Blogg, Portfolio, Rabatt på Fotosidan Magasin och försäkring, alla Premium-artiklar, obegränsad uppladdning

Plusmedlemskap kostar 220 kr per år

Annons
Artiklar > Att pressa film

Att pressa film

Ibland fotograferar man motiv i dåligt ljus, kanske på en rockkonsert, och då drabbas man av problemet med att exponeringstiderna blir lite för långa. Man får bara 1/30 sekund som exponeringstid trots att man har en 400-film i kameran och använder den största bländaren. Det är då man tar till klassikern, man pressar filmen två steg för att få en exponeringstid av 1/125 sekund. Sedan framkallar man den enligt en magisk formel för att utnyttja känsligheten maximalt i filmen.


Men vad menas egentligen med att pressa filmen och är det möjligt att höja känsligheten på filmen?


Att pressa filmen har olika betydelse för olika personer. Vad de flesta menar med att pressa film är att man framkallar filmen kraftigare, antingen med längre tid eller med en speciell framkallare, för att få en känslighet av 1600 från en 400-film som exempel.

För mig har pressning ingenting med filmens känslighet att göra, att pressa filmen betyder för mig enbart att man framkallar filmen kraftigare än normalt, vanligen då att man framkallar med längre tid. Detta gör man för att höja kontrasten i filmen. Man kan exponera en 100-film efter 100 och ändå pressa den vid framkallningen för att få högre kontrast, detta är ganska vanligt när man fotograferar i ett mjukt ljus som ger låg kontrast.


Men, känsligheten på filmen då?


Vi går tillbaka till rockkonserten. Problemet är att det är svagt ljus och vi vill kunna använda en kort exponeringstid. Om vi då sätter filmkänslighetsinställningen på 1600 istället för 400 så kommer mätaren ange en kortare exponeringstid. Men, vad vi i praktiken gör är att vi underexponerar filmen två steg, känsligheten på filmen är 400, inte 1600. Resultatet blir att en negativ film blir mindre svärtad, den blir tunnare säger man, och effekten av detta är att kontrasten minskar och att det försvinner detaljer från de mörka delarna av bilden.

Prova själv att ta två bilder (på samma film) på ett vanligt motiv, en med rätt filmkänslighet och en med två steg högre filmkänslighet inställd på kameran. Framkalla som vanligt och gör kopior på samma hårdhetsgrad av fotopapper. Belys den underexponerade bilden kortare tid så kopiorna blir lika svärtade, prova med att halvera belysningstiden i förstoringsapparaten som utgångsläge.

Jämför kopiorna, är det någon skillnad i kontrast? Troligen är bilden som är exponerad efter högre känslighet gråare i tonerna, antagligen är de mörkaste delarna inte riktigt svarta.

Det är därför tar man till pressframkallning, man behöver höja kontrasten på den underexponerade filmen. Det fungerar ju så att om man förlänger framkallningstiden så höjs kontrasten på filmen. Och eftersom underexponeringen sänkte kontrasten kompenseras detta av den kraftigare framkallningen. När man funnit rätt framkallningstid så skall en film exponerad efter 1600 ge samma kontrast som en film exponerad efter 400 när man fotograferar samma motiv.

Problemet är att de flesta överdriver pressningsframkallningen, Kodak rekommenderar till exempel att man skall förlänga framkallningstiden med 50 % för varje steg man ökat känsligheten. Jag har testat detta flera gånger och min erfarenhet är att det inte alls stämmer, det fungerar bättre med att öka tiden 50 % för två stegs underexponering. Ta det som utgångsvärde för egna försök.

Det var kontrasten det, hur var det nu med känsligheten? Känsligheten på filmen ökar inte när man pressar den, du har fortfarande underexponerat din 400-film även om kontrastminskningen har rättats till med framkallningen.

Det är lätt att kontrollera, jämför de mörka delarna av en bild som är normalt exponerad/framkallad med en som du exponerat efter högre känslighet och pressat i framkallningen. Om känsligheten faktiskt ökat av att du pressat den i framkallningen skulle det vara samma detaljåtergivning i de mörka delarna på båda negativen.

Har du det säger jag grattis, du har gjort det omöjliga.

