Artiklar > Nu gäller ny lag om kränkande fotografering

Nu gäller ny lag om kränkande fotografering

Från den 1 juli gäller en ny lag om kränkande fotografering. Det innebär att det blir förbjudet att i hemlighet fotografera någon som befinner sig i sin privata miljö.

För att en fotografering ska vara straffbar krävs också att den sker utan tillåtelse från den som blir fotograferad. Straffet blir böter eller fängelse i högst två år.

Om syftet kan anses försvarligt, exempelvis vid journalistiskt arbete, så är det inget brott. Bestämmelsen gäller inte heller för myndighetspersoner, exempelvis polisens spanare.

Det är alltså tre saker som måste vara uppfyllda för att fotograferingen ska vara brottslig:
– fotograferingen ska vara dold
– ske utan tillstånd
– ske i privat miljö, eller miljö som kan anses som privat.

Det finns två undantag: försvarliga skäl eller myndighetsutövning.

Regeringskansliet har gjort en FAQ-sida olika frågor om den nya lagen.

Journalister och tidningsutgivare har varit kritiska till den nya lagen som gör att fotografer kan tvingas göra en juridisk bedömning på plats huruvida fotografering kan vara försvarligt. Principen idag är att den ansvarige utgivaren gör den juridiska bedömningen av bilderna vid publiceringstillfället.

Sveriges Fotografers Förbund har gjort en artikel om hur lagen påverkar yrkesfotografer.Publicerad 2013-05-30. Läst av 27853 personer.

30 Kommentarer

solsson75 2013-05-30 22:12  
Fråga: Kommer jag att kunna ta bilder som vanligt?
Svar: Ja, förutsatt att du är en seriös yrkesfotograf utan paparazziuppdrag.


JAAAAAAAAAAAA!!!! Hoppas vi kan få bukt på den förnedringskultur som tex Se&Hör och andra skittidningar sysslar med!
I alla fall stopp på fotografer som fotar in rakt in i en privatbostad hos en kändis.
PeterWem 2013-05-30 22:45
Inte om blixt används. Då är det inte längre dolt.
Svar från froderberg 2013-05-31 00:09
Det flesta paparazzi-bilder kommer från utlandet, så det blir nog ingen större skillnad. Den här lagen förbjuder inte publicering.
Daniel Castor 2013-05-30 23:43  
Fast visst kommer man med den här lagen inte till rätta med oönskad fotografering inne i omklädningsrum på diverse skolor, eller har jag missat ngt? Så länge den fotograferande eleven inte döljer sin mobilkamera, så kan hen hinna ta x antal bilder innan övriga hinner skyla sig. Det är olovligt och i en privat miljö, men fotograferingen är inte dold. Eller är det så att den betraktas som dold om de som utsätts för den inte fått skälig tid att reagera på den?

Upplys mig gärna om någon råkar veta.
PeterWem 2013-05-30 23:48
Om hin gör det går annan lagstiftning in istället. Sådan lagstiftning som inte varit tillämplig tidigare p.g.a. att fotografering skett dolt. Däremot är det fritt fram att på stan dolt fotografera någon under klänningen.
Svar från froderberg 2013-05-31 00:05
Den här lagen kompletterar brottet ofredande. Ett krav för att en handling ska vara ett ofredande är att offret är medveten om att handlingen skett. Den nya fotolagen ställer motsatt krav, att handlingen skett i hemlighet.
Snapphane 2013-05-31 07:45
Problemet, om jag ska försöka vara juridisk kunnig här, är att kränkning mer är civilrättslig än brottsmål. Så om jag tar en naken eller annars kränkande bild på dig, så hjälper det inte riktigt att anmäla mig. Du måste istället stämma mig och ta det den vägen. För egna pengar.

Nu gör man handlingen kriminell, vilket betyder att du istället för att stämma mig för publiceringen kan polisanmäla mig för att ha tagit bilden.

