Annons
Artiklar > (Nästan) fritt att fota från drönare från 1 augusti

(Nästan) fritt att fota från drönare från 1 augusti

Foto: Don McCullough / CC BY

 

Från den 1 augusti är det tillåtet för privatpersoner, företag och organisationer att filma och fota från drönare. Men det finns vissa begränsningar.

Tidigare under sommaren klubbade Riksdagen igenom en ändring av kameraövervakningslagen för drönarkameror. Det innebär att det inte längre krävs tillstånd från Länsstyrelsen för privatpersoner, företag och organisationer som vill filma eller fota från drönare. 

Istället är det Personuppgiftslagen, PUL, som gäller. PUL tillåter all fotografering som inte är kränkande i lagens mening. Observera att detta inte samma sak som brottet kränkande fotografering.

Datainspektionen skriver på sin webbplats att smygfotografering med drönare är kränkande, därför måste fotograferingen ske på ett öppet sätt.

"Detta kan bland annat ske genom en tydlig märkning av vem drönaren tillhör, att information lämnas till enskilda i det närbelägna området och att positionsljus används om det är mörkt.", skriver Datainspektionen.

Ett annat exempel på en kränkning skulle kunna vara att filma personer i integritetskänsliga situationer,som badplatser eller i deras privata bostad eller trädgård. Att filma en person med en drönare i syfte att förfölja eller skandalisera denne är en uppenbar kränkning av den personliga integriteten, menar Datainspektionen.

Datainspektionen ger rådet att spärra av platsen som ska filmas och avbryta filmningen om någon person kommer in på området, eller att endast aktivera kameran på en höjd där det inte går att identifiera personer.

Flyg inte nära flygplatser

Det finns andra lagar och regler som gäller för själva flygningen. Transportstyrelsen har samlat information här. Det viktigaste att komma ihåg är att inte flyga med drönaren utom synhåll och att inte flyga i flygplatsernas kontrollzoner. För kommersiell verksamhet krävs tillstånd från Transportstyrelsen.

Under hösten väntas nya regler som tillåter flygning upp till 50 meter 5 km från flygplatsens område. Närmare flygplatsen än så kommer det fortfarande krävas tillstånd från flygtrafikledningen.Publicerad 2017-08-01. Läst av 19156 personer.

72 Kommentarer

DrKJ 2017-08-01 10:56  
För att fotografera med drönare gäller samma regler som för en vanlig kamera (förutom Lantmäteriets spridningstillstånd och Transportstyrelsens regler).

Varför hänvisas det hela tiden till Datainspektionen, som har visat sig lämna oriktig och vilseledande information?

Spärra av området och avbryta filmning om någon person kommer, för vanlig fotografering, varför dessa råd på Fotosidan?

Olämplig och kränkande fotografering gäller ALLA kameror!

En liten notis: Om man accepterar drönardomen i HFD, så accepterar man rent juridiskt att ALLA mobiltelefoner (med kameror) och vanliga kameror är övervakningskameror, då de kan fjärrmanövreras och är mobila, oavsett syfte. De behöver då tillstånd från länsstyrelserna. Nya lagändringen undantar drönare, men inte vanliga kameror. Något att fundera på.
Erik Schalin 2017-08-01 15:54
Vad har du fått det ifrån att mobilkameror skall räknas till övervakningskameror?
Det är inte sant.
Det gäller som vilken fotografering som helst, att fotografering när man själv inte är där så behövs tillstånd.
Tex så blev ju åtelfotografering förbjudet. I alla fall om jag kommer ihåg rätt.
El-Bonko 2017-08-01 16:25
Precis, det är inte huruvida kameran kan fjärrmanövreras som är relevant, utan om det faktiskt görs. Det har även innan idag varit helt ok att filma från en drönare om man t.ex. håller den i handen i stället för att flyga den.

Jag håller dock med om att Datainspektionens råd bör tas med några nypor salt.
DrKJ 2017-08-01 16:56
OM man accepterar HFD och Datainspektionens syn, så är ALLA mobiltelefoner övervakningskameror. Man kan använda ALLA kameror till övervakningskameror, men de behöver inte vara det. En kameradrönare är i de allra flesta fall INTE övervakningskameror. HFD och Datainspektionen har inte stöd i lagen! För att vara en övervakningskamera så måste kameran vara uppsatt, utan att vara manövrerad på platsen, samt kunna användas för personövervakning. Inget av dessa förutsättningar var uppfyllda i HFD-fallet. Dessutom så är de flesta drönare undantagna från tillståndsplikt enligt 10 § 1. Detta har diskuterats på Dagen Juridik. Läs gärna:

http://www.dagensjuridik.se/2017/03/integritetsmagistrarna-pa-datainspektionen-fortsatter-att-grumla-spelreglerna-dronare

HFD-domen är felaktig på alla väsentliga punkter, samt att HFD har lagt till oriktiga uppgifter.
DrKJ 2017-08-01 17:12
När det gäller övervakningskameror så är det inte vad som görs, utan vad som KAN göras som är relevant enligt lagen.

