Annons

Proffsfoto

Artiklar > Äntligen BSI-sensor med global slutare från Sony

Äntligen BSI-sensor med global slutare från Sony

Global slutare i sensorn kommer att underlätta fotografering i framtiden. Sony har presenterat en banbrytande sensor med global slutare och extremt hög uläsningshastighet. Men Sony är inte ensamma om att utveckla globala slutare.

En sensor med global slutare ger flera praktiska fördelar. De kan exempelvis ge blixtsynkronisering med korta slutartider med alla blixtar utan effektförlust. Det behövs alltså inte länge effekslukande tekniker som high speed sync eller hyper sync för att fotografera action med blixt.

En annan fördel är att du slipper krokiga propellrar eller synbarligen böjda golfklubbor. Dagens sensorer har rad- eller kolumnvis utläsning och även om man kommit ganska nära global slutare (som i Sony A9) så har de fortfarande inte varit riktigt globala, utan de har så kallade rullande slutare.

Ytterligare en fördel är helt enkelt att den inte längre behövs någon mekanisk slutare. Kameran blir helt ljudlös utan att det medför några nackdelar för bildkvaliteten.

Nu är det här bara en 1,46-megapixels sensor som Sony presenterat, så knappast något vi snart ser i en kameramodell. Den nuvarande designen är troligen mest intressant för industriella ändamål där till exempel robotar kan ha stor nytta av en mer omedelbar bild av sina omgivningar.

Men det är bara en tidsfråga innan liknande teknik skalas upp till upplösningar som är mer intressanta för oss foto- och videomänniskor. Bland teknikspecarna hittar vi godis som en strömsnål 14-bitars A/D-omvandlare per pixel, kopparbaserad elektronik och supersnabb (660 bilder/sekund) samtidig utläsning från alla eller ett urval av pixlarna. Det här med en A/D-omvandlare per pixel innebär ungefär 1000 gånger fler A/D-omvandlare än i dagens sensorer.

En av de spännande sakerna med stackad sensordesign är att man kan ha en logikdel, alltså en del där beräkningar och annat kan ske, direkt kopplad till varje pixel. Något som i det här fallet bland annat används för att ha en A/D-ovnadlare i varje pixel.

Här ser du till vänster mer i detalj hur den kopparbaserade kretstekniken ser ut i genomskärmning, och till höger ser du en beskrivning av de två lagren i sensorn som helhet.

Det är värt att påpeka att det här definitivt inte är den första sensorn med global slutare. Både Sony och Canon använder sådana i videokameror sedan flera år tillbaka. Canon visade upp en ny 5 megapixels sensor med global slutare på CES nu i januari. Men de har också globala slutare i kameror som Eos C700 GS PL, och Sony har sedan flera år videokameror med global slutare som deras F55. Och faktum är att många gamla CCD-sensorer ofta hade globala slutare.

Problemet med de nuvarande sensorer med globala slutare är att de ofta fått offra andra bildmässiga egenskaper för att uppnå global slutare. Gamla CCD-sensorer kunde ge ganska förfärliga högdagrar när du använde elektronisk slutare (fråga till exempel ägare till Nikons D70 och D70s). De nuvarande CMOS-sensorerna med global slutare uppnår oftast det med vad som i praktiken är en död lagringspixel bredvid varje aktiv bildpixel, vilket försämrar prestanda.

Den stora nyheten här är att detta är den första CMOS BSI-sensorn med global slutare och som inte verkar ge några nämnvärda bildmässiga nackdelar jämfört med andra CMOS BSI-sensorer. Och sådana fungerar ju uppenbarligen ganska bra. Vill man vara mer tekniskt specifik är en mycket stor nyhet att Sony lyckats bygga in en A/D-omvandlare i varje pixel, vilket ingen annan lyckats mer tidigare.

Dessutom öppnar den här designen och dess extrema prestanda upp för mycket intressanta möjligheter inför framtiden. Men man kan till exempel tänka sig en design där det finns en möjlighet att lagra laddning i varje pixel. Då skulle man kunna skapa pixlar med enormt hög FWC (Full Well Capacity), vilket i sin tur skulle ge enormt högt dynamiskt omfång. Inga mer klippta högdagrar helt enkelt.

