Artiklar > Förbjud fotografering av olyckor!

Förbjud fotografering av olyckor!

Foto: Magnus Fröderberg

 

Blåljuspersonal ser ett ökat problem med närgångna personer som vill fota och filma vid olycksplatser. Nu föreslår Alarm Ambulansförbundet att brottet otillbörlig olovlig fotografering införs.

– Folk tar upp plats och kommer närmare och närmare. Vi får ständiga rapporter om fotograferande människor som vill ta sig så nära som möjligt, säger förbundets ordförande Henrik Johansson till TT.

Han tar som exempel en stor trafikolycka i Stockholm i helgen där en klunga stod och höll upp sina mobiler för att filma på bara några meters avstånd. Enligt Henrik Johansson situationen ohållbar situation blåljuspersonalen.

Den föreslagna lagändringen kan bli ett hinder för journalister. Henrik Johansson menar att det inte är journalisterna som är problemet utan allmänhetens beteende.

– Någonting har blivit skruvat. Man ska inte ta bilder på människor som sitter fastklämda i bilar eller hoppat från en bro eller så. Det är djupt oetiskt, precis som när folk tar bilder i stället för att hjälpa till.

Alarm Ambulansförbundet ska uppvakta justitiedepartementet samt myndigheterna MSB och Socialstyrelsen i frågan.Publicerad 2015-10-20. Läst av 7206 personer.
Missa inte utrustningsförsäkringen som Plus-medlemmar har bättre pris på

Plusmedlemskap kostar 220 kr per år

2015-10-20 11:02   slaskpelle
Om kärnproblemet är att folk står i vägen för blåljuspersonal tycker jag man skall förbjuda att stå i vägen för blåljuspersonal. All respekt åt de utmaningar som finns för folk blåljusyrket men hela lagförslaget verkar ju nästan skrivet i affekt. Är det för att folk skall hjälpa till eller för att de står i vägen? Spretigt minst sagt. Och sådär halvbra vältajmat när en hel värld hyllar publicistiska beslut som att publicera bilder på en död treåring på en strand.
2015-10-20 11:16   präntare
Brukar inte polis vara på plats vid dessa tillfällen i så fall kör bort gamarna vilka uppvisar ett rent av sjukligt beteende, sluta gnäll.
pilgrimsfalk 2015-10-22 18:08
Nej - polisen är inte alltid med vid olyckor, jag tycker att detta är ett stort problem - främst för utsatta patienter. Det är ett problem för många äldre att de helst inte ringer ambulans för att grannen skall se - tänk då att någon filmar när ambulansen klär av patienten för att kunna vårda. Att kalla denna reaktion för gnäll visar bara att du talar om sådan du inte har minsta koll på. Det är visserligen en demokratisk rättighet att vara korkad - men ändå...

Martin
PMD 2015-10-22 20:27
En lag som förbjuder fotografering av olyckor skulle knappast göra någon skillnad i så fall.
2015-10-20 11:17   LAPhotography
Kan de inte bötfällas för "hindrande av tjänsteutövning"?
Man får antagligen anpassa 1962:700 lite, men bättre än ett fotoförbud.
2015-10-20 11:29   Benganbus
Det har ju varit en del artiklar om det här tidigare, "hyenor med mobiler", eller hur det stod i DN:s artikel.
Kan inte hjälpa att jag undrar över det här fotobeteendet?
De e ju som att försöka hindra människor att komma till sjukhus!
Tänk om man själv ligger där en dag!
Nu va det nog fel ord med där, ordet tänk alltså! ;)

Eller man kanske skall säga så här, ju färre tänkare de e i ett samhälle, ju fler lagar behövs! ;)
2015-10-20 11:51   bentelkalb
Bedrövligt att folk håller på. Men jag tror inte det går att komma åt genom ett förbud. Det skulle även kunna förhindra dokumentation av ingripanden av polis mm.

Men det är väl redan olagligt att fota personer i utsatt situation? Döende i en bilkrasch lär väl räknas dit.
luminousoctaves 2015-10-20 17:01
Det finns ingen lag som säger att man inte får fotografera utsatta människor.
(Däremot kan publiceringen av sådana bilder möjligen leda till åtal, beroende på omständigheterna).

