Proffsfoto

Äntligen BSI-sensor med global slutare från Sony

Global slutare i sensorn kommer att underlätta fotografering i framtiden. Sony har presenterat en banbrytande sensor med global slutare och extremt hög uläsningshastighet. Men Sony är inte ensamma om att utveckla globala slutare.

En sensor med global slutare ger flera praktiska fördelar. De kan exempelvis ge blixtsynkronisering med korta slutartider med alla blixtar utan effektförlust. Det behövs alltså inte länge effekslukande tekniker som high speed sync eller hyper sync för att fotografera action med blixt.

En annan fördel är att du slipper krokiga propellrar eller synbarligen böjda golfklubbor. Dagens sensorer har rad- eller kolumnvis utläsning och även om man kommit ganska nära global slutare (som i Sony A9) så har de fortfarande inte varit riktigt globala, utan de har så kallade rullande slutare.

Ytterligare en fördel är helt enkelt att den inte längre behövs någon mekanisk slutare. Kameran blir helt ljudlös utan att det medför några nackdelar för bildkvaliteten.

Nu är det här bara en 1,46-megapixels sensor som Sony presenterat, så knappast något vi snart ser i en kameramodell. Den nuvarande designen är troligen mest intressant för industriella ändamål där till exempel robotar kan ha stor nytta av en mer omedelbar bild av sina omgivningar.

Men det är bara en tidsfråga innan liknande teknik skalas upp till upplösningar som är mer intressanta för oss foto- och videomänniskor. Bland teknikspecarna hittar vi godis som en strömsnål 14-bitars A/D-omvandlare per pixel, kopparbaserad elektronik och supersnabb (660 bilder/sekund) samtidig utläsning från alla eller ett urval av pixlarna. Det här med en A/D-omvandlare per pixel innebär ungefär 1000 gånger fler A/D-omvandlare än i dagens sensorer.

En av de spännande sakerna med stackad sensordesign är att man kan ha en logikdel, alltså en del där beräkningar och annat kan ske, direkt kopplad till varje pixel. Något som i det här fallet bland annat används för att ha en A/D-ovnadlare i varje pixel.

Här ser du till vänster mer i detalj hur den kopparbaserade kretstekniken ser ut i genomskärmning, och till höger ser du en beskrivning av de två lagren i sensorn som helhet.

Det är värt att påpeka att det här definitivt inte är den första sensorn med global slutare. Både Sony och Canon använder sådana i videokameror sedan flera år tillbaka. Canon visade upp en ny 5 megapixels sensor med global slutare på CES nu i januari. Men de har också globala slutare i kameror som Eos C700 GS PL, och Sony har sedan flera år videokameror med global slutare som deras F55. Och faktum är att många gamla CCD-sensorer ofta hade globala slutare.

Problemet med de nuvarande sensorer med globala slutare är att de ofta fått offra andra bildmässiga egenskaper för att uppnå global slutare. Gamla CCD-sensorer kunde ge ganska förfärliga högdagrar när du använde elektronisk slutare (fråga till exempel ägare till Nikons D70 och D70s). De nuvarande CMOS-sensorerna med global slutare uppnår oftast det med vad som i praktiken är en död lagringspixel bredvid varje aktiv bildpixel, vilket försämrar prestanda.

Den stora nyheten här är att detta är den första CMOS BSI-sensorn med global slutare och som inte verkar ge några nämnvärda bildmässiga nackdelar jämfört med andra CMOS BSI-sensorer. Och sådana fungerar ju uppenbarligen ganska bra. Vill man vara mer tekniskt specifik är en mycket stor nyhet att Sony lyckats bygga in en A/D-omvandlare i varje pixel, vilket ingen annan lyckats mer tidigare.

Dessutom öppnar den här designen och dess extrema prestanda upp för mycket intressanta möjligheter inför framtiden. Men man kan till exempel tänka sig en design där det finns en möjlighet att lagra laddning i varje pixel. Då skulle man kunna skapa pixlar med enormt hög FWC (Full Well Capacity), vilket i sin tur skulle ge enormt högt dynamiskt omfång. Inga mer klippta högdagrar helt enkelt.

