BengtsBilder

Diverse bilder från min vardag och lite annat. All photographs in this blog © Bengt Gustafsson, Bengts Bilder.

132: Konstfoto? (Edit konstverkens titel)

De tre första bilderna är konstfoto i den mening att de är bilder av konstverk.

De andra är mina egna konstverk.


Bilderna visar Inger Anderssons skulpturala gestaltning i fyra delar, placerat i entrérummet på Solna tingsrätt.
Konstverkets titel:
JAG MENADE INTE HÄR, JAG FÅR ÅKA TILLBAKA.
turkos
lod
teckning
flak

Postat 2007-11-24 19:43 | Läst 9162 ggr. | Permalink | Kommentarer (1) | Kommentera