Annons

Proffsfoto

Se upp! Din kamera kan bli en olaglig övervakningskamera

Fotosidans jurist Catharina Ekdahl skriver i sin krönika om hur användandet av actionkameror, vindrutekameror och kameradrönare påverkas av Kammarrättens dom nyligen.

De senaste åren har fler och fler börjat använda actionkameror av olika slag. Det kan handla om kameran på skidhjälmen, downhill-cykeln, joggingbarnvagnen, skateboarden eller på annat redskap eller fordon för fartfylld sportaktivitet. Jämte dessa har vi en annan typ av kamera som numera har landat i många hem; kameradrönaren eller UAS:en. Om just den skrev jag en krönika för ett år sedan. En tredje variant av kamera är vindrutekameran. Den kallas i dagligt tal för ”dashcam” och är populär i Ryssland. Även i Sverige har intresset för den typen av kameror dragit igång. Anledningen är förstås möjligheten att kunna bevisa någon annans skuld eller ansvar i försäkringsärenden.

Om jag för en stund tillåter mig att bunta ihop dessa tre olika kameror till en kategori som jag kallar ”kameror som övervakar”, så är avsikten med den här krönikan att reda ut juridiken som gäller för den kategorin.

En del har hänt under det gångna året och den juridiska snaran för den här typen av kameror har börjat dras åt. Som flera säkert redan känner till har ett par olika ärenden hamnat i domstol där frågan om det handlar om kameraövervakning, och om det i så fall krävs tillstånd, ska avgöras.  Det finns även åtminstone ett mål som är inriktat specifikt på dashcam-fotografering, men det är i skrivande stund ännu inte avgjort. Eftersom lagen om kameraövervakning är en speciallagstiftning är det inte vår allmänna domstol som ska avgöra frågorna. Istället handlar det om ärenden för förvaltningsdomstolarna.

I det mest uppmärksammade drönarfallet handlar det om ett fotoföretag i Munka Ljungby som utför fotografering av trädgårdar på såväl privata tomter som större trädgårdsanläggningar. Köpare av bilderna är bland annat olika tidskrifter och leverantörer av trädgårdsredskap.

Allt började med att fotoföretaget införskaffade två typer av kameraförsedda drönare. De såg till att få tillstånd från Transportstyrelsen för själva flygningen och hade även koll på Försvarsmaktens granskningsrätt för flygtagna bilder. De insåg att de kanske också skulle behöva tillstånd från länsstyrelsen för fotograferingen över de trädgårdsanläggningar som allmänheten har tillträde till. Men, där tog det tvärstopp. Länsstyrelsen i Skåne ansåg att det inte handlade om den typen av övervakning som de kunde beviljas tillstånd för och avslog ansökan. I sin bedömning tog de bland annat hänsyn till den så kallade överviktsprincipen i kameraövervakningslagen. Enligt den ska tillstånd endast beviljas för övervakning som väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli kameraövervakad. Som exempel nämns övervakning som handlar om att förebygga, avslöja eller utreda brott. Eller kameraövervakning som kan innebära att olyckor förhindras.

Länsstyrelsens beslut överklagades till Förvaltningsrätten i Malmö. De kom i mitten av april fram till något helt annat. Resonemanget de förde handlade om att drönarens korta batterilängd inte kunde anses innebära att den uppfyllde lagens krav på att vara varaktigt uppsatt. Förvaltningsrättens besked var i princip att det därför var helt okej att fotografera med hjälp av en drönare utan tillstånd. Den aktuella domen överklagades omgående av Datainspektionen, tillsynsmyndigheten för kameraövervakningslagen.

Domen från nästa instans, Kammarrätten i Göteborg, kom i början av november. I likhet med Länsstyrelsen i Skåne ansåg Kammarrätten att fotografering med drönare innebär att den är varaktigt uppsatt enligt lagen om kameraövervakning. Men deras motivering var något annorlunda. De menade att kamerans förankring på drönaren i sig innebär att den är varaktigt uppsatt. De drog även slutsatsen att kameraförsedda drönare ska omfattas av Kameraövervakningslagen, eftersom det uttryckligen nämns i lagens förarbeten om fotospaning av Flygvapnets obemannade flygfarkoster. Fast för just den typen av fotografering gäller ett generellt undantag. Samtidigt nämns alltså fotografering med drönare och ska enligt Kammarrätten därför ses som bevis på att det ska omfattas av kameraövervakningslagen. Ja, ni förstås säkert andemeningen med detta resonemang.