Ett aktuellt fall gäller en person som plåtade istället för att hjälpa till när en båt sjönk.
Han har åtalats för brott mot sjölagen. Någon liknande lag för fastlandet finns vad jag vet inte.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/struntade-i-sjonodstallda-riskerar-fangelse/
bentelkalb 2015-10-21 10:32
Jag tänkte på lagen om kränkande fotografering, men tänkte inte på att det rör i princip endast dolt fotografering i privat miljö.

Det är vidrigt med de filmer och bilder som läggs ut på döende och/eller skadade människor, nästa gång kan det vara fotografens anhöriga. Det är nog svårt att komma åt med lagstiftning, men kanske går att hantera via publicering. Sedan kan man ju skarpt ifrågasätta te x Facebook mm som tillåter både bilder och filmer av mord, olyckor mm, men stoppar bröstvårtor. Om det inte var möjligt att publicera skiten på sociala medier så skulle det inte finnas ett behov av att filma det.
PMD 2015-10-21 19:01
Lagen om kränkande fotografering kanske inte kan tillämpas på döda människor?

Den lagen är f.ö. ganska specifik. För att den ska vara tillämplig så ska fotograferingen har skett dolt och i ett privat sammanhang. Inget av dessa krav går väl att tillämpa så värst bra på fotografering av t.ex. bilolyckor?
(Ingen polemik mot Leif, här).
bentelkalb 2015-10-22 06:02
Du har nog rätt där att den inte går att tillämpa, den är som du säger ganska specifik.
Men jag förstår inte att det kan vara lagligt att fota en skadad och döende familj och lägga upp på nätet, för inget kan väl vara mer kränkande och värre än det. Men hur man ska råda bot på det är svårt att svara på. Men kan det inte vara olagligt att publicera sådana bilder? Att det är kränkande, även om inte fotandet är olagligt?

Kanske är det en bra idé som du säger, att räddningstjänst och polis blir lite tuffare med att ta bort folk.
PMD 2015-10-22 15:51
Det är rätt mycket som är lagligt att fotografera (det mesta, faktiskt), men som inte nödvändigtvis är lagligt att publicera, och jag tror nog att rätt många bilder av den typ som här diskuteras hör till den kategorin.
Pagajviftaren 2015-10-24 20:14
Svar till: Martin Johansson 2015-10-22 18:08
Motsvarande lag finns på land också.

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
2 kap. Enskildas skyldigheter
Skyldighet att varna och tillkalla hjälp
1 § Den som upptäcker eller på annat sätt får kännedom om en brand eller om en olycka som innebär fara för någons liv eller allvarlig risk för någons hälsa eller för miljön skall, om det är möjligt, varna dem som är i fara och vid behov tillkalla hjälp. Detsamma gäller den som får kännedom om att det föreligger en överhängande fara för en brand eller en sådan olycka
luminousoctaves 2015-10-24 20:35
Intressant! Men när jag läser båda lagtexterna tolkar jag det som att Lagen om skydd mot olyckor inte ställer samma krav på den enskilde som Sjölagen.
Sjölagen kräver att en person aktivt ska hjälpa nödställda, såvida det inte försätter en själv i livsfara.
Lagen om skydd mot olyckor kräver endast att man varnar eller tillkallar hjälp. Troligen är det därför svårt att åtala någon som filmar ett brinnande hus istället för att försöka släcka branden eller liknande.

Sjölagen kapitel 6 paragraf 6
”Anträffar befälhavaren någon i sjönöd är han skyldig att lämna all
hjälp som är möjlig och behövlig för att rädda den nödställde, om
det kan ske utan allvarlig fara för det egna fartyget eller de
ombordvarande. Om befälhavaren i annat fall får kännedom om att
någon är i sjönöd eller om han får kännedom om någon fara som
hotar sjötrafiken, är han under de förutsättningar som nyss angetts
skyldig att vidta åtgärder för att rädda den nödställde eller avvärja
faran i enlighet med de föreskrifter som regeringen meddelat för
sådana fall.
Pagajviftaren 2015-10-24 21:30
Blev visst fel citatanvisning, men du hittade ändå.
Som jag tolkar det är man skyldig att larma, rädda liv och hindra miljöskador såsom oljeutsläpp mm. Stora skillnaden är att på land gäller det alla, på sjön gäller det bara befälhavaren. Som i och för sig kan beordra övriga ombord.
luminousoctaves 2015-10-24 22:48
Okej, men jag tror faktiskt att du tolkar lagtexten fel. Det har visserligen länge argumenterats att det behövs en lag för civilkurage, dvs att tvinga människor att hjälpa till vid nödsituationer, men såvitt jag vet finns den inte mer än som förslag. Det Lagen om skydd mot olyckor tar upp är skyldigheten att larma och varna... inte hjälpa. En stor skillnad.

