Canon bygger automatiserad fabrik i Japan

Canons huvudkontor. 

Canon kommer att koncentrera större delen av sin kameratillverkning till en ny fabrik i Japan med automatiserad tillverkningsprocess. Med hjälp av maskiner kan antalet anställda minskas.

Fabriken ska stå klar 2019 och bli 300 000 kvadratmeter stor. Den ska ligga i Miyazaki-området, nära en äldre fabrik. Tillverkningen av spegeleflexkameror flyttas från den äldre fabriken och en del av tillverkningen av kompaktkameror som sker utomlands flyttas också till den nya fabriken, uppger Nikkei.

Bygget av den nya kamerafabriken är en del i en större satsning från Canon att flytta hem produktion till Japan. Idag sker 56 procent av tillverkningen i Japan och snart kommer siffran vara uppe i 60 procent. Satsningen föranleds av en generell löneökning i Asien.

Canon är inte ensamma om att införa automatiserade processer för att minska antalet fabriksanställda; det är en trend bland många tillverkare. 

Interiör från Fujifilms fabrik i Sendai. I automatiserade processer genomförs en lång rad kontroller och kalibreringar som tidigare gjordes manuellt.Magnus Fröderberg
Publicerad 2017-09-04. Läst av 3860 personer.
2017-09-04 10:40   Damm på sensorn
Löner i Shenzhen sägs ligga nära löner i Spanien/Portugal.
2017-09-04 12:55   Håkan Lindgren
Om människor blir överflödiga som arbetskraft - vem ska konsumera det som produceras?
Svar från froderberg   2017-09-04 13:27
All arbetskraft blir inte överflödig, men en del.

Det pratas ibland om medborgarlön i ett framtida samhälle där allt mer sköts av maskiner. De som jobbar tjänar mer, men alla får lön.
Grevture   2017-09-04 13:36
Som filosofisk fråga tycker jag din fundering är mycket intressant och något vi - alla - definitivt bör grunna lite på.

Ser man konkret praktiskt på hur det sett ut under till exempel de senaste 100 eller 200 åren så har ökad automatisering hittills totalt sett inte lett till färre jobb, utan till annorlunda jobb. Men, då talar vi trots allt i huvudsak om mekanisk automatisering (som att en traktor styrd av en person gör samma jobb som 10 personer + 10 hästar/oxar/åsnor uträttade innan traktorn) medan de 15-20 årens datorisering och den enorma acceleration av automatisering det ger innebär en ny och möjligen mer hotfull förändring.

Men, glöm inte heller att automatisering (i vid mening) inte är något nytt fenomen i den mänskliga historien utan något vi hållit på med nästan så länge vi funnits. Användningen av de hästar/oxar/åsnor jag nämnde tidigare var ju i sin tur ett annat tidigt språng i "automatisering" som vi människor införde och överlevde :)
PMD   2017-09-04 15:43
Japp. VI bör nog inte ta efter Ned Ludd. :-)
Mrdoderhult   2017-09-04 18:11
Tänker också den tanken, ingen kan jobba så ingen skatt kommer in, vart ska den så kallade medborgarlönen komma i från?
Företagen? tror nog inte dom e så sugna på släpp sina surt förvärvad slantar..
Nä dom biter sig i svansen efter alla pengar dom vill tjäna...
PMD   2017-09-04 18:27
Som Martin påpekade ovan så har automatisering hittills (sen den industriella revolutionen för cirka 250 år sen) inte lett till massarbetslöshet. Det skapas nya jobb när gamla har automatiserats så det kommer nog att finnas skatteintäkter i fortsättningen också.
Abe Normal   2017-09-04 21:47
Precis, automatiseringen är en del av industrialismen, vilket innebar att "vanligt" kunde börja konsumera. Vet inte hur många av jordens invånare som kan köpa en Canon, men om allt fler kan konsumera en Canonkamera kommer det att gynna företaget. Alternativet vore att behålla traditionell tillverkning, nästa 5DMKV kostar då 60000 SEK och allt färre kan köpa kameran.
Grevture   2017-09-04 21:52
Industrialiseringen innebar ett stort skutt i automatisering, men är ingalunda då det började. Tidiga exempel är ju som sagt att ersätta tio personer med hackor med en person + en oxe + en plog. Eller att vi började använda kärror eller båtar för att flytta stora mängder av saker. Tänk vilken automatisering kvarnar i olika skepnader inneburit. Och så vidare ...
Abe Normal   2017-09-04 21:59
Hjulet och kärran var också en uppfinning, men vill nog påstå att industrialismen är ett stort trappsteg i historien eftersom den gav en sådan ekonomisk utveckling. OCH att gemene man kunde börja konsumera. Innan dess var det bara kungligheter och välbeställda som kunde köpa en "Canon".
PMD   2017-09-04 22:07
Jo, jag håller med. Jag tänkte främst på industriell automatisering när jag skrev mitt förra inlägg ovan. Martin har helt rätt i att automatisering och rationalisering förekom även tidigare, i det agrara samhället, men då gick utvecklingen betydligt långsammare.

