Annons
Annons

Proffsfoto

DI säger nej till lättnader för drönarkameror

Datainspektionen går emot regeringen och säger bestämt nej till justitiedepartementets förslag om undantag i kameraövervakningslagen för kameradrönare.

Enligt Datainspektionen innebär lagförslaget att det blir i praktiken fritt fram att använda drönarkameror.

– Att helt undanta alla privata drönare från reglerna i kameraövervakningslagen står inte i proportion till integritetsriskerna som det skulle innebära. Därför säger vi nej till förslaget, säger Datainspektionens jurist Tove Fors.

Datainspektionen anser att drönartekniken möjliggör en potentiellt integritetskänslig och omfattande kameraövervakning.

"Integritetsriskerna med drönare, som hänger samman bland annat med deras mobilitet, deras övervakningskapacitet i fråga om höjd och vinklar och svårigheten att upptäcka övervakningen, gör sig starkt gällande även när syftet med kameraövervakningen är ett annat än att personövervaka"

Tove Fors påpekar att det går att få fota och filma från drönare om man söker tillstånd.

– Det är redan idag möjligt att få tillstånd till kameraövervakning med drönare för vissa syften, under förutsättning att integritetsintrånget reduceras i tillräcklig stor utsträckning.

Det kostar 3 700 kronor att söka tillstånd från Länsstyrelsen.

Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017 och skulle i så fall gälla fram till 25 maj 2018, då en ny EU-lagstiftning kommer att reglera hur drönare får användas.

Här kan du läsa DI:s yttrande.Magnus Fröderberg
Publicerad 2017-02-15. Läst av 6372 personer.
2017-02-15 14:25   hsb
Vad säger EU lagen som ska gälla från 25 maj 2018 då? Om den redan har ett datum för införande borde lagen vara klar också?
nikitin   2017-02-15 20:46
Den 25 maj 2018 kommer EU:s dataskyddsförordning, http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/ (aka GDPR), den ersätter dagens personuppgiftslag (aka PuL). Lagen reglerar inte drönare, men reglerar hur den personliga integriteten skall hanteras, och beroende på hur man filmar med drönare kan den personliga integriteten kränkas.
PSJ   2017-02-16 08:42
Reformen kommer att påverka kameraövervakningslagen i högsta grad. Det är just denna lag som idag sätter en del käppar i hjulet för "drönare".
Uppenbart är att vi idag inte vet hur EUs reform kommer se ut även om det är sannolikt att den är mer fokuserad på hur bilderna tas om hand efter inspelningen än vilken utrustning som används för att spela in.
nikitin   2017-02-16 22:19
Hur förordningen lyder är klar, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=SV, men det är som vanligt med lagtexter, det är hur den ska tolkas och vilka lokala undantag som ska göras som det inte är klart med. Flera utredningar kommer att vara klara under senvåren, och då får vi mer information om hur vi ska tolka förordningen.
2017-02-15 14:38   PSJ
Är det någon som testat att få tillstånd av länsstyrelsen? Ser nu att de tagit fram en speciell ansökan för just drönare vilket de inte haft tidigare.
2017-02-15 20:26   Bofoto2
Jag har en viss förståelse att datainspektionen skriver det, deras funktion är att mota Olle i grind.
Men övervakningskameror som redan har tillstånd är säkert betydligt mer integritetskränkande några år framöver än multikoptrar och åtelövervakning.

"– Att helt undanta alla privata drönare från reglerna i kameraövervakningslagen står inte i proportion till integritetsriskerna som det skulle innebära. Därför säger vi nej till förslaget, säger Datainspektionens jurist Tove Fors."

" "Integritetsriskerna med drönare, som hänger samman bland annat med deras mobilitet, deras övervakningskapacitet i fråga om höjd och vinklar och svårigheten att upptäcka övervakningen, gör sig starkt gällande även när syftet med kameraövervakningen är ett annat än att personövervaka" "

Risken är nog att nationer eller "vissa" stora företag i framtiden kan övervaka och integritetskränka för att övervaka eller gripa personer eller tjäna pengar på verksamheten. Ett komplement till befintliga övervakningskameror och satelliter.