Fast, det blir faktiskt ofta en liten höjning av känsligheten på cirka 1/3 steg beroende på val av film och hur mycket du pressar den i framkallningen.

Titta på bilden nedan, den ena bilden är normalt exponerad/framkallad och den andra är exponerad efter två steg högre känslighet samt pressad i framkallningen.Kontrasten är densamma, de mörkaste delarna i bilderna är lika mörka och de ljusaste är lika ljusa. De är naturligtvis kopierade på papper av samma hårdhetsgrad.

Däremot har bilden från den pressade filmen inte lika bra återgivning av de mörka delarna, skillnaden mellan den mörka tröjan och den svarta bakgrunden har försvunnit på grund av underexponeringen och framkallningen har inte kunnat trolla fram det som inte kom med vid exponeringen.


Kornet då, det blir väl större vid pressning?


Ja, det blir det. Det finns speciella pressframkallare som ser till att inte kornen växer sig för stora när man pressar filmen. Men, ett skäl till att kornet kan blir störande är att man framkallar för hårt, man överdriver pressningsframkallningen. Faktum är att med svartvit film minskar kornet när man underexponerar, så att kornet blir större vid framkallningen behöver inte bli så väldigt störande.


Jag fattar ingenting, min fotolärare säger att bilderna blir hårdare när man pressar filmen?


Både rätt och fel, kontrasten höjs och det skall den göra för att kompensera för den kontrastminskning som underexponeringen ger. Problemet är, som jag nämnde tidigare, att kontrasten oftast höjs för mycket eftersom man helt enkelt framkallar kraftigare än vad som behövs.

Faktum är att de flesta av mina gamla konsertbilder tagna i svagt ljus inte har pressframkallats, jag har framkallat dem normalt trots att jag underexponerat min Tri-X genom att exponera den efter 1600. Saken är den att ljuset oftast är väldigt kontrastrikt på scenen och det gör att jag inte behöver höja kontrasten vid framkallningen!

Se bilden nedan från 1986 på Pushtwangers sångare.


Tri-X exponerad efter 1600 och normalt framkallad i D-76.

Hårt ljus på scen tar ut kontrastminskningen som jag får vid underexponeringen och slutresultat blir lättkopierade negativ utan specialframkallning.

Det är till och med så att även om man skulle behöva pressa filmen kan man ofta istället kopiera på hårdare papper, undvik dock papper med 4-5 i hårdhet, de försämrar de fina tonskiftningarna i ljusa delar av bilden.


Är det någon skillnad på svartvit film och färgfilm?


När det gäller negativ film är principen densamma, underexponeringen kompenseras av kraftigare framkallning. Skillnaden är att det kan ske färgskiftningar som kan vara olika i de ljusa och mörka delarna av motivet. Men det brukar man kunna leva med, särskilt på bilder från rockkonserter. Ett värre problem är att negativ färgfilm, till skillnad från svartvit film, får grövre korn av underexponering. Detta i kombination med att kornet blir större vid kraftigare framkallning kan ge ett sämre resultat än väntat.

Diafilm ger lite annat resultat än negativ film eftersom diabilden är slutresultatet. Underexponering ger en mörkare bild som måste kompenseras med kraftigare framkallning. Man skulle kunna säga att känsligheten faktiskt höjs vid framkallningen även om man tänjer lite på vad som menas med filmkänslighet.

Många modefotografer använder pressning som en exponeringskontroll när de fotograferar med diafilm, de exponerar flera filmer på en uppställning utan att ta alternativexponeringar. Labbet gör sedan ett ”klipptest” det vill säga klipper av några rutor från en film och framkallar. Sedan bedömer man utseendet på dessa dior och om man tycker att diorna är ½ steg för snålt exponerade så pressar labbet alla filmerna ½ steg vid framkallningen. Det finns labb i New York som pressar i 1/10 steg!

Skall man vara tekniskt petig så behöver man egentligen bara pressa dior som skall visas på duk. Skall de tryckas kan man kompensera för att de är mörka vid skanningen. Pressningen ger ju ingen bättre återgivning av de skuggdetaljer som försvann vid underexponeringen. Men det är klart att man vill ha dior som ser bra ut på ljusbordet, även om man får leva med grövre korn och lite sämre allmän kvalitet.