Men, lugn, varken drönare. mobiltelefoner eller kameror på stativ är övervakningskameror enligt lagen. Det är ett påfund av Datainspektionen utan lagstöd.

För övrigt har Datainspektionen och länsstyrelser officiellt gått ut med att kameror på stativ ska bedömas på samma sätt som drönare. Har ni sökt tillstånd för era vanliga kameror?

Lagen säger "på platsen" vilket inte är begränsat till handhållet. Det är ännu en skröna från Datainspektionen. Dessutom är inte en kamera på en drönare "uppsatt". Lika lite som en tavla är uppsatt i sin ram. Uppsatt blir tavlan när den sätts upp, t ex på en vägg. Samma gäller för en kamera, den är inte "uppsatt" på en drönare, utan måste övervaka en viss plats med en viss varaktighet. Låt oss hålla oss till lagen och inte HFD eller Datatinspektionen, så blir livet enklare.

Datainspektionen och HFD har precis som Transportstyrelsen gjorde med IT, aktivt frångått lagen. Varför? Vem kan man lita på?
PMD 2017-08-01 22:23
HFD-domen är överspelad i och med undantaget i kameraövervakningslagen som gäller från och med idag, så det finns ingen större anledning att irritera sig på den domen längre.

Domen var dock i allt väsentligt korrekt. Det framgår om man läser den förra kameraövervakningslagen, och kanske också några förarbeten. Därför behövde lagen ändras, vilket också lyckligtvis skedde.
DrKJ 2017-08-01 23:24
PMD, nej HFD-domen var inte korrekt på någon punkt, vänligen läs lagen och förarbetena, jag har. Visst kan man irritera sig på HFD-domen. Enligt referenten i målet, justitierådet Mari Andersson, så gäller domen även för vanlig kamera på stativ. Så har du sökt tillstånd för din vanliga kamera?

Fast poängen var egentligen inte HFD, utan att man hänvisar till Datainspektionen. Datainspektionen har inte visat någon större respekt för våra lagar, än mindre för våra medborgare, och är således en dålig källa för det juridiska läget.
PMD 2017-08-02 00:12
Jag har läst domen, lagen och något förarbete. Många som kritiserar domen hänger upp sig på ordet "uppsatt". Det betyder inte fastspikad på en stolpe eller en vägg i det här sammanhanget. Läs gärna tidigare trådar i ämnet här på Fotosidan för att få mera utförligare argumentation. Jag föreslår att diskussionen om domen fortsätter i en av de trådarna, istället för här, eftersom det då är lättare att hänvisa till redan gjord argumentation och vi behöver inte börja om från början.

Givetvis gäller kameraövervakningslagen alla kameror som är uppsatta i lagens mening och inte manövreras från platsen. En vanlig kamera på stativ som fotograferar eller videofilmar automatiskt utan att någon person är i närheten faller alltså under lagen.

DI har alltid vara lite övernitiska och är som du påpekar en dålig källa för vad det nya undantaget i kameraövervakningslagen innebär för drönarfotografering. Det bästa för den som vill veta är att helt enkelt läsa § 5a i lagen. Den lyder så här:
Lagen gäller inte vid kameraövervakning som sker från ett obemannat luftfartyg, om övervakningen bedrivs av någon annan än en myndighet.
DrKJ 2017-08-02 08:33
PMD, Drönare är undantagna från kameraövervakningslagen, vilket innebär att du kan använda den som övervakningskamera, på riktigt, utan tillstånd! Men det var inte det som saken gällde. Jag har valt att inte diskutera domen i alla forum, utan det sker bäst i domstol. Jag har läst domarna, lagarna (t ex också regeringsformen, förvaltningsprocesslagen, mm), ALLA förarbeten, samt hela processmaterialet. Det finns INGENTING väsentligt som är korrekt i HFD-domen!

Läs gärna debatten i Dagens Juridik, där hänvisas det till ett remissvar till regeringen som visar på vad som verkligen gäller.

http://www.dagensjuridik.se/2017/03/integritetsmagistrarna-pa-datainspektionen-fortsatter-att-grumla-spelreglerna-dronare

http://www.modellflygforbund.se/globalassets/sveriges-modellflygforbund/dokument/remissvar-kol/059-knut-johansen.pdf?w=900&h=900

Vad jag reagerar på är att man, Fotosidan med flera, refererar till Datainspektionen. Ska man verkligen spärra av ett område om man ska fotografera och avbryta fotograferandet om det finns folk där (drönare eller vanlig fotografering). Hur dumt får det bli. Det var vad jag ville säga, plus det vansinniga i att Datainspektionen och HFD anser att vanliga kameror som har monterats på ett stativ (sekunder) är en övervakningskamera. Detta tar inte den nya lagen hänsyn till. Något som få känner till.
PMD 2017-08-02 09:46
Kruxet är att många missförstår vad "uppsatt" betyder i sammanhanget, och därför tror att HFD dömde helt knasigt.

Att en kamera som sitter på ett stativ och inte manövreras av någon i närheten räknas som övervakningskamera är verkligen inget nytt. Att en sådan kamera inte skulle falla under kameraövervakningslagen hade däremot varit anmärkningsvärt.

