Blogg, Portfolio, Rabatt på Fotosidan Magasin och försäkring, alla Premium-artiklar, obegränsad uppladdning

Plusmedlemskap kostar 220 kr per år

Annons
Artiklar > Ny lag: Straffbart sprida vissa känsliga bilder

Ny lag: Straffbart sprida vissa känsliga bilder

Från och med årsskiftet har vi fått ett nytt brott inom fotoområdet: Olaga integritetsintrång som innebär att det är straffbart att sprida integritetskänsliga bilder.

Den nya lagen olaga integritetsintrång som vi berättat om tidigare trädde i kraft från och med den första januari 2018 och har redan hunnit använts en gång: En man har anmält till polisen i Malmö att nakenbilder av honom publicerades på ett socialt medium och om inte mannen betalade skulle bilderna publiceras på fler ställen. Det är då den första publiceringen som skulle betraktas som ett olaga integritetsintrång.

Det som med den nya lagen kan klassas som olagligt intrång i privatlivet är att sprida bild eller annan uppgift om någons sexualliv, om någons hälsotillstånd eller att någon utsatts för vissa typer av brott. Syftet är att skapa en brottsrubricering som kan användas vid trakasserier på nätet. Ett exempel är så kallad hämndporr, som varit svår att lagföra via nuvarande lagstiftning. Straffet för olaga integritetsintrång är böter eller fängelse i högst två år. Är brottet grovt blir straffet fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. 

– Dagens lagstiftning ger inte tillräckligt skydd mot hot och kränkningar som kan drabba alla men där kvinnor är särskilt utsatta. Nu stärker regeringen skyddet mot näthat för att värna varje människas rätt till personlig integritet, sa justitieminister Morgan Johansson i ett pressmeddelande förra året när förslaget till den nya lagen lades fram. I en video på Facebook utvecklar Morgan Johansson hur den nya lagen skall fungera.

Polisen upplever den nya lagen som en anpassning till moderna förhållanden. Men ser också svårigheter att utreda en del brott mot den nya lagen. Detta framgår av en artikel från SVT där de bland annat pratat med en IT-specialist på polisens nationella operativa avdelning (NOA).

Man kan beskriva den här lagen som en komplettering till lagen om kränkande fotografering som ju enbart siktar på eventuella kränkningar vid själva fototillfället. Den här lagen handlar istället om kränkningar som uppstår när bilder sprids eller publiceras, oavsett hur de först tillkommit.Publicerad 2018-01-04. Läst av 25272 personer.
Missa inte utrustningsförsäkringen som Plus-medlemmar har bättre pris på

Plusmedlemskap kostar 220 kr per år

Fotosidan uppskattar att du diskuterar våra artiklar. Håll en god ton och håll dig till ämnet för ett bra debattklimat.Logga in för att kommentera

2018-01-04 18:31   syntax
Det skall alltså vara ett olaga integritetsintrång att sprida uppgifter om att någon har utsatts för vissda typers brott. Vad ligger bakom dom tankegångarna? Vad betyder det i klartext?
Om det härjar en pedofil i grannskapet, får jag då inte varna grannarna eftersom det enligt den nya lagen kränker offrens integritet? Så befängt kan det väl ändå inte vara - men man vet aldrig med den verklighetsfrånvända svenska lagstiftningen.
Svar från Grevture 2018-01-04 18:48
Som vanligt handlar det mycket om uppsåt, för att citera ur lagrådsremissen: "... om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör".

Skall någon bli dömd för olaga integritetsintrång så skall det alltså kunna påvisas att det sker i syfte att orsaka skada. Som man ofta exemplifierar med hämndporr eller i det aktuella fallet från Malmö där man försökt utpressa någon just med hot om de skador spridningen skulle leda till.
ztenlund 2018-01-04 19:10
Ja, men artikeln beskriver ju inte vad det faktiskt står i lagen, eller hur? Den sista delen av 6c § är inte någon passus man kan hoppa över, utan den är ju helt centralt för vad som faktiskt är brottsligt.

"6 c § /Träder i kraft I:2018-01-01/ Den som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida
1. bild på eller annan uppgift om någons sexualliv,
2. bild på eller annan uppgift om någons hälsotillstånd,
3. bild på eller annan uppgift om att någon utsatts för ett brott som innefattar ett angrepp mot person, frihet eller frid,
4. bild på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation, eller
5. bild på någons helt eller delvis nakna kropp
döms, om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör, för olaga integritetsintrång till böter eller fängelse i högst två år. Det ska inte dömas till ansvar om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter var försvarlig. Lag (2017:1136).

