På dagen för ett år sedan..

Produkter
(logga in för att koppla)

CT-54

Aktiv medlem
12 mars 2019

Solen strålar från fönstret kl 06:50 på en Dracaena marginata;
mobilkameran ger ibland intressanta optiska effekter...
 

Bilagor

CT-54

Aktiv medlem
16 mars 2019

Tranparet gör sitt bästa för att bidra till släktets fortlevnad
medan råbocken lugnt och diskret drar sig tillbaka...
(Nationalparken Store Mosse)
 

Bilagor