Hittade en länk till en riskdagsmotion. Vad jag känner till gick den inte vidare:
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Civilkuragelag_H102Ju258/?text=true

Utdrag ur motionen:
”Svensk lag kräver inte idag någon skyldighet att bistå personer som befinner sig i nöd. Inte ens om vederbörande befinner sig i livsfara eller riskerar att skada sig avsevärt behöver man idag ingripa. ”
luminousoctaves 2015-10-24 23:00
Sidospår: Vid närmare granskning kommer riksdagsmotionen från en sverigedemokrat, vilket innebär att den definitivt inte är genomröstad i riksdagen. Fascinerande att man från SD:s håll har eftersträvat en lag "som tydliggör varje människas skyldighet att hjälpa nödställda”...
2015-10-20 14:07   MrKarisma
Inom en snar framtid kommer optisk zoom på mobilkamerorna, och då kommer problemet minska.. Men visst är det sjukt.. Det är också ett mycket svårt etiskt ställningstagande om man råkar vara en förbipasserande fotograf..

Hursomhelst, det är inte fotograferandet det är fel på, det är det sjukliga "like"/uppmärksamhets-samhället!
PMD 2015-10-21 00:39
Jag har redan en mobiltelefon med optisk zoom, så det mer en fråga om och när det blir vanligare. Det behövs nog lite teknikutveckling för att det ska bli populärt. :-)

Vad gäller problemet som formulerats i artikeln så är det enklare att lösa genom att räddningsledaren säger till folk att flytta på sig. Det är olagligt att inte lyda räddningsledarens uppmaning. Det behövs kanske att poliser finns på plats lite oftare ett tag så att de kan gripa brottslingarna och lagföra dem, men när det blir mer allmänt känt att man kan bli straffad för att stå ivägen för räddningspersonalen (oavsett om man fotograferar eller inte) så lär det beteendet nog minska.
2015-10-20 14:08   hansro
Svårt med förbud, har polisen resurser till detta också förutom allt annat?
Men börja att fotografera de sjuka fotograferna och lägg ut bilder på dom så vi får se hur de som beter sig på detta sätt ser ut!
2015-10-20 14:53   Jan Rönnlund
Vi har en tendens i detta land att alltid skaffa förbud på allt. Tror man kan säga att det inte hjälper hela vägen med förbud. Jag har jobbat inom .. vi kan säga räddningstjänsten i många år och det jag reagerar på är mest att folk i allmänhet har en tendens till att vara nyfikna och bilda s.k. "tittköer"i trafiken och på så sätt vara i vägen och fördröja arbetet på platsen. Nu har det också blivit en tendens att man vill filma/fota olyckor/våldsdåd m.m. och sedan gärna lägga ut det på sociala medier. Det här skapar oro och irritation och fördröjer (försvårar) arbetet på platsen. Polisen/sjukvårdare har inte en möjlighet att kunna stoppa alla nyfikna som stör. De har att göra ändå. Visst kan man spärra av platsen vid vissa tillfällen, vilket man också gör. Frågan är bara hur man gör med moralen och ser till att sluta vara som gamar. Förbud mot dokumentation skulle förstöra för press/medias mer seriösa inslag från platsen. Nej problemet ligger mer i att informera folk och ända moralen i detta beteende. Personligen blir jag frustrerad och besviken.
2015-10-20 16:15   Osquar
Hade det fortfarande funnits s.k pressfotografer med "en lapp i hatten som det stod PRESS på", så hade detta inte behövt vara det problem som det är idag. Räddningstjänsten ser direkt vilka fotografer som har "tillträde" för seriös nyhetsrapportering/dokumentation respektive dom som inte har den minsta anledning till att ens vara i närheten av olycksplatsen för sin egna (sjuka) tillfredsställelse skull.