6 d § /Träder i kraft I:2018-01-01/ Om brott som avses i 6 c § är grovt, döms för grovt olaga integritetsintrång till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.
Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen med hänsyn till bildens eller uppgiftens innehåll eller sättet för eller omfattningen av spridningen var ägnad att medföra mycket allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör. Lag (2017:1136)."
2018-01-04 20:04   Anders F. Eriksson
Tyvärr tror jag att den här lagen i kombination med lagen om kränkande fotografering kommer att leda till ännu fler missförstånd och felaktiga ingripanden i samband med själva fotograferingen. I sak tycker jag dock det är fullt rimligt.
PMD 2018-01-05 00:41
Enklast vore kanske att stifta en lag med lydelsen "det är förbjudet att vara elak mot andra". Problemet med en sån enkel lag är förstås att det blir liknande problem med beviskrav som för en samtyckeslag för sex.

Annars är det väl på sin plats att ställa lite krav på skolväsendet för att förebygga problem på det här området?
Svar från Grevture 2018-01-05 00:56
Per: Väldigt mycket av vår straffrättsliga lagstiftning är enkelt uttryckt preciseringar och graderingar av olika sätt att "vara elak mot andra" och vilka påföljder det kan leda till.

Anders: Tror tyvärr du kan ha rätt, det är en typ av lagstiftning som lätt kan misstolkas. Även om den borde vara svår att åberopa vid fotograferingstillfälle eftersom den väldigt tydligt handlar om publicering. Och jag kan nog också tycka att den som du säger verkar rimlig, lagstiftningen vi haft hittills behöver uppenbart en uppdatering.
bildsten 2018-01-05 12:35
Per skriver: /.../ "Annars är det väl på sin plats att ställa lite krav på skolväsendet för att förebygga problem på det här området?

Jag menar: Det kravet ska i så fall riktas mot föräldrarna. Det är rimligt att ungarna har bibringats ett visst mått av social polityr när de kommer till skolan. I skolan kan sedan byggas på med en del uppförandekoder, men grunden måste ha lagts hemma. Någon däremot?
PMD 2018-01-05 15:58
Det tror jag är för sent. Alltför många föräldrar tycks ha överlämnat sitt uppfostringsansvar till skolan (eller till "samhället"). Det är dessutom omöjligt att införa sanktioner mot föräldrar som inte lär sina barn folkvett.

Nä, skolan behöver inför betydligt mer undervisning och indoktrinering om gott umgänge människor emellan. De flesta barn går väl i förskola, ibland redan från ett eller par års ålder, så det är lämpligt att sätta igång där.
Nils Bergqvist 2018-01-05 21:44
Vad får dig att tro att sånt inte redan praktiseras i förskolan? Att få barnen att uppföra sig bra mot andra, är redan en av deras huvuduppgifter. Nej där finns inte problemet, problemet finns hos föräldrarna, som i en del fall inte har samma normer som förskolan försöker ge barnen. Barnen härmar efter sina föräldrar och beter sig som dom. Att tala om för ett barn hur den ska bete sig är lönlöst om man själv inte lever som man lär.
PMD 2018-01-06 00:14
Med tanke på hur folk uppför sig ibland så kan man misstänka att indoktrineringen inte är tillräcklig.
Se bara på vansinnet med livsfarlig pyroteknik som bara blir värre och värre för varje år.

Men visst har du rätt att skolans ansträngningar kan motverkas av att föräldrar inte har vett att stödja skolan i dess ansträngningar. Det är dock ett mycket svårare problem att få föräldrar att bli vettiga. Jag tror t.ex. inte att ett lagkrav på licens för att få bli förälder är genomförbart.
2018-01-05 00:19   Fotosmurfen
Gäller den här lagen om man har utgivningsbevis. Jag har för mig att vissa paragrafer inte
gäller för media. Tänk er bilden av den mördade Ted kennedy.
Ferenc Szeplaky
PMD 2018-01-05 00:44
När och hur mördades Ted Kennedy?

Eller menar du John Kennedy?