En annan bonus är ju den enormt höga utläsningshastigheten på 660 utläsningar per sekund. Det borde till exempel kunna ge förbättrade autofokusprestanda och bättre sökarupplevelse. Ett annat sätt att utnyttja den snabba utläsningen skulle vara att göra flera utläsningar under en exponering på till exempel 1/125 sekund. Det skulle i praktiken kunna ge HDR under en enda exponering. Sedan kan du potentiellt lägga samman ännu fler utläsningar under längre exponeringar och då uppnå en mycket effektiv stabilisering. Som ett inbyggt stativ.

Även andra jobbar med global slutare

Det här är ju inte de enda tekniknyheterna på sensorfronten. Panasonic har, till slut, verkar ha komma en bit på väg med sin ambitiösa satsning på organiska sensorer. De utlovar också global slutare, men det är en i grunden helt annan teknik än Sony-sensorn.

En uppenbar skillnad är att den tekniken än så länge verkar ha ett max på 60 utläsningar per sekund, medan den nya Sony-designen klarar mer än tio gånger så många. Plus att Panasonic-designen paradoxalt nog inte lämpar sig så bra för små tätpackade sensorer (som i mobiltelefoner) vilket i nuläget troligen gör den mycket mindre ekonomiskt intressant.

Man kan säga att det Panasonic gjort är att de byggt in ett supersnabbt gråfilter direkt i sensorn. Så snabbt att det kan fungera som slutare. Själva utläsningen sker sedan rad- eller kolumnvis precis som vanligt. Det är en skillnad mot Sonys design där själva utläsningen är global.

Ytterligare en spelare när det gäller globala slutare är Samsung som redan 2015 presenterade teknik för global slutare med BSI-teknik, men de har ännu inte skapat en färdig sensor utifrån de patenten. Nu siktar de numera antagligen mer på mobilkameror eller industrisensorer, men det intressanta är att alla som arbetar med sensorer verkar sikta på det här med globala slutare.

Läs mer om hur sensorer fungerar i vår fotokola.Martin Agfors
Publicerad 2018-02-19. Läst av 3792 personer.
2018-02-19 13:30   yamahafj
Mycket intressant utveckling.
2018-02-19 16:12   iSolen.se
Mycket intressant. Gillar speciellt idén med fler utläsningar per exponering.

Kommentar: Borde inte begrepp som BSI förklaras, även om sonyfolket vet vad förkortningen står för (och gärna hur BSI här hänger ihop med global slutare om det nu finns en sådan koppling). Till exempel genom att skriva bakbelyst vid första användandet? Kanske ett par ord om vad global slutare är (samtidig avläsning av alla pixlar istället för traditionellt radvis)?

Fler såna här artiklar.
Svar från Grevture   2018-02-19 17:20
Där sätter du fingret på ett problem med att - som vi gör - befinna sig mitt i nyhetsströmmen. Men skriva också för de som kanske mer sporadiskt följer tekniknyheter. För mig som dagligen läser om och ofta skriver om sensorteknik är BSI ett sedan så många år vedertaget begrepp att jag helt glömmer att det kanske inte är självklart för alla andra.

Men kort ordlista:

BSI - Bask Side Illuminated, bakbelyst, en teknik där man lägger styrelektroniken i en sensor under det ljusupptagande skiktet, istället för ovanpå. Kan låta som det uppenbara designvalet, men är mycket svårare ur tillverkningsperspektiv och har därför länge varit för dyrt för konsumentsensorer. Inom specialtillämpningar som astronomi har tekniken använts nästan så länge det funnits sensorer, men bland kamerasensorer är fortfarande rätt nytt och inte så vanligt. De stora fördelarna (för systemkamerasensorer) är att man får en mycket större frihet i hur man kan utforma styrelektroniken, den kan ta mer plats eftersom den inte skymmer pixlarna. Det här har bland annat lett till ...

Stackad sensordesign - att man har ett "sensorlager" och ett eller flera logiklager som kan kommunicera direkt. I en traditionell sensor måste mätvärdena i varje pixel först läsas ut, radvis eller kolumnvis, för att sedan bearbetas separat utanför själva sensorn. I en stackad design kan man bygga in sådan bearbetning i varje pixel - vilket den aktuella designen från Sony är ett bra exempel på. Det här har som sagt enorm framtidpotential.