Hur kan jag testa min pressningsteknik?


Med dia är det enkelt, ta en bild med den film du vill använda på ett motiv som innehåller toner från svart till vitt och gärna något neutralgrått. Ett porträtt på någon med grå T-shirt och vita byxor med en mörk tröja över axlarna rekommenderas. Ta några alternativa exponeringar för att vara säker på att få fram ett snyggt dia. Framkalla filmen normalt.

Ta sedan en rulle till på samma motiv med underexponeringar i en stege precis som med den normalexponerade filmen. Alltså, med en 400-film tar du några rutor från 200-800. Med pressfilmen tar du rutor med inställningar från 800-3200. Pressa sedan filmen två steg i framkallningen.

Plocka fram de två dior som ser bäst ut. Om diat med inställningen 400 blev bäst på den normalframkallade filmen och diat med inställningen 1280 ser lika ut från pressrullen, ja då vet du hur du skall exponera filmen vid två stegs pressning.


Negativ film då?


Här krävs det lite mer pill för att få vettig information om framkallningen.

Börja med att fotografera av en grå halsduk, eller någonting annat med tydlig struktur. Ta exponeringar från –4 till +4 steg med ett stegs skillnad mellan varje ruta. Framkalla normalt.

Ta en rulle till men ställ in mätaren på 1600 (om det är en 400-film) och upprepa stegen. Framkalla enligt det sätt du tror är lämpligt för att pressa filmen. Med T-max-framkallare rekommenderar jag en förlängning av tiden med 50%.

Gör sedan en kontaktkarta på normalt fotopapper med normalfilmen, se till att den genomskinliga delen av filmen (kanterna) precis blir svarta. Gör samma sak med den pressade filmen, förmodligen får du öka exponeringstiden på kontaktkartan lite eftersom filmbasen blir något tätare när du förlänger framkallningen. Försök få exponeringstider runt tio sekunder eftersom det är lättare att göra små justeringar av exponeringen då.Jämför remsorna i bra betraktningsljus. Om känsligheten verkligen har ökat två steg till 1600 vid pressningen så kommer rutorna med –3 exponeringen se lika ut på båda filmerna, med en svag detaljåtergivning av halsduken. Har du inga detaljer på 1600 filmen så är känsligheten på filmen inte 1600 vilket stämmer precis med verkligheten, du har ju underexponerat filmen. Ser du inga detaljer ens på 400-filmen? Jämför då –2 rutan istället.

Nu skall vi kolla framkallningen. Titta på +2 eller +3 rutan och jämför filmerna. Om framkallningen är rätt vid pressningen skall båda rutorna vara lika ljusa och visa samma detaljer. Om pressrutan är för ljus då är framkallningen för kraftig och du får minska tiden, prova med att bara öka 25% vid nästa presstest.

Detta test fungerar lika bra med färgfilm men tänk på att använda färgpapper, inte svartvitt papper.


Korn


Om du absolut vill ha grövre korn då skall du pressa filmen utan att underexponera, det ger högre kontrast men det går ofta att kompensera med en kombination av mjukar papper och efterbelysning/skuggning. Eller med lite arbete i Photoshop. En gammal favoritfotograf som Ralph Gibson fotograferar med Tri-X exponerad efter 100 och pressframkallad i Rodinal, det blir snygga korn det. Faktum är att det är svårare att få korniga bilder nu än för tjugo år sedan, filmerna är helt enkelt bättre.


Filmval


Om du skall fotografera i dåligt ljus med svartvit film är klassikern Tri-X ett bra val, alternativt Ilford Delta 400 eller Fuji Neopan 400. T-Max 400 är ett sämre val eftersom den inte ger lika nyansrika återgivning av mörka detaljer och att underexponera försämrar resultatet. Om det däremot det är viktigt att få maximal detaljåtergivning i ljusa motivdelar är T-Max 400 ett bra val och Tri-X ett sämre.


Avslutning


Detta är vad pressning går ut på, man underexponerar medvetet filmen och vanligen framkallar man lite kraftigare för att få ett mer lättkopierat negativ eller ett dia som inte ser för mörkt ut. Men, man måste inte pressa filmen!

