Annons
Artiklar > Regeringen vill tillåta drönarkameror

Regeringen vill tillåta drönarkameror

Foto: Don McCullough / CC BY

 

Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen under hösten blev det i princip förbjudet att fotografera och filma från drönare. Nu vill regeringen ändra på det.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen ska en kamera som är monterad på en drönare betraktas som en övervakningskamera. Och då krävs det ett tillstånd från länsstyrelsen för att använda kameran.

I ett pressmeddelande skriver regeringen: "Detta riskerar att försvåra samhällsnyttig användning av den nya tekniken och bli onödigt betungande för en snabbt växande bransch". Regeringen vill att drönarkameror ska kunna användas mer fritt av företag och då krävs det en lagändring.

– Vi har i dag skickat ut ett förslag på remiss där drönare undantas från tillståndsplikten enligt kameraövervakningslagen, säger justitieminister Morgan Johansson (S) till TT.

Förslaget innebär att kravet på tillstånd tas bort och att enskildas personliga integritet i stället ska skyddas av reglerna i personuppgiftslagen. Detta betyder att den som använder kamerautrustade drönare måste vidta åtgärder för att undvika integritetskränkningar, till exempel genom att se till att användning sker för legitima ändamål och på ett öppet sätt.

– Med det här förslaget löser vi företagens problem, men ser också till att enskilda får ett starkt skydd mot integritetskränkande övervakning, säger justitieminister Morgan Johansson.

Även privatpersoners användning av drönare omfattas av förslaget, däremot ska myndigheterna fortsätta att följa reglerna i kameraövervaknings­­lagen.

Förslaget skickas nu ut på remiss till mitten av februari. Sedan tidigare sker en bredare översyn av kameraövervakningslagen. Utredningen ska lämna sina förslag i juni 2017. Ändringarna i kameraövervakningslagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017.

Här kan du läsa regeringens förslag på lagändring.Publicerad 2016-12-19.

46 Kommentarer

PeterWem 2016-12-19 22:59  
Finns förslaget att se?
jag&bilden 2016-12-20 02:55
Inte ännu vad jag vet.

Men DI publicerade i senaste nummer numret av deras tidning en artikel om det inte alls så glasklara läget efter domen.

Högst intressant att läsa.
http://www.datainspektionen.se/Documents/integritetifokus/integritet-i-fokus-16-04.pdf
PeterWem 2016-12-20 12:04
Precis vad jag var ute efter. Stort tack.
bentelkalb 2016-12-20 08:08  
För alla som är något sånär insatta så var beslutet helt uppåt väggarna, även juridiskt var det märkligt hur domstolen resonerade i sina domskäl, och vips så hade Sverige världens hårdaste lagstiftning och varenda unge med drönare blev en brottsling, det var helt orimligt och okunnigt.
kiwi 2016-12-20 09:10
I interpellationsdebatten i riksdagen förra veckan, var det rätt så klart att även justitieministern hade tagit intryck av det hela. Däremot trodde jag aldrig att han skulle hålla sitt ord och få iväg ett förslag redan före jul. Ibland blir man positivt överraskad!
bentelkalb 2016-12-20 09:39
Ja, inte ofta politiker överraskar positivt :)
jag&bilden 2016-12-20 09:57
Det låter hoppfullt men ta inte ut något i förskott.
De har tid på sig att hinna göra oss besvikna igen innan allt är klart.
Rejophoto 2016-12-20 14:05
Jag tror han fotar med drönare själv. Därför gick det fort 😉
bentelkalb 2016-12-20 14:09
Kan ju hoppas, vore kul med en politiker som kan relatera till verkligheten och förstår tekniken :) Och regler för kränkande fotografering finns ju redan, det enda logiska är att det är samma regler.
PMD 2016-12-20 14:47
Leif, det var inget märkligt resonerande i domskälen. Det märkliga är snarare att regeringen har reagerat så snabbt för att få till en lagändring. Mycket bra jobbat!
bentelkalb 2016-12-20 15:35
Jo domen var mycket märklig. Även rent juridiskt. Underrätten gjorde rätt bedömning.
PMD 2016-12-20 17:45
Utveckla gärna vad det var som var märkligt. Rent juridiskt.
bentelkalb 2016-12-21 06:47
Främst att man kommer fram till att kameran är stadigvarande uppsatt men även att den inte manövreras på platsen. Det sistnämnda blir även märkligt då en kamera i en bil anses manövreras på platsen fast en dashcam manövreras ju faktiskt inte alls. Och man kan parkera en bil och filma en vecka utan att det kallas övervakning, men en drönare med 15 min flygtid är varaktigt uppsatt och övervakning. Det går inte ihop, den blir inte stringent. Så bedömningen är fel, och A ger inte B.