Det lär inte bli många som använder drönare för "riktig" kameraövervakning. Det är opraktiskt och dyrt jämfört med alternativen. Den som behöver övervaka använder med fördel traditionella kameraövervakningsmetoder (med tillstånd, förstås). Jag tror att det fanns med i de överväganden som gjordes innan regeringen la sin proposition om ändringen av lagen i vintras.
DrKJ 2017-08-10 11:13
PMD, Kruxet är nog att få kan lagstiftningen. HFD har inte stöd i lagen eller förarbeten, tvärtom, HFD-domen är således "helt knasig"

För att var "uppsatt" så ska ett visst område vara övervakad med en viss varaktighet. Det var inte uppfyllt i HFD-fallet. Sedan är det oväsentligt vad kameran är fäst på, vinkeljärn, stolpe, drönare, bil, vägg, mobiltelefon, etc. Det är området och varaktigheten som är av betydelse.

Det räcker inte med att kameran är uppsatt, utan följande villkor ska också vara uppfyllda: den ska inte vara manövrerad på platsen och kunna personövervaka. Inget av detta var uppfyllt i HFD-fallet. Det finns undantag ,10 §, t ex om kameran används för att manövrera ett obemannat luftfartyg, dvs tillståndsplikt förelåg inte. Dessutom så gäller grundlagarna, som näringsfrihet, informationsfrihet, anskaffningsfrihet enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Detta beaktade inte HFD, trots att det anfördes. HFD har enligt egen utsago varken läst processmaterialet eller själva Kameraövervakningslagen i sin helhet. Då blir det väldigt "knasigt".

Vänligen läs bakgrunden:
http://www.modellflygforbund.se/globalassets/sveriges-modellflygforbund/dokument/remissvar-kol/059-knut-johansen.pdf?w=900&h=900

http://www.modellflygforbund.se/globalassets/sveriges-modellflygforbund/dokument/remissvar-kol/059-knut-johansen-bilaga-3.pdf?w=900&h=900

http://www.modellflygforbund.se/globalassets/sveriges-modellflygforbund/dokument/remissvar-kol/059-knut-johansen-yttrande.pdf?w=900&h=900

Nu är drönare undantagna kameraövervakningslagen, men det är inte kameror på stativ (enligt HFD, Datainspektionen och länsstyrelser). Bara genom att titta i Fotosidan, så finns det många bilder tagna med stativ. Väldigt intressant!

HFD-domen är inte bara tokig, den är också fullständigt felaktig rent juridiskt!
PMD 2017-08-10 13:05
Jodå. domen är helt i enlighet med lagens intentioner. Det finns ett undantag i lagen för kameror som är uppsatta på fordon (för att föraren ska kunna manövrera säkrare). En kamera på ett fordon kan alltså vara uppsatt, trots att fordonet kan förflytta sig över långa sträckor.

Analogt med drönare, alltså.

En del rättshaverister fortsätter att envist hävda att HFD (landets högsta rättsliga instans när det gäller förvaltningsmål) inte kan lagen. Att inte de högsta juristerna skulle kunna lagstiftningen känns lite som en konspirationsteori, faktiskt.

HFD-domen är dock helt överspelad i och med lagändringen i kameraövervakningslagen, så vidare diskussionen om den känns inte så meningsfull.

Vad gäller kameror på stativ så har förstås ingenting ändras i och med den aktuella lagändringen. Sådana kameror är fortfarande att betrakta som övervakningskameror om de inte manövreras från platsen där de är uppsatta. Precis som det har varit väldigt länge.
DrKJ 2017-08-14 11:56
PMD, varför driver du HFD-frågan så envist? Du få gärna ha en åsikt, även om den är fel. Men att i absurdum driva en fråga utan fakta är inte så bra för forumet.

HFD-domen har avhandlats på Dagens Juridik (se länk tidigare) där INGEN kunde visa att HFD-domen är korrekt. En anonym rättshaverist "Tristan" försökte, men fick krypa till korset.

Ja, ALLA kameror KAN vara övervakningskameror utom, numera, vissa drönare. Men domen gäller EN ENSKILD drönare. Där var inga rekvisit uppfyllda! HFD-domen är således helt felaktig.

HFD-domen är dessutom inte alls överspelad, kanske för en amatörfotograf, men kameraövervakningslagen gäller fortfarande för drönare hos myndigheter och enskilda som agerar på uppdrag av en myndighet. Sedan har vi kameror på stativ, undervattens-ROV och mobiltelefoner...

PMD, du har nu spammat forumet en längre tid. Så du kan väl avslutningsvis ange vilka kriterierna är för "uppsatt", "ej manövreras på platsen", "kan användas för personövervakning", och 10§ 1, samt redogöra för när informationsfriheten, näringsfriheten, samt anskaffningsfriheten inte gäller enligt grundlagarna, så vi dödliga vet när vi måste söka tillstånd.