När jag gick min första mörkrumskurs 1980 handlade ett helt pass bara om att pressa film och det tog mig flera år att lära bort de felaktigheter de tutade i mig på den kursen.

Testa själv och ha det så bra med mätaren ställd på 1600.


© Mikael Pertmann/Malmö (mipert)
Denna artikel skrevs 15 juni, 2002 och är skyddad enligt Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1960:729.

Av Mikael Pertmann
Publicerad 2002-08-21. Läst av 25238 personer.
3000 kr rabatt för Plus-medlemmar på resa till Klassiska Masai Mara, Kenya 12 - 17 november 2019

Plusmedlemskap kostar 170 kr per år

Fotosidan uppskattar att du diskuterar våra artiklar. Håll en god ton och håll dig till ämnet för ett bra debattklimat.


Logga in för att kommentera

2002-09-16 07:40   Liza
Betyg: 5
tack för förklaringen
2002-09-16 08:17   pej
Angående bilden på Pushtwangers sångare, hur mätte du ljuset? Det ska kanske påpekas att det kan finns en poäng i att underexponera och normalframkalla konsertbilder på grund av att ljusmätningen blir lurad av den svarta bakgrunden.
2002-09-16 10:54   mipert
Bilden på Push... är tagen med centrumvägd mätning som jag följt rakt av.
Ibland känner man att man skulle behöva öka exponeringen på grund av ljusa scenkläder och mycket lampor men oftast går det bra att köra på.
2002-09-16 12:58   pej
Det var som jag trodde. Det är förvisso en bra sanning som tål att upprepas men det rör inte pressning. Du normalexponerar genom att kompensera för den lurade ljusmätningen.
2002-09-16 15:59   steal
Trevligt med en förklaring till vad "pressa" egentligen betyder. Jag fotar bara med digitalkamera. En digital motsvarighet till att pressa en film borde alltså vara att underexponera ett eller ett par steg och sedan komensera för detta genom att göra bilden ljusare i photoshop? Jag måste experimentera lite... I min Ixus kan man iofs välja att öka ISO talet, men det leder ofta till mycket brus. Att "pressa" den digitala bilden kanske är ett bättre sätt att ta bilder i dåligt ljus...
2002-09-16 21:20   Orelle EFS
Tack för denna förklaring som gjorde mig en del klokare...hoppes jag.
Måste prova faktiskt
Redan till helgen tror jag
ha det gott
2002-09-16 22:18   Norr-sken
Betyg: 5
Guld nu ska jag ut och pressa några rullar
2002-09-17 10:00   Nilea
Betyg: 5
Mycket bra artikel!! Ska genast testa detta, men nu under lite mer kontroll ;-)
2002-09-17 14:02   jonas_lindquist
Men om man lämnar in filmen för framkallning, så måste man väl se till att den blir manuellt framkallad och att de vet att filmen är pressad eller? Man kan inte heller pressa bara en del av filmen eller?
2002-09-17 15:19   mipert
Jonas.
När du lämnar din film säger du att du vill ha den pressad så mycket du önskar. Har du exponerat en 400 film efter 800 så blir det ett stegs pressframkallning.
(Fast, poängen är ju att du själv bör testa vilken mängd ”press” som är lagom för den film du använder.)

Filmen är ju inte pressad när du lämnar in den, det är ju i framkallningen som ”pressningen” sker.

Vill du pressa en del av filmen så får du klippa av den biten innan framkallning.

Det känns som att andemeningen med artikeln inte riktigt sitter.
Poängen är att du medvetet underexponerat en film och ibland (ofta) behöver det kompenseras med kraftigare framkallning.

Har du underexponerat några få rutor, nej, då blir det svårt att pressframkalla bara de rutorna.

Men, för svartvitt gör det inte så mycket, du kan kopiera på hårdare papper (och då få finare korn).
För dia, ja, då har du några underexponerade (mörka) rutor som du kan försöka kompensera i Photoshop. Tyvärr har de flesta amatörskannrar svårt att skanna in täta filmer med bra resultat.
Färgnegativ kan du också kompensera i Photoshop.
Det finns möjlighet att kopiera på färgpapper av olika hårdhet men det blir ju omständigt att ha massa papper hemma.
2002-09-17 16:51   mipert
Finare korn, é ja go eller!