Det känns som att domstolen har slagit knut på sig själva för att komma fram till en förutbestämd slutsats.

Underrätten gjorde rätt bedömning i detta fall.
Essen 2016-12-21 14:41
Det låter mer som semantisk än juridisk tolkning från din sida.

Vad jag har förstått så är renodlade sk dashcams, som startar automatisk och kan spela in filmer även fast bilen inte är i rörelse, fortfarande förbjuda. (Action)kameror, t.ex. GoPro, som måste startas manuellt är däremot tillåtna.
bentelkalb 2016-12-21 16:07
Lite intressant det du säger eftersom underrätten kom fram till samma slutsats att kameran inte är varaktigt uppsatt vilket är mitt huvudargument.

Vad gäller semantik så är det en vital del av juridiken.

Behöver en drönare startas manuellt? svar ja.
Och du manövrerar den hela tiden.
Essen 2016-12-21 18:12
Vet inte vilken underrätt och beslut du hänvisar till så det är svårt att kommentera dess betydelse.

"Med övervakningskamera avses en kamera som är uppsatt så att den kan användas för personövervakning. Men det fordras dessutom att den inte manövreras på den plats där den är uppsatt."

HDF - som anger hur lagen skall tolkas (inte du) - menar alltså att kamera på drönare är att betrakta som övervakningskamera eftersom den inte manövreras på plats eller operatörens omedelbara närhet (typ en armlängds avstånd).

Så att hävda att beslutet är uppåt väggarna, även juridiskt, är direkt fel eftersom du argumenterar selektivt. Sådan bidrar bara till en skev och osaklig diskussion.
bentelkalb 2016-12-21 18:41
Underrätten = förvaltningsrätten.

De kom fram till att kameran inte är varaktigt uppsatt, helt tillfälligt monterade kameror omfattas inte. Det måste finnas en viss varaktighet för att kameran ska omfattas av lagen (se prop. 2012/13:115 s. 26) Det här är knäckfrågan!

Det var detta med varaktigheten som förvaltningsdomstolen ändrade, vilket är fullkomligen absurt då en drönare har en flygtid på 15 minuter, vilket naturligtvis är mycket tillfälligt. Och eftersom den inte är varaktigt uppsatt behöver man inte heller bedöma om den manövreras på platsen vilken blir en följdfråga, men även den blir lätt orimlig, men det är inte huvudfrågan, vilket du verkar tro.

Det stämmer att HDF anger hur lagen ska tolkas, det betyder inte att de har rätt eller har gjort en rimlig tolkning, det görs oriktiga tolkningar i domstolen ofta, det är också därför praxis ändras. Nu kommer man ändra lagstiftningen eftersom domstolens beslut var just uppåt väggarna, och helt oväntat eftersom det är en helt orimlig tolkning av lagen och proppen.

Jag argumenterar inte selektivt eller det minsta osakligt utan stringent och logiskt, det är det som ÄR juridik. Jag är förmodligen den enda här inne som arbetar med juridik på en myndighet, skriver remissvar till domstolar och representerar myndigheten i olika mål både i tings och hovrätt, och då mycket stora mål, inte små mål som detta som egentligen är ett litet skitmål som borde vara lätt att avgöra, det får dock stora följdverkningar. Så du kan försöka mästra någon annan istället. :)

PS. Proppen anger även att med pesonövervakning avses "Så är fallet om hela personen eller personens ansikte syns" Vilket även det starkt går att ifrågasätta med en vidvinkel på en drönare. Även att

" För att en möjlighet till identifiering ska anses föreligga krävs att sådana kännetecken kan iakttas som gör att man utan större osäkerhet kan skilja de personer som iakttas från andra personer (prop. 1989/90:119 s. 40).

