Rättsliga aspekter för gatufotografi

Produkter
(logga in för att koppla)

VargenW

Aktiv medlem
Idag hände följande: Jag var på stan (Gbg) för att fota lite. Åkte en Västtrafikbuss och där var två biljettkontrollanter. Det var inget problem, jag är en ganska ärlig typ. Men Jag fotade en av dem bara för att ha något att fota och då kom den andre fram och sa att jag inte fick göra det. Jag sa att detta var felaktigt med tanke på vad jag läst i den här tråden. De påstod att det ingick i det som de hade som instruktioner.
Det framgick inte om det var att fota på bussen/spårvagnen eller om det var att fota dem som de ansåg vara förbjudet.
Inget mer hände, men vad jag kan förstå var de fel ute. Eller?
 

velocio

Aktiv medlem
Bussen är inte en offentlig plats i den bemärkelsen, så tyvärr hade de rätt. Västtrafik (eller deras representanter) kan förbjuda fotografering