Här är tidningsbranschen mfl medskyldiga i och med att man sparkar fotografer på löpande band och förlitar sig till att amatörer inkommer med bilder mot snål ersättning... om ens någon.

Moraliskt.....
Hur f*n kan man stå och plåta/filma andra människors olyckor som privatperson, obehörig? Hur är man funtad? Vad skulle dom själva tycka i en omvänd situation.....? Nä just det!
2015-10-20 17:33   rronnbac
De flesta kan väl skriva under på att det är något osmakligt och respektlöst över detta beteende, men statens uppgift är ju inte att "uppfostra" sina medborgare till "god smak" och staten ska därför inte agera moralpolis.

Hade såna här lagförslag funnits hade många övergrepp vid till exempel polisingripanden aldrig kommit upp till ytan.

Blåljuspersonalen får vänja sig – som alla andra
Frukten 2015-10-20 21:32
Problemet ligger nog inte så mkt i att blåljuspersonalen (och dit får vi nog räkna polisen) blir fotograferade under sin tjänsteutövning som att människor idag underlåter att hjälpa människor i nöd samt att samma människor ofta indirekt försvårar räddningsinsatsen genom sin nyfikenhet.

I övrigt håller jag med dig. Vi kan knappast lagstifta bort bristande moral.
2015-10-20 18:30   Kent Helgesson
Fullständigt vidrigt beteende att folk stannar sina bilar för att gå ut och fota en tragedi som ibland innehåller döda människor. Jag har tom sett att man tar med sina barn fram till olycksplatsen så att de också skall kunna se.

Obegripligt enl mig!
2015-10-20 18:39   Affe.R
I min värld så finns det redan lagar som lätt skulle kunnas användas som dom är men problemet ligger mer i att dessa hyenor är bara så själviska och uppmärksamhets kåta på att få så mycket uppmärksamhet på facebook el tvitter el ja va det nu heter så man helt jäkla enkelt skiter i moral och etik .
Och nått som inte framkommer i texten är att den olyckan man talar om den skrev man på polisens fb sida att dom hade svårt att få bort folk så dom kunde jobba med det dom va där för igentligen bla så oppnerade sig en hyena på att han hade rätt å fotografera och inte alls behövde flytta på sig .
Eller som när den där lastbils chauffören dog i hjärtattack på E4 vid Kungens kurva och folk stog å filmade å fotografera istället för att hjälpa till och som dessutom hindrade ambulance å polis att komma fram för man stod ivägen så det vart kö . Och vadå blåljus personal får vänja sig det va fan det dummaste jag läst hiitils . Så man menar alltså då att det är bättre att man fotar å står ivägen än att folk överlever . Det säger ju det mesta om vart detta ego samhälle är på väg just det ett ego samhälle där man bara är ett stort JAG och inte nån annan existerar . För det är vad allt handlar om att man är en empatilös ego som bara tänker på sig själv å skiter i andra .
2015-10-20 20:13   Nikkor-Nicke
Kommer det ett förbud mot detta så tycker jag att gatufoto á la höftskott också borde totalförbjudas!
Man får inte sätta upp en åtelkamera där människor kan tänkas figurera,men att sitta på ett fik med en smattrande kamera under bordet är okej. Är inte det samma sak?
2015-10-20 20:30   luminousoctaves
Man kan med all rätt kritisera människor som utan att tänka på konsekvenserna fotograferar och publicerar bilder från olycksplatser och dylikt.
Samtidigt, att påstå att det är ett nytt fenomen är faktafel.

Det var värre förr.

Gå igenom dagstidningar från 30- til 70-talen eller kolla in legender som Bresson, Brassai, Maier eller Tore Jonson (eller WeeGee!) och deras fotografiska livsverk och ni hittar mängder med bilder som visar döda människor och betraktare.

Skillnaden är att idag har fotografin demokratiserats. Alla kan ta bilder. Alla kan publicera bilder.