Det finns alltså en mängd invändningar mot detta beslut. Listan går att göra lång på punkter där detta beslut borde ha fallit om man förstår tekniken.


Vet inte vilken underrätt och beslut du hänvisar till så det är svårt att kommentera dess betydelse.

"Med övervakningskamera avses en kamera som är uppsatt så att den kan användas för personövervakning. Men det fordras dessutom att den inte manövreras på den plats där den är uppsatt."

HDF - som anger hur lagen skall tolkas (inte du) - menar alltså att kamera på drönare är att betrakta som övervakningskamera eftersom den inte manövreras på plats eller operatörens omedelbara närhet (typ en armlängds avstånd).

Så att hävda att beslutet är uppåt väggarna, även juridiskt, är direkt fel eftersom du argumenterar selektivt. Sådan bidrar bara till en skev och osaklig diskussion.
Fredrikpersson 2016-12-22 08:08
Som jag tolkar HFD:s dom så har de inte fäst sig så mycket vid flygtiden när de bedömt om kameran är uppsatt utan lagt vikt vid att kameran kommer att monteras "återkommande". Det gör att man hamnar utanför den "helt tillfälliga" montering som nämns i propositionen.

Jag håller med om att effekterna av domen blev orimliga men jag tycker inte att resonemanget i sig var så märkligt.

F
PMD 2016-12-22 11:12
Högsta förvaltningsdomstolens beslut var helt rimligt, tycker jag. Om man ska argumentera för motsatsen så duger det inte att hänvisa till vad de lägre rättsinstanserna (förvaltningsrätten och kammarrätten) beslutade. Dessa hade ju "rent juridiskt" fel eftersom en högre domstol underkände deras beslut.

Man behöver nog visa var i HFDs domslut som resonemanget är fel, och också varför det inte går ihop med formuleringarna i URL (och dess förarbeten).

Det vi kan glädja oss åt är förstås att regeringen har tagit konsekvenserna av att lagen är knäpp och föreslår en ändring i den. Tyvärr kommer inte ändringen att träda i kraft förrän om cirka ett halvår (i bästa fall), men generellt är det bra att lagändringar inte hastas fram. Viss remisstid och handläggningstid behövs för att säkerställa att det inte blir alltför tokiga konsekvenser av en lagändring.
bentelkalb 2016-12-22 14:33
Jag hänvisar även till en del proppar. där det är uppenbart att det inte heller går ihop med förarbetena, uppenbart för den som kan tekniken och hanterar en drönare, mindre uppenbart för domare som på sin höjd sett en drönare och en kamera på bild.

Så det är många saker som faktiskt inte lirar.

Sedan kan man ju även fundera på va de menar med att kameran monteras återkommande? Det betyder alltså att det måste spela roll hur ofta man flyger, flyger du ett fåtal gånger så bör det alltså vara okej. Annars faller ju det resonemanget också.

Jag tycker inte lagen är knäpp egentligen, utan tolkningen. :) Och den ståndpunkten är jag ju långt ifrån ensam om.
PMD 2016-12-22 16:25
Gällande Prop. 2012/13:115 så har Fredrik refererat till hur HFD resonerade ovan.

Gällande Prop. 1989/90:119 så står det också "För att personövervakning i lagens mening skall anses föreligga fordras liksom enligt nuvarande lag att användningen gör identifieringen av personer möjlig. Med detta avses inte bara att en person direkt kan kännas igen genom att ansiktet syns tydligt. Även sådana omständigheter som utmärkande klädsel, speciella kroppsrörelser eller särskild kroppskonstitution kan möjliggöra identifiering." (Min kursivering).
Fredrikpersson 2016-12-22 18:08
Jag har ingen aning om huruvida rättens ledamöter kan något om drönare eller inte men du verkar ha bra information om detta eftersom du är så säker på att domaren inte kan något om drönare. Oaktat det så är nog ganska vanligt att domare inte är helt insatta i tekniska detaljer men jag är övertygad om att parterna har varit noga med att förklara allt som är tekniskt relevant för rätten.