Jag menar att en ickepressad film kopierad på hårt papper ger något finare korn jämfört med en pressad film på normalt papper.
Det är framkallningen som påverkar kornet mest.
Däremot kan tonskalan försämras om man kopierar på hårt papper jämfört med en pressad film på normalt. Nu snackar vu finlir.
Självklart förutsätter jag att slutkontrasten i de olika bilderna blir samma.
2002-09-20 08:09   hasse lundberg
Betyg: 5
En bra och tydlig förklaring på ett ofta missuppfattat område. Sysslar själv med zonsystemet och spenderat en del tid och film i labbet.
Mikael, du skriver bra och förståligt, MERA TACK.
2002-09-23 22:14   Dave
Betyg: 5
Mycket bra artikel, bra information för mig på väg mot att bli en bättre fotograf (jaja man kan ju försöka) ; )
Dave
2002-09-24 01:11   mipert
Tack för alla snälla kommentarer.
Jag har fått en del frågor via e-post och vill säga att jag tyvärr inte vet vilken diafilm som går bäst att pressa. Inte heller kan jag lämna tips om vilken svartvit filmframkallare som är ”bäst” på att pressa.
Jag använder fortfarande T-maxframkallare och den ger bra resultat de få gånger jag numera pressar film.

Man kan även göra tvärtom mot att pressa filmen, ”pulla” om man skall använda em svengelsk översättning som kan misstolkas.
Har man överexponerat sin diafilm kan man minska framkallningen för att få mörkare bilder. Negativ film finns inget skäl att ändra framkallningen om man överexponerat. Däremot om man vill minska kontrasten.
2002-09-25 00:50   strixnebulosa
Det klassiska tricket vid rock-foto och teaterfoto är att på något sätt mäta ljuset från ett ansikte och sedan ställa in det värdet manuellt - man kan zooma in på ett ansikte eller börja rullen med en bild av ett ansikte på scenen taget på nära håll -
Ofta blir man förvånad hur mycket fel en normal mätning visar på en svart scen. 3-5 steg är inte ovanligt!
2002-10-01 14:04   bjoern
Betyg: 4
är det någon skillnad på att pressa en 400film till 1600 jämfört med att fota på 1600film direkt?
2002-10-02 19:24   mipert
Sist jag jämförde NPS 400 med NPS 1600 var 1989.

Då kom jag fram till följande:
NPS 400 hade en verklig känslighet av 500 så som jag framkallade den.
NPS 1600 hade en känslighet av 640.

När jag exponerade filmerna efter 1600 och framkallade dem så de fick SAMMA KONTRAST (viktigt om man skall jämföra filmerna) så gav NPS 1600 något grövre korn och sämre upplösning. men, som sagt 1/3 steg högre känslighet.
Jag kom fram till att jag hellre använde 400-filmen om jag skall exponera film efter 1600.

Men, det var ett tag sedan och jag vet inte hur det är i dag.
2002-10-03 08:37   mipert
Nu heter ju inte filmen NPS men jag menar alltså Fujis svartvita filmer.
2002-10-09 01:24   bjoern
ok. jag fotade konserter i sommras på fesivaler så har jag tre konserter uppkommande. därför har jag nu också ypperligt tillfälle att lära mig "när det verkligen gäller" för att ta de riktigt fina bilderna nästa sommar. så vad jag vill är egentligen för att fota med en film som ett relativt vanligt labb kan framkalla. därför tittar jag på 1600-filmen. då menar jag att fota med 1600 och framkalla den på fotoaffären runt hörnet. bli det dugliga bilder ljus och kontrastmässigt, eller är det värt mödan att ge sig in på något annat när man ännu inte behärskar framkallning själv?
det här med att pressa filmen utan att pressframkalla, fungerar det oftast eller är det i vissa undantagsfall? och hur vet man om det blir bra innan man framkallar, kan man veta det?
2002-10-09 01:24   bjoern
underexponera filmen utan att pressframkalla menar jag såklart.
2002-10-11 08:20   mipert
Björn, du måste känna att ljuset på scen är hårdare än vad du ansr vara normalt ljus.
En dansscen med mjukt, stort ljus från alla håll ger ju ingen kontrast direkt. Då kanske du skulle behöva fundera på att pressa filmen för att slippa kopiera på hårdare papper.
Skall du lämna in bilderna för kopiering på standardlabb och har underexponerat i ”ickehårt” ljus så bör du definitivt pressa. De justerar ju inte för lägre kontrast på negativen.

