Bild, fotoverktyg och funderingar.

Dokumentärfotograf August Christian Hultgren

Jag tycker dokumentärfoto är spännande och intressant. Att titta på bilder från amerikanska FSA-projekten till 60-talets gatufoto eller från svenska bygdefotografer till Jonson, Jensen och Strömholm m.fl. De stod för ett foto som inte är så vanligt idag. Då fanns böcker med bilder av hembygden utgivna av lokala museer och hembygdsföreningar. Det finns ofta gamla bilder och negativ hos dessa också. Många fotografer i bygderna hade lärt sig yrket av andra verksamma fotografer andra kom via konst utbildningar. 

August Christian Hultgren var en sån bygdefotograf. Han tog sig runt i socknarna runt Ydre och fotograferade folk och miljöer. Vad är det för speciellt med honom? Hur kan en gubbe i mörkaste Östergötland ha någon betydelse för dokumentär fotografi? Jo han var över till USA några år under 1800-talets senare hälft och lärde sig att dokumentera och porträttera människor i miljöer. Han kom tillbaka till sverige 1896 och började arbeta som fotograf. Han började 1906 arbeta i Stockholm vid Nordiska Museet och Livrustkammaren som dokumenterande fotograf. Men 1912 återvände han till Östergötland och under ett halvsekel dokumenterade han fester, arbetet och livet på gårdarna i de östgötska socknarna.

Han arbetade på ett sätt som Sune Jonson gjorde känt. Det finns samlingar av hans arbete på Östergötlands länsmuseum och på biblioteket i Österbymo. Det finns en hel del skrivet på engelska om honom om man gör en sökning på google.

Här är en bild som är fri från upphovsrätt nedladdad från Östergötland digitala museum. 

Bildtitel

Ny ladugård hos häradsdomare Liedbergius

Inlagt 2021-04-19 18:35 | Läst 314 ggr. | Permalink
Väldigt fin bild! August Christian Hultgren är ingen fotograf jag känner till, får kolla upp honom. Intressant med fina fotodokumentationer av bondekulturen, som t ex Sune Jonsons.
Svar från jerrysoderberg 2021-04-20 12:22
Tack för kommentaren Johan.
Det är spännande att botanisera bland gamla bilder. Den här fotografen var mycket skicklig.
Ha det gott
Jerry