ska vi se till att alla har samma sunda förnuft som du? En del har ju lite annan inställning till vad som är sunt förnuft.
[xstream] 2017-01-11 01:16
Givetvis ska alla följa mitt sunda förnuft. Det är ju bara sunt förnuft att mitt förnuft är det mest sunda. Kan inte se hur någon skulle kunna tvivla på den saken.
Rolz 2017-01-04 22:13  
Det stora problemet är inte våra lagar utan att det finns människor som trots Alberts "visdomsord" angående sunt förnuft inte begriper överhuvudtaget vad sunt förnuft är. Om nu lagarna tills nu inte täcker in detta beteende så gör om och gör rätt för i min värld så är detta kränkning så det skriker om det,

//R
PMD 2017-01-05 02:04  
Tentativt tycks det mig som om att det snarare är Riksdagen som bör "ta upp fallet" genom att revidera lagen så att den förbjuder den här sortens beteende.
Outoman 2017-01-07 12:51  
Sjukt! Skickar jag upp min phantom på 100 meter och tar en landskapsbild blir jag fälld. Detta får man göra, men inte ta kort med drönare.
ElCaRe 2017-01-07 15:24  
Hur f-n kan man få en så sjuk IDE`, om att sticka en Cam under kjol- kläningen, på en främmande människa? Han måste ju vara Hjärnskadad, Re. Ha respekt för varandra. Vill du fotta en sepeciell person, på offentlig plats, stå inte o smyg m Tele, utan gå fram t personen o börja prata. Säg att du gillar att fotta, o tala om att du är intresserad, av att fotta just henne el hnm. Man får kontakt, o oftast blir bilderna ljuvliga, skicka sedan några av dom t vederbörande, i mejl. Dom fottade blir så j-a glada, o man får en ny kontakt. Själv anv jag ofta vidvinkel, o tar kontakt. Re.

Merläsning

ANNONS