Även om kameran inte monteras så ofta är det fortfarande återkommande montering och inte "helt tillfällig" skulle jag säga. Men även om man bara monterar kameran en gång (och alltså inte återkommande) så kan jag inte utläsa av domen att kameran då inte är "uppsatt". Kanske räcker det med en flygning på 10 minuter för att det inte längre kan anses som en "helt tillfällig" uppsättning av kameran. Men detta känns som ett ganska teoretiskt resonemang :-)

FF
Kristofer Sjöström 2016-12-20 18:49  
Tråkigt nyhetsbesked. Hopp och lek för de som inte riktigt vuxit upp ännu.
PMD 2016-12-20 19:54
Mata inte trollet!
Anders Eriksson 2016-12-20 20:05
Varför ska vi inte mata dig, Per?
PMD 2016-12-20 20:32
Jag tror minsann att du misstolkar lite. Spjuver där :)
Kristofer Sjöström 2016-12-20 23:11
Jag trodde senast på troll när jag var liten och rädd. Kommer ihåg känslan av ovisshet som gjorde att jag målade upp en bild om dessa hemska varelser.
PMD 2016-12-20 23:45
Internettroll är något annat. Det handlar om att tråla, snarare.

Jag kan inte riktigt tro att någon har åsikten att drönarflygning enbart är hopp och lek för de som inte riktigt vuxit upp ännu. Alltså väljer jag att tolka din kommentar som ironiskt skämtsam och avsedd att locka fram indignerade kommentarer.
unoengborg 2016-12-21 01:25
Ja, och hopp om försörjning för de tusentals människor som direkt eller indirekt tjänar sitt levebröd genom drönarfoto. Hopp om lägre kostnader för samhället och bättre t.ex. inspektioner av elledningar, projekterinf för vägbyggen, selektiv gödsling vid jordbruk som annars hade fått utföras av dyr bränsleslukande vrålande helikopter.

Själv hoppas jag att jag aldrig någonsin blir så vuxen att jag tycker det här skulle vara ett tråkigt besked.
Christian Hemborg 2016-12-21 15:45
Jag hoppas också jag att jag aldrig någonsin blir så vuxen att jag tycker det här skulle vara ett tråkigt besked.
Kristofer Sjöström 2016-12-21 21:19
Drömmen om att hävda sig som den coola "flygfotografen" som kan erbjuda tjänster i mängder till alla som inte vill ha det. Kognitiv dissonans skulle jag säga många fotografer lider av.

Vare sig elledningar, vägbyggen eller selektiv gödsling vid jordbruk behöver hjälp av drönare i den utsträckning som så ofta föreslås som möjlig marknad för fotografer. Det är och förblir drömmar. Däremot kanske det kan vara ett verktyg precis som en hammare är ett verktyg. Men för det måste inte en snickare stå och säga "Jag kan slå in era spikar när ni behöver det".

Den finns 50% för många fotografer i Sverige. Skaffa ett annat jobb om det inte går runt!
PMD 2016-12-22 11:18
Jag är inte yrkesfotograf och tänker inte starta en firma som erbjuder drönartjänster.

Däremot tycker jag att det är kul med flygplan av alla storlekar, inklusive radiostyrda modellflygplan. Sålunda är det mycket glädjande att en massa folk som har en rolig hobby kan fortsätta med den, helt lagligt.
unoengborg 2016-12-22 13:07
Kristofer, du menar att det hade varit helt OK ifall vi haft en lagstiftning som fordrat att självutnämda snickare hade varit tvungna att söka och vänta på tillstånd för tretusenkronor och vänta på sagda tillstånd i kanske sex månader varje gång de ska slå i en spik. En sådan lag hade säkert varit högst effektiv mot svartbyggen men vi har redan lagar som reglerar sådant. Dessa lagar och regler har dessutom fördelen av att de inte tar hänsyn till om de uppförts med hammare och spik eller på något annat sätt. Det är inte rimligt att ha regler som fordrar dyra och krångliga tillståndsregler för att slå i spik bara för att vi retar oss på att grannens eviga hamrande på sin nya veranda.