Är detta något dåligt? Nej det är skitbra. Men det innebär givetvis också en del negativa sidoeffekter.
Johan Pihl 2015-10-21 11:36
Ja, precis. Tore Johnsons fantastiska bild "Flickan i Seine" t ex. Skillnaden är bara, att på den tiden så var det inte så att alla gick omkring med en kamera på sig, såsom man idag har sin smartphone att bara plocka upp ur fickan. Jag tror det kan vara ett problem som kommer att försvinna av sig självt framöver, då det inte är längre blir lika "nytt" och "häftigt" att dela med sig bilder av allt man ser på sociala medier som facebook och instagram.

http://digitaltmuseum.se/021015930801?pos=92&count=108&folder_id=80ce1816-b6e1-4b7a-bcdb-f96a928bd2bf
2015-10-21 17:21   martinator
Problemet är att det är en mänskligt drift. Vi är flockdjur, vi är nyfikna, vi lever av att skvallra och vi dras till olyckor och katastrofer som flugor till hästskit. Dock tror jag respekten för blåljuspersonal minskat rejält på senare tid vilket ställer till det. Även ofoget att publicera precis allt man fotar är ett problem. Tyvärr är det inte alltid polisen är på plats samtidigt med ambulans/räddningstjänst och då kan det bli närgånget. Att avdela en massa resurser till att spärra av är inte heller möjligt då räddningstjänstens styrkor idag är nere på absoluta minimum - ibland EN enda person (FIP- Första insats person). Och utbildningen för räddningspersonal i bemötande av nyfiken allmänhet är inte prioriterat, jag gissar att det båda har hänt och kommer hända att personal härsknat till och blivit rätt bryska i avvisandet.
Men lösningen lär ju knappast vara förbud... Själv har jag ingen bra lösning faktiskt.
2015-10-22 14:13   eskil23
Det är inte fotograferandet som är problemet. Det är att folk står i vägen för räddningstjänsten. Då är det snarare lagen om "störande av förrättning" (Brottsbalken 16 kap. 4 §) som behöver utökas.
2015-10-22 18:54   Anders F. Eriksson
Samma dagstidningar som rapporterade om det här lagförslaget skriver nu på sina startsidor "*Är du på plats? Har du bilder?" efter den tragiska händelsen i Trelleborg. Visst finns det en del som fotograferar sånt här för att visa på sin egen Facebook eller liknande, men dagspressen som köper usla mobilbilder är nog en större orsak till problemet.
luminousoctaves 2015-10-22 19:05
Men, uppriktigt, vad är det som är problemet? Är det att alla människor fotograferar och kommunicerar eller att ambulanspersonal störs i sitt arbete?

Det är väl självklart att media ska rapportera när ett nationellt trauma som det i Trollhättan inträffar.
Vi läsare vill förstå. Bilder är fantastiska informationsbärare. Varför skulle inte tidningarna utnyttja att vanliga människor är på plats?
Anders F. Eriksson 2015-10-22 19:32
Uppenbarligen har du inte förstått poängen i mitt inlägg. Jag menar att beteendet med att alla fotograferar allt med sina telefonkameror till viss del beror på att tidningarna uppmuntrar folk att göra just det. Det finns naturligtvis tillfällen där detta gör att vi läsare får mer berättigad insyn i vad som händer, men att fotografera och publicera bilder av skadade och döende människor för att tillfredsställa allmänhetens blodtörst tycker jag sällan eller aldrig är berättigat. Det går att beskriva det som sker i bild, utan att för den skull behöva inkräkta på offrens integritet, och som tur är händer det mycket sällan att media faktiskt publicerar bilder av dessa offer för olyckor och annat.

Det jag menar är att tidningarnas uppmaningar att skicka in läsarbilder i hög grad bidragit till att folk stannar vid olyckor och fotograferar/filmar i stället för att hjälpa till (eller åka vidare).
luminousoctaves 2015-10-22 21:13
Men kan man verkligen lasta tidningarna, och deras uppmaningar att skicka in läsarbilder, för idioter som stannar och plåtar i stället för att hjälpa till vid exempelvis en olycka? (Som du själv skriver så publiceras olycksbilder extremt sällan, i princip bara vid extrema situationer).

Dessutom känns det inte troligt att det är gammelmedia som styr hur vi använder ny teknik. Vi fotograferar och kommunicerar dagligen för att vi kan och för att vi känner behov att göra det. Beteendet lär inte upphöra för att tidningar slutar köpa in allmänhetens bilder (vilket jag dessutom tror är något mycket positivt i sak, insändarbilder alltså).

Än en gång, jag tycker problemställningen i den här tråden är otydlig (och detta är inte riktat direkt mot ditt inlägg).