Tyvärr, endast erfarenhet kan avgöra vad som är lämpligt.
Är det svart bakgrund med stenhårda spotlights på artisterna, då pressar inte jag filmen.
2002-10-13 21:15   Miramax
Betyg: 4
Ja så är det med känslighet och "pressning". Dessutom så är det ovanligt att filmen håller angiven känslighet när du framkallar till normal kontrast (normalkontrastmotiv). 400 ISO brukar ha ett EI på 250. Det gäller både negsvartvitt och negfärg. Det finns faktiskt en framkallare som tar upp känsligheten 1/3 stetg vid normalframkallning och det är Kodak X-tol som dessutom är finkornigare än tex D-76.
När jag ökar framkallningen så får jag ingen ökad svärtning vid exponeringen - 4 steg men därefter och framför allt i plusområdet så ökar svärtningen av filmen. Därav den högre kontrasten. Förr itiden när filmerna inte var så tunnskiktiga var det lätt att öka svärtningen olika mycket (eller minska) i den övre tonskalans (exponeringsområdet -1 till +5) olika exponeringssteg med olika kombinationer av tid och spädning av framkallaren. Det är kanske möjligt med "öststatsfilmerna".
Fördelen med detta är att man kan göra en falsk pressning utan att få för urfrätta högdagerpartier. Man ökar framkallningen och skiter (bildlikt talat alltså) i skuggpartierna för att överhudtaget få någon användbar svärtning av motivets mellantoner i den "mörka källaren".
Anders Ocklind
2002-10-14 02:04   mipert
Vad kul att se ett välkänt namn -Ocklind- i samband med filmframkallningsdiskussioner.
Efter rekommendationer från Kodak så började jag för en del år sedan att framkalla i T-max 24° och det de sa stämde, filmens känslighet uttnyttjades bättre.

Vad gäller känslighet på neg. färgfilm kan jag bara upprepa mina resultat:
100-film = 100
200-film = 160
400-film = 250
800-film = 400
Egna tester rekommenderas.

Det intressanta är inte de värden jag kommer fram till utan förhållandet mellan filmerna. Är man nöjd med att exponera en 400-film efter 400 så kan man exponera sin 100-film efter 160.
Egna tester rek...
2002-10-15 20:27   criwin
Betyg: 5
Utmärkt översikt tycker en 40-talist som älskade 'gamla Tri-X' på 50-talet och dess vackra korn vid pressning. Ska snarast pröva Gibson-modellen!
2002-10-23 13:32   Fr3gU
Betyg: 4
Mycket bra artikel tycker jag! Välskriven och lättförståelig.

Tyvärr så läste jag den för sent, för idag var jag och plåtade ett lokalt band i en musikstudio. Då använde jag en T-Max 400 och exponerade därefter. Ska framkalla den ikväll och se hur resultatet blev. Min gissning är att tiderna sjönk så lågt att bandmedlemmarna blir suddiga. Ska dock göra ett till försök imorgon med en ny T-Max 400 och exponera efter 1600.

Det jag undrar är dock följande: Skall jag framkalla efter 400ISO eller efter 1600? Det är det enda min trötta hjärna inte kan hänga med på just nu. :D

Jag använder Agfa Rodinal och sedan kopierar jag på Agfa Multicontrast Premium.
2002-10-23 13:34   Fr3gU
Ah! Nu gick det upp ett ljus!
Öka framk. tiden 50% för de två stegen. ;)
Tack än en gång!
2003-02-05 19:43   fjant
Betyg: 5
det här var som sagt en väldigt bra artikel.

nu undrar jag bara hur lång framkallningstid det är på en T-max 400asa film som är pressad till 1600?
2003-03-16 18:52   Nils Bergqvist
Äntligen någon som verkar veta vad han talar om!
2003-06-04 10:02   willeh
Betyg: 5
Fin, fin artikel. Tack och bock. Även kul att få läsa alla berikande kommentarer!
2003-06-16 16:55   mipert
Roligt att artikeln kan vara till nytta.
2004-07-06 12:52   electra
Betyg: 4
Bra, lättbegripligt, intressant. Ska testas!!
2004-12-06 09:38   Staffan3
Betyg: 5
Hej
Bra artikel som säjer allt, tycker jag. En förklaring om olika sv/v filmers karaktäristiska kurvor kunde vara ett förklarande tillägg.

