Annons
Artiklar > Sanna Sjöswärd förlorade i högsta instans – tvingas betala 1,5 miljoner

Sanna Sjöswärd förlorade i högsta instans – tvingas betala 1,5 miljoner

Fotograf Sanna Sjöswärd. Foto: Peter Knutson

 

Fotografen Sanna Sjöswärd tvingas betala en och en halv miljon i rättegångskostnader efter att ha förlorat en upphovsrättstvist i två instanser. ”Jag är så ledsen”, säger hon.

Sanna Sjöswärd är en prisbelönt fotograf som fått flera tunga porträttuppdrag av staten och Svenska kyrkan. Hon har gjort flera  fotoprojekt som bland annat lett fram till de uppmärksammade utställningarna Eldsjälar och Rötter.

Ett av henne senaste projekt kallas Fading stories och består av porträtt av och intervjuer med äldre personer som suttit i tyska koncentrationsläger under Andra världskriget. Bilderna visades på Fotografiska 2019. Tillsammans med Dagens Nyheters kulturchef gjorde hon boken "Hatet mot judarna" utifrån materialet.

Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Insamlingsstiftelse (RWA) har använt bilder från projektet Fading stories. Sanna Sjöswärd ansåg att RWA gjort sig skyldiga till olovligt nyttjande och utebliven namnangivelse och tog ärendet till Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms Tingsrätt.

RWA ansåg å sin sida att Sanna Sjöswärd redan fått full ersättning och att deras användning av bilderna var i enlighet med parternas avtal samt att de angivit Sanna Sjöswärds namn enligt god sed.

Patent- och marknadsdomstolen gick på RWA:s linje och dömde Sanna Sjöswärd att betala 975.250 kronor till RWA för att täcka deras rättegångskostnader. Sanna Sjöswärd valde att överklaga till högre instans.

Även i Patent- och marknadsöverdomstolen vid Svea Hovrätt i Stockholm förlorade Sanna Sjöswärd. Hon tvingas betala ytterligare en halv miljon kronor i rättegångskostnader till RWA. Till detta kommer egna juridiska kostnader.

– RWA har till max utnyttjat otydligheter i kontraktet. Rättvisa har inte skipats, kommenterar Sanna Sjöswärd. 

I detta fall är Patent- och marknadsöverdomstolen högsta instans och därför kan domen inte överklagas.Publicerad 2022-05-06. Läst av 7088 personer.

17 Kommentarer

Marcus Johansson 2022-05-06 22:57  
Sorgligt och supertrist att jurister kan driva vad som helts och tjäna pengar ju längre ärendet processas. I sådan här ärenden finns inget rätt eller fel utan bara vinstdrivande process. Det ligger alltså i Juristernas intresse att hålla processen ingång utan att lova något. Medan de vet att klienten strävar efter rättvisa, läskigt system vi har. Man kan ju fråga sig hur en småsak på några tusen kan sluta med 1,5 miljoner? Det är knappast förenligt med andra länders juridiska syn på saken.
ztenlund 2022-05-06 23:46
Sorgligt kanske det är, men din framställning av vad som förevarit är helt missvisande. Sannas yrkande i Patent och marknadsdomstolen (förra isntansen) var följande:

"S.S. har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen ska

a) förplikta RWA att till henne betala 792 729 kr jämte ränta enligt 4 och 6 §§
räntelagen från den 25 februari 2020 till dess betalning sker,"

TIll detta kommer lite andra yrkanden om bl a förbud förenat med vite, men i relation till din kommentar är ovanstående mest relevant. Det är inte "några tusenlappar" och hade det varit det så hade målet varit ett förenklart tvistemål med mycket begränsad ekonomisk risk.