Rimligen kan inte den här lagen gälla för döda personer. De kan ju inte ta skada av publicering av att de utsatts för brott eller av annan integritetskränkande publicering.
Fotosmurfen 2018-01-05 01:13
Svar till Per Danielssn.
Ted Kennydy var bror till President Kennedy
I en valrörelse blev han skjuten. Det finns en bild av honom liggande på golvet skjuten.
Skulle en sådan bild idag kunna publiseras.
PMD 2018-01-05 01:31
Jag tror att du syftar på Robert Kennedy. Ted Kennedy dog av cancer 2009.
PeterWem 2018-01-05 08:47
Även tryckfrihetsförordningen förändras, men först nästa år enligt propositionen.
luminousoctaves 2018-01-05 22:44
@Ferenc: Precis som tidigare kan undantag göras för bl.a. journalistiska ändamål. Utgivningsbevis är inte avgörande.
2018-01-05 00:32   PMD
Nakenbilderna i Malmö handlar väl snarare om utpressning, vilket har varit olagligt ganska länge?
Svar från Grevture 2018-01-05 00:48
Helt riktigt, men det hindrar inte att det initiala publicerandet av en bild utifrån den nya lagstiftningen också kan ses som ett brott. Utpressningen gällde ju sedan hotet att publicera på fler ställen, ett ytterligare brott.
2018-01-05 01:35   PMD
Formuleringen "olaga integritetsintrång" medför att man (åtminstone jag) funderar på vad "laga integritetsintrång" skulle kunna vara. Någon som har ett förslag?
Svar från Grevture 2018-01-05 02:14
Per, jag vet att du gillar att märka ord, men här känns det verkligen som du försöker krångla till något som i grund och botten är ganska enkelt :)

Ett laga integritetsintrång är ett integritetsintrång som helt enkelt inte är tillräckligt grovt för att falla under den här lagen.

Det är som med många andra brottsformuleringar, som olaga hot, olaga frihetsberövande, olaga intrång, olaga förföljelse, olaga tvång osv. Alltså när man gör något i sådan grad, så mycket, så grovt, att det bedöms straffbart. Att göra något "olaga" är att gå över en gräns. Varpå följer att göra det "laga" innebär att man - i alla fall i lagens mening - inte passerat den gränsen
PMD 2018-01-05 02:33
Jo, i de flesta av de fenomen du räknar upp så kan det finnas viss rimlighet i den "laga versionen" av fenomenet, men just integritetsintrång faller lite utanför, tycker jag. Dels för att jag har svårt att komma på hur någons integritet kan kränkas på ett moraliskt korrekt sätt (och moral är ju grunden för våra lagar även om en lag av nödvändighet måste bli en moralisk kompromiss) och dels för att det känns knepigt med "lagligt intrång".

Nåväl, det kan väl tänkas finnas någon juridisk habrovinkel som kan lösa knuten.

Det handlar f.ö. inte om att "märka ord".
MikaelSB 2018-01-05 06:50
Det behöver inte vara så konstigt.

Ta brottsrubriceringen "olaga intrång" där följdfrågan blir; vad är laga intrång? Då den vanligt förekommande användningen av ordet "intrång" är just att otillåtet, eller ohyfsat, tränga sig in. Det som inte är olaga intrång blir ju inte nödvändigtvis ens intrång utan bara; [laga] tillgång eller entré.

Olaga integritetsintrång beskriver ju bara de inslag som lagen har som syfte att beivra. Det betyder ju inte att det i sig finns laga integritetsintrång. "Laga integritetsintrång" kan man ju lite slarvigt i så fall beskriva som integritetskänsliga ting som är lagliga i brist på brottsrubricering alternativt illa uppsåt.
luminousoctaves 2018-01-05 09:16
Ett "laga integritetsintrång" borde väl exempelvis kunna vara en publicering med journalistiskt ändamål. Precis som det har fungerat i PuL.
iSolen.se 2018-01-05 10:00
"laga integritetsintrång" är vad en myndighet kan göra, precis som flera andra "olaga" exempel, laga frihetsberövande skulle kunna vara gripande.
2018-01-05 01:44   Fotosmurfen
Du har rätt. Robert Kennedy
2018-01-05 10:30   bentelkalb
Frågan är vart man kommer att dra gränsen för nakna och kränkande bilder? Strandbilder? Någon som solar topless på stranden? Visar man sig offentligt kan det knappast anse som att man befinner sig i en utsatt position. Sedan har vi bilder som skickas till någon privat, vart går gränsen? Detta är svårt att tillämpa.
Svar från Grevture 2018-01-05 11:28
Det blir med den här lagen som med i stort sett all lagstiftning som försöker fånga överträdelser mellan personer. Dvs det kommer finnas en del rätt uppenbara fall - som hämndporr och liknande där både uppsåtet (avsikten) och själva skadan (intrånget) är lätta att påvisa. Men också förstås en gråzon där det är lite oklart.

