När släpper Canon CR3-formatet under öppen licens?

Produkter
(logga in för att koppla)

Grevture

Aktiv medlem
Jag har ibland fått intrycket att vissa kameratillverkares långsamhet inte enbart motiveras av att det innebär en del lågprioriterat jobb för deras del utan att de i vissa fall kan vara oroliga för att någon konkurrent skulle kunna förstå lite "för mycket" av sensorns konstruktion genom att studera en detaljerad och exakt dokumentation av råformatet.
Jag tvivlar på att det är någon speciellt stor faktor, av det enkla skälet att kameratillverkarna redan har rätt bra koll på varandras teknik. Teknik man är rädd om ser man till att skydda med patent (oftast grupper av patent), vilket ju i sig självt också innebär att tekniken blir publicerad - patent är ju offentliga.

Glöm inte heller att kameratillverkarna oftare än många inser samarbetar kring teknik - man byter patent med varandra. Systemkamerabranschen är mycket liten och ingen har råd att helt och hållet köra sitt eget teknikrace.

Kort sagt: att inte publicera hur råfiler kan tolkas lär inte i någon nämnvärd grad påverka vad konkurrenterna vet eller inte vet om hur ens sensorer fungerar.

Jag tror helt ärligt att det mest handlar om att kameratillverkarna inte riktigt inser hur mycket problem och därmed irritation långsamheten att dokumentera orsakar bland deras kunder. Jag har ofta och ihållande de senaste tio åren hävdat att kameratillverkare generellt är väldigt duktiga på allt som tekniskt pågår fram tills dess att bilddata finns lagrade på minneskortet, men häpnadsväckande okunniga om och ointresserade av allt som händer efter detta. Deras genomgående usla egna programvaror är bara ett exempel på detta.
 

Staffan_T

Aktiv medlem
Jag tvivlar på att det är någon speciellt stor faktor, av det enkla skälet att kameratillverkarna redan har rätt bra koll på varandras teknik.
Ja, de har nog ganska bra koll och förhoppningsvis är det inte en faktor av stor betydelse. Min känsla av att den ändå kan spela en viss liten roll, kommer bland annat av att jag vid ett tidigare tillfälle fick nedanstående svar från en kameratillverkares nordiska supportavdelning: "Men som du sikker også er helt klar over så er der information som [vi] ikke deler med andre, da det giver for stor indsigt i hvordan vi har designet vores produkt for en mulig konkurent." Citatet är bara en del av svaret på en råformatsfråga jag ställde vid ett tidigare tillfälle och är alltså inte kopplat till den nu aktuella diskussionen om Canons cr3-format.