På samma sätt behövs det teknikneutrala regelvärk för fotografering/avbildning. Det är inte rimligt att det är helt OK att fotografera från ett ultralätt flygplan med en kamera du håller i handen medan helt förbjudet om kameran sitter i en drönare som flyger bredvid. Det är heller inte rimligt att det som med dagens lagstiftning för drönare är fullt lagligt för en kåt basse att fotografera närbilder på ditt könsorgan med militär drönare helt utan tillstånd när du ligger och solar naken på någon avskild skärgårdsö där du inte förväntar dig att bli sedd av kreti och pleti.

Oavsett vad man tycker om drönare borde det vara uppenbart att kameraövervakningslagen inte är rätt kontrollinstrument för drönafoto lika lite som en hammar och spik lag hade varit ett bra kontrollinstrument för svartbyggen.

Om det sedan blir en överetablering av drönarfotografer,så kommer marknaden att lösa det problemet, presis som idag sker med snickare.
snap01 2016-12-29 10:51
var går gränsen för att driva företag o gå runt? ditt bolag verkar knappast snurra något vidare. Jag omsätter rätt bra på bara drönarjobb o skulle kunna omsätta säkert minst 200000 per år om man fick flyga in kontrollzonerna upp till 50 meters höjd vilket det finns förslag på o jag ser inte drönare som en leksak utan gått utbildning samt följer dom regler o tillstånd som krävs. Däremot så är det rätt kul att flyga men det är som med alla jobb vissa uppgifter är roligare än andra.

Vad menar du med coola flygfotografen? du har helt fel inställning till drönarjobb det är ett jobb som allt annat vet inte vad som ska vara coolt med det? småbarn tycker säkert det är coolt ;)

inägget är svar på kristofer sjöström positiva attityd till drönarflyg.
Linmajon 2016-12-26 19:05  
Det är förstås helt bisarrt att man tex. med en hobbydrönare för exempelvis racing med videoglasögon etc. kan bli kriminell i ett slag. Bara i Nordkorea kan man matcha det.
Hela historien är en EXAKT upprepning av vad som hände när Segway introducerades i Sverige - ni som eventuellt minns den historien. Man beslutade snabbt att förbjuda dem eftersom man inte visste vilken konstig form av fordon det var.
Jag föreslår att man ger skeptiker till ny teknik SPARKEN - för säkerhets skull, tills deras huvuden undersökts ordentligt.
tormig 2016-12-27 14:13  
Det är klart att politikerna vill ändra lagen. Om alla får skicka upp drönare för att fotografera folk när, var och hur som helst blir det ju enklare att motivera att statsmakten också får göra det.
Christian Hemborg 2016-12-27 16:07
Du har tydligen missförstått en hel del.
Svar från froderberg 2016-12-27 16:28
Låter som en konspirationsteori. Jag tror mer på det justitieministern säger - att den nuvarande lagen slår onödigt hårt.
PMD 2016-12-27 22:54
Statsmakten behöver inte motivera det mer än tidigare.
Kent Helgesson 2016-12-28 19:41  
Ponera nu att fotografering med drönare förbjuds , Vad händer då?
Blir det säljstopp / köpstopp på drönare med kamera då?
Personligen struntar jag i vilket och kommer fortsätta filma
naturen i norra Hälsingland vilket inte är intigritetskränkande
såvida inte Björnar och Älgar har åsikter i ämnet :-) .
Svar från froderberg 2016-12-28 19:48
Det ÄR förbjudet att använda kameror på drönare på de flesta ställen. Men det finns inget förbud mot att sälja dem. Med tanke på att regeringen vill göra det mer tillåtet att använda kameradrönare så kommer nog försäljningen att fortsätta.
Christian Hemborg 2016-12-29 18:04
Varför skulle det bli säljstopp på drönare?
Det är fortfarande tillåtet att fota och filma från drönare, även om det är begränsat (exempelvis inomhus).
Dessutom säljs många (de flesta?) drönare utan kamera, vilket man monterar på själv i efterhand.
Därmed finns det inget som befogar ett förbud att sälja drönare, som utan kamera är helt lagliga även enligt dagens (märkliga) tolkning av lagen.
Att - enligt dagens tolkning av lagen - förbjuda drönare med kamera, för att det är förbjudet att fota/filma på vissa (många) platser, är ungefär lika logiskt som att förbjuda vanliga kameror, eftersom det finns skyddsobjekt som inte får fotograferas.
Kent Helgesson 2016-12-29 20:11
Mao blir lagen , om den nu träder i kraft hyfsat tandlös.
Folk kommer att fortsätta filma vad som än händer.
Jag tror inte brott mot "Drönarlagen" kommer hamna på prio ett hos Polisen , så vi kan nog fortsätta köra våra drönare utan risk förutsatt att man inte flyger inom riskområden..flygplatser osv.
För då blir det ett helsikes pådrag av fårståeliga skäl.
Anders Eriksson 2016-12-29 20:23
Jag förstås inte vad du menar. Lagförslaget handlar om att lätta på befintlig lag om kameraövervakning, och inte om att stifta några nya lagar MOT drönare.
Kent Helgesson 2016-12-29 20:39
Ok...då tar jag det igen då på en mer pedagogisk nivå.