Vad Kammarrätten sedan gör är att de ger Länsrätten bakläxa och skickar tillbaka ärendet till dem. För Länsrätten i Malmö har nämligen inte prövat om resten av kraven i kameraövervakningslagen är uppfyllda.

Det enda svar vi har fått handlar alltså om att fotografering med drönare ska anses varaktigt uppsatt i lagens mening, men om det kräver tillstånd enligt kameraövervakningslagen vet vi ännu inte.

Det återstår för oss att vänta på ny bedömning från Länsrätten. Detta samtidigt som Kammarrättens besked i frågan om varaktigt uppsatt kameraövervakning förstås bör kunna överklagas separat till Högsta förvaltningsdomstolen. Om det sedan sker är en annan femma. Under tiden kan nog de 1 200 tillstånd för professionell drönarfotografering som Transportstyrelsen hittills har beviljat nyttjas på det sätt som var tänkt.

Vad gäller då för resten av kategorin kameror som övervakar? Här skiljer Datainspektionen på kameror som är uppsatta och de som är handhållna. Uppsatta kameror är de som monteras fast på något sätt, troligen även om det bara är med en sugkopp på instrumentbrädan.  För dem gäller enligt Datainspektionen och i viss mån även lagens förarbeten att de omfattas av kameraövervakningslagens krav på tillstånd Detta om det inte sker på uteslutande privat område, betraktas som tillfälligt uppsatt eller om övervakning av allmänheten anses motiverad enligt överviktsprincipen som nämns ovan.

Handhållna kameror omfattas däremot inte av kameraövervakningslagen. Att den är handhållen innebär inte bara att man rent faktiskt håller kameran i händerna. Även en kroppsburen kamera anses vara handhållen. Så för fotografering av din sockerbitsstora kamera som fästs på jackan, kameran på din hjälm eller selfiepinnen krävs inget tillstånd från länsstyrelsen. För det handlar i vart fall inte om kameraövervakning enligt lagens mening. Sedan kan du ju hålla i bakhuvudet att fotografering med din handhållna mobil genom bilrutan antagligen faller under vårt tämligen nya förbud mot att använda mobiltelefonen under färd.

Av Catharina Ekdahl
Konsult i egna firman Ekdahls Juridik & Föreläsning


Läs tidigare krönikor

Panoramafrihetens baksida

Fotomarknaden är het och fotografen får en del av kakan

Vad är ett fotografi värt?

Rätten till sitt eget ansikte

Därför ska du inte önska dig en kameradrönare i julklapp!

Vem äger egentligen rätten till ett fotografi?

Fotografen och den personliga integritetenMagnus Fröderberg
Publicerad 2015-11-12. Läst av 7012 personer.
2015-11-12 12:28   Benganbus
Intressant artikel!
Med litet sk. sunt förnuft, eller respekt för andra människor,
så skulle många lagar och förbud nog inte behövas!
Å det gäller inte bara det här med drönare!
Men nu e det inte så!
Med förnuftet menar jag! ;)
2015-11-12 12:43   bentelkalb
Man kan ju också undra vart den svenska starka regleringsdriften kommer ifrån. Vi har verkligen ingen brist på regler i detta land, vi tillför även konstant nya, däremot har vi jävligt svårt att ta bort och förenkla regelverk.
Svar från froderberg   2015-11-12 12:53
Risken här är att företeelser som lagstiftaren aldrig tänkt sig förbjuda blir förbjudna eftersom ny teknik måste rätta sig efter gamla lagar. Datainspektionen borde kanske begära komplettering av lagen istället för att driva detta fall?