Global slutare - att hela sensorn läses ut samtidigt, inte rad för rad eller kolumn för kolumn. Att läsa ut rad- eller kolumnvis innebär att det tar en tid innan man läser första raden/kolumnen tills man hunnit till den sista. Den fördröjningen gör del att det är hopplöst att tajma en blixt (som ju kan ha mycket kort brinntid) och man istället får köra lösningar som HSS där man öser på en lång rad med blixtar så tätt efter varandra att de ljusmässigt fungerar som en enda lång blixtexponering. En annan nackdel är de förskjtningar som uppstår i saker som rör sig medan utläsningen uppstår - vilket kan ge böjda propellrar, golfklubbor eller liknande. Notera att dagens mekaniska slutare inte är helt globala de heller, bara så snabba att man sällan ser några tecken på förskjutningar, men de är fortfarande för långsamma för blixtar.

Så enkelt uttryckt: Sony har byggt en sensor med global slutare, något som blivit möjligt tack vare en stackad design, något som i sin tur kräver en BSI-design i botten.
iSolen.se   2018-02-19 19:06
Fantastisk Martin!

CTRL-A, CTRL-C, Alt-TAB [fotosidan lexikonfönstret ], CTRL-V, CTRL-S, "Publish".
pdahlen   2018-02-20 06:37
Tack för den extra förklaringen. Har förstått att ADC chipet integreras med sensorn och att varje pixel har sin egen ADC. Vet du hur det fungerar därefter, ser ut att det lagras upp i SDRAM, går det sedan till en processor som skapar en jpg eller raw fil och det är den som buffras innan minneskortet?

Man skulle kunna tänka sig att om man kommer upp i 600 bilder per sekund, att väldigt många pixlar har samma information, finns det någon intelligens i tex ADC att endast förändrade pixlar går vidare till processorn?
Svar från Grevture   2018-02-20 11:23
ADC integrerade i sensorn har vi haft länge - bland de första sådana sensorerna kom redan 2007, i Nikon D300 och Sony A700. Canon har också infört den lösningen vartefter. Men det här har handlat om som mest en ADC per rad/kolumn och bygger helt på radvis/kolumnvis utläsning.

Det som är nytt här är, som du noterat att det är en ADC per pixel, vilket ju ökar antalet drastiskt. Och, det bör påpekas, gör sannolikt designen mycket dyr att producera. Det kan nog dröja flera år innan man får ekonomi i att bygga den här tekniken här i den skala vi förväntar oss för systemkamerasensorer. Samtidigt vet vi att Sony gjort utfästelser till en del av sina sensor-kunder om globala slutare framöver, så det är uppenbarligen något de siktar på, annars hade vi nog mest betraktat den här lösningen som någon slags proof-of-concept som kanske aldrig skulle tillverkas.

Sedan skickas data som sagt vidare till processorn, och där är ju paradoxen att du tar fram en jpeg-bild oavsett - det ligger ju en sådan inbäddad i raw-filerna (det är den du ser på kamerans skärm och som eventuella histogram baseras på). Skillnaden är bara hur stor jpeg-fil som skapas, men själva det jobbet görs oavsett. Sedan buffras data (vilket tar mer plats om man spar råfiler, och förstås ännu mer för raw + jpeg) och skrivs till minneskort.

En ADC gör analog-till-digital-konvertering och enbart det. Den har ingen förmåga att att analysera de data som passerar igenom den och att bygga in sådan intelligens i det steget skulle troligen skapa enorma problem. Att man över huvud taget gått från den ursprungliga designen (i kamerornas barndom) med en ADC för hela sensorn till allt fler parallella (där Sony alltså var först med en per rad/kolumn och nu är först med en per pixel) har till stor del drivits av en önskan att hellre ha fler ADC som var och en behöver göra så lite arbete som möjligt. Varför? Jo, ju mer arbete en ADC måste utföra varje sekund, ju mer brus kommer den att introducera, så att reducera deras arbetsmängd har hela tiden varit en stor prioritet.