Sedan kan man ju fundera på om nu HFD-domen skulle vara så självklart korrekt, varför var det bara två okunniga småföretagare och en räddningstjänst som ansökte om tillstånd, och ett antal stora företag med juridikavdelningar, myndigheter och publik service struntade i att söka tillstånd, om nu lagens intentioner är så uppenbara som du skriver...
PMD 2017-08-14 14:26
Driver envist? Inte speciellt, tycker jag. Jag vill bara inte låta felaktigheter stå emotsagda.

Slå gärna upp ordet "spam" i lämpligt uppslagsverk så att du kan använda det rätt nästa gång.
DrKJ 2017-08-14 15:45
PMD, Jag slog upp "SPAM" på Wikipedia": I Internets tidiga historia fyllde illvilliga användare chattsessioner och liknande med upprepande meningslös text". Det var precis detta jag menade. Du har nu i ett stort antal meddelanden upprepat skrivit att HFD-domen är korrekt, utan relevant argumentering (trots att HFD-domen har visats vara felaktig på alla väsentliga punkter).

Jag tycker tråden har fått en otrevlig ton. Om du vill framföra något relevant, så gå gärna igenom domen, lagarna, förarbetena och processmaterialet, och motivera dig.

Intressant är att HFD själva säger att de inte har läst kameraövervakningslagen, bara valda delar (lagen är inte omfattande). Dessutom så säger HFD också att de inte har läst processmaterialet (det de har att döma), speciellt klagandes överklagande till förvaltningsrätten. Mycket underligt och väldigt allvarligt.

Man kan undra varför du envist driver frågan om du anser att den är överspelad och du inte kan fallet.
PMD 2017-08-14 18:35
Jag är dock inte illivillig så den definitionen av SPAM passar inte så bra. Inte heller är det jag har skrivit meningslöst.

Du har inte argumenterat speciellt mycket för din ståndpunkt. Du har mest bara hänvisat (med länkar) till diskussioner om saken på andra webplatser. Jag har verkligen ingen lust att läsa en massa sådant utan är betydligt mer intresserad av sakliga argument för varför HFD-domen kan anses vara felaktig. Skriv gärna en sammanfattning av dina bästa argument för det här i tråden. Referenser till sakpåståenden kan vara lämpliga i så fall.

Den otrevliga tonen, som du uppfattar, har jag inte medvetet stått för. Låt oss gemensamt försöka undvika sådant.

Grundbulten för att HFD-domen är korrekt är tolkningen av ordet "uppsatt" i kameraövervakningslagen. Jag har redan argumenterat för varför det inte enbart ska tolkas som monterad på en byggnad eller liknande utan lika gärna kan handla om ett fordon, ett stativ eller t.o.m. en drönare. Se tidigare inlägg i den här tråden.
bentelkalb 2017-08-01 11:28  
Datainspektionen är ett tydligt exempel på rabiata svenska myndigheter. Lägg därtill Migrationsverket, Skatteverket m.fl.

Något grundläggande är fel i konungariket Sverige.
luminousoctaves 2017-08-01 12:02
Here we go again Rättshaverist Blues....
Yeye 2017-08-01 15:28
Glömde du inte elverket, vattenverket och huvudvärken med?
PMD 2017-08-01 22:25
När det gäller Datainspektionen har Leif rätt. Det är bara att läsa i artikeln ovan hur DI försöker få det till att PUL gäller fotografering.
bentelkalb 2017-08-02 14:33
Jag arbetar själv på myndighet så jag har viss insyn i hur det fungerar och hur det föreligger myndighetsaktivism på många fronter.
luminousoctaves 2017-08-02 16:26
Leif har inte rätt, han har en åsikt som många andra säkerligen inte håller med om.

Att PuL definierar fotograferande som ett insamlande och arkiverande av personuppgifter är fullt logiskt. Bildinsamlingsprogram idag, som t.ex. Lightroom, är sofistikerade databaser som med hjälp av EXIF-data, ansiktsigenkänning och annat gör varje hobby- och proffsfotografs dator till ett omfattande personregister.

Hur samhället ska förhålla oss till den utvecklingen är komplicerat. Att som fotograf avfärda DI:s slutsatser som "rabiata" känns både insnöat och ensidigt tycker jag.
bentelkalb 2017-08-02 17:09
Det är bara att läsa lagstiftningen och jämföra mot DIs ställningstagande så inser man att det är rabiat, man tolkar allt så hårt det bara går, in i absurdum. När det gäller lagstiftning, domar och myndighetsutövning så är det ju det jag jobbat med de senaste 10 åren. Så att kalla min bedömning för insnöad är nog mer att bygga en Iglo åt sig själv. Det är inte enkom som fotograf jag gör det utan som en mycket erfaren myndighetsperson. Med erfarenhet både från tingsrätt och hovrätt.

Vidare är det nog så att hävda att Lightroom gör "varje hobby- och proffsfotografs dator till ett omfattande personregister" är även det helt absurt.