I SVT-artikeln som är länkad ovan tar ju en IT-brottsexpert hos polisen upp det och vissa andra problem. Men det är ju som sagt ett allmänt problem vid alla former av övergreppssituationer. Det som upplevs som ett samtal av en person kan kännas som olaga hot för motparten. Det som kändes som några små knuffar för person A kan upplevas som misshandel av person B. Vems tolkning gäller? Det är sådant man efter bästa förmåga försöker fånga och avgränsa i lagens förarbeten, och som sedan rättsinstanser får försöka tolka. Svårt? Jodå, men det kommer alltid den här typen av brottsrubriceringar att vara.
Lars Jn 2018-01-05 14:48
Det blir ju domstolarnas sak att avgöra. Ett par fall som bildar prejudikat, kanske genom tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen.
Vad gäller fotografering på stranden t ex har inget, vad jag ser, ändrats med denna lagen. vad avser publicering av vanliga semesterbilder och annat "normalt" är det samma sak. Vad som däremot får ett lagrum är publicering i syfte att skada någon annan.
Om jag fotograferar resultatet av någons könssjukdom och vi är överens om att lägga ut det med texten "Usch så det kan gå - använd kondom" så är det inte olagligt, varken fotograferandet eller publicerandet. Om jag däremot fotar bilderna med samtycke av nån anledning och sedan utan samtycke lägger ut dem med texten "Kolla in den j***a h***n - passa er för Xxxx" - då tror jag man sitter illa till med den här nya lagen - inte för fotot i sig, utan just för publiceringen. Detta har varit svårt att komma åt tidigare.
Sen är det ju så att det är upp till dig som offer att anmäla - tycker du att det är ok att nån slår dig på käften så anmäl inte. Tycker du att det är ok att någon lägger ut kränkande bilder så anmäl inte.
2018-01-05 18:39   Christer2
Sätter den nya lagen också stopp för alla "smartphone-fotografer" vid trafikolyckor, där de förmodligen jagar chansen att få någon hundralapp från någon seriös kvällstidning?
Jag siktar på lydelsen "bild på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation" (6§ c p.4).

(Drar mig till minnes ett ärende för ett par år sedan där en lastbil hade slagit runt, södra delen av Stockholm, E4. Enligt först anländ polis så var ett tiotal personer aktiva med fotografering men INGEN hade sett hur det hade gått med chauffören. INGEN!)
Anders F. Eriksson 2018-01-05 18:46
Lagen sätter inte stopp för själva fotograferingen, men möjligen publiceringen - det är ju dock inget som fotografen ansvarar för om denne sålt bilden till en kvällstidning (eller annan publikation).
Christer2 2018-01-07 11:13
Om det är straffbart att "sprida" så är det väl fotografen som är ansvarig för "spridningen" genom att sälja, eller ge, bilden till någon (en tidning så att denna kan publicera och sprida bilden än mer.)

Exakt vad betyder "sprida"? Om fotografen visar bilden för någon så har väl fotografen "spridit" bilden?
Svar från Grevture 2018-01-07 12:02
Det centrala i den här nya lagen är som sagt själva spridningen - alltså att en bild eller video i någon mening blir allmänt tillgänglig på ett sätt som gör att många ser den. Vem som tagit bilden eller spelat in videon är rätt oväsentligt. Det kan vara fotografen, men behöver inte vara det.

Att t.ex. två personer i ett förhållande delar bilder av varandra är inte att sprida dem. Men om den ena (vare sig det är fotografen själv eller den andre) senare sprider bilden så att den kan anses orsaka skada (vilket är ett ett krav) så kan lagen bli tillämplig.

I ditt exempel med en olycka så är det som sagt inte själva fotograferandet eller filmandet som den här lagen vänder sig mot (däremot skulle det i vissa fall kunna falla under lagen om kränkande fotografering). Det är först när någon - fotografen eller någon annan - ser till att bilden/videoklippet blir allmänt spritt på ett sådant sätt att det kan anses orsak skada som den här lagen eventuellt blir tillämplig. Och den som åtalas är alltså den som gör själva spridningen.
Christer2 2018-01-07 20:52
OK, tack. Jag avvaktar eventuella rättsfall som kan klargöra vem som sprider och när detta skadar någon. Jag undrar till exempel VEM det är som spridit ifall fotografen säljer bilderna till en tidning som publicerar. Om fotografen INTE hade lämnat/sålt bilden till tidningen så hade bilden inte kunnat publiceras och ingen skada skulle uppstå. ("När katten är ute ur tunnan.")
Framtiden kommer nog med svaren.
PMD 2018-01-07 22:26
Att sälja (eller ge bort) ett exemplar av ett verk (eller en bild) till någon är inte att sprida det. Det krävs att verket (bilden) "tillgängliggörs för allmänheten" för att det ska vara fråga om spridning.

