Annons

Proffsfoto

Artiklar > Nya EU-regler för drönare

Nya EU-regler för drönare

Gemensamma regler för drönare gäller inom EU från och med den 1 juli 2020. Transportstyrelsen har nu klargjort vad de nya reglerna innebär för skillnader mot de nuvarande.

De nya reglerna ligger relativt nära Sveriges nuvarande regler men det blir en annan indelning av drönare beroende på risknivå för flygningen. Drönare delas in i öppen, specifik och certifierad kategori. Det blir även nya krav på bland annat registrering av operatörer, utbildning av piloter och certifiering av drönare.

De största förändringarna innebär i korthet:

  • – För drönare upp till 25 kg krävs inga tillstånd från Transportstyrelsen så länge man flyger inom synhåll, max 120 meter över marken och inte över människor (i de nuvarande reglerna gäller att man måste söka tillstånd för alla drönare över 7 kg). Dessa drönare omfattas av den öppna kategorin. Däremot kan tillstånd från andra krävas, som från Lantmäteriet för spridningstillstånd av bild och film eller från närmsta flygplats för flygning inom kontrollzon.
  •  
  • – För drönare över 25 kg, och/eller som vill flyga utom synhåll, högre än 120 meter och i närheten av människor måste söka tillstånd hos Transportstyrelsen. Dessa drönare omfattas av antingen den specifika eller certifierade kategorin.
  •  
  • – Nya krav på kompetens, både teoretisk och praktisk utbildning, som en drönaroperatör måste ha för att få flyga med drönare.
  •  
  • – Nya krav på registrering av drönaroperatörer av nästan alla drönare. Detta kommer att ske genom att man registrerar sitt personnummer, namn och adress hos Transportstyrelsen.
  •  
  • – En enskild drönare ska kunna identifieras på avstånd. Det ska gå att fastställa drönarens geografiska position, höjd, hastighet och flygväg. Kommande drönare kommer att vara utrustade med en sändare som skickar information om vem som äger den, vilket gör att vem som helst med mobiltelefon kommer kunna se vem som är ägaren.
  •  

Transportstyrelsen arbetar nu med att anpassa de nya reglerna i Sverige. Under det kommande året kommer myndigheten att löpande informera för att förbereda drönaroperatörer inför de nya reglerna.

Se regelverket i sin helhet här. 

På den här svenska sajten finns mer information.Publicerad 2019-07-31.

42 Kommentarer

JoakimOlsson 2019-07-31 17:33  
"Däremot kan tillstånd från andra krävas, som från Lantmäteriet för spridningstillstånd av bild och film..."

Gäller det även foto med vanlig kamera, och isf från vilken höjd? 😄
SportSkjutaren 2019-07-31 17:37
I dagsläget gäller det bara för ”flygfoto” och så verkar det förbli.
otto.eimar 2019-08-05 00:35
Men om det redan finns en film över samma område på nätet så behövs inget tillstånd.
Ändamålet helgar medlet
kiwi 2019-08-05 08:45
Tillstånd krävs *även* om det finns tidigare material från samma område.

Vad har du fått detta med film ifrån?
otto.eimar 2020-06-08 11:52
För att en lag ska kunna fungera så måste det finnas resurser, finns det verkligen det om princip alla lägger ut utan spridningstillstånd?
PMD 2019-07-31 21:05  
Kommer alla nu existerande drönare att påtvingas en sändare som talar om vem ägaren är?
PMD 2019-07-31 21:07  
Hur definieras "drönare" i regelverket? I de tidigare reglerna stod det "obemannat luftfartyg". Det borde i så fall innebära att reglerna även omfattar klassiska radiostyrda flygplan.
PMD 2019-08-01 14:05
Det tycks som att modellflygklubbar kan få tillstånd att vara sin egen "tillsynsmyndighet" för flygning av fjärrstyrda obemannade luftfartyg.

Det betyder i så fall att man inte som förr kan ge sig ut på ett fält och flyga med sitt radiostyrda flygplan, utan man måste vara medlem i en klubb för att få flyga med modellflygplan.
otto.eimar 2019-08-05 00:26
Vilken tur att man växte upp som barn och ungdomen innan massa regler förstörde all glädje. Vad är nöjet att fundera på RC-flyg och drönare när det inte är att köra.

Det här orsaken av massa idioter som har distraherat folk med drönare så det blev strikta regler.

