Tidning har fotograferat min bild

Produkter
(logga in för att koppla)

atotowi

Well-known member
Du menar alltså att fotografen "Malin G..." gjorde sig skyldig till upphovsrättsbrott i samma ögonblick hon öppnade slutaren med kameran riktad mot TS bild i fotoboken?

Då kan man alltså kräva pengar av både Aftonbladet (för publiceringen) och fotografen (för fotograferandet)?

Petter ...
Intressant tanke...
Jag är ingen expert på att tolka lagar.

Lagen säger följande:
"2 § Upphovsrätt innefattar, med de inskränkningar som föreskrivs i det följande, uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik.

Framställning av exemplar innefattar varje direkt eller indirekt samt tillfällig eller permanent framställning av exemplar av verket, oavsett i vilken form eller med vilken metod den sker och oavsett om den sker helt eller delvis.
...." (här följer text om vad publicering är)

Först måste vi veta om "och" i fösta styckets första mening betyder att båda villkoren ska vara uppfyllda eller enbart det ena. Jag tolkar fildelningsdiskussionen som att det räcker med det ena dvs att man i det fallet gör ett verk tillgängligt. Själva exemplarsframställning gör ju den som laddar ner materialet.

Sen vet vi ju inte hur bilden i fotografens kamera såg ut där kanske det publicerade materialet bara utgör en mindre del. Det kan ju vara en beskuren bild som är publicerad.

"Framställning av exemplar för privat bruk
12 § Var och en får för privat bruk framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk. Såvitt gäller litterära verk i skriftlig form får exemplarframställningen dock endast avse begränsade delar av verk eller sådana verk av begränsat omfång. Exemplaren får inte användas för andra ändamål än privat bruk.
..."
Det här undantaget i lagen gäller enbart för privatpersoner

Sammantaget skulle jag nog säga att bilden i kameran skulle man nog fria fram tills man beslutar att använda den på Aftonbladet. Troligen är det inte ens tillåtet att ha den i ett bildarkiv på ett företag utan tillstånd. Problemet är väl att man inte vet förrän de publiceras.

Sen kan man ha en lång diskussion huruvida en fotograf på uppdrag kan ta bilder för privat bruk eller inte och ven som har rätten till bilderna då. Och om det spelar roll vems utrustning som använts och i vilken omfattning och om fotografen ska beskattas för det....
 

martinator

Well-known member
Spelar det någon roll att AB är REDAKTIONELLT material och inte KOMMERSIELLT?
Lagen skiljer rätt mycket mellan de båda områdena och tillämpas olika.
/m
 

atotowi

Well-known member
Vet inte om det finns olika tolkningar av upphovsrättslagen.
Däremot PUL hanteras olika i de fallen.
 

petter.oj.norman

Avslutat medlemskap
Spelar det någon roll att AB är REDAKTIONELLT material och inte KOMMERSIELLT?
Lagen skiljer rätt mycket mellan de båda områdena och tillämpas olika.
/m
Som jag har förstått lagen så skulle möjligen AB kunna publisera TS bild, eller en avfotografering av TS bild om artikeln var en kritisk granskning av bilden i sig. Alltså en recension av bilden. Detta hade i så fall varit att betrakta som redaktionellt i sammanhanget.
Men nu har de ju publicerat den som en illustration till en artikel, och desuom angivit sin egen fotograf som fotograf. Det får de inte göra.

Petter ..
 

Kiboko

Well-known member
Fel gjort av AB! Fel gjort av fotografen!
Att som fotograf fotografera av en sida (EN BILD) i en fotobok och sedan säga att det är ens egen bild är ju helt fel! Det är lika fel som att scanna in en bild i en fotobok och säga att det är ens egen bild!
Till den kopian har man man inga rättigheter, annat än för att titta på själv tillsammans med vänner.

Hade paret hållit upp boken framför sig med uppslaget med kistan, tät bild - hade det varit mer rättvisande och fotografens namn hade kunnat anges i byline … och att glömma namnet på bokens upphovsman hade inte varit så allvarligt.

Har TS fotat kistan och gjort boken är det hans namn som skall anges och han skall ha betalt för det! Fotografen som besökte familjen och kopierade bilden skall inte namnges i samband med kopian.

Hoppas de ger med sig!
 

martinator

Well-known member
Min poäng är att om man skriver om konst och fotar av en tavla så skriver man fotografens namn. Inte konstnärens. Jag vill påstå att vi är inne på lite samma sak här.... Bilden som är publicerad i tidningen är faktiskt inte tagen av TS utan av namngiven fotograf. Det är visserligen en avbildning av TS verk - men inte hans som tagit bilden. Som sagt jag undrar över juridiken - helt kristallklart tycker jag inte det är.

/m
 

Goran.P

Well-known member
Min poäng är att om man skriver om konst och fotar av en tavla så skriver man fotografens namn. Inte konstnärens. Jag vill påstå att vi är inne på lite samma sak här.... Bilden som är publicerad i tidningen är faktiskt inte tagen av TS utan av namngiven fotograf. Det är visserligen en avbildning av TS verk - men inte hans som tagit bilden. Som sagt jag undrar över juridiken - helt kristallklart tycker jag inte det är.

/m
Då kan man ju likabra skriva av en artikel och publicera den.Man har ju skrivit själv
 

cocuyo

Avslutat medlemskap
Min poäng är att om man skriver om konst och fotar av en tavla så skriver man fotografens namn. Inte konstnärens. Jag vill påstå att vi är inne på lite samma sak här.... Bilden som är publicerad i tidningen är faktiskt inte tagen av TS utan av namngiven fotograf. Det är visserligen en avbildning av TS verk - men inte hans som tagit bilden. Som sagt jag undrar över juridiken - helt kristallklart tycker jag inte det är.

/m
Och jag skulle nog vilja säga att du har alldeles fel där. Vem som höll i kameran eller tryckte på knappen när verket kopierades har ingen betydelse alls. Upphovsrätten tillhör den som skapade verket, inte den som fotograferade av det. Du kan inte få upphovsrätt till någon annans bild som du reproducerar.
 

Anders Östberg

Well-known member
Hade man tagit någon form av bild av fotoboken där bilden av kistan haft en framträdande plats och skrivit något ord om det så hade det förmodligen varit OK redaktionell användning, och även OK med AB-fotografens namn som byline. En ren kopia av någon annans bild är däremot inte OK, om man inte hämtat in ett tillstånd förstås, men oavsett tillstpnd ska inte AB-fotografen stå som upphovsman.
 

Elinchrom ELC 125 - ELC 500 studioblixtar