En annan bonus är ju den enormt höga utläsningshastigheten på 660 utläsningar per sekund. Det borde till exempel kunna ge förbättrade autofokusprestanda och bättre sökarupplevelse. Ett annat sätt att utnyttja den snabba utläsningen skulle vara att göra flera utläsningar under en exponering på till exempel 1/125 sekund. Det skulle i praktiken kunna ge HDR under en enda exponering. Sedan kan du potentiellt lägga samman ännu fler utläsningar under längre exponeringar och då uppnå en mycket effektiv stabilisering. Som ett inbyggt stativ.

Även andra jobbar med global slutare

Det här är ju inte de enda tekniknyheterna på sensorfronten. Panasonic har, till slut, verkar ha komma en bit på väg med sin ambitiösa satsning på organiska sensorer. De utlovar också global slutare, men det är en i grunden helt annan teknik än Sony-sensorn.

En uppenbar skillnad är att den tekniken än så länge verkar ha ett max på 60 utläsningar per sekund, medan den nya Sony-designen klarar mer än tio gånger så många. Plus att Panasonic-designen paradoxalt nog inte lämpar sig så bra för små tätpackade sensorer (som i mobiltelefoner) vilket i nuläget troligen gör den mycket mindre ekonomiskt intressant.

Man kan säga att det Panasonic gjort är att de byggt in ett supersnabbt gråfilter direkt i sensorn. Så snabbt att det kan fungera som slutare. Själva utläsningen sker sedan rad- eller kolumnvis precis som vanligt. Det är en skillnad mot Sonys design där själva utläsningen är global.

Ytterligare en spelare när det gäller globala slutare är Samsung som redan 2015 presenterade teknik för global slutare med BSI-teknik, men de har ännu inte skapat en färdig sensor utifrån de patenten. Nu siktar de numera antagligen mer på mobilkameror eller industrisensorer, men det intressanta är att alla som arbetar med sensorer verkar sikta på det här med globala slutare.

Läs mer om hur sensorer fungerar i vår fotokola.Publicerad 2018-02-19.

12 Kommentarer

yamahafj 2018-02-19 13:30  
Mycket intressant utveckling.
iSolen.se 2018-02-19 16:12  
Mycket intressant. Gillar speciellt idén med fler utläsningar per exponering.

Kommentar: Borde inte begrepp som BSI förklaras, även om sonyfolket vet vad förkortningen står för (och gärna hur BSI här hänger ihop med global slutare om det nu finns en sådan koppling). Till exempel genom att skriva bakbelyst vid första användandet? Kanske ett par ord om vad global slutare är (samtidig avläsning av alla pixlar istället för traditionellt radvis)?

Fler såna här artiklar.
Svar från Grevture 2018-02-19 17:20
Där sätter du fingret på ett problem med att - som vi gör - befinna sig mitt i nyhetsströmmen. Men skriva också för de som kanske mer sporadiskt följer tekniknyheter. För mig som dagligen läser om och ofta skriver om sensorteknik är BSI ett sedan så många år vedertaget begrepp att jag helt glömmer att det kanske inte är självklart för alla andra.

Men kort ordlista:

BSI - Bask Side Illuminated, bakbelyst, en teknik där man lägger styrelektroniken i en sensor under det ljusupptagande skiktet, istället för ovanpå. Kan låta som det uppenbara designvalet, men är mycket svårare ur tillverkningsperspektiv och har därför länge varit för dyrt för konsumentsensorer. Inom specialtillämpningar som astronomi har tekniken använts nästan så länge det funnits sensorer, men bland kamerasensorer är fortfarande rätt nytt och inte så vanligt. De stora fördelarna (för systemkamerasensorer) är att man får en mycket större frihet i hur man kan utforma styrelektroniken, den kan ta mer plats eftersom den inte skymmer pixlarna. Det här har bland annat lett till ...

Stackad sensordesign - att man har ett "sensorlager" och ett eller flera logiklager som kan kommunicera direkt. I en traditionell sensor måste mätvärdena i varje pixel först läsas ut, radvis eller kolumnvis, för att sedan bearbetas separat utanför själva sensorn. I en stackad design kan man bygga in sådan bearbetning i varje pixel - vilket den aktuella designen från Sony är ett bra exempel på. Det här har som sagt enorm framtidpotential.