Det hela liknar jakten på Pirat bay vs ingen ger sig på (stora) Youtube som lägger ut en massa upphovsrättsskyddat på sajten.
Sten-Åke Sändh   2017-02-15 23:28
Men Youtube ligger väl varken under svensk lag eller EU:s bestämmelser. Hur ska Datainspektionen överhuvudtaget kunna påverka vad som händer globalt? Det är ju det jag tycker är så konstigt med en myndighet som Datainspektionen som beter sig som om vi skulle kunna bete oss så särskilt mycket annorlunda än man gör globalt. Vilka andra länder har stoppat privat flygning med drönare bestyckade med kameror kan man ju fråga sig? Dessutom kan man ju fråga sig hur man skiljer på drönare med och utan kameror. Hur ska man överhuvudtaget kunna kontrollera och övervaka användningen av drönare? Hur ska man få trovärdighet i bestämmelser som dessa och efterlevnad om man inte kan beivra illegal användning? Ska man börja jaga drönare som man jagade radiopirater på 60- och 70-talen? Det gick ju inte så bra då heller.

Hela den debatt vi hade om integritetsproblemen med IT under datoriseringens barndom är ju helt bortglömd för det första. Den är ju fullständigt stendöd. Vilken integritet är det egentligen man tror sig kunna skydda idag, när myndigheter i alla möjliga länder bryter flagrant mot just detta (att det kan vara lagligt att bedriva övervakning och signalspaning innebär ju inte att integritet inte kränks - slippa få sin integritet kränkt måste väl betraktas som en rättighet trots allt)? De som är unga nu har dessutom ingen aning om den diskussionen som skedde då för de var inte ens födda då och de är ju redan "inskolade" från start i övervakningssamhället. Globaliseringen med det Internet-utbyte som är idag har ju helt ställt de olika ländernas myndigheter offside och det gäller oavsett vilka dessa är och det är ju därför så mycket enklare för en del länders myndigheter att kränka sina medborgares rättigheter för det har ju blivit vårt nya standardläge.

Tyvärr har datoriseringen egenskapen att tjusa användarna och alla har vi länge varit bländade av alla nya möjligheter datoriseringen av samhället givit så att vi alltför länge underlåtit på allvar att diskutera globalt hur vi ska hantera detta. Egentligen borde det ju vara en global organisation som FN som ska hantera detta men FN kan aldrig hantera detta så länge det finns ett antal länder som har vetorätt i det man kommer kalla "säkerhetsfrågor".
Bofoto2   2017-02-18 20:21
Kommentar till Sten-Åke Sändh
"Men Youtube ligger väl varken under svensk lag eller EU:s bestämmelser. "

Skivbolagen är globala och dom ger sig på Piratbay för deras fildelning, men Youtube som är stora och har upphovsrättsskyddat material utlagt ger dom sig inte på.
( Synd att inte advokaten för skivbolagen åtalades för bildstöld när hon la upp bilder på sin blogg, då hade antagligen åtalet fallit ihop denna gång.)

Datainspektionens jurist Tove Fors." " "Integritetsriskerna med drönare, som hänger samman bland annat med deras mobilitet, deras övervakningskapacitet i fråga om höjd och vinklar och svårigheten att upptäcka övervakningen, gör sig starkt gällande även när syftet med kameraövervakningen är ett annat än att personövervaka"

Det lät lite annorlunda när JK uttalade sig om Polisen som grep DN journalisten. ...
"enligt justitiekansler Anna Skarhed tyder ingenting på att polisens agerande syftade till att efterforska identiteten på en uppgiftslämnare."
http://www.fotosidan.se/cldoc/lag-och-ratt/poliser-som-tog-dn-fotografs-kamera.htm

Men Datainspektionen agerar ambitiöst och ska naturligtvis påpeka vad dom anser. EU bestämmer senare...
Vi har många lagar och förordningar i Sverige, hastighetsbegränsningar (som jag ogillar ), förbud mot hembränningsapparater osv som det bryts mot hej vilt. Multikoptrar är svåra att spåra idag, men om några år kanske det funkar lika bra som med fartkameror, om det blir "förbud".

Fildelning och kontakter mellan människor (forskare i början) var anledningen att skapa internet, numera kan man åka i fängelse.
Sten-Åke Sändh   2017-02-21 14:22
Det är väl alltid så att det är lättare att ge sig på någon som man tror sig om kunna brotta ner. Datainspektionen står nog rätt maktlös utanför landets gränser.

Tanken på ett Internet emanerade väl inte ur: "Fildelning och kontakter mellan människor (forskare i början) var anledningen att skapa internet, numera kan man åka i fängelse.", som du skriver

"J.C.R. Licklider of the Massachusetts Institute of Technology, was the first head of computer research at the Defense Advanced Research Projects Agency, or DARPA. In 1962, he proposed the concept of “Galactic Network,” in spirit very much like the modern Internet, which is used daily by law enforcement and the military for surveillance."