Så länge människan existerar som art så kommer den att sträva efter att göra allting snabbare, bättre och enklare, tror jag, Fördelarna överväger.
Håkan Lindgren   2017-09-04 23:55
Har ni missat alla artiklar de senaste åren om att robotar och programvaror beräknas ta över hälften av alla jobb de närmaste årtiondena? Här är ett exempel bland många:

http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/robots-will-make-majority-of-humans-unemployed-within-30-years-a6872486.html

Industrialiseringen är ingen modell för vad som sker nu. Den här gången försvinner jobben utan att återskapas i någon annan bransch. När robotar tog över många industrijobb kunde människor fly till tjänstesektorn (och de som inte kunde omskola sig blev överflödiga). När maskiner också tar över tjänster och intellektuella arbeten - ställer diagnoser bättre än läkare med mera - finns det ingenstans att fly. Möjligen återstår lågbetalda skräpjobb.

Det finns ingen "utveckling" utöver vad vi själva gör. Vill vi inte ha en framtid när människor blir överflödiga låter vi helt enkelt bli att sträva efter en sådan framtid.
Grevture   2017-09-05 00:24
Håkan: Jodå, jag har läst sådana artiklar och funderingar, de första jag kommer ihåg för runt 30 år sedan. Och det har funnits liknande oro då och då även tidigare - ingen epok är den andra helt lik, men en sak är gemensam - vi människor är konstant (och givetvis inte utan orsak) oroliga över alla typer av förändringar.

Nu råkar jag också tro att just datoriseringen är ett lite annorlunda och möjligen värre hot än de vi tidigare upplevt - det var därför jag i min första kommentar skrev " Men, då talar vi trots allt i huvudsak om mekanisk automatisering ... medan de 15-20 årens datorisering och den enorma acceleration av automatisering det ger innebär en ny och möjligen mer hotfull förändring."

Om jobben verkligen försvinner för att inte uppstå någon annanstans vet vi helt enkelt inte ännu - att bara kika inom ett årtionde ger alldeles för kort perspektiv för att dra några slutsatser. Om 50 år eller så har vi nog en bättre bild av vad som sker just nu än vi som står mitt i det har.

Men jag är också lite fundersam - i stort sett all tidigare automatisering har byggt på att man ökat användningen och ofta förbrukningen av resurser, något vi (eller snarare Jorden) inte längre riktigt har råd med. Plus att vi nu som sagt automatiserar även intellektuellt arbete, något som också är lite okänt vad det leder till.
PMD   2017-09-05 01:58
Om man verkligen vill måla upp ett domedagsscenario så kan man låta sig skrämmas av singulariteten. När den kommer att inträffa tvistar de lärde om, och vi vet ju inte om den ens kommer att inträffa (fast jag tror den kommer, men inte så snart som många domedagsprofeter vill göra gällande).

Men tills dess kan vi njuta av att maskiner kommer att utföra alltmer arbete så att vi människor kan ägna oss åt annat. Detta andra kommer förmodligen också att kallas för "arbete". :-)
El-Bonko   2017-09-05 21:00
Att människor blir överflödiga som arbetskraft är inte samma sak som att människor blir överflödiga, punkt. Själv tillhör jag inte skaran som skulle sörja över lönearbetets förpassande till historiens sophög. Frågan om hur vi uppehåller (eller på ett ordnat sätt monterar ner) masskonsumtionen kan vi lösa när vi kommer dit.

Hoppas bara det går snabbare än vad som förutspås i artikeln på Independent. Ska det ta 30 år kommer jag att ha uppnått pensionsåldern, snacka om snopet!
marhaus   2017-09-06 15:49
Det enda vi verkligen behöver är mat. Problemet att skaffa mat är löst. Allt därutöver är bonus, och att 99% av oss numera är "arbetslösa" som jägare och bönder har uppenbarligen inte hindrat oss hittills.

Antalet jobb är inte heller ett nollsummespel. Antalet heltidsarbetande i Sverige i dag är fler än hela befolkningen var för 150 år sedan.
PMD   2017-09-06 18:10
Vi som bor här uppe i arktis behöver även skydd mot vädret och uppvärming av dessa skydd större delen av året.
Modern medicinsk teknik är bra att ha också om vi inte vill acceptera en rejält högre dödlighet i sjukdomar än idag.