Att Sverige skulle ha en massa lagar och vars byråkratiskt är nog mest en dålig självbild. Det är värre i både Danmark och Norge, särskilt Norge. Men kulturen av att följa alla regler kanske är annorlunda här jämfört med i Sydeuropa (inser att jag riskerar att gå i fördomsfällan här).
Grevture   2015-11-12 16:14
Jag har arbetat i USA i flera år, och jämfört med dem är faktiskt vi svenskar ganska måttfulla när det gäller att reglera saker via lagar. Och helt fantastiska duktiga på att förenkla dem :-) Jag håller nog med Magnus om att det här att Sverige skulle vara ett regleringssamhälle är mest dålig självbild.
2015-11-12 12:57   knobloch
Så en liten actionkamera som kan fästas på pannband kan man alltså använda i bilen om man vill, istället för dashcam alltså?
Svar från froderberg   2015-11-12 13:02
Jepp. Men sen är det ju fråga om Polisen verkligen kommer att jaga bilister med vindrutekameror.
2015-11-12 13:48   Wolfgang
Det är egentligen inte så konstigt, när man vet att till och med brandkåren måste ha stillstånd från Länsstyrelsen att ha fasta kameror på brandbilen som skall förebygga vandalisering av bilen under en insats (vilket har hänt i Malmö).
Och då skall dessa kameror bara kunna täcka ett område 10 m runt brandbilen, och man får bara ha 2 st, fast det skulle behövas 4 st på bilen.
Denna bestämmelse tycker jag är mera egendomlig än Kammarrättens dom mot privatpersoners fasta kameror i drönare och bilen.
2015-11-12 14:32   zingiber
Gäller detta endast "övervakning" med hjälp av video-kameror? Vad händer annars med (stillbilds-)fotografering med stativ?
Svar från froderberg   2015-11-12 14:55
Samma för stillbild och video. Kan inte svara på vad som gäller för stativ, men kanske att det inte räknas som varaktigt uppsatt om man står bredvid. Det finns fall där åtelkameror anmälts.
2015-11-12 16:19   Acei
Så då får man inte ha en kamera monterad på ett stativ och ta en bild t.ex över Hötorget i Stockholm där det går hundratals människor ?
För den är då fast monterad på stativet och att jag fotar mot en folksamling.
Som sagt är det övervakning ?
Grevture   2015-11-12 17:00
Så vitt jag vet har de väl hittills fungerat så att så kameror på stativ är ok så länge du står där och trycker av. Det som däremot räknas som övervakning är när kameran står för sig själv och tar bilder, som till exempel (som Magnus nämnde strax ovan) åtelkameror.

Undrar om den här principen skulle vara tillämplig även för drönare? Säg att du bygger en tillräckligt stor drönare så den kan bära fotografen också så denne kan trycka av på plats, då skulle det sannolikt inte ses som övervakning. Fast då blir det i gengäld mycket svårare att få tillstånd att flyga farkosten (du måste ha pilotlicens).
Svar från froderberg   2015-11-12 17:04
Nej, det är inte troligt att det räknas som varaktig uppsättning utan som tillfällig. Men om du lämnar kameran och stativet en hel dag så kan det anses som övervakning. Det en naturfotograf har blivit dömd till 10 000 kr i böter för en uppsatt "åtelkamera" som skulle fånga för på bild.
zingiber   2015-11-12 19:57
Min kamera (och de flesta andra moderna kameror) har möjlighet till trådlös utlösning främst tänkt just för stativfoto. Hur långt ifrån får man då stå innan det blir övervakning - 1m eller kanske 10m? Samma sak med slutarfördröjning (med och utan automatisk smil-igenkänning)?

Jag tycker det verkar som datainspektionen snurrar in sig onödigt i detaljer kring sakförhållandena. Det måste vara enklare att få till stånd ett hållbart och rättvist regelverk genom att fokusera på VARFÖR snarare än HUR bildupptagningen sker? Så vitt jag vet beaktas uppsåt som en viktig aspekt i andra lagar.

Samma klavertramp gjordes i den nyligen uppdaterade TV-licenslagen, där man införde "teknikneutralitet" genom att definiera i praktiken all modern kommunikationsteknik som licenspliktig TV-mottagare. En verkligt teknikneutral lag hade istället byggt på nyttjandet av tjänsten och därmed varit helt oavhängig både existerande och framtida teknik.
Grevture   2015-11-12 20:12
Jag förstår vad du menar, med att lagstiftare ibland skapar underliga gränsdragningssituationer helt i onödan.

I just fallet med kameror på stativ tror jag inte det finns så mycket gråzon, det handlar helt enkelt om att så länge du är i närheten och styr, att du deltar i fotograferandet - sladd, direkt avtryck eller fördröjning spelar ingen egentlig roll - så är det ok. Det är du som tar bilder. Medan t.ex. däremot en åtelkamera utlöses (av en fotocell eller vad det nu är) utan att fotografen gör något för varje bild, då ser man det som övervakning. Vilket jag personligen inte ser som så konstigt.