Det som du föreslår, att se mönster i data och på det sättet reducera dem handlar ju i grunden om komprimering, något numera i stort sett alla kameratillverkare (med varierande framgång) gör med råfiler. Men det är ju alltid per bild (per enskild utläsning). Att som du är inne på, komprimera baserat på likheter mellan flera bilder, det är sådant video-codecs gör, och jag kan helt ärligt inte riktigt se poängen med det för stillbild - mycket arbete för en liten vinst. Det är ju inte precis så att vi idag lider av supertajta buffertar eller trånga minneskort :-)
pdahlen   2018-02-20 15:06
Tack Martin, kanske tillhör det onödigt vetande :), men kan vara kul att ha lite kunskap om tekniken
2018-02-20 07:58   Håkan Lindgren
Det här har jag väntat på. Efter spegeln är det logiskt att slutaren är nästa mekaniska del som försvinner.
2018-02-20 17:40   MrKarisma
Minst 10 år bort, antagligen 20, innan en kamera med sån sensor släpps i konsumentsegmentet. En lika stor icke-nyhet som när man första gången läste om Panasonics organiska sensor för 6-7 år sedan.
Svar från Grevture   2018-02-20 19:01
Vi får väl se, det vi vet är att Sony Semiconductor Solutions Corporation har utlovat globala slutare, även i stora sensormat inom relativt snar framtid. Det är en av orsakerna att Fujifilm hoppat över centralslutarobjektiv till GFX - de räknar kallt med att ha sådana kamerhus med global slutare inom en inte allt för avlägsen framtid.

Om det sedan är exakt med den här tekniken återstår att se, men den är väl i alla fall en kandidat.
2018-02-21 01:08   PMD
Med Gert Fylkings ord: Äntligen!

När jag började intressera mig för digitala kameror för 20 år sen så tyckte jag att det var konstigt att man fortfarande använde mekaniska slutare.

Sen lärde jag mig mer om hur sensorer fungerar. :-)
Svar från Grevture   2018-02-21 11:01
Elektroniska slutare har ju egentligen varit rätt vanliga länge, men de har bara ytterst sällan varit globala och de har nästan alltid lett till flera kompromisser av olika slag. Det lockande nu är väl tanken på i stort sett kompromisslösa elektroniska slutare - både globala och utan att sätta negativa spår i bildkvaliteten. Nu handlar det nog nästa steg mest om hur fort man kan göra det här kommersiellt intressant. Teknisk möjligt är det ju uppenbarligen.
2018-02-27 22:15   martinot
Bra förklarande nyhetsartikel! Tack!

Merläsning

Test: Nikon AF-S Fisheye 8-15/3,5-4,5E ED

Plus Nikon har äntligen ersatt sitt uråldriga fisheye för småbildskameror och precis som Canon valde man att göra ersättaren som en mer mångsidig zoom. Resultatet imponerar. Läs mer... 2

Vi kollar in Elinchroms nya portabla studioblixt med TTL

Bara några dagar innan Fotomässan lanserades Elinchrom ELB500 TTL som säkert kommer bli populär bland många frilansfotografer. Porträttfotografen John Hagby berättar om vad blixten kan göra. Läs mer...

Svenska yrkesfotografer samlas på ny webbplattform

Svenska Fotografers Förbund har tillsammans med en underleverantör utvecklat en ny plattform på webben där bildköpare lätt ska kunna hitta en passande fotograf. Adressen är sokfotograf.se Läs mer...

Elinchrom ELB 500 TTL har dubbel TTL-automatik

Elinchrom ELB 500 TTL är en kompakt och batteridriven studioblixt som kan växla mellan två olika system för TTL-automatik, dels Elinchroms eget och dels Phottix. Det går att använda ELB 500 TTL ihop med flera andra Elinchrom- eller Phottix-blixtar. Läs mer... 7

Vi har provat Sony A7 III

Plus Fotosidans reporter blev insnöad på Arlanda när Sony lanserade A7 III. I stället delar vår norske kollega Toralf Sandåker med sig av sina första intryck av Sony A7 III. Läs mer... 5