Var går gränsen?
Snart måste man väl också registrera radiostyrda bilar.
Ratatoskr 2019-08-05 23:10
En glädje som är ensidig. Många av oss som störs av det, men värst är alla djur som störs av vårt intrång i deras värld.
TVS 2019-08-01 16:05  
Det där regelverket var en himla röra med luddiga beskrivningar och kategorier. Som gjort för misstolkningar och missförstånd. Är tanken att man ska vara jurist för att få flyga drönare?
otto.eimar 2020-01-18 01:32
Tror du verkligen att det här är EU-regler. Sverige verkar ju ha sina egna regler. Hur förklarar du varför det är lättare att köra drönare i andra länder,,många tar med sig sin drönare utomlands.

Det är lite drönarfilmer i Sverige men massa filmer från andra länder

Andra länder tycks inte ha så mycket förbjuda områden
SportSkjutaren 2020-01-18 12:31
@Otto
Tidigare har det varit olika regler i olika länder.
Sedan så förekommer det, tyvärr, frekvent att många flyger med drönare, utan att följa gällande lagar och regler...

Fr.o.m. kommande halvårsskifte träder ett antal regler in.
Som de facto kommer att gälla i hela EU.
Winzent 2019-08-04 23:25  
Ett slag i "luften"!
Jag bor i ett område som ligger en mil i från Örebro Airport (ORB).
Vi har vid flera gånger i veckan överflygningar på 65meter över vårt hus av sportflygplan och vid ett par tillfällen har planen varit mycket nära att krocka med min drönare.
Jag har rapporterat dessa händelser vid ett antal tillfällen.
Men utan resultat.
Om man totalt struntar i uppenbara övertändes av sportflyget kan man gissa att man är totalt ointresserad av drönare.
MattyP 2019-08-21 09:43  
Jävla trams, nu ska allt regleras i sönder av löjliga regler. Använd sunt förnuft och flyg inte i kontrollerade luftrum. Så enkelt borde det vara.
ztenlund 2019-08-21 09:52
Tramset består väl i så fall i att folk har visat sig sakna sådant förnuft.
otto.eimar 2019-08-31 00:03  
Den här slutgiltiga generaliseringen beror bara på att folk har missbrukat drönare på Londons flygplats. Någon övrig underbyggande statistik finns dock inte.

Det anses rationellt och logiskt att börja prata om regler när det från början inte var nån stor debatt om det. Det anses rationellt att så fort vissa använder drönare på störande sätt så ska man generalisera med regler.

Det anses rationellt att inskränka folks aktivitetsfrihet som var oskyldiga med att alla ska plockas. Det finns ju ingen knyst om vad man gör mot oskyldiga än att enkelspårigt propagera regler.

All RC-flyg är ett minne blott för själva nöjet
Jag kan gissa att om några år så har drönaren blivit utrotad när folk gått över till radiostyrda bilar och båtar. Folk vill ha en oberoende flexibel förutsättning utan inskränkningar

Butikerna slutar att sälja tunga drönare och RC-flyg på grund av för liten efterfråga. Det som återstår är bara lätta flygande saker.
Ratatoskr 2019-10-02 13:04
När allt för många inte kan sköta sig, respektera andra, natur och djur, då måste lagar och regler sättas in. Dessutom är det så att majoriteten av svenskarna inte heller bryr sig när andra missköter sig, säger till dem eller anmäler dem. Tar inte alla sitt ansvar så måste lagar och regler till. Ganska logiskt egentligen.
otto.eimar 2020-01-18 01:12
Det finns nåt som heter sunt förnuft men det visste du inte.
Det är många oskyldiga som kör drönare utan nån avsikt för spionera på folk. På grund av massa idioter som missbrukat drönare så tycker att det är riktigt att ta bort friheten.

Men du argumenterar som att alla har avsikten att spionera och irritera folk. Det bör ju innebära att Du och även jag är en av dem?
shoedoc 2020-04-06 08:36  
Jag har en son som är yrkespilot i helikopterbranschen. Han berättar att det ständigt förekommer att yrkesflyget störs av drönare och ofta måste omdirigeras eller "ligga på vänt" över Stockholmsregionen, ett verkligt problem inte bara i hans yrkesverksamhet, men också för all flygverksamhet på Arlanda och Bromma.
Restriktionerna behövs pga av att oförsiktiga och okunniga amatörer använder drönare på fel ställen och vid fel tidpunkter.

En kollision mellan en drönare och ett flygplan i luften är ingen liten sak, precis som en fågelkollision kan orsaka förödande effekter på ett flygplan.
För övrigt har även helikoptrar zoner man inte får flyga i över Stockholm.
Kort kan man väl sammanfatta dessa så, att i centrala Stockholm får helikoptrar bara flyga över vatten.
Flera andra restriktionsområden finns också över staden och dess flygplatser, noga reglerat, vilket yrkespiloterna känner väl till, men inte amatörerna och särskilt inte drönar-amatörerna, i många fall..

Merläsning

ANNONS