OBS: denna grupp är markerad som inaktiv. Gruppvärden kan aktivera den igen genom att redigera inställningarna.

Gruppbeskrivning

Gruppen är till för den som arbetar medvetet med fotografi som konstnärligt uttrycksmedel. Den är en plats att dela med sig av idéer, funderingar, färdiga projekt och pågående arbeten som del av ditt långsiktiga fotografiska konstnärskap. För information om vad som krävs för att bli medlem och ansökningsförfarande klicka på Gå med i gruppen. Använd gärna gruppens forum för diskussioner och frågor.

Bilder som inte uppfattas vara i linje med reglerna kommer lyftas ur poolen.

För den som experimenterar med enstaka bilder i genren eller som huvudsakligen har andra fotografiska inriktningar rekommenderas Bildkritikpoolen eller ifall det är lämpligt gruppen för Digital, kreativ efterbehandling.

I de fall din bild är del av en större helhet, där kunskap om helheten underlättar förståelsen av den enstaka bilden kan det vara bra att ge information i bildbeskrivningen.

Välkommen in i den konstnärliga gemenskapen!

Make visible what, without you, might perhaps never have been seen. (Robert Bresson)



Ansökningsförfarande:
Ange en kort beskrivning om varför du vill vara med i denna grupp. Länka till 10-15 bilder som representerar dig och ditt fotografiska konstnärskap.

Gruppvärden kommer bejaka din ansökan baserat på de kriterier som anges i gruppens riktlinjer:

1. medvetet arbetssätt,
2. konstnärlig ambition/eget uttryck och
3. långsiktighet/stringens.
Bedömningen sker inte baserat på enskilda bilder utan på helhetsintryck.

Om du fotograferar med många olika inriktningar ange tydligt vilka bilder du vill att ska beaktas. Om det finns bilder utöver dina bilder på fotosidan som du vill ska tas med i beräkningen lämna en länk till dem i meddelandet till gruppvärden.

Om den här gruppen

Gruppvärd: emtre, Lars Nordström
Antal medlemmar: 159
Bilder: 1166 (10 okommenterade)
Kommentarer: 6589 (snitt 5.65 st per bild)
Typ: Ansökan krävs

Elinchrom ELC 125 - ELC 500 studioblixtar