Två premium-objektiv från Tokina

Tokina satsar på två serier med premiumobjektiv: Opera för Canons och Nikons spegelreflexkameror och Firin för Sonys spegelfria kameror. Läs mer... 2

Två nya Art-objektiv från Sigma

Sigma lanserar sitt första makro-objektiv i Art-serien och ett 105 mm f/1,4 med väldigt stor frontlins. Läs mer... 4

Nio Sigma Art-objektiv till Sony

Sigma anpassar nio av sina Art-objektiv för Sonys spegelfria systemkameror. Läs mer... 4

Sony A7 III - prisvärda prestanda från Sony

Att Sony uppdaterar basmodellen i Sony A7-programmet lär inte förvåna någon. En positiv överraskning är däremot hur mycket av prestanda och funktioner från den dyrare A7R III som nya A7 III får utan att allt för dramatisk prishöjning. Läs mer... 41

Leica-märkt telezoom till Panasonic Lumix

Leica DG Vario-Elmarit 50-200 mm f/2,8-4 Asph är det tredje och sista objektivet i en serie med högkvalitativa zoomar från Panasonic. Tidigare har det kommit en vidvinkelzoom och en normalzoom. Alla tre har ljusstyrka f/2,8-4. Läs mer... 2

Sony HVL-F60RM: Radiostyrd proffsblixt

Sony HVL-F60RM är en kraftfull blixt tänkt för att användas med Sonys spegelfria kameror. Blixten kan radiostyras och det går att ansluta ett extern batteri som ger kortare uppladdningstider. Läs mer... 5

Tamron 28-75/2,8 på gång för Sony

Tamron 28-75 mm f/2,8 Di III RXD blir det första objektivet för Sonys spegelfria fullformatare från Tamron. Men vi får vänta ett tag på det. Läs mer... 6

Tålig telezoom från Tamron

Tamron 70-210 mm f/4 Di VC USD är ett billigare, mindre och lättare alternativ till SP 70-200/2,8 som kom förra året. Läs mer... 6

Test: Sigma 12-24/4 Art

Sigma 12-24/4 DG HSM Art är en rejäl pjäs med extrema bildvinklar. Vi imponeras av frånvaron av optiska fel och jämför mot Sigma 14/1,8 Art som kostar lika mycket. Läs mer...

Samyang XP 50/1,2: Ljusstarkt för dig med Canon

Samyang utökar sin Premium-serie med XP 50 mm f/1,2. Precis som med storebror XP 85 mm f/1,2 är tanken att erbjuda ett billigare alternativ till Canons populära motsvarigheter. Läs mer... 3

Lexar-anställda startar nytt: ProGrade Digital

I höstas tog kinesiska Longsys över Lexar från amerikanska Micron. Nu lanserar tidigare Lexar-anställda det nya märket ProGrade Digital. Ambitionen är att göra minneskort och kortläsare av hög kvalitet till proffs inom stillbild och video. Läs mer... 5

Vi provar Fujifilm X-H1

Under en intensiv dag fick vi chansen att prova Fujifilms nya toppmodell X-H1 och samtidigt ställa frågor om kameran till deras representanter. Kameran är en intressant blandning av nytt och bekant. Vi gillar det mesta, men det finns några irriterande detaljer. Läs mer... 7

Fujifilm X-H1: Toppmodell med bildstabilisering

Fujifilm har lyckats med mycket, men de har hittills saknat två saker: Bildstabilisering i kamerahusen och funktioner som lockar avancerade videokunder. Med Fujifilm X-H1 och två nya videoobjektiv blir det ändring på det. Läs mer... 27

Zeiss Loxia 25/2,4: Kompakt vidvinkel för Sony

Zeiss Loxia 25 mm f/2,4 är en vidvinkel som passar Sonys spegelfria kameror. Dels genom att den har E-fattning, men även det kompakta formatet är matchande. Läs mer... 4

Ljusstark vidvinkelzoom från Sigma

Sigma 14-24 mmm f/2,8 HSM Art är en en ljusstark vidvinkelzoom med fattning för Canon, Nikon och Sigma. Objektivet innehåller en avancerad optisk konstruktion som är anpassad för fullformat. Läs mer... 2