De som har bättre koll får gärna rätta mig =)

Huruvida denna lagen sen kommer ha önskad effekt är en annan fråga. Men det får väl tiden utvisa.
Daniel Castor 2013-05-31 08:54
Tack så mkt för svaren.
gosta52 2013-05-31 09:42  
Ett vanligt fel "amatörjuristerna" gör är att de överkompenserar, dvs de hänger upp sig på lagtexten och vänder och vrider på varje begrepp och ord. Istället finns vägledningen i själva syftet med lagen: vilka intressen vill lagen skydda? I det här fallet är det väl (jag är inte tillräckligt påläst) att man inte ska kunna smyga sig på andra individer och fotografera dem i förnedrande situationer? Sedan blir det besvärligt för det råder ju en symbios mellan skandalfotografer och kändisar, dvs kändisar lär få tåla lite mer än vi andra.
Brottet ofredande är så urvattnat så det tillämpas knappast längre och det får också ställas i relation till var man t ex befinner sig, i en storstad lär man få tåla mer än i en glesbygd. Detta är väl närmast ett problem för s k gatufotografi: om bilden inte är bra så är du inte tillräckligt nära. Men hur nära får man gå?
Wolfgang 2013-05-31 09:45
Gatufoto är inte privat miljö.
Svar från froderberg 2013-05-31 10:06
Det är riktigt att man ska se lagen i sitt sammanhang. Den här lagen har två olika grunder. Dels att Sverige måste ha en motsvarighet till Lex Caroline som skyddar mot paparazzifotografering i privat miljö. Dels att det varit svårt att sätta dit fula gubbar som monterat dolda kameror på toaletter och omklädningsrum och pojkvänner som smygfilmat sina flickvänner när de haft sex och sedan lagt ut bilderna på nätet.

Den fotograf som är riktigt påträngande på stan kan dömas för ofredande. Det gäller för övrigt alla som är riktigt påträngande.
gosta52 2013-05-31 11:09
Det behöver inte vara privat miljö för att man ska begå brottet ofredande. Man kan t ex läsa på fotosidan att "jag trycker upp kameran i ansiktet på vem jag vill". Det kan man i och för sig göra men risken finns att man blir dömd för ofredande.
gosta52 2013-05-31 11:14
I rättstillämpningen ska man se till intentionerna med lagen och den hittar man i regel inte i lagtexten. Det jag refererade till var den s k rättskälleläran och då får man gå till lagens förarbeten, prejudikat och doktrin (i nämnd ordning).
[xstream] 2013-07-01 13:25
Tyvärr behöver vi ju bara vrida tillbaka klockan några dagar för att konstatera att åtminstone Förvaltningsrätten i Luleå inte bryr sig det minsta om förarbeten.
trazan 2013-05-31 13:04  
Kommer det att bli "Kränkande" att fotografera/dokumentera uteliggare som befinner sig i sin egen "hemmiljö" ?
Förmodligen om personen anmäler mig!
Svar från froderberg 2013-05-31 15:26
Utrymmet ska vara privat. Så om en uteliggare sover på en toalett så är denne skyddad.
Snapphane 2013-05-31 16:28
Nja, det täcker "hem eller tillfälligt hem, t ex tält eller hotellrum", så en uteliggare i en papplåda, vindskydd eller dyl skulle kunna falla under lagen om man tar bilder utan lov. Det samma skulle även kunna gälla på t ex festivaler, du kan ta kort ute på området men inte fotografera personer i deras tält. Dessa personer lär väl dock troligtvis inte anmäla det, men visst hamnar det i en gråzon. Kommer det upp sådana fall kan det bli intressant att se hur det döms.
Svar från froderberg 2013-05-31 17:04
"Utrymmen där man kan förvänta sig att vara privat" är en formulering som förekommit, och som nog fungerar som en bra riktlinje. I ett tält kan man förvänta sig vara privat, men ett vindskydd är mer tveksamt,
althoff 2013-05-31 15:19  
"6 a §
Den som olovligen med tekniskt
hjälpmedel i hemlighet tar upp
bild av någon som befinner sig
inomhus i en bostad eller på en
toalett, i ett omklädningsrum eller
ett annat liknande utrymme, döms
för kränkande fotografering till
böter eller fängelse i högst två år.
Till ansvar ska det inte dömas
om gärningen med hänsyn till
syftet och övriga omständigheter
är försvarlig.