Staffan
2004-12-08 01:14   Janne Lindström
Betyg: 4
Tack! Provade i kväll, T-Max 400, kameran, Nikon F3, inställd på 1600 asa, T-maxfrankallare 10,5 min i "rumstempratur". Negativen ser fina ut.
Ska in i mörkrummet på söndag för första gången på över 10 år. Den här sidan kan nog bli till mer hjälp.......

Janne L
2004-12-13 23:30   mipert
Tack skall ni ha.
Hoppas det blev fina bilder från den pressade filmen.
Vad gäller filmers kurvor fick det denna gång räcka med att jag nämner lite om skillnaden mellan några filmer, i slutet av artikeln.
Jag skulle väldigt gärna skriva en artikel om hur man får ut maximal tonkvalitet från sina negativ, men det finns bara inte tid...

Merläsning

GP har anställt fyra pressfotografer

Nu är rekryteringen av fyra pressfotografer till Göteborgs-Posten klar. Den 1 mars börjar de nya fotograferna sina nya anställningar på tidningen. Läs mer... 3

Världens bästa naturbilder visas på Naturhistoriska

De hundra bästa bilderna från världens största naturfototävling, Wildlife Photographer of the Year, kommer att visas på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm med start den 23 februari. Läs mer... 12

Telezoom till Fujifilm GFX

Fujifilms nionde objektiv till mellanformatsserien GFX är en relativt lätt telezooom: Fujinon GF 100-200 mm f/5,6 R LM OIS WR. Läs mer...

Två kompakter från Nikon med lång zoom

Försäljningen av kompaktkameror har nästan upphört, förutom två undantag: Kompakter med stort zoomomfång och kvalitetskompakter med stor sensor. Därför lanserar Nikon två kompakter med 35 respektive 60 gångers zoomomfång som är billigare alternativ till monsterzoomen P1000. Läs mer... 2

Historien bakom Ansel Adams klassiska bild

The Ansel Adams Gallery har gjort en fyra minuter lång video om hur Ansel Adams kända bild "Moonrise, Hernandez" kom till, både vid fotograferingsögonblicket och i mörkrummet. Läs mer... 7

Sony A9, A7R III och A7 III får förbättrad autofokus

Under våren och sommaren kommer Sony med nya firmware-versioner för A9, A7R III och A7 III som bland annat ger fler autofokusfunktioner och intervalltagning. Läs mer... 2

Göran vill skriva om din bild

Har du en bild som du tycker om, men inte riktigt förstår varför? Eller kanske en som du själv ogillar, men som andra uppskattar? Låt då Göran Segeholm skriva om din bild i Fotosidan Magasin. Läs mer...

Ny gatufotobok om Stockholm

Fotosidan-medlemmen Simon Johansson är aktuell med sin andra fotobok "A Familiar Place" som handlar om hur det är att leva i Stockholm. Boken har redan fått stor uppmärksamhet, bland annat av Financial Times. Vi passade på att ställa några frågor inför boksläppet som sker på lördag. Läs mer... 1

Mer avancerad AF i Sony A6400

Sony A6400 ersätter A6300 och har framförallt bättre autofokus. Den nya autofokustekniken i A6400 kommer även till A9 genom en kommande firmware-uppdatering. Läs mer... 7

Följ Fotosidan på Instagram

Vi finns på Facebook, Twitter och Instagram. På instagram publicerar vi utvalda bilder från Fotosidan. Gilla vårt Instagram-konto så hittar vi dig bättre och du missar inte våra uppdateringar. Läs mer... 7

Elinchrom ELB 500 TTL Dual To Go - Free Transmitter Pro