Global slutare - att hela sensorn läses ut samtidigt, inte rad för rad eller kolumn för kolumn. Att läsa ut rad- eller kolumnvis innebär att det tar en tid innan man läser första raden/kolumnen tills man hunnit till den sista. Den fördröjningen gör del att det är hopplöst att tajma en blixt (som ju kan ha mycket kort brinntid) och man istället får köra lösningar som HSS där man öser på en lång rad med blixtar så tätt efter varandra att de ljusmässigt fungerar som en enda lång blixtexponering. En annan nackdel är de förskjtningar som uppstår i saker som rör sig medan utläsningen uppstår - vilket kan ge böjda propellrar, golfklubbor eller liknande. Notera att dagens mekaniska slutare inte är helt globala de heller, bara så snabba att man sällan ser några tecken på förskjutningar, men de är fortfarande för långsamma för blixtar.

Så enkelt uttryckt: Sony har byggt en sensor med global slutare, något som blivit möjligt tack vare en stackad design, något som i sin tur kräver en BSI-design i botten.
iSolen.se 2018-02-19 19:06
Fantastisk Martin!

CTRL-A, CTRL-C, Alt-TAB [fotosidan lexikonfönstret ], CTRL-V, CTRL-S, "Publish".
pdahlen 2018-02-20 06:37
Tack för den extra förklaringen. Har förstått att ADC chipet integreras med sensorn och att varje pixel har sin egen ADC. Vet du hur det fungerar därefter, ser ut att det lagras upp i SDRAM, går det sedan till en processor som skapar en jpg eller raw fil och det är den som buffras innan minneskortet?

Man skulle kunna tänka sig att om man kommer upp i 600 bilder per sekund, att väldigt många pixlar har samma information, finns det någon intelligens i tex ADC att endast förändrade pixlar går vidare till processorn?
Svar från Grevture 2018-02-20 11:23
ADC integrerade i sensorn har vi haft länge - bland de första sådana sensorerna kom redan 2007, i Nikon D300 och Sony A700. Canon har också infört den lösningen vartefter. Men det här har handlat om som mest en ADC per rad/kolumn och bygger helt på radvis/kolumnvis utläsning.

Det som är nytt här är, som du noterat att det är en ADC per pixel, vilket ju ökar antalet drastiskt. Och, det bör påpekas, gör sannolikt designen mycket dyr att producera. Det kan nog dröja flera år innan man får ekonomi i att bygga den här tekniken här i den skala vi förväntar oss för systemkamerasensorer. Samtidigt vet vi att Sony gjort utfästelser till en del av sina sensor-kunder om globala slutare framöver, så det är uppenbarligen något de siktar på, annars hade vi nog mest betraktat den här lösningen som någon slags proof-of-concept som kanske aldrig skulle tillverkas.

Sedan skickas data som sagt vidare till processorn, och där är ju paradoxen att du tar fram en jpeg-bild oavsett - det ligger ju en sådan inbäddad i raw-filerna (det är den du ser på kamerans skärm och som eventuella histogram baseras på). Skillnaden är bara hur stor jpeg-fil som skapas, men själva det jobbet görs oavsett. Sedan buffras data (vilket tar mer plats om man spar råfiler, och förstås ännu mer för raw + jpeg) och skrivs till minneskort.

En ADC gör analog-till-digital-konvertering och enbart det. Den har ingen förmåga att att analysera de data som passerar igenom den och att bygga in sådan intelligens i det steget skulle troligen skapa enorma problem. Att man över huvud taget gått från den ursprungliga designen (i kamerornas barndom) med en ADC för hela sensorn till allt fler parallella (där Sony alltså var först med en per rad/kolumn och nu är först med en per pixel) har till stor del drivits av en önskan att hellre ha fler ADC som var och en behöver göra så lite arbete som möjligt. Varför? Jo, ju mer arbete en ADC måste utföra varje sekund, ju mer brus kommer den att introducera, så att reducera deras arbetsmängd har hela tiden varit en stor prioritet.

