Annons

Proffsfoto

Artiklar > Nya drönarregler skjuts fram till årsskiftet

Nya drönarregler skjuts fram till årsskiftet

Nya EU-anpassade regler för drönare skulle införas den 1 juli 2020. Transportstyrelsen meddelar nu att de reglerna skjuts fram sex månader på grund av coronapandemin.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2021. De ligger relativt nära Sveriges nuvarande regler. Som tidigare behövs särskilt tillstånd för att få flyga utom synhåll och högre än 120 meter över marken. Man får inte flyga på ett sätt som utgör en risk för andra luftfartyg, människor, djur, miljö eller egendom.

Drönare får olika indelning beroende på risknivå för flygningen; öppen, specifik eller certifierad kategori.

I korthet innebär de nya förändringarna nya krav på registrering av de som ansvarar för flygning med drönare, så kallade drönaroperatörer.  Vid all flygning med drönare måste det finnas en ansvarig operatör. En operatör kan vara antingen en person eller en organisation. Operatören ansvarar för att flygningen genomförs på ett säkert sätt och att fjärrpiloten har rätt kompetens. Fjärrpiloten är den som utför själva flygningen med drönaren.

Det blir nya krav på att fjärrpiloter måste genomföra utbildning och prov. Alla fjärrpiloter måste genomföra en utbildning och onlineprov. Ett godkänt prov resulterar i ett drönarkort som gör det tillåtet att flyga med drönare. Det sker med ett onlinetest utifrån det utbildningsmaterial som är publicerat på transportstyrelsen.se/dronare.

För drönare upp till 25 kilo krävs inga tillstånd från Transportstyrelsen så länge man flyger inom synhåll. Då är det max 120 meter över marken som gäller, och man får inte flyga över människor. I de nuvarande reglerna gäller att man måste söka tillstånd för alla drönare över sju kilo. Dessa drönare omfattas av den öppna kategorin.

Däremot kan tillstånd från andra komma att krävas, till exempel Lantmäteriet när det gäller spridningstillstånd av bild och film. Det kan också krävas tillstånd av flygtrafikledningen vid närmsta flygplats för flygning inom kontrollzon.

För drönare över 25 kilo eller flyga utom synhåll, högre än 120 meter och i närheten av människor måste man söka tillstånd hos Transportstyrelsen. Dessa drönare omfattas av antingen den specifika eller certifierade kategorin.

Läs mer om reglerna hos Transportstyrelsen.Publicerad 2020-06-08.

9 Kommentarer

gunnargren 2020-06-08 15:03  
Det här stycket tycker jag inte stämmer riktigt:
"De ligger relativt nära Sveriges nuvarande regler."

I praktiken kommer det i stort sätt vara omöjligt att flyga över städer i fortsättningen då du i öppna kategorin inte får flyga över människor/byggnader/fordon som inte gett sitt uttryckliga tillstånd. Även om du har tillstånd att flyga över en byggnad så måste du säkerhetsställa att inga människor/byggnader/fordon finns inom en 150m alt 50m radie beroende på behörighet.
jenjep 2020-06-08 17:09
Tja, det ligger väl ganska nära dagens regler? Eller vad mer bestämt är det du syftar på?

TSFS 2017:110
9 § Innan en flygning genomförs ska piloten upprätta ett flyg- och säker-hetsområde, vars utbredning ryms inom avsedd terräng och omgivning, med avseende på avstånd till människor, djur och egendom. Under hela flygningen ska det finnas ett horisontellt säkerhetsavstånd på minst 50 m mellan det obemannade luftfartyget och människor, djur och egendom som inte hör till flygningen, så att ingen eller inget kan komma till skada.
PeterWem 2020-06-08 22:20
Jenny, du menar kategori 2 med nuvarande regler 7-25 kg. En Mavic Pro väger under 1 kg och ingår i kategori 1.
TSFS 2017:110
2 § Innan en flygning genomförs ska piloten upprätta ett flyg- och säkerhetsområde, vars utbredning ryms inom avsedd terräng och omgivning, med avseende på avstånd till människor, djur och egendom. Under hela flygningen ska det finnas ett horisontellt säkerhetsavstånd mellan det obemannade luft-fartyget och människor, djur och egendom som inte hör till flygningen, så att ingen eller inget kan komma till skada.
gunnargren 2020-06-09 06:45
Tack Peter, du hann före att svara Jenny.
jenjep 2020-06-09 18:43
Bra där! Slarvigt av mig!
MrKarisma 2020-06-10 07:18
Dom där meteravstånden är ju inte så allvarliga om tillverkarna slutar sätta extremvidvinkel på varenda drönare. Ge mig 50mm eller 100mm.
Visom 2020-06-08 21:24  
Finns det drönare på marknaden idag som redan är C-märkta? Eller kommer dagens alla drönare att begränsas till A3 2023?
snap01 2020-06-09 09:18  
Men DJI mini som väger 249g behöver du varken tillstånd eller drönarkort för. Dessutom får du flyga över utomstående människor med den men inte folksamlingar.
MrKarisma 2020-06-10 07:15
Gud vilken tur! Låter som reglerna är bra men lite kul måste man ju få ha :) Sen kommer ju drönarna bli ännu mindre, lättare och tystare inom några år så den storleksbegränsningen är ju inget större problem ganska snart. Iofs, risken är ju att hela marknaden för drönare köpta av privatpersoner kanske dör ut då det blir alldeles för krångligt för den oinsatte medelsvensson? Eller så skiter medelsvensson totalt i reglerna, ungefär som medelsvensson skiter fullständigt i trafik -och hastighetsregler?

Merläsning

ANNONS