(källa: https://www.reference.com/technology/main-purpose-internet-f26f4c9227f6a8a2?qo=contentSimilarQuestions)

Så det var ju ett försvarsinitiativ i grunden och ser man till vad de då drömde om - " surveillance" - så är ju det inget annat än övervakning på ren svenska. Så det rullar väl på i gamla hjulspår kan man väl säga.

För de som nojar över statens (polisens) långa arm så fattar jag inte att man överhuvudtaget är på Facebook. Där bygger man ju sociogram utifrån vilka man umgås med på FB och de sociogrammen är nog varje polisutredares våta dröm. Staten behöver ju inte bygga den typen av system i egen regi (för det skulle staten få skit för) och de kan ju som sagt få tillgång till den typen av data ändå, om man har tillräckligt goda skäl .
PMD   2017-02-21 15:50
Lickliders idé om ett globalt datornät var inte att det skulle användas till övervakning.

Det är inte heller syftet med Internet att det ska användas till övervakning. Det finns inget enkelt syfte, utan nätet är vad alla användarna gör det till.

Vi kan se hur massor av alternativa media och flervägskommunikation (till skillnad från den enkelriktade kommunikationen i traditionella media) har fött fram rörelser som är mycket skeptiska till det etablerade samhället och den etablerade politiken.
Det tror jag är en av de viktigaste konsekvenserna av Internets framväxt.
Bofoto2   2017-02-22 00:09
Jag lär mig fortfarande (61 år gammal) av Sten-åke Sändh och Per Danielsson.
Det är egentligen fantastiskt. för 50-100 år sen var det nog sällsynt.
Det gå nog framåt med internet trots allt!?
2017-02-15 21:48   Third eye
Justitiekanslern, datainspektionen och advokatsamfundet är emot att som privatperson få filma med drönare.
Det känns på riktigt som att några instanser ser fram emot steg 2, att begränsa allt foto för privatpersoner...jag kan inte se det på annat sätt.

Man övervakar inte med drönare, man övervakar med någon form av teknik som fångar bild eller video. Det är en sketen tolkning som skapat begränsningen.
Syftet borde vara det man pratar om, inte tekniken.
Man är mer effektiv med ett tele än med drönare.

Jag behöver tillstånd att filma över en äng eller hage för att det kan finnas personer som känner sig kränkta, men jag kan fota valfritt turistställe med personer mer anonym och dold och med högre och mer detaljerade bilder/video och kalla det rättighet.

En akademisk elit dikterar vilkor utan att ens sätta sig in i frågan, det var en nobrainer innan drönare gavs epitetet "övervakning".
2017-02-15 22:59   Arne Bivrin
Det behövs en teknikoberoende lagstiftning vad beträffar övervakning. Det är helt orimligt att viss teknik automatiskt innebär övervakning och annan är hur fri som helst.

Det är konstigt att svenskars integritet är så mycket lättare att kränka än i andra länder.
2017-02-15 23:53   PMD
"Ett tillstånd från Länsstyrelsen kostar 3 700 kronor."

Jag vill påpeka att det inte är så enkelt att om man betalar 3700 kr så får man ett tillstånd för kameraövervakning med drönare.

Det är ansökan som kostar 3700. Chansen är rätt liten att man får ett tillstånd, så man bör vara beredd på att pengarna kan vara bortkastade.

Merläsning

Multiblitz åter i Sverige

Det tyska blixtmärket Multiblitz har fått en ny generalagent i Sverige. Multiblitz är det äldsta blixtmärket på marknaden och nästa år fyller de 70 år. Multiblitz är ett populärt märke bland skolfotografer. Läs mer...

TEST: Sigma 135/1,8 DG HSM Art

Plus Sigmas Art-serie har blivit synonym med hög kvalitet. Nya Sigma 135/1,8 Art är inget undantag. Objektivet är faktiskt bättre än bra med extremt hög optisk prestanda. Läs mer... 17

Profoto A1: Kraftfull speedlight anpassad för ljusformare

Det finns många tillverkare av kompakta kamerablixtar, speedlights, men få som gör blixtarna anpassade för att användas med ljusformare. Det har svenska Profoto tagit fasta på och utvecklat sin första kamerablixt: Profoto A1. Läs mer... 20

Phase One Trichromatic ger exaktare färger

Tillsammans med Sony har Phase One utvecklat ett färgfilter framför sensorn som ska ge mer exakta färger än tidigare filter. Det gör premiär i det nya bakstycket Phase One IQ3 100MP Trichromatic. Läs mer...