Det som du föreslår, att se mönster i data och på det sättet reducera dem handlar ju i grunden om komprimering, något numera i stort sett alla kameratillverkare (med varierande framgång) gör med råfiler. Men det är ju alltid per bild (per enskild utläsning). Att som du är inne på, komprimera baserat på likheter mellan flera bilder, det är sådant video-codecs gör, och jag kan helt ärligt inte riktigt se poängen med det för stillbild - mycket arbete för en liten vinst. Det är ju inte precis så att vi idag lider av supertajta buffertar eller trånga minneskort :-)
pdahlen 2018-02-20 15:06
Tack Martin, kanske tillhör det onödigt vetande :), men kan vara kul att ha lite kunskap om tekniken
Håkan Lindgren 2018-02-20 07:58  
Det här har jag väntat på. Efter spegeln är det logiskt att slutaren är nästa mekaniska del som försvinner.
MrKarisma 2018-02-20 17:40  
Minst 10 år bort, antagligen 20, innan en kamera med sån sensor släpps i konsumentsegmentet. En lika stor icke-nyhet som när man första gången läste om Panasonics organiska sensor för 6-7 år sedan.
Svar från Grevture 2018-02-20 19:01
Vi får väl se, det vi vet är att Sony Semiconductor Solutions Corporation har utlovat globala slutare, även i stora sensormat inom relativt snar framtid. Det är en av orsakerna att Fujifilm hoppat över centralslutarobjektiv till GFX - de räknar kallt med att ha sådana kamerhus med global slutare inom en inte allt för avlägsen framtid.

Om det sedan är exakt med den här tekniken återstår att se, men den är väl i alla fall en kandidat.
PMD 2018-02-21 01:08  
Med Gert Fylkings ord: Äntligen!

När jag började intressera mig för digitala kameror för 20 år sen så tyckte jag att det var konstigt att man fortfarande använde mekaniska slutare.

Sen lärde jag mig mer om hur sensorer fungerar. :-)
Svar från Grevture 2018-02-21 11:01
Elektroniska slutare har ju egentligen varit rätt vanliga länge, men de har bara ytterst sällan varit globala och de har nästan alltid lett till flera kompromisser av olika slag. Det lockande nu är väl tanken på i stort sett kompromisslösa elektroniska slutare - både globala och utan att sätta negativa spår i bildkvaliteten. Nu handlar det nog nästa steg mest om hur fort man kan göra det här kommersiellt intressant. Teknisk möjligt är det ju uppenbarligen.
Sten-Åke Sändh 2018-04-03 18:51
Vaddå äntligen? Var det inte du och Ola som kämpade hårt för att övertyga mig om att det var en bra ide att "dumma ner" en Sony A9 till en korkad DSLR-inspirerad lösning exv. med en flexande bländare som då måste flexas hela 60 ggr per sekund som ju är den frekvens med vilken Sony mäter både AF och exponering i A9 med. Denna störning i ljusgången vill ni introducera för att kunna mäta AF-C med helt öppen bländare. Nu snackar de om 660 utläsningar per sekund. Hur ofta ska ni flexa bländaren då?? Var tionde bild?

Jag lämnade den diskussionen när den verkade fastna i den svårartade utvecklingsångest både ni och Canon och Nikon länge haft som gjort att de klamrat sig fast vid sin urgamla teknik. Jag tänker på små barn och om de skulle ha samma utvecklingsångest så skulle det inte vara många som överhuvudtaget lärde sig gå. Att förstelnade åldringar är rädda för att ändra på något i slutet av livet vet vi då de är rädda för att ramla och bryta sig men där i livet är väl inte ni?

Det är ju Sony som gör de flesta sensorerna och definierar till stor del hur framtiden kommer te sig för både Sonys egen kameradivision men även de som är helt beroende av Sony för sina sensorer.

De vet att ska man kunna mäta kontinuerligt och kunna hålla jämna steg med de nya snabba sensorerna så behöver man mycket snabbare slutare än det mekaniska rassel som finns i DSLR:erna som väl fixar typ 14 fps idag som max (Canon). Nikon är inte ens där. Dessutom behöver man fritt lopp hela vägen till sensorn utan en massa mekaniska störningskällor i vägen. Det är ju därför de mäter nerbländat om det behövs med bländaren fast inställd till vald bländare. Då kan man klara att köra så fort övriga systemet tillåter. Med mekaniskt rassel som speglar och bländare så kommer mekaniken alltid att bli en flaskhals och dessutom kommer man ha svårt att nå samma precision med mekaniken som med det rent digitala.
PMD 2018-04-03 21:16
Sten-Åke skrev:
"Var det inte du och Ola som kämpade hårt för att övertyga mig om att det var en bra ide att "dumma ner" en Sony A9 till en korkad DSLR-inspirerad lösning exv. med en flexande bländare"

Nej, vi ville "smarta upp" en Sony A-kamera till att mäta fokus vid öppen bländare. Vid bildfrekvenser där bländarmekanismen inte hänger med längre, vilket jag gissar är någonstans över 20 bilder per sekund, så får man dock acceptera att mäta fokus vid arbetsbländare.