Första stycket gäller inte den
som med tekniskt hjälpmedel tar
upp bild av någon som ett led i en
myndighets verksamhet."

Det finns inget i lagtexten som undantar journalister eller yrkesarbetande fotografer utan detta omnämns enbart som en passus i förarbetet, dvs om jag var en fotograf vid en tidning skulle jag nog inte vilja ha mitt namn publicerat om bilden skulle kunna anses vara kränkande utan gömma mig bakom den grundlagsskyddade anonymiteten som "källor" har. Sådana tolkningar får vi nog lämna till domstolarna att ta framöver.

Däremot verkar det vara rätt så fritt fram för fotografering utomhus i de flesta situationer.
Svar från froderberg 2013-05-31 15:24
Det står inte heller i artikeln att journalister automatiskt skulle vara undantagna. Det är bara myndighetspersoner som är det. Syftet är t.o.m att stoppa viss journalistisk fotografering, så kallade paparazzi-bilder.

Det står i texten du citerar "Till ansvar ska det inte dömas om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig.".
Journalistisk verksamhet är ett exempel på vad som kan vara försvarligt. När rätten dömer så tittar de också på vad som står i förarbetena.
althoff 2013-06-04 17:02
... och det var absolut ingen kritik mot artikeln :-). Däremot försökte jag tipsa om hur man ev skulle kunna skydda sig. I förarbetena står det mycket riktigt att journalistiskt arbete skulle kunna vara "försvarligt" men det står också att dessa "torde" skyddas genom just källskyddet som ett explicit exempel vilket säkert domstolarna kommer använda sig av, dvs om man publicerar potentiellt kränkande bilder med namn på fotografen kan det bli svårt att gömma sig bakom källskyddet och man är då utlämnad till en mycket svag formulering i förarbetena och säkert vaga och spretiga tolkningar i olika domstolar.
Andreas Lindhé 2013-05-31 16:39  
Vad gällde innan då? Inte kan det väl ha varit lagligt att smygfota folk i omklädningsrummet tidigare eller?
Snapphane 2013-05-31 16:56
Jo, däremot har du inte haft rätt att publicera bilderna. Att ta sig in i någon hem, eller trädgård, faller under "olaga intrång", så det stoppar en hel del av fotograferingen. Även om du blir påkommen med att fotografera så har det varit olagligt via "ofredande". Det man gör nu är att förbjuda när det sker i smyg och utan din vetskap.
Svar från froderberg 2013-05-31 17:00
Grundläget är att fotografering är tillåtet. Och även om man bryter mot ett lokalt uppsatt fotoförbud så är det en mindre ordningsförseelse som kan leda till att man blir avvisad. Publicering av smygtagna bilder med sexuellt innehåll kan möjligen vara olagligt, men det är lite snårigt. Lagen kommer till för att lagstiftaren tyckt att det funnits en lucka i lagen. Ibland har man åtalat för ofredande, men man måste upptäcka fotograferingen för att kunna vara ofredad.
148637 2013-06-01 11:05  
Fängelse i straffskalan; då kan man använda envarsgripande. Fast så klart inte den som blir fotograferad då det sker dolt och den personen inte vet om det. Men någon annan skulle kunna gripa på bar gärning.
strixnebulosa 2013-06-04 11:13  
Det som jag ser som kan bli problemet med denna lagen är dels hur man definierar att det skett dolt. Om jag har kameran hängade runt halsen och den filmar på så är det ju knappast dolt, eller.
Det andra problemet är definitionen av "privat miljö" . I personens eget sovrum eller badrum är saken klar. Om personen står i en trädgård med full insyn vad är det då?
Man måste vara noga när man skriver lagar, annars kan det lätt bli tossiga tolkningsfall.
Svar från froderberg 2013-06-04 11:38
För något år sedan intervjuade jag en hovrättsssessor som ledde den kommitté som la grunden till den här lagen. Hon pratade om "där man kan förvänta sig att vara privat" som en skiljelinje. Det skulle alltså vara skillnad om man dragit igen gardinerna eller inte. Hur privat slutgiltligen ska tolkas vågar jag inte svara på, men antagligen kan förarbetena ge vägledning.
strixnebulosa 2013-06-04 21:01  
Det jag funderar mest över är hur en whisleblower skulle hanteras. En anställd som till exempel filmar i en privat lokal att en kommunfullmäktigeledamot och en företagare gör en överenskommelse vid sidan av uppandlingsreglerna.
Svar från froderberg 2013-06-09 13:27
Det skulle vara okej. "Om syftet kan anses försvarligt, exempelvis vid journalistiskt arbete, så är det inget brott."
Johan Pihl 2013-06-08 11:47  
Hur ska man tolka "eller på en annan plats som är avsedd att vara privat, på en toalett, i ett omklädningsrum eller liknande."? Får man t ex lov att fota nere vid havet eller stranden där folk solar och badar? Eller räknas det in under "liknande"?