Jag har inte läst den senaste domen än, men min minnesbild från när jag läste den förra är att utsikterna att vinna vid ett överklagande framstod som små. Tyvärr för Sanna har det visat sig vara en korrekt bild. Notera dock att RWA är en insamlingsstiftelse utan vinstintresse med 90-konto. Det ger inte fri lejd för eventuella upphovsrättsintrång eller avtalsbrott, men det är inte direkt Google eller Facebook som är motparten. Hon har, om man ska vara krass, gett sig in i leken. Man kan förstås hoppas att ombud(en) förklarat vad det innebär, men det är svårt för oss att veta.
kiwi 2022-05-08 19:20
»Sorgligt och supertrist att jurister kan driva vad som helts och tjäna pengar ju längre ärendet processas«

Det var väl knappast några jurister som på eget bevåg beslutade att driva något? Sanna Sjöswärd fick själv välja hur hon ville göra – och nu slutade det så här. Att jurister tjänar pengar på processen har inte med hennes beslut att göra.
sjunne 2022-05-07 06:12  
Utan att ha läst vare sig kontrakt eller domar (jag har bara ett citat i artikeln ovan att gå på; "RWA har till max utnyttjat otydligheter i kontraktet") kan jag bara ännu en gång konstatera att; kontrakt och avtal MÅSTE skrivas på ett sådant sätt att de enbart går att tolka på ett(1) sätt! Det är därför vi har lagvrängare och kanslisvenska! ;-)
Fredrikpersson 2022-05-07 11:34
Avtal där allt innehåll bara kan tolkas på ett sätt är inte alltid så bra för avtalsparterna som man kanske skulle kunna tro. Dessutom är sådana avtal i praktiken omöjliga att skriva.

Okomplicerade omständigheter som är kända när man skriver avtalet kan - och bör - beskrivas på ett entydigt sätt.
Komplexa förhållanden, framtida händelser och mycket annat som regleras i avtal är emellertid oförutsägbart och kan sällan beskrivas på ett helt entydigt sätt och samtidigt täcka in alla möjliga händelseförlopp. Då måste man istället abstrahera avtalsinnehållet och lämna visst utrymme för tolkning utifrån bland annat parternas intentioner med avtalet. Då blir avtalet så förutsägbart som möjligt samtidigt som det blir flexibelt och kan reglera också oförutsedda situationer (vilket är en viktig egenskap för ett bra avtal).

Jag har läst domen i Sjöswärd/RWA-målet inklusive de delar av avtalet som finns med i domen. Jag förstår Sanna Sjöswärds besvikelse över domen, men jag tycker inte att avtalet mellan parterna verkar speciellt otydligt.
PMD 2022-05-09 19:12
Har du en länk till avtalet, så jag slipper leta själv? För att ta ställning i den här frågan måste man nog ha läst avtalet, så jag tar inte ställning än.
ztenlund 2022-05-09 19:24
https://www.domstol.se/patent--och-marknadsoverdomstolen/nyheter/2022/05/inget-bifall-till-ansprak-pa-ersattning-efter-utstallning/

Länk till dokument med båda domarna till höger, vari en bit av avtalet finns i den från PMÖD. Ang. krävt belopp som det skrivs om nedan finns det mesta i domen från PMD (!), eftersom det i stort var samma krav i PMÖD.
PMD 2022-05-09 21:10
Tack. Det var nog dumt att överklaga. Det var nog t.o.m. dumt att klaga i domstol överhuvudtaget.
Sten-Åke Sändh 2022-05-08 17:04  
Varifrån kom kravet på 752 000 plus för bilder som stiftelsen redan betalat för?

Att folk inte kan komma överens. Det här blev väl inte bra för någon. Det märkliga är väl att båda parter förmodligen haft goda avsikter i något båda parter sett som behjärtansvärt. Nu blev allt mest solkigt och trist och gemensam bad will.

Fanns det verkligen ingen besinningens röst som kunde avstyrt denna process i tid. Ibland är det nog trots allt mest förnuftigt att svälja förtreten än att till precis varje pris få rätt. Det går möjligen att överleva någon miljon i skulder men risken är väl att livet blir onödigt trist om man inte kan gå vidare utan att älta detta i all evighet. Jag skulle nog inte kunnat det men jag skulle nog heller aldrig gått in i en process som denna. Det är mest sorgligt att det blev så illa.

Det här är väl heller inte hela kostnaden för fotografen för detta måste väl rimligen även påverkat vardag och yrkesliv under lång tid. Var det verkligen värt det?
taz_k 2022-05-09 19:03  
Jag har svårt att förstå hur man inte kan vara mer riskmedveten. Oavsett om man har rätt eller ej; är det lönt att försöka vinna en mindre summa med taskiga odds (svårt att tro att hon skulle komma i närheten av 700kkr) och ta en risk på 1.5Mkr.
Framstår inte som affärsmässigt, snarare en känslomässig reaktion med trista ekonomiska följder.
Fredrikpersson 2022-05-10 10:03  
Att läsa en dom i ett mål ger mer eller mindre tydliga svar på hur rätten har resonerat och hur parterna har fört sin talan, men egentligen inte så mycket mer. Hur förlikningsvilliga parterna varit före och under rättegången är svårt att sia säkert om enbart utifrån vad som framgår av domen. Samma sak gäller de bakomliggande riskbedömningarna som parterna gjort, förutom att man kan konstatera att de ekonomiska riskerna med en domstolsprocess ofta är större än värdet på det man tvistar om.