Jämför med den som säljer ett skjutvapen till en jägare. Vapnet stjäls och används vid ett rån varpå någon blir skadad eller dödad. Om vapnet inte hade sålts till jägaren så hade det inte kunna användas vid rånet, men trots det har inte försäljaren av vapnet begått något brott.

Eller den som sålde en lastbil till Spendrups. Rakhmat Akilov kapade bilen och körde ihjäl ett antal personer på Drottninggatan i Stockholm. Om inte lastbilsförsäljaren hade sålt bilen till Spendrups hade Akilov inte kunna köra ihjäl folk med den, men trots det så begick inte försäljaren något brott.
iSolen.se 2018-01-08 09:23
@Per

När man pratar om flygbilder räcker det med att maila för att man ska ha "spridit" dem. Man måste därför lämna in bilderna fysiskt för godkännande.
PMD 2018-01-08 18:41
Det kan hända, men det ett annat lagrum än upphovsrättslagen.

Fast när jag letar lite på Lantmäteriets webbsida om saken så hittar jag ingenting om att det skulle vara spridning att skicka en bild via email.
PMD 2018-01-08 18:58
(Tiden gick ut för uppdatering av ovanstående inlägg).

Fast när jag letar lite på Lantmäteriets webbsida om saken så hittar jag ingenting om att det skulle vara spridning att skicka en bild via email. Under rubriken Vem är det som sprider informationen? hittar man Lantmäteriets syn på vad som är spridning. Det står ingenting om att det finns speciella regler för email.

Varför fungerar inte länkar inom url-tags i texter här? Det ser rätt ut när man redigerar, men sen blir det knas.
Den här ska det vara i texten ovan:
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Rattsinformation/spridningstillstand/
2018-01-05 20:14   Anders F. Eriksson
Jag tycker för övrigt att den illustrerande bilden till artikeln är lite missvisande, då det får folk att tro att det är straffbart att publicera bilder av t.ex. någons hälsotillstånd. Det är ju bara i vissa fall det blir straffbart, och långt från alltid.
iSolen.se 2018-01-07 13:17
Verkligen, det står så i första bubblan.
2018-01-07 13:02   luminousoctaves
Är det i praktiken någonting som är nytt i den här brottsrubriceringen? Det känns som en lista med typfall som ska förtydliga/konkretisera för allmänhet och rättsväsende hur kränkande publiceringar av personuppgifter (och hot m.m.) kan hanteras.

Merläsning

Emma Svensson förstärker Fotosidan redaktion

Vi välkomnar Emma Svensson som ny frilansare i Fotosidan redaktion och kommer bredda vår bevakning ytterligare och ta vår journalistik till nya höjder. Läs mer... 4

Test Nikon D6 - teknikredaktör Martin Agfors går igenom kameran (video)

Plus I denna video går teknikredaktör Martin Agfors under 5 min igenom kamerans viktigaste funktioner och jämför bland annat med Nikon D5. Läs mer...

Test Nikon D6: Snabbare och mer träffsäker

Plus Nikon D6 innebär en relativt försiktig uppdatering av D5. De främsta skillnaderna är en ny snabbare processor och en helt ny autofokusmodul. Dessutom har kameran fått inbyggd wifi, blåtand och GPS. Läs mer... 15

Superextrem raktecknande vidvinkel från Laowa

Med en bildvinkel på 135 grader är Laowa 9 mm f/5,6 FF RL världens extremaste raktecknande vidvinkel för spegelfria småbildskameror. Läs mer... 6

Utforska fågellivet i ditt närområde

De gör filmer om fåglar i Sveriges natur. Läs mer... 3

Olympus berättar mer om kommande objektiv

Olympus har uppdaterat sin produktplan för kommande objektiv och berättar mer om sin nya supertelezoom. Läs mer... 5

Canon anordnar liveevent – största lanseringen någonsin

Är det äntligen dags för lansering av Canon Eos R5? Läs mer... 3

Kinesisk medborgare gripen – flög drönare över skyddsobjekt

En kinesisk medborgare har frihetsberövats misstänkt för brott mot skyddslagen efter att ha flugit drönare över ett skyddsobjekt. Läs mer... 12

H&Y Revoring låter dig använda samma filter

Använd samma filter till objektiv med flera olika diametrar. Läs mer... 6

Fler funktioner till Fujifilms GFX-serie

Fujifilm adderar en rad nya funktioner till sin mellanformatsserie GFX. Bland annat nya filmsimuleringslägen, ny AF-funktion, mer avancerad fjärrstyrning, fler videofunktioner med mera. Läs mer...

Elinchrom ELC 125 - ELC 500 studioblixtar