Har sett tillägget "inomhus" nånstans, men det tillägget finns inte med i t ex den här artikeln på FS. Nån som vet vad som gäller?
Svar från froderberg 2013-06-09 13:26
En strand är inte privat. Men har du en badhytt så får ingen fotografera in i den när du byter om. Juristerna pratar om ställen där man ombesörjt sig om att vara privat, som en toaletter, sovrum mm. Jag talade med en hovrättsassessor som påpekade att ett grovhånglande par i en park inte skyddas eftersom parken är en offentlig plats.

Det finns ett fall där en läkare gripits för barnpornografibrott när han fotograferat nakna barn på en strand. Jag försökte få reda om det kunde vara barnpornografibrott att fotografera nakna barn som badar, men förundersökningssekretessen gjorde att åklagaren inte ville diskutera saken. Mannen åkte i vilket fall fast för sitt innehav av barnporr hemma, så fotograferingen kanske inte var olaglig.
Snapphane 2013-06-09 16:21
Jag skulle säga - var VÄLDIGT försiktig. Jag vet att det finns en benämning i stil med "i sexuell kontext", men den är väldigt lös. Det fanns nog en tanke om att "oskyldiga" bilder som t ex badande barn skulle kunna undantas, men skulle anta att rätten har rätten att tolka ditt syfte som sexuellt och därför kriminalisera bilden.

Det enda rättsfallet vi har, som jag känner till, där den nya hårdare lagen används är det så kallade "manga-målet" och där ser man rätt tydligt att det dömts rätt hårt.

Man får även betänka att det gäller "avbildning av barn" och inte "på barn". Så har du en flickvän som är sådär 25-30 år men ser ut som 15 år eller yngre, i vart fall i rätt ljus, och du tar en top-less badbild på henne så kan du även för denna åka dit för barnporr. Men det är lite av ett grått område och behöver domar som kan sätta standarden. Kan dock vara bra att undvika att bli personen man testar lagen på, så iaktta försiktighet.

Sen för att gå på ämnet lite mer igen. Jag skulle väl våga en gissning att en skyddad, privat strand, skulle kunna gälla. Men inte en som är offentlig. Att dock avgöra från t ex en båt vilken strand som är privat eller inte kan väl utgöra ett problem. Har även själv funderat lite kring det mer åt paparazzi, man skulle nog kunna tolka t ex privata golfklubbar endast för kändisar som "ställe där man förväntas vara privat". Vi får väl se vad som sägs om det dyker upp några rättsfall.
Johan Pihl 2013-06-09 17:58
Magnus: Nej, det är ju sällan en strand är privat här i Sverige. Men det är ju heller inte omklädningsrum (på t ex ett offentligt badhus, skolor etc, och där gäller ju den nya lagen). "Avsedd att vara privat" kan ju vara otydligt, det var därför jag undrade, det är ju inte alltid samma sak som "privat". Och som sagt, jag har läst nåt om tillägget "inomhus" nånstans, och isf skulle ju en strand inte gälla etfersom de är utomhus. Men "inomhus" är kanske inte ett krav? Ni skriver inte nåt om det i er artikel.
Bengf 2013-07-01 07:58  
Risken för kaos är uppenbar, när allmänheten får för sig att anmäla personer som fotar på allmänna platser, man kan dra paralleller till den nya lagen om tillträde till övergångsställena för fotgängare, helt galet så började fotgängare att knalla över som att det vore en betongtunnel dom gick i. Människorna slutade att tänka av någon märklig anledning.