Behoven varierar. Ju fler "behov" vi skaffar oss desto fler nya arbetsuppgifter tillkommer. Så småningom kommer dessa arbeten att automatiseras i stor utsträckning, men det är som du mycket riktigt påpekar inte ett nollsummespel.
martinot   2017-09-11 01:24
Inget nytt under solen för denna maskinofobi.

Ludditerna och rädslan för maskiner och automatisering fanns redan för 200 år sedan.

Men precis som Agfors påpekar så startade effektiviseringen av jordbruk och annat för flera tusentals år sedan.
2017-09-04 15:52   PMD
Dpreview fick besöka Canons objektivfabrik i Utsunomiya tidigare i år. En hel del görs med automatik där också, men stora linser till L-objektiv slipas för hand. Det är en fascinerande inblick i objektivtillverkning man får.
https://www.dpreview.com/articles/4996495413/the-home-of-the-l-series-we-tour-canon-utsunomiya-factory
2017-09-04 17:16   Bengf
Ja Ångmaskinen var ett otroligt genombrott, Kolgruvorna runt Manchester i England var inte hälsosamt för invånarna dock, bostäderna var bedrövliga, och staden var svart av sot, gruvägarna tjänade förstås multum. Mycken teknik gynnade inte alltid befolkningen hälsomässigt.
Abe Normal   2017-09-04 21:54
Industrialismen skapade enorma möjligheter, gruvorna var ett helvete. Men befolkningen ökade i antal och människor fick större möjligheter att utforma sina liv. Det du ser i tex England idag är en effekt av den historien.
2017-09-04 17:24   Rolz
Oavsett vad man kan tycka om detta så går det aldrig att stoppa upp. Framtiden lär bli där vi mer eller mindre kommer ifrån diverse sysslor som idag ses som nödvändiga men som Martin klokt skriver så har det inte än varit till någon större nackdel, att komma ifrån slitiga, skitiga och tråkiga arbetsuppgifter är bara av godo.

Men visst kan man känna viss oro huruvida vi människor skall kunna försörja oss när jobben tas över mer och mer av maskiner och datorer men än har det gått bra och jag med många andra som tillhör mer eller mindre kategorin "äldre ungdomar" lär klara oss. Intressant reportage som Per länkar till att ta del av och lätt att bli imponerad av vad människan kan göra. //R
2017-09-05 01:50   jazzmicke
Vore det inte bättre om de satsade på att göra bättre kameror först?
PMD   2017-09-05 02:01
Det gör de hela tiden, och det går nog att göra sådant utvecklingsarbete samtidigt om man bygger ny fabrik.
Svar från froderberg   2017-09-05 09:16
Den oberoende verkstaden Lensrental har vid ett flertal tillfällen visat hur nya kameror från Canon är bättre och tåligare konstruerade än föregående modell. Det gäller även för objektiven.

Tillverkarna analyserar fel som uppstår och tar med sig den kunskapen när de konstruerar nya kameror. Sen förekommer det naturligtvis ändå en del kompromisser för att hålla nere kostnaderna.
2017-09-05 02:15   Abe Normal
Vad har vi för val, utvecklingen tuffar på. Men datorer och annan teknisk utveckling skapar också möjligheter. Har kollat på en bra musikplugg till en valfri DAW. Den lilla pluggen som går att tanka hem på fem minuter kostar 2400 SEK, vill man ha den med alla tillhörande samplingar är priset strax under 44000 SEK. Programmet anses vara tio i topp i världen och är tämligen vanligt förekommande bland musikkreatörer.

Vilka pengar, inga avgaser och inga dammlungor. En produkt ingen hade någon aning om för kanske bara 15 år sedan. Klart man kan känna en viss oro när verksamheter slås ut, men nya möjligheter skapas också.
2017-09-11 01:32   martinot
Trevligt!

Gillar starkt att Canon går mot trenden och tar hem mer tillverking till Japan.

Helt annn känsla för kvalitet i Japan jämfört med Kina och många andra halvdana asiatiska länder med tradition av mycket slarv, fusk och dålig kvalitet.

Är övertygad att det kommer att gynna oss kunder.
PMD   2017-09-11 03:39
Det är nog bara en tidsfråga innan "Made in China" blir en kvalitetsstämpel.

På 1960-talet (och en bit in på 1970-talet) ansågs japanska varor vara billigt skräp (fast kanske inte just kameror, generellt sett). Koreanska varor har genomgått ungefär samma utveckling som japanska, fast lite senare.
martinot   2017-09-12 11:26
Vi får verkligen hoppas att det bli så (då väldigt mycket tillverkas i Kina).

