Fågel, fisk eller mittemellan av Peter Dahlén

AF hastighet D500 vs Z6II vs D750 med 300/4pf eller 200-500/5,6

Tänkte det kunde vara intressant att testa AF hastighet i olika konfigurationer, om inte annat så får man kanske något onödigt vetande

Jag satte upp kameran på ett stativ med enbildstagning, 1/1000 sekund, AF-S och auto (samtliga punkter). Tänkte att auto är den snällaste moden för Z6. Målet låg några hundra meter bort. Ställde in avståndet på närgräns inför varje test, bild 1.

 I test ”1” använde jag röstmemo i mobilen och sa ”nu” samtidigt som jag tryckte ner avtrycket, när bilden togs så registrerades det tillräckligt högt i ljudinspelningen själv men tyvärr inte när man startade testen där var jag tvungen att trigga starten manuellt, det blir då den störta felkällan. Jag gjorde denna test ett antal gånger per kombo och valde ut de 3-4 tester som var snarlika mätningar och mätte längden på ljudkurvan. Ungefär 15mm är 1sekund. Bäst hade ju varit om man kunde trigga ljudinspelaren och kameran från samma fjärrkontroll. 


Vid den blå linjen sa jag ”nu” och slutaren registrerades i kurvan lite senare, så det som jag mätt nedan är avståndet mellan ljudpulserna.

D500
Med 300/4pf fick jag 8mm längd i den inspelade ljudkurvan
Med 200-500/5,6 fick jag 13mm

Z6II
Med 300/4pf fick jag 13mm
Med 200-500/5,6 fick jag 15mm

D750
Med 300/4pf fick jag 13mm

Slutsats, det kan vara felkällor i mätningen, men värdena är medelvärde av ett antal mätningar och felkälla borde vara snarlik för varje test. Men testen har sina brister i startpulsen, jag gick vidare och gjorde test ”2” nedan.

I test ”2” filmar jag avståndsskalan på objektivet, som kan ses i de första bilderna. Jag filmar med 60 bilder per sekund. Har sedan räknat antal bildrutor från när skalan börjar röra sig till den är klar och stannar. Tiden i själva förflyttningen blir säkrare i denna test, men denna test mäter endast tills skalan stannar, inte tills bilden tas, men man kan nog anta att det är väldigt kort tid från när skalan stannar tills bilden tas


D500
Med 300pf och TC1,4III fick jag 35 bildrutor från start till stopp
Med 300pf, blev det 27 bildrutor
Med 200-500/5,6, blev det 56 bildrutor 

Z6II
Med 300pf och TC1,4III fick jag  53 bildrutor
Med 300pf, blev det 42 bildrutor

Har inte gjort denna test med D750, använde den kamera att filma avståndsskalan med

Slutsatsen, det är som förväntat, att D500 är snabbare än Z6II och D750 och att 300pf är snabbare än 200-500. Testen visar i huvudsak en extrem förflyttning, ett worst case senario från ett ändläge till det andra (hur fort kameran kan få linserna att förflytta sig) och visar egentligen inte hur olika AF modes fungerar i de olika kamerorna.

T.ex så tycker jag att Z6 AF-S en punkt är betydligt sämre är D500, särskilt i sämre ljus, så det hade varit kul att testa den med olika AF modes och ljus. Man skulle kunna rigga upp något mer realistiskt fall där man sätter in fokus när man startar på 5m och så har man målobjektet på 10m, att enbart titta på avståndsskalan ger ju inte hela bilden, man får inte med fördröjningen från avtryck tills skalan börjar röra sig och man får inte med tiden från den stannat tills bilden tas. Det känns därför bättre med någon typ av ljudinspelning där man kan trigga en startpuls och man får därefter ljudet från slutaren. Det borde inte vara så svårt att koppla fjärrkontrollen till något som också ger ett pip samtidigt som avtrycket triggas. 

Inlagt 2021-04-10 06:09 | Läst 223 ggr. | Permalink
Imponerad av din tid på detta vad tänkte du använda det till? Bara lite nyfiken.
Själv har jag en trådlös utlösare
Men den används sällan .
Tycker man får sämre uppmärksamhet på motivet
Svar från pdahlen 2021-04-10 11:17
Använda det till? nä det kan man inte 🤔. Att lära känna sin utrustning är nog det bästa svaret jag har, se dess brister och färdigheter

Det är nog mest intresse för att testa allt, någon gammal yrkesskada. Jag behöver något som säger pip när man trycker ner avtrycket, har skruvat isär en trådad fjärrkontroll och det är enbart tre trådar som kortsluts, jag tänkte koppla in en trigger till en summer där så jag får en signal när jag startar testen och så har jag ljudet från slutaren när bilden tas.
niniz 2021-04-10 11:24
:) aha då är det "pipet" som är grejen.
Trodde du skulle trycka av med ditt ljud men tänkte då skrämmer du djur livet 😂
Svar från pdahlen 2021-04-10 11:48
Något sådant finns redan, funderade på det också. Det finns smart trigger som reagerar på ljus, tex åskväder, på ljud etc. Så man hade kunnat använda en sådan och använt ljud som triggade både kameran och till ljudfilen