Jag tolkar det som att vi egentligen diskuterar huruvida det har uppstått en ny typ av idioti, framvuxen från sociala medier och en utbredd, demokratiserad, kamerakultur.

Jag tror INTE att det är en ny form av idioti, möjligen en gammal i ett nytt fodral.
Att lagstadga mot fotografering vid olycksplatser känns missriktat och moraliserande.
PMD 2015-10-22 23:03
Erik skrev:
"Men kan man verkligen lasta tidningarna, och deras uppmaningar att skicka in läsarbilder, för idioter som stannar och plåtar i stället för att hjälpa till vid exempelvis en olycka?"

Alla är förstås ansvariga för sina egna handlingar, men det går nog att hitta en korrelation mellan tidningarnas uppmaningar och vad folk gör.
luminousoctaves 2015-10-23 06:34
Jag ifrågasätter inte att människor skickar in bilder till tidningar (läs: alla typer av bilder) på uppmaning av tidningarna själva. Jag ifrågasätter att det är tidningarnas ansvar att det finns idioter som stannar och fotograferar vid en olycksplats i stället för att passera eller hjälpa till. Det är ju det problemet som diskuteras här.

Ni lägger skulden på tidningarna av oklar anledning. Jag känner inte till någon tidning som uppmanar läsarna att skicka in ospecifika bilder i genren "olyckor". Gränsen för vad som är rimlig fotografering måste medborgare själva dra. Ibland är det ju trots allt rimligt och av allmänintresse att en olycksplats dokumenteras.
PMD 2015-10-23 11:29
Det är lite osäkert om det är min text alldeles ovanför din som du kommenterar (pga brister i kommentarsystemet), men om du läser min text utan filter så står det faktiskt att jag tycker att var och en är ansvarig för sina egna handlingar.
luminousoctaves 2015-10-23 16:01
Okej, jag försöker läsa utan filter.
Det är det sista ”men det går nog att hitta en korrelation mellan tidningarnas uppmaningar och vad folk gör”... som gör mig osäker på vad du menar.
PMD 2015-10-23 16:41
Aha. OK, de flesta av oss lever ju inte i ett vakuum så vi påverkas av andra. Jag tror alltså att en del av "gamarna" påverkas av nyhetsmedias uppmaningar om att ta bilder på nyhetsvärda händelser och skicka in dessa bilder.

Det fråntar förstås inte någon ansvaret för hur den handlar.
luminousoctaves 2015-10-23 17:20
Då är jag med. Instämmer!
martinator 2015-10-23 19:19
"Men kan man verkligen lasta tidningarna, och deras uppmaningar att skicka in läsarbilder, för idioter som stannar och plåtar i stället för att hjälpa till vid exempelvis en olycka? (Som du själv skriver så publiceras olycksbilder extremt sällan, i princip bara vid extrema situationer)."

Med tanke på att de lockar med stora summor för snaskigaste läsarbilden - så till viss del JA...
luminousoctaves 2015-10-23 22:19
Länka till detta Martin, jag vill bli upplyst.
martinator 2015-10-26 10:55
Det kan knappast ha undgått någon att både morgontidningar och kvällstidningar med jämna mellanrum kör kampanjer som upplyser om att snaskiga läsarbilder premieras med pengar utöver det vanliga arvodet enligt prislistan. Och just detta får effekter på fältet, i vilket fall enligt de brandmän jag umgås med.

Expressen betaler ut 71.717:- (efter telefonnumret som man ska mms:a till)
http://www.expressen.se/nyheter/har-ar-arets-lasarbilder-1/

Aftonbladet har 71.000:- efter samma koncept med telenummer.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10822197.ab

Sydsvenskan ger 5.000:- till månadens bästa bild
http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/5-000-for-manadens-basta-lasarbild/

Behöver du fler exempel? Googla: ÅRETS LÄSARBILD+Valfri tidning.
luminousoctaves 2015-10-26 11:30
Tack Martin!

Kollade igenom insändarbilderna som har publicerats och genererat störst arvoden.
De där "snaskiga" bilderna du nämner lyser verkligen med sin frånvaro. Kan inte se en enda bild som går över gränsen, eller som ens är nära. Däremot ser jag en rad bilder som är bra och som hade varit i princip omöjliga att ta för en redaktionell fotojournalist.