DI är tyvärr inget undantag, jag skulle kunna ge många exempel, te x Migrationsverkets tolkning av lagen där man utvisar arbetskraftsinvandrare som fått en hundralapp utbetald på fel månad. Där är centrum för rättvisa starkt engagerad. Listan går att göra lång.
luminousoctaves 2017-08-02 17:48
»»Vidare är det nog så att hävda att Lightroom gör "varje hobby- och proffsfotografs dator till ett omfattande personregister" är även det helt absurt.««

Jaså, varför då?

Din kritik av Sveriges migrationspolitik, feminism och annat ovidkommande kanske vi lägga åt sidan nu.
bentelkalb 2017-08-02 17:53
Kritik mot myndigheter är inte ovidkommande i denna fråga hur DI hanterar drönare. Lightroom är det däremot.
148637 2017-08-02 18:16
Datainspektionen vann framgång hela vägen i vårt rättssystem när det gäller drönare och vad de var.
När det gäller LR så kan du ju ta och läsa §3 i PuL. Som juridiskt kunnig person som du säger dig vara så inser du att Erik har rätt .
PMD 2017-08-02 21:20
Erik, som Peter har påpekat i ett inlägg längre ner så säger §6 i PUL att den lagen inte gäller privat behandling av personuppgifter. DI:s råd om hur man bör fotografera med drönare, vilket refereras i artikeln ovan, är alltså irrelevanta för privatpersoner.

Därmed har inte PUL heller något att göra med privat fotograferande med drönare.
148637 2017-08-03 09:10
Per. Det räcker inte med att vara privatperson för att § 6 skall gälla. Det måste till att behandlingen av personuppgifter är privat!
Kraven är
1 privatperson
2 behandlingen är privat
Att publicera sina bilder kan ställa till det med den privata behandlingen.
PeterWem 2017-08-03 11:49
I RH 2004:51 får man reda på att publicering på Internet inte räknas som privat natur och att missbrukarregeln i stället kan kicka in om inte annan lagstiftning trumfar.
Att fotografera och katalogisera i sin lokala burk medelst Lightroom, för de som använder programmet, bör inte innebära konflikt med PuL.
Nästa år skrotas PuL och missbrukarregeln. Jag hoppas jag grovt missat någonting men så som jag uppfattar det kommer man behöva tillstånd för all publicering av bilder om ens sida inte skyddas av grundlagarna.
PMD 2017-08-03 12:29
Björn, råden från Datainspektionen, som refereras i artikeln ovan, gäller fotografering och inte publicering, och kan därför utan vidare läggas åt sidan av den som fotograferar med drönare för privata ändamål.

Vad gäller PULs reglering av publicering så har ingenting alls ändrats av att kameraövervakningslagen ändrades i förrgår.
148637 2017-08-03 13:14
Peter! Citat från ett svar från en av DI's jurister
Beaktandesats 18 (som dock inte är bindande utan rådgivande för tolkningen av GDPR) talar dock för att viss internetaktivitet kan omfattas av privatundantaget i artikel 2 i GDPR.
Hoppas på en bra information från DI ang. GDPR.
PeterWem 2017-08-03 15:46
Det låter hoppfullt om man inte behöver skaffa utgivningsbevis för att i fortsättningen kunna publicera ickekränkande bilder på folk via sin hemsida.
PeterWem 2017-08-01 15:54  
"PUL tillåter all fotografering som inte är kränkande i lagens mening"
Rätta mig om jag har fel, men PuL har hand om lagring och publicering av personuppgifter. Inte fotografering vid fotoögonblicket.
Karl.B 2017-08-01 16:23
Jo det låter korrekt. PUL handlar om personuppgifter, hantering m.m. Inte fotografering vid fotoögonblicket.
PUL ersätts nästa år med Dataskyddsförordningen som gäller i hela EU.
PeterWem 2017-08-01 16:33
Och direktivet kommer fortfarande handla om publicering och lagring av personuppgifter om jag inte missminner mig. Däremot kommer inte missbrukarregeln längre finnas vilket gör att man måste vara ansvarig utgivare om man i fortsättningen vill publicera bilder på okända.
Svar från froderberg 2017-08-01 20:55
Datainspektionen skriver uttryckligen "fotografering" och inte "publicering". Det kanske är så att de menar att insamling och lagring av personuppgifter också omfattas av PUL.
148637 2017-08-01 20:55
Ett foto kan vara en personuppgift. Med tanke på ditt juridiska intresse är det förvånande att du inte fått det med dig.
luminousoctaves 2017-08-01 21:11
@Björn: PuL omfattar per definition hantering, arkivering och publicering av all typ av personuppgifter inklusive fotografier (är ganska säker på att Petter känner till detta). Skillnaden verkar vara att man nu även definierar fotograferingen som en hantering/insamlande av personuppgifter. Vilket ju är fullt logiskt i vår digitala och databasbaserade tid, men kanske inte lika självklart för 30 år sedan.