Rapporteringen om målet fokuserar kring att Sjöswärd har förlorat och hur mycket hon nu måste betala. Jag ser "medielogiken" i det men egentligen så säger det inte så mycket om själva saken. Här kommer därför en lite djupare rättslig analys för den som är intresserad.

Den enskilt viktigaste anledningen till att Sjöswärd förlorar målen är att rätten inte anser att upplåtelsen av rättigheterna till verken har upphört trots en skrivning i avtalet som Sjöswärd menar säger upp upplåtelsen ett visst datum. Detta betyder att mycket av det utnyttjande som Sjöswärd yrkar ersättning faller inom ramen för det utnyttjade som Sjöswärd redan fått betalt för. Jag tycker att domstolens tolkning är rätt och även om Sjöswärds argument för att upplåtelsen skulle ha upphört i och för sig är rimliga, så verkar det riskabelt att luta så mycket av "caset" mot att upplåtelsen skulle ha upphört. Det finns också en del andra delar i Sjöswärds processföring som jag tycker är förvånande, bland annat en del till synes oförklarliga missar i bevisningen.

När upphovsrättigheter upplåtes finns det väl utvecklad praxis som innebär att upplåtelsen ska specificeras noga (exakt vilka delar av verken upplåter jag och för vilket användande) och att brister i specifikationen ska tolkas till upphovspersonens fördel. Sjöswärd har uttryckt kritik mot domstolen eftersom hon inte anser att domstolen tagit tillräcklig hänsyn till denna praxis (som för övrigt kallas specifikationsprincipen och specialitetsgrundsatsen) och där kan jag hålla med henne. Domstolen tar förvånansvärt liten hänsyn till detta./F
Svar från froderberg 2022-05-10 13:04
Tack för analysen!
Fredrikpersson 2022-05-10 13:22
Ingen orsak!
mats lindfors 2022-05-10 11:04  
Är det någon som vet om SFF, Svenska fotografers förbund är inblandad i detta? Dom har ju juristhjälp för sina medlemmar.
ztenlund 2022-05-10 11:19
Hon verkar vara medlem i Journalistförbundet, då de verkar vara de som har varit inblandade i den mån någon sådan organisation varit det. Dock har hon haft eget ombud i PMD från en juristbyrå (ej advokat, om jag minns rätt) och i PMÖD en advokat från dennes byrå. Skadeståndskraven var dock beräknade med utgångspunkt i SFF:s prislista.

Hon verkar ha försökt få Journalistförbundet att stå för hennes fioler i förra instansen, vilket de då nekade:
https://www.journalisten.se/nyheter/frilans-vill-ha-uteblivet-rattsstod-provat-av-fs
mats lindfors 2022-05-10 11:35
Tack Martin för svaret! Ett knepigt fall detta, tycker jag dock utan att ha satt mig in i det ordentligt.
mats lindfors 2022-05-10 17:06  
Sanna skriver mycket om rättstvisten på sin Facebooksida som är öppen att läsa. Anmärkningsvärt tycker jag är hon fått endast 204.000 kr för 13 månaders heltidsarbete åt RWA. Mindre än existensminimum per månad innan skatt. Allt medan projektledaren kvitterade ut 600.000 kr per år. Det förfaller som om dom utnyttjat henne som fotograf. Min uppfattning.

https://www.facebook.com/sanna.sjosward
kiwi 2022-05-10 20:30
En mening i hennes inlägg stod ut: »Det är ju sällan sanningen som publiceras. Vanligtvis är det lögnerna.« Det låter lite väl konspiratoriskt, tycker jag. Visste hon tidsåtgången och ersättningsnivån? Om nej, varför gick hon in i ett sådant avtal? Om ja, samma fråga som vid nej.
annons

Merläsning

ANNONS