Som jag ser det stärker dina länkar argumentet att insändarbilden har en funktion och ett värde inom nyhetsjournalistiken.

Vilken statistik eller fakta som brandmännen använder sig av för att koppla samman tidningarnas arvoden och olämplig närvaro på olycksplatser är oklar. Du får nog nysta lite mer i det.
martinator 2015-10-27 22:34
Jag tror man måste vara ganska naiv om man inte begriper att alla utfästelser om pengar lockar folk att fota och filma.
Och jag begriper inte vad brandmän och ambulanspersonal tjänar på att ljuga om sin arbetssituation.
PMD 2015-10-27 23:31
Det är nog rimligt att anta att folk blir lockade av att någon lovar dem pengar för bilder, men det fråntar förstås dem inte från det egna ansvaret. Man kan inte skylla på någon annan för det man gör själv.

Brandmän och ambulanspersonal ljuger knappast om sin arbetssituation, men utan att göra en ordentligt statistisk undersökning så blir inte dessa vittnesmål mer än anekdotiska bevis, och sådana duger inte för att dra generella slutsatser.
2015-10-23 09:00   reboot81
Idioti går varken lagstifta eller informera bort, men vi vettiga människor kan och bör bistå efter förmåga vid en olycka. Det kan tex vara att hjälpa till och bereda väg, fri lejd eller be folk lämna området. Vid drunkningsolyckan i Askim(?) där helikoptern inte kunde landa, fanns det verkligen inte vettigt folk på plats som kunde förbereda landningsplatsen? (http://www.ambulanshelikopter.n.nu/ambulanshelikoptern)
2015-10-23 13:52   Sven Blomquist
Fotografera alla asgamarna i deras fotande för att vissa upp dem för sig själva och för omvärlden.
luminousoctaves 2015-10-23 17:20
Skulle kunna bli ett spännande fotoprojekt. Gå till väga!
2015-10-28 21:38   jägan
Till att börja med så jobbar jag som heltidsbrandman på räddningstjänsten sedan flera år och vet vad jag prata om.. Jag har extremt svårt att förstå att det finns folk som känner sig kränkta av att det diskuteras om hur man skall kunna begränsa allmänhetens rättighet att fotografera för dom okända menisker i deras kanske sista stund i livet, kanske redan avlidna eller svårt skadade och kämpa för att få överleva. Folks iver och frosseri i att få filma och fotografera menisker i denna situation är inget annat än bisarr!! det finns alldeles för många i vårat moderna samhälle som saknar sunt förnuft. Vi har gått om oberoende media som oftast respektera de olycksutsattas utsatthet och deras dokumentation borde vara tillräckligt för att trygga tryck friheten. Det måste ske något, en tydlig signal från samhället att detta inte är okej! Jag kan förstå att alla inte förstår vilket problem detta är men då måste man vara ödmjuk nog och lyssna på de som vet!

Vad det gäller folks oförmåga att ingripa vet ja inte vad man ska göra åt, kanske borde man vara skyldig att i skälig omfattning ingripa vid fara för annan.. vad det gäller lag skydd mot olyckor 2003:778 så räcker det egentligen i lagens mening att du larmar 112 om någon befinner sig i fara..
luminousoctaves 2015-10-28 22:37
Jag tror att alla här är överens om att det finns idioter som går över gränser för att få bra bilder. Det är så klart ett problem, på samma sätt som att det finns idioter som står passiva när andra är i behov av hjälp.

Jag vill tro att andelen idioter här i världen är mindre än andelen vettiga människor.
De flesta av oss känner när det är okej och inte okej att ta bilder, exempelvis på en olycksplats, och eftersom det i vissa situationer kan vara av allmänintresse att dokumentera ett skeende så väcker förslaget om ett allmänt förbud mot fotografering på olycksplats en rad frågor:

1. Är det fotograferingen i sig, eller att man stör räddningspersonalen, som är problemet?
2. Vilken typ av fotografering är lämplig och vilken är olämplig? Vem avgör?
3. I vilka sammanhang ska man kunna förbjuda människor att fotografera?
4. Hur vet man vilka som får fotografera och inte fotografera?
5. Vilka ska förbjuda dem?
6. Kan en ny lag verkligen lösa problemet i praktiken?
osv osv

Det finns en lång tradition att undvika nya lagar som begränsar yttrandefriheten i det här landet, av historiska och politiska skäl. Att bygga en ny lag på så trubbiga avgränsningar som "olycksplatser" och "fotografering" känns svårt om man inte också är beredd att göra kraftiga inskränkningar på allmänhetens yttrandefrihet och rörelsefrihet.