(Med detta sagt har jag ett svagt minne av att PuL har tolkats som att det är förbjudet att fotografera politiska demonstrationståg utan tillstånd, då det kan ses som ett insamlande och registrerande av människors politiska åsikter, vilket ju är förbjudet.. men det är en annan tråd).
PeterWem 2017-08-01 21:22
Bilder på människor kan inte vara personuppgifter, det är personuppgifter. Går man efter Datainspektion behöver man inte kränkande fotografering. Inte heller behöver man ta till sexuellt ofredande för att döma folk som fotar under klänningar i rulltrappor. Det skulle i så fall räcka med att ta till PuL för all behandling och lagring av kränkande personuppgifter.
Nu är så inte fallet eftersom PuL 6 § kickar in.
luminousoctaves 2017-08-01 22:11
En bild på en människa som inte går att identifiera eller ( i ett visst sammanhang) kopplas till en specifik person är inte en personuppgift. Björn har helt rätt när han skriver "kan vara".
PeterWem 2017-08-01 22:13
Jag ger er det.
luminousoctaves 2017-08-02 06:14
Storsint av dig.
Marie_1 2017-08-01 17:37  
Det står följande i texten "Se till att inte flyga på mer än 120 meters höjd ".......menas det att man får flyga drönaren hur lågt som helst?
PeterWem 2017-08-01 18:06
Både ja och nej. Nationalparker och naturreservat kan t.ex. ha begränsningar. Skäralid har lägsta höjd 300 meter och naturreservatet Jonstorp-Vegeåns mynning har en lägsta höjd 120 meter.
Tänker du på drönare inne i andras trädgårdar och på två meters höjd?
Marie_1 2017-08-02 09:43
Finns alltså inga begränsningar på vilken höjd man får "dröna" runt ovan privata trädgårdar?
nikitin 2017-08-01 19:05  
Tänk även på att det är förbjudet att starta eller landa med luftfarkost eller flyga över området på lägre höjd än 300 meter vid naturreservat eller nationalparker.
PeterWem 2017-08-01 19:26
...beroende på vad föreskrifterna säger, se kommentarstråden ovanför.
nikitin 2017-08-01 19:32
Jag missade detta inlägg...
Cambo 2017-08-02 19:22  
Bromma flygplats fick stänga. Vore bra om drönarnördarna läste på vad som gäller innan dom skickar upp leksakerna.
Rogerber 2017-08-03 18:14  
Jag ser detta som ett medgivande av Svensk lag. Drönare räknas äntligen som mark kamera. Jag äger ingen drönare själv Men hade tanke på denna 1982.... Synd jag inte tog pantent :-)
Sten-Åke Sändh 2017-08-04 10:14  
I ren glädje över det beslutet så tog det bara tre dagar innan en drönarflygare tvingade trafikledningen på Arlanda stoppa flygningarna där. (Meddelades idag 4/8 i morgonnyheterna SVT 1.)

Hur ska man få ihop det här, så folk kan fortsätta flyga sina drönare både privat och kommersiellt utan att störa befintliga skyddsområden och vitala samhällsfunktioner? För uppenbarligen så finns vissa luckor både i folks omdömen och kunskaper kring villkoren för drönarflygning.
snap01 2017-08-07 15:07
Det är sällan någon flugit så nära eller högt att det föreligger någon risk överhuvudtaget. Utan idag så om du tex flyger i Enskede med drönare o någon ringer till flygledartornet så stoppar som trafiken där över trots att planen går på flera tusenmeters höjd däröver o drönarna på drygt max 100.

Ska bli så skönt när dess sjuka regler tas bort o då kommer man få flyga upp till 50 meters höjd inom kontroll zon så nära som 5km från flygplats. När ett plan är på det avståndet så är dom på en ca höjd på 600 meter.

Nu idag stänger dom flygtrafiken så fort dom hör att en drönare är inom kontroll zon Som tex när någon flög i Haga parken helt riskfritt för flygtrafiken eftersom det skiljer flera tusen meter i höjd mellan drönare -flygplan. Sedan att media går ut o skriver stort att drönare stängde flygtrafiken till Arlanda hade dom varit lite seriösa pålästa så hade dom kanske kunnat se själv att reglerna är dåligt skrivna o kanske ställt frågan utgjorde drönaren påb100 meter någon risk för planet på 2000 meters höjd😎.
EU har redan. Förstått detta sedan länge o där får man flyga upp till 50 meter minst. Jag har själv varit i kontakt med ansvariga inom flygtrafiken o dom håller med men måste ändå köra linan ut oavsett om det är någon risk eller ej.

Ni har kanske sett många plan flyga på 200 Meters höjd i Enskede - Huddinge -Solna ?
snap01 2017-08-07 15:09
Det är sällan någon flugit så nära eller högt att det föreligger någon risk överhuvudtaget. Utan idag så om du tex flyger i Enskede med drönare o någon ringer till flygledartornet så stoppar som trafiken där över trots att planen går på flera tusenmeters höjd däröver o drönarna på drygt max 100.

Ska bli så skönt när dess sjuka regler tas bort o då kommer man få flyga upp till 50 meters höjd inom kontroll zon så nära som 5km från flygplats. När ett plan är på det avståndet så är dom på en ca höjd på 600 meter.