Risken är stor att man slutar att tänka nu också, Japanska turister kan få det mycket besvärligt framöver. och alla mobiltelefoner som filmar och fotar, dom vidvinklade objektiven lär fånga upp situationer som man inte tänker på. Cirkusen har startat, och vem har kollen.

//Bengt.
bassa 2013-07-02 09:57  
Hej Maqnus. Jag tror det skulle vara till stor hjälp, om fotosidan med hjälp av jurist, formulerade en kortfattad sammanfattning typ 5-10 punkter vad som är tillåtet och vad som krävs eller anses kränkande fotografi på allmän plats i det offentliga rummet. Jag tror att ett sådan nerskrivet blad (upplysning), skulle vara till stor nytta för oss gatufotografer att bära med oss, eftersom den nya lagen tolkas redan nu av folk att det blir förbjudet att fotografera personer på stan utan att fråga. Bladet skulle kunna ligga som lösblad i nästa tidning Fotosidan Magasin, om nu tidningen är plastad.
/ Bengt
Snapphane 2013-07-02 10:22
Kan vara att SFF kommer med något - http://www.sfoto.se/f/nyheter/lagen-galler-inte-oss . Men visst är det en bra idé. Dock lätt att snickra ihop själv.

Problemet, som med alla lagar, är att vi behöver några domar först. Om t ex Kändis1 får rätt och en fotograf döms enligt denna lagen för att tagit en bild t ex i en bil. Då kan läget se rätt illa ut för fotografer. Om istället Ungdom1 inte döms för en bild tagen i ett omklädningsrum på kamrater, då är lagen rätt död.

För att göra en amatörmässig juridisk bedömning av läget. Det är som man brukar säga - den som lever får se!
otto.eimar 2016-12-09 16:23  
Hur ska lagen kunna funka med tanke på spionkameror som säljs Eller att man låtsas göra nåt på mobilen och fota. Hur ska lagen gälla när det förutsätter att personen i frågan måste känna till bilden?

Vad svårt det blir om du är på fest hos någon, du är på privat område. Du bryter mot lagen om du inte har allas samtycke. Varför fotar du mina händer får inte jag vara med, jag har inte fått samtycke av han bredvid dig.

Varför tar du makrobilder på delar i mitt ansikte, jag har inte fått samtycke av de runt dig.
Varför får inte den antika fönstret och snygga duken synas, jag har inte fått samtycke av de andra.

Du måste ha inställt på modet porträtt så bakgrunden blir suddig i annat fall bryter du mot lagen på privat område.
otto.eimar 2017-01-01 15:42  
Det anses normalt att folk ska minnas alla gånger de har samtyckt. Är lagen så bristfällig att folk blir dömd på grund av någons glömska?
otto.eimar 2018-09-25 16:23  
Hur ska lagen kunna hålla med tanke på flera miljoner bilder på nätet

Det är endast Du som kan ta ställning till om du har blivit kränkt. Den otillåtna bilden kan finnas på någons blogg som du inte känner. Har ingen anmälan gjorts så uppfattas bilden på dig som tillåten.

Så det kan finnas massa olagliga bilder på dig i folks bildarkiv på nätet som kan vara begränsad till vissa.
otto.eimar 2018-09-25 16:56
Och på Facebook så blir otillåtna bilder på dig otillgängliga som avgränsas av andra vänskapscirklar
Missa inte utrustningsförsäkringen som Plus-medlemmar har bättre pris på

Plusmedlemskap kostar 220 kr per år

Merläsning

ANNONS