Det finns dessutom redan en lag som styr kränkande publicering, dvs: om någon tar olämpliga bilder på en olycksplats och sedan sprider dem riskerar den personen straff.

Du som räddningstjänstpersonal har så klart din syn på saken, all respekt för det. Den andra sidan av myntet är yttrandefriheten, den är också värd att reflektera över. Det är inte lätt att få till en situation där alla parter är nöjda.

Kanske är det rimligt att räddningspersonal får mer rättigheter att avhysa nyfikna från olycksplatser. Jag tror ändå att den bästa vägen att gå är att upplysa människor om att de stör räddningsarbetet när de fotograferar. Att de fotograferar ser jag inte som ett juridiskt problem, bara moraliskt. De som är där för att ta "snaskiga" bilder är det svårt att göra något åt. Man kan glädja sig åt att det knappast finns några seriösa tidningar som kommer publicera dem.
PMD 2015-10-28 22:48
Det vore mycket dåligt att begränsa yttrandefriheten till att gälla enbart "godkända" media. Helt enkelt katastrofalt.

"Oberoende media" är ibland väldigt svårt att skilja från allmänheten, så att påstå att det borde räcka med oberoende medias dokumentation är att påstå väldigt lite.

Rimligen är det att folk är ivägen som försvårar räddningspersonalens arbete, och inte att de fotograferar. I så fall kan ju räddningsledaren säga till att de ska flytta på sig. Det är faktiskt lag på att man måste lyda en räddningsledares order.
Räddningsledaren kan ju t.o.m. beordra personer som uppfyller kraven på tjänsteplikt att hjälpa till med räddningsarbetet.

Vi har redan lagar som går att använda för att komma tillrätta med de problem som tas upp i artikeln. Vi behöver inte ytterligare inskränkningar i yttrandefriheten.
martinator 2015-10-29 17:52
Jag tror du har en lite orealistisk bild av vilka personalresurser dagens räddningstjänst har, inte minst utanför storstäderna. En stad som Lund klara bara ETT ENDA larm, alla samtidiga larm täcks upp av grannkommunerna. Om du visste hur extremt underbemannade räddningstjänsterna på landsbygden är skulle du slutat med levande ljus sedan länge. Som sagt, ibland talar vi EN person (FIP) och då får ordet avdela och räddningsledare en helt ny innebörd...
PMD 2015-10-30 00:30
Det vore alltså mycket bättre att satsa på att förbättra räddningstjänstens resurser än att slösa bort resurser på att utreda och införa en ny lag som begränsar yttrandefriheten.
eskil23 2015-10-30 08:33
Jag tycker att Martin Lyhagen anför ett så kallat cirkelargument. Han säger att eftersom räddningstjänsten har ont om resurser så kan de inte beordra tjänstepliktiga att delta i räddningsarbetet. Men ifall de skulle ha tillräckligt med resurser så skulle de inte behöva göra det.

Jag tycker att problemet snarast är attityden hos räddningstjänsten. De måste inse att de inte arbetar i ett vacuum utan I samhället i lika hög grad som ÅT samhället. Det betyder att de måste acceptera att kommer att finnas folk på och runt olycksplatser som inte är inblandade i olyckan.
martinator 2015-11-04 14:12
Nja, vi tolkar väl mina inlägg lite olika, men visst kan det bero på otydlighet från min sida.
Jag säger väl mest att de ofta är glest med folk att avdela - och att avdela fotograferna att avhysa sig själva ser jag inte som en lösning. I de fall de är tillräckligt med folk så brukar de avdelas personal för avhysning.
eskil23 2015-11-04 17:02
Att avhysning fotografer eller åskådare är inget som räddningstjänsten ska syssla med och att avdela folk för det är ett j*la slöseri med resurser. I stället borde åskådarna kommenderas att hjälpa till i räddninsarbetet. Då har de inte tid att stå och fotografera.

Merläsning