Nu idag stänger dom flygtrafiken så fort dom hör att en drönare är inom kontroll zon Som tex när någon flög i Haga parken helt riskfritt för flygtrafiken eftersom det skiljer flera tusen meter i höjd mellan drönare -flygplan. Sedan att media går ut o skriver stort att drönare stängde flygtrafiken till Arlanda hade dom varit lite seriösa pålästa så hade dom kanske kunnat se själv att reglerna är dåligt skrivna o kanske ställt frågan utgjorde drönaren påb100 meter någon risk för planet på 2000 meters höjd😎.
EU har redan. Förstått detta sedan länge o där får man flyga upp till 50 meter minst. Jag har själv varit i kontakt med ansvariga inom flygtrafiken o dom håller med men måste ändå köra linan ut oavsett om det är någon risk eller ej.

Ni har kanske sett många plan flyga på 200 Meters höjd i Enskede - Huddinge -Solna ?
Sten-Åke Sändh 2017-08-08 18:34
Men läste du texten i denna artikel från GP?

http://www.gp.se/nyheter/sverige/lfv-folk-f%C3%B6rst%C3%A5r-inte-nya-dr%C3%B6narlagen-1.4498882

Ibland tror jag folk läser väl selektivt och bara tar till sig det man vill ta till sig och skippar resten.

Särskilt följande citat är väl rätt tydligt om det är korrekt citerat:

"- Vi tror att det har skett en missuppfattning att man tror att man får flyga hur man vill, säger Anders Carlsson, operativ chef för flygtrafikledningen på Bromma.

Klockan var 14.20 på tisdagen när en pilot startade från den centrala flygplatsen och flög över Stockholm. Bara några minuter senare rapporterade piloten att en drönare flög vid sidan om flygplanet."

Så det handlar kanske inte enbart om att man är övernitiska när det gäller de perifära delarna av skyddszonerna. Jag måste säga att jag inte alls är glad åt denna utveckling. Varför ska vi behöva stå ut med att ett egodubbelpucko med nollkoll till drönarflygare ska få ta sig friheten att äventyra både flygsäkerhet i värsta fall och orsaka folk en massa olägenheter avstängd trafik skapar.

Jag tror det måste till kännbara påföljder ekonomiskt för att folk ska fatta och jag skulle inte bli förvånad om det kommer ekonomiska krav från flygbolagen riktade mot dessa okunniga och djupt försumliga egoister.

Ska du flyga minsta flygplan ska du ta certifikat och lära dig leva i luftrummet innan du får flyga på egen hand. Här krävs ingenting av detta och det har ju visat sig redan efter några få dagar att det faktiskt inte funkar och de här problemen har kommit upp till ytan direkt efter att flygning blivit tillåten. Fortsättning följer ....

Jag tror att de värsta myndighetshatarna och rättshaveristerna som vi även sett en del av i dessa trådar borde försöka vara mer konstruktiva istället och komma med förslag på hur detta ska fås att fungera bättre. Som det är nu så tror jag faktiskt inte på att detta kommer kunna fortgå innan man tvingas ingripa på något sätt och då kommer säkert en del gå helt i spinn över ytterligare restriktioner som man kommer finna nödvändiga.

Det dummaste man kan göra som vän av drönarflygning vore att fortsätta bagatellisera puckonas framfart. Samhället kommer aldrig i längden låta hobbyflygare störa vitala samhällsfunktioner som linjetrafiken med flyg om det ställs på sin spets. För detta är väl främst ett problem med en del av hobbyisterna eller hur? De som använder drönare professionellt har säkert betydligt större incitament att även ta till sig och leva efter de regler och inskränkningar som finns för drönarflygning redan.
PMD 2017-08-08 20:24
Idioter som bryter mot flygtrafikreglerna (förmodligen för att de inte känner till dem) kommer knappast att sluta vara idioter för att det införs striktare regler för drönarflygning. Certifikatkrav eller liknande kommer alltså att få en marginell effekt.

DJI-drönare har inbyggda spärrar mot flygning i kontrollerat luftrum. En lag om att alla drönare som saluförs ska ha sådant inbyggt kanske vore bättre än strängare regler.
Jacob Boman 2017-08-13 20:42
Det hela är inte så komplicerat igentligen. Det system som tillverkaren DJI använder är att alla användare måste registrera sig och sen logga in varje gång man flyger. Låter man bli kan man inte flyga högre eller längre än 30 meter. Då finns möjligheten att spåra en speciell filmning av myndighete, i ett senare läge oavsett vad överträdelsen gäller. I deras firmware för dronarna och appen ingår data över alla flygplatser som näms som No Flight Zone och drönaren går inte ens att starta om man är i den cirkelformade zonen av flygplatsen. Är man i strax utanför varnas man att flyga mot den. Sker det ändå går frönaren ner till 10 meters höjd och hovrar där med möjligheten att vända och flyga ut ur den igen, när den når gränsen. Även områdena utanför har auto funktioner när det gäller maximall höjd som går i ett "trappstegs funktion" ju längre ifrån man kommer. Det är tekniskt möjligt att störa ut signalen mellan dron och kontroll, och något sånt borde kunnas införas runt flyplatser för mindre/billigare droner som inte använder gps.
Jacob Boman 2017-08-13 20:48
Certifikat och att kräva det är fullständigt meningslöst. Det är som att tro att bilister inte bryter mot lagen, bara för att dom har körkort. Det går alltid att följa eller bryta mot regler, och att ha eller inte ha ett certifikat påverkar knappast detta. Och antagligen är det bara dom ansvarsfulla som tar tar det och resten flyger ändå...
PMD 2017-08-13 21:45
Fungerar DJIs spärrar i Sverige? Cirkelformade delar av flygplatsers kontrollzoner är inte så värst vanliga i Sverige.
Sten-Åke Sändh 2017-08-04 10:14  
I ren glädje över det beslutet så tog det bara tre dagar innan en drönarflygare tvingade trafikledningen på Arlanda stoppa flygningarna där. (Meddelades idag 4/8 i morgonnyheterna SVT 1.)