Men, där den gränsdragningen däremot blir lite udda är just kameradrönaren - jag hade förstått deras dom om det rört drönare som automatiskt flög en förprogrammerad bana och tog bilder/videoklipp utan att en person deltar. Det blir som åtelkameran. Men så länge en fotograf styr att bilder tas och hur de tas från drönaren (genom att svänga själva drönaren) tycker jag att drönaren bara är ett slags kringflygande stativ. Inte mycket underligare än mastfotografering eller att hålla upp en kamera högt med ett enbensstativ och ta bilder med fjärrutlösare. Men där tycker uppenbarligen datainspektionen och en del jurister annorlunda än mig.
PMD   2015-11-13 01:19
Martin: för flygfoto från bemannat flygplan behövs inget tillstånd eller licens. Däremot finns det restriktioner gällande publicering av bilderna (precis som för bilder tagna med en drönare).

Detta sakernas tillstånd kan tyckas vara lite absurt. En fotograf som använder en drönare kan ta likartade bilder som en fotograf i ett bemannat flygplan.
Grevture   2015-11-13 01:24
Per: Precis min poäng. Om jag sitter i en helikopter och tar en bild över en plats är det inte övervakning. Men om jag står på marken på eller intill samma plats och tar exakt samma bild från en fjärrstyrd drönare är de plötsligt övervakning. För mig är det ologiskt och drönaren är för mig inte speciellt tekniskt annorlunda än att jag har kameran i andra änden på ett enbensstativ jag håller upp och tar bilden med en fjärrutläsare.
2015-11-13 13:32   Patrik.Tornkvist
Ska vi vara petiga är det inte absolut förbjudet att använda mobil eller annan utrustning då man kör bil - det är bara förbjudet att göra det på ett farligt sätt:
”Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter såsom användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning, endast om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet.”

Kan man bevisa att man kan fotografera med mobilen utan att det inverkar menligt på fordonets framförande så är det således ok.

Men jag tycker att flera trafikanter som vobblar omkring i trafiken pga mobil/GPS/stereo-pillande borde bötfällas eller skymfligen berövas sina körkort.

/Patrik
Ekdahls legal bones   2015-11-13 14:15
Det är bra att vara petig. Själv ville jag mest få till en "knorr" på krönikeslutet, men rätt ska var rätt. Tack för det Patrik! /Catharina
2015-11-16 10:36   Roland Stilleborn
Som vanligt när det gäller utveckling av nya produkter som innehåller "ny teknik" så ger man sig på tekniken i stället för att tillämpa den redan befintliga regleringen avseende personligt ansvar för vad du använder tekniken till.
Se i stället till att befintliga lagar anpassas till samhällsutvecklingen. Där borde Datainspektionen i stället ta ett ansvar för att komma med konstruktiva förslag till utveckling av regelverken, i stället för som nu gömma sig bakom sin "byråkratmask" och hindra produktutveckling och etablering av helt nya verksamheter och branscher.
En kamera som sitter monterad på en Drönare och som kan fjärrmanövreras (ta bilder, ändra inställningar) av "piloten" är ju inte annorlunda än fotografering med kameran monterad på ett stativ, men där kameran manövreras genom en trådlös fjärrkontroll i handen på fotografen.
Kan man förvänta sig nu att Datainspektionen utfärdar en föreskrift om hur långa (höga) kamerastativ får vara?
2015-12-06 00:30   FotogeniskOvik
För de som flyger slalom med små drönare genom skogen... med TV-sändare till VR glasögon så är det inte själva fotograferingen som är målet, utan att styra drönaren.

Det vore förödande om det skulle bli olagligt med drönare eller flygfoto.

Merläsning

Missnöjd med skrivaren - tar till släggan

Alla har vi nog känt oss hederligt förbannade någongång. Frilansfotografen Maria G Nilsson blev så pass förbannad på sin skrivare att hon slog sönder den med en slägga. Kolla in videon där Maria får utlopp för sin vrede. Läs mer... 36

Test: Zeiss Batis 135 mm f/2,8

Zeiss Batis är en serie AF-objektiv med Sony E-fattning. Vi har testat nya Batis 135 mm f/2,8 som imponerar. Läs mer... 7

TT köper bildbyrån IBL

TT Nyhetsbyrån växer genom att köpa den anrika bildbyrån IBL. Sedan 2015 ingår bildbyrån All Over Press i IBL. Efter köper blir det nya namnet TT Bild. Läs mer...