Om lagen går igenom , dvs att drönarflygning med kamera förbjuds...vad händer då?
Jag pratade alltså INTE om att regeringen vill släppa på tyglarna ang drönare och filmande.

Vi pratar kanske om olika saker...sorry att vissa inte fattade det.
Anders Eriksson 2016-12-29 21:12
Det finns ingen lag som kan "gå igenom". Det finns en tolkning av nuvarande lag om kameraövervakning som är den som gäller just nu eftersom den fastslagtits av Högsta Förvaltningsdomstolen, och den innebär alltså att det nu är i princip omöjligt att filma med drönare på plats där allmänheten kan tänka sig befinnas. Det finns kryphål kring den lagen som utnyttjas av en del företag och media.

Det regeringen föreslår är att lätta på den lagen för att underlätta för drönarfotografer, så att drönare med kamera inte längre räknas som övervakning. Det handlar alltså inte om någon ny lag, utan en ändring av befintlig så den passar bättre ihop med gällande verklighet. Det som skulle kunna hända, och jag antar att du menar, är att ändringen av lagen INTE går igenom. Det skulle inte innebära ett säljförbud för dessa drönare, men det blir förstås svårare att hitta köpare om man de facto inte får använda dem - alltså precis den situation som gäller just nu.

Personligen är jag helt övertygad om att lagändringen kommer att göras för att återspegla verkligheten. Det handlar dock inte om något nytt förbud mot drönare som du är inne på.
unoengborg 2016-12-29 21:27
Det finns inget förslag om lagar för att stoppa fotografering från drönare. Förslaget som finns går ut på att drönare INTE ska räknas som övervakningskameror och därmed INTE heller bli tillståndspliktiga enl kameraövervakningslagen. Fotograferingen ska istället regleras med personuppgiftslagen vilket kommer att göra det fullt lagligt att fotografera björnar och älgar från drönare. I vart fall så länge du inte gör det så närgånget att någon anklagar dig för djurplågeri, men då är det ditt sätt att flyga som är klandervärt, inte själva fotograferingen. Därmed inte heller någon anledning att stoppa försäljningen

Det hela känns dock inte helt tillfredsställande, eftersom vi nu fortfarande har lag som är teknikberoende. Vad som händer med icke flygande frjärrstyrda fotograferande farkoster, t.ex. kameror kamoflerade som stenar eller liknande för natur och djurfoto, som väl idag säkert är tillståndspliktiga övervakningskameror. En fördel med PUL är att det handlar om insamling av data medan en övervakningskamera är tillståndspliktig så fort den är uppsatt vare sig den är påslagen och samlar in data eller ej.

Du behöver knappast oroa dig för att drönare ska sluta säljas. Då försäjning inte är förbjudet idag då det är mer eller mindre omöjligt att få tillstånd att fotografera. Varför skulle man införa förbud mot försäljning när restriktionerna för drönarfoto kraftigt lättas.
Kent Helgesson 2016-12-30 18:39
Jag inser nu att jag uttryckte mig väldigt oklart , men jag tar det inte igen.

Merläsning

ANNONS