Hur ska man få ihop det här, så folk kan fortsätta flyga sina drönare både privat och kommersiellt utan att störa befintliga skyddsområden och vitala samhällsfunktioner? För uppenbarligen så finns vissa luckor både i folks omdömen och kunskaper kring villkoren för drönarflygning.
PMD 2017-08-04 11:55
Det kommer förmodligen snart att bli tillåtet att flyga drönare i den perifera delen av en kontrollzon, och då behöver inte flygtrafiken stoppas så fort någon lyfter med en drönare från marken hemma i trädgården i trakten runt en flygplats, vilket reglerna kräver nu.
PeterWem 2017-08-04 15:57
Det gick snabbare än så faktiskt. Redan samma dag vid Bromma och någon vid F16 som filmat live för P4 och blev tagen av polis.
Sten-Åke Sändh 2017-08-06 14:12
Visst men eftersom folk uppenbarligen inte vet var gränserna går för skyddsområdena i sig så är det väl en lågoddsare att den perifera delen av skyddsområdenas utbredning inte heller är känd.
PMD 2017-08-06 15:50
Antagligen, men det hjälper en del om tornet inte behöver stoppa all trafik i hela kontrollzonen bara för att någon startar en drönare någonstans i zonen.
Sten-Åke Sändh 2017-08-08 17:59
I veckan var det dags igen på Arlanda med ett trafikstopp i en timma tydligen. Grabbarna samlar idogt poäng för kommande inskränkningar i regler för drönarflygning. Jag kommer inte bli det minsta förvånad den dag det händer.
luminousoctaves 2017-08-07 18:18  
PMD 2017-08-07 20:22
Det kommer att bli mycket bättre när reglerna ändras. Den där incidenten hade kanske inte lett till att flygtrafiken stoppades om de nya reglerna redan hade gällt.
Sten-Åke Sändh 2017-08-08 18:39
Visst men risken finns väl att det bara blir så att drönarflygarna flyttar sina aktiviteter ännu närmare drönarflygförbudszonernas kärna runt flygplatserna.

Jippee, nu får man flyga även där det förr var förbjudet utan att de kommer jaga en!
bentelkalb 2017-08-09 08:22
Fast den störtsta tillverkaren DJI lägger in flygförbudszoner i programvaran. Det kommer att låsa drönaren så det inte går att flyga där. Drönarna kommer också vara registrerade på personer. Detta är ett övergående problem.
Jacob Boman 2017-08-13 20:57  
Det hela är inte så komplicerat igentligen. Det system som tillverkaren DJI använder är att alla användare måste registrera sig och sen logga in varje gång man flyger. Låter man bli kan man inte flyga högre eller längre än 30 meter. Då finns möjligheten att spåra en speciell filmning av myndighete, i ett senare läge oavsett vad överträdelsen gäller. I deras firmware för dronarna och appen ingår data över alla flygplatser som näms som No Flight Zone och drönaren går inte ens att starta om man är i den cirkelformade zonen av flygplatsen. Är man i strax utanför varnas man att flyga mot den. Sker det ändå går frönaren ner till 10 meters höjd och hovrar där med möjligheten att vända och flyga ut ur den igen, när den når gränsen. Även områdena utanför har auto funktioner när det gäller maximall höjd som går i ett "trappstegs funktion" ju längre ifrån man kommer. Det är tekniskt möjligt att störa ut signalen mellan dron och kontroll, och något sånt borde kunnas införas runt flyplatser för mindre/billigare droner som inte använder gps. Det kommer ju aldrig fungera med förbud eller böter, eftersom överträdelserna får stora konsekvenser och man måste "lösa problemet" innan det är ett problem och inte försöka lösa det på lång sikkt efter det hänt.
nicotin 2017-08-15 18:55  
Suck nu stänger Arlanda luftrummet igen på grund av en ny incident när ska drönar folket fatta villa konsekvenser det medför att hålla på !?
PMD 2017-08-16 01:11
Just det här fallet hade förmodligen inte lett till ett stopp av flygtrafiken om de nya reglerna hade gällt.
annons

Merläsning

ANNONS