Tills vidare så håller jag dock Japan och Tyskland som generellt mycket bättre på kvalitetskultur än Kina.

Korea och Taiwan kommer väl någonstans i mitten.

Skulle nog oftast kanske även sätta Singapore, Thailand och tom. Vietnamn lite framför Kina (men det är lite mer oklart).

Tills vidare så är jag mycket positiv till Canons strategi att automatisera mera, och att lägga mer produktion i Japan!
PMD   2017-09-13 14:36
Jag tror inte att man kan generalisera alltför mycket om kvalitetskulturer i olika länder. Företagens kvalitetskultur spelar också en väldigt stor (kanske större) roll, och dessa finns ju utspridda över flera länder.
martinot   2017-09-14 23:04
Visst är det säkert stora variationer, och det kan kanske förekomma att de bästa kinesiska företagen har högre kvalitet och bättre kvalitetskultur än de sämsta japanska, men jag pratar om på ett genomsnittligt och generellt plan.
PMD   2017-09-15 01:06
Jo, det går kanske att göra en sådan generalisering per land, men min poäng är att det inte alltid är så relevant att göra så. Det är möjligt, eller kanske t.o.m. troligt, att skillnaden i kvalitetskontroll och inställning till kvalitetsarbete är större mellan olika bolag, oberoende av var dessa bolags fabriker ligger i världen.

Bolagens ursprung och hemvist spelar antagligen en stor roll, dock. Jag skulle tro att produkter från fabriker (oavsett var de ligger) där ägaren är ett japanskt bolag generellt (än så länge) håller högre, och framförallt jämnare, kvalitet jämfört med produkter från en fabrik där ägaren är ett kinesiskt bolag.
martinot   2017-09-15 01:45
Absolut. Det tror jag också!

Om man skall rangordna (och fortfarande generalisera):

1. Bäst: japansktägt företag och produkt tillverkad i Japan.
X. Mitt-i-mellan: japansktägt företag och produkt tillverkad i Kina.
2. Sämst: kinesisktägt företag och produkt tillverkad i Kina.

Merläsning

Slimmad fotoryggsäck från Lowepro

Allt fler köper kompakta systemkameror. Lowepro har utvecklat en matchande fotoryggsäck som är slimmad, men ändå rymmer en hel del prylar. Läs mer...

Strålande bilder med röntgenkamera

Allt kläds av in på bara kroppen eller den nakna metallen när Nick Veaseys fotograferar med röntgenkamera. På utställningen "Inside Out" på Fotografiska i Stockholm visas Nick Veasey röntgenbidler av människor och föremål. Läs mer... 2

Test: Zeiss Batis 135 mm f/2,8

Zeiss Batis är en serie AF-objektiv med Sony E-fattning. Vi har testat nya Batis 135 mm f/2,8 som imponerar. Läs mer... 7

Leica CL: En klassiker i digital version

1973 lanserade Leica ett mindre och billigare alternativ till de klassiska M-modellerna: Leica CL. Nu gör Leica samma sak igen, denna gång med digital teknik. Läs mer... 22

TT köper bildbyrån IBL

TT Nyhetsbyrån växer genom att köpa den anrika bildbyrån IBL. Sedan 2015 ingår bildbyrån All Over Press i IBL. Efter köper blir det nya namnet TT Bild. Läs mer...

Elbaflex: Ny analog kamera med Nikon-objektiv

Alla nöjer sig inte med en begagnad analog kamera. Elbaflex SLR är en nyutvecklad analog kamera med Nikon F-fattning. Läs mer... 22

Gesällbrev ger bevis på yrkesskicklighet

Nu kan du bevisa din yrkesskicklighet som fotograf genom att göra ett gesällprov. Läs mer... 16

De säljer fotokonst online

Allt fler vill ha fotokonst på väggarna. Aftergrey är ett nyöppnat onlinegalleri för svensk samtidskonst. De säljer fotografi och grafik samt unika verk. Läs mer...

Symposium om fotografi i Göteborg

Den 21 november sker det ett internationellt forksningssymposium om fotografi och social förändring i Valands aula i Göteborg. Symposiet är öppet för alla, har fri entré och hålls på engelska. Läs mer...

Höstrea på Fotosidan

Höstrea på Sveriges bästa medlemskap för att utvecklas som fotograf, den mest inspirerande fototidningen, fotoböcker och onlinekurser. Passa på att fylla på från den mest kompletta fotograf-verktygslådan. Upptill 50% rabatt och sista dag är 1 december. Läs mer...

Elinchrom Deep Umbrella Promotion