ON1 Photo RAW 2018 utmanar Lightroom

ON1 Photo RAW 2018 är tänkt som ett prisvärt alternativ till Adobe Lightroom Classic. Den här versionen är rejält omarbetad jämfört med tidigare versioner och fungerar med både OS X och Windows. Läs mer... 14

Sony inför serviceprogram för proffs

Sony utvidgar sitt serviceprogram för yrkesfotografer, Sony Imaging Pro Support, till att gälla större delen av Norden. Programmet erbjuder telefonsupport, låneutrustning vid service, sensorrengöring och fri transport. Läs mer... 7

Prov: Panasonic Lumix G9

Fotosidan har fått möjlighet att fotografera med nya Panasonic Lumix G9 i olika situationer under en hel dag. Slutsaten är att Lumix G9 är en vass konkurrent till Nikon D500, Olympus E-M1 Mark II och en kommande Canon Eos 7D Mark III. Läs mer... 6

Panasonic Lumix G9 kan ta 60 bilder/s

Panasonic introducerar en ny toppmodell som fokuserar mer på stillbildsfotografering än den andra toppmodellen GH5. Lumix G9 har en extra stor sökare, 6,5 stegs bildstabilisering och möjlighet att ta upp till 60 bilder per sekund med full upplösning. Läs mer... 17

Panasonics skarpaste Leica-objektiv hittills

Panasonic hävdar att deras nya tele, Leica DG Elmarit 200 mm f/2,8 Power OIS, är deras skarpaste objektiv hittills, sett över hela bildytan. En 1,4x telekonverter ingår i priset. Läs mer... 10

Fler objektiv från Hasselblad

Antalet objektiv till spegelfria Hasselblad X1D växer. Under 2018 kommer fem nya objektiv. Här är hela listan. Läs mer...

Proffsiga gluggar från Pentax

Pentax meddelade nyligen att de kommer att bli klara med två nya objektiv i den påkostade star-serien till under våren och sommaren 2018. Läs mer...

PROV: Sony A7R III och FE 24-105/4 G OSS

Fotosidan har provkört nya högupplösta Sony A7R III och den nya lätta normalzoomen FE 24-105mm f/4 G OSS. A7R III är lik sin föregångare till det yttre, men det är en på många sätt proffsigare kamera. Läs mer... 19

Två ljusstarka från Olympus med extra bokeh

Olympus utökar sitt utbud av objektiv med fast brännvidd och ljusstyrka f/1,2. M.Zuiko ED 17 mm f/1,2 PRO och ED 45 mm f/1,2 PRO har linselement som ger extra utsuddad bakgrundsoskärpa. Läs mer... 16

Sony A7R III är dubbelt så snabb

Sony A7R III har dubbelt så hög prestanda som föregångaren A7R II på en rad punkter, men behåller samma fina 42-megapixelsensor. Läs mer... 37

Sony satsar på supertele och ny zoom

För att ta sig in bland press-, sport- och naturfotografer utvecklar Sony ett 400 mmm f/2,8 supertele i G Master-serien. Sony lanserar också normalzoomen FE 24-105/4 G OSS. Läs mer... 7

Multiblitz åter i Sverige

Det tyska blixtmärket Multiblitz har fått en ny generalagent i Sverige. Multiblitz är det äldsta blixtmärket på marknaden och nästa år fyller de 70 år. Multiblitz är ett populärt märke bland skolfotografer. Läs mer...

TEST: Sigma 135/1,8 DG HSM Art

Plus Sigmas Art-serie har blivit synonym med hög kvalitet. Nya Sigma 135/1,8 Art är inget undantag. Objektivet är faktiskt bättre än bra med extremt hög optisk prestanda. Läs mer... 17

Profoto A1: Kraftfull speedlight anpassad för ljusformare

Det finns många tillverkare av kompakta kamerablixtar, speedlights, men få som gör blixtarna anpassade för att användas med ljusformare. Det har svenska Profoto tagit fasta på och utvecklat sin första kamerablixt: Profoto A1. Läs mer... 20

Phase One Trichromatic ger exaktare färger

Tillsammans med Sony har Phase One utvecklat ett färgfilter framför sensorn som ska ge mer exakta färger än tidigare filter. Det gör premiär i det nya bakstycket Phase One IQ3 100MP Trichromatic. Läs mer...

TTL-sändare för Fujifilm från Profoto

Profoto fortsätter utveckla sändare med TTL-blixtautomatik för fler märken. Sedan tidigare finns sändare för Canon, Nikon, Sony och Olympus. Nu kommer även en sändare som passar med Fujifilms TTL-system. Läs mer... 2

Fyra nya L-objektiv från Canon

Canon har uppdaterat sina L-zoomar de senaste åren. Nu är det dags att ersätta flera objektiv med fast brännvidd och addera några extra. Tre av objektiven är tilt/shift-makroobjektiv och det fjärde är ett kort ljusstarkt tele med bildstabilisering. Dessutom lanseras en ny makroblixt. Läs mer... 6