TTL-sändare för Fujifilm från Profoto

Profoto fortsätter utveckla sändare med TTL-blixtautomatik för fler märken. Sedan tidigare finns sändare för Canon, Nikon, Sony och Olympus. Nu kommer även en sändare som passar med Fujifilms TTL-system. Läs mer... 2

Fyra nya L-objektiv från Canon

Canon har uppdaterat sina L-zoomar de senaste åren. Nu är det dags att ersätta flera objektiv med fast brännvidd och addera några extra. Tre av objektiven är tilt/shift-makroobjektiv och det fjärde är ett kort ljusstarkt tele med bildstabilisering. Dessutom lanseras en ny makroblixt. Läs mer... 6

Hasselblad X1D får elektronisk slutare

Hasselblad fortsätter att utveckla nya funktioner till X1D-50c. Med den senaste versionen av kamerans mjukvara ges möjlighet att ändra storlek på AF-punkterna och att aktivera elektronisk slutare. Läs mer... 1

Nikon D850 - Vi har provat den

Vi har provat Nikon D850. Det dominerande intrycket är av en genuin universalkamera som skall klara alla sorters fotouppdrag. Som bonus har den smarta finesser som heltyst läge och fokusstackning. Läs mer... 56

Nikon D850 är snabb och högupplöst

Nikon D850 har en bakbelyst 45-megapixelsensor och kan ta upp till 9 bilder per sekund. D850 kan även filma i 4K med hela sensorns bredd och har samma 153-punkters som autofokus Nikon D5. Läs mer... 63

TEST: Sony A9

Plus Sony A9 har utsetts till Årets kamera av EISA. Även Fotosidan ger kameran högt betyg. Sony A9 klarar 20 bilder/sekund, har nästan 700 fokuspunkter och översamplad 4K-video. Kameran håller vad den lovar, men det finns några irriterande småmissar. Läs mer... 45

Patent- och marknadsdomstolen fäller Wikimedia

Patent- och marknadsdomstolen har, i linje med Högsta domstolens tidigare beslut, fastställt att Wikimedia och andra som vill lägga ut omfattande samlingar av konst i offentlig miljö på nätet måste söka en bildlicens. Läs mer... 136

Dubbla processorer i Tamron SP 24-70/2,8 Di VC USD G2

Tamron SP 24-70/2,8 Di VC USD var världens första 24-70/2,8 med bildstabilisering. Nu har Tamron gjort om det populära objektivet med bättre mekanik, vädertätning, effektivare bildstabilisering och snabbare autofokus. Läs mer... 22

Zeiss Milvus 35/1,4 är ljustark och videoanpassad

Det tionde objektivet i Zeiss Milvus-familjen är en ljusstark och väderskyddad vidvinkel, främst tänkt för reportage, gatufoto och video. Läs mer... 29

4K och nytt råformat i Canon Eos C200

Canon utvidgar sitt Cinema Eos-system med C200 som blir den billigaste modellen med 4K. Canon Eos C200 är först ut med det nya råformatet Cinema RAW Light. Läs mer... 6

Triss i vidvinklar från Nikon

Nikon lanserar tre nya objektiv – alla med kraftig bildvinkel. En ljusstark supervidvinkel, en prisvärd ultravidvinkelzoom samt en fisheye-zoom. Läs mer... 34

Vi provar Sonys nya zoomar

Fotosidan har fått möjlighet att prova Sonys nya vidvinkelzoomar FE 16-35/2,8 GM och FE 12-24/4 G samt den nya telezoomen FE 100-400/4,5-5,6 GM OSS. Tre imponerande objektiv som utökar Sonys sortiment i bägge ändar av brännviddsskalan. Läs mer... 8

Fel på AF i vissa Canon-objektiv

Canon har upptäckt att visa objektivserier har defekt autofokus. Det är gratis att att få objektivet reparerat. Här kan du se om du är drabbad. Läs mer... 1

TEST: Panasonic Lumix GH5

Plus Panasonics GH-modeller är bra stillbildskameror, men deras fokus har hela tiden varit video. Nya GH5 tar videoprestanda och videofinesser till nya höjder. Dessutom utlovar Panasonic att att GH5 ska få ännu fler funktioner framöver. Läs mer... 9

Två vidvinkelzoomar från Sony

Sony utökar sitt objektivprogram på vidvinkelsidan med två nya vidvinkelzoomar, ett G-objektiv och ett GM-objektiv. Läs mer... 10

Profoto B1X ger mer kraft

Profotos batteridrivna blixt B1 ersätts av B1X som ger mer kraft i batteriet, med inställningsljuset och i HSS-läge. Dessutom lanseras fler OCF-ljusformare. Läs mer...