Allt mellan himmel och jord / Peter

av Peter Dahlén

Fåglar från A till Ö del 6

Nu från salskrake  till snösparv

Salskrake (Lille Skallesluger)

Sandlöpare (Sandløber)

Sidensvans (Silkehale)

Sillgrissla (Lomvie)

Skata (Husskade)

Skedand (Skeand)

Skogsduva (Huldue)

Skrattmås (Hættemåge), eller crasy bird som jag kallar denna

Skäggdopping (Toppet Lappedykker)

Skäggmes (Skæggmejse)

Skärfläcka (Klyde)

Smådopping (Lille Lappedykker)

Småskrake (Toppet Skallesluger)

Småspov (Småspove)

Småtärna (Dværgterne)

Snatterand (Knarand)

Snösparv (Snespurv)

Postat 2019-11-30 06:42 | Läst 1700 ggr. | Permalink | Kommentarer (6) | Kommentera

Fåglar från A till Ö del 5

Från pilgrimsfalk till rörsångare

Pilgrimsfalk (Vandrefalk)

Pungmes (Pungmejse)

Rapphöna (Agerhøne)

Ringduva (Ringdue)

Rosenstare (Rosenstär), den främre fågeln

Roskarl (Stenvender), den fågeln till höger om storspoven

Rostand (Rustand)

Råka (Råge)

Röd Glada (Röd Glente)

Rödbena (Rødben)

Rödhake (Rødhals)

Rödspov (Stor Kobbersneppe)

Rödstjärt (Rødstjert)

Rödvingetrast (Vindrossel)

Rörhöna (Grönbentet Rørhøne)

Rörsångare (Rørsangar), har bytt ut den gamla sävsångaren till en som lär vara en rörsångare

Postat 2019-11-29 07:25 | Läst 1694 ggr. | Permalink | Kommentarer (1) | Kommentera

Fåglar från A till Ö del 4

Så har vi kommit till del 4 från kungsfågel till pilfink 

Kungsfågel (Fuglekonge)

Kustpipare (Strandhjele)

Kustsnäppa (Islandsk ryle)

Kärrsnäppa (Alminderlig ryle)

Kärrsångare (Kärsanger)

Ladussvala (Landsvale)

Lappuggla (Laplandsugle)

Lärkfalk (Lärkefalk)

Lövsångare (Lövsanger)

Mindre hackspett (Lille flagspätte)

Mindre korsnäbb (Lille korsnäb), hm denna blev jag osäker på kan mycket väl vara större korsnäbb, hade tänkt bytta ut den men glömde av det.

Mindre strandpipare (Lille prästekrave)

Mosnäppa (Temmincksryle)

Myrsnäppa (Kärlöber)

Myrspov (Lille kobbersneppe)

Nötskrika (Skovskade)

Nötväcka (Spätmejse)

Ormvråk (Musvåge)

Pilfink (Skovspurv)

Postat 2019-11-28 06:17 | Läst 1741 ggr. | Permalink | Kommentarer (10) | Kommentera

Fåglar från A till Ö del 3

Fortsättning från gröngöling till kungsfiskare

(Gröngöling (Grönspætte), denna bild är från 2010 har inte sett den sedan dess :(

Grönsiska (Grønsisken), faktiskt samma med grönsiskan att jag inte har någon senare bild än 2010

Gulsparv (Gulspurv)

Gulärla (Gul vipstjært)

Gärdsmyg (Gærdesmutte)

Gök (Gøg)

Havsörn (Havørn)

Hornuggla (Skovhornugle)

Hussvala (Bysvale), en bild dom tydligt visar den vita fläck som hussvalan har

Hämpling (Tornrisk)

Hökuggla (Høgugle)

Jorduggla (Mosehornugle)

Järnsparv (Jernspurve)

Kaja (Allike)

Kanadagås (Canadagås)

Kattuggla (Natugle)

Kentsk tärna (Spliterne)

Knipa (Hvinand)

Knölsvan (Knobsvane)

Koltrast (Solsort)

Kungsfiskare (Isfugle)

Postat 2019-11-27 06:08 | Läst 1580 ggr. | Permalink | Kommentarer (5) | Kommentera

Fåglar från A till Ö del 2

En fortsättning med fåglar, del 2 blir från fasan till grönfink.

Fasan (Fasan)

Fiskgjuse (Fiskeørn)

Fiskmås (Stormmåge)

Fisktärna (Fjordterne)

Fjällvråk (Fjeldvåge)

Forsärla (Bjergvipstjert)

Gluttsnäppa (Hvideklire)

Gransångare (Gransanger)

Gravand (Gravand)

Grå flugsnappare (Grå Fluesnapper)

Grågås (Grågås)

Gråhakedopping (Gråstrubet lappedykker)

Gråhäger (Fiskehejre)

Gråkråka (Gråkrage)

Gråsiska (Gråsisken)

Gråsparv (Gråspurv)

Gråtrut (Sölvmåge)

Gräsand (Gråand)

Grönbena (Tinksmed)

Grönfink (Grönirisk)

Postat 2019-11-26 07:09 | Läst 1670 ggr. | Permalink | Kommentarer (6) | Kommentera
1 2 3 ... 6 Nästa