Resten av ditt inlägg tycker jag inte passar i en seriös diskussion om kamerateknik (och det har dessutom ingenting med globala slutare att göra), så det lämnar jag utan ytterligare kommentar.
martinot 2018-02-27 22:15  
Bra förklarande nyhetsartikel! Tack!
Sten-Åke Sändh 2018-04-03 18:24  
Det här med globala slutare verkar ju inte vara så entydigt som det först låter när man läser vad RED skriver i länkarna nedan. Man pratar exv. om soft- och hard -global shutter och det finns även andra parametrar att ha ögonen på som påverkar bildkvaliteten rätt avsevärt. Frågan är ju var den senaste tekniken verkligen tillför som inte funnits tidigare och vad man faktiskt kan åstadkomma genom att skruva på variabler som redan är kända storheter men som det inte finns några gränssnitt till i våra stillbildskameror idag.

Man pratar om detta här nedan om de kreativa möjligheterna "shutter angle" kan ge för videofotograferna ungefär som bländarval och exponeringstider för stillbild, men jag tycker faktiskt mig sällan ha läst något motsvarande kring video när det gäller våra stillbildskamerors videofunktioner. Kolla gärna animeringen i den sista länken också.

"Shutter angle" verkar även vara en nyckelparameter att skruva på om man exv. vill plocka stillbilder ur en videoström. Den påverkar dramatiskt möjligheterna att få skarpa stillbilder ur en video. (Kom ihåg vem som tipsade er om detta "först" :-) )

Se långt ner i länken för animering kring de olika typerna av global shutter.
http://www.red.com/learn/red-101/cinema-temporal-aliasing

http://www.red.com/learn/red-101/global-rolling-shutter

Berepp som "shutter angle" verkar ju även det påverka starkt hur bildkvaliteten upplevs.

http://www.red.com/learn/red-101/shutter-angle-tutorial

Med den digitala hanteringen verkar det ju öppnas en massa möjligheter med exv. "shutter angle" som ju verkar kunna göra en massa för rörlig bild beroende på hur den hanteras.

"CONCEPT

The “shutter angle” is a useful way of describing the shutter speed relative to the frame rate. The term is a conceptual relic of rotary shutters, where a disc with an angled opening would spin and let in light once per revolution to expose each frame. The larger the angle, the slower the shutter speed—all the way up to the limit of 360 degrees, where the shutter speed could become as slow as the frame rate. At the other extreme, the shutter speed can be made arbitrarily fast by decreasing the angle."

DISCUSSION

Although many film cameras were capable of only certain shutter angle ranges, digital is providing many exciting new possibilities. Just as focal length and aperture have been used as creative tools for controlling sense of scale and depth of field, shutter angle has the potential to do the same for motion.

The optimum setting will ultimately depend on other factors, such as the speed of subject movement within the frame, or the creative intent of the cinematographer. For example, one might wish to use a larger shutter angle to increase the exposure time and reduce image noise in low-light, or to give the impression of softer and more fluid motion. Alternatively, with fast action one might place more importance on depicting crisp details in each frame by using a smaller shutter angle.

Another consideration might be the film era one desires to emulate. Shutter angles much less than 180° more closely mimic the style of old 1950’s news reels, for example, and a shutter angle of 180° will typically give footage a standard cinematic style.
Svar från Grevture 2018-04-03 18:58
Sten-Åke: Hrm, det här med "shutter angle" är inte precis något nytt du tipsar om ... :-) Alla som hållit på med video (de senaste 30 åren eller så) har rätt snart stött på det och lärt sig hantera det. Och det var ganska precis problemen kring det som jag och flera andra försökte förmedla i en tråd nyligen när du var entusiastisk över tanken att plocka stillbilder ur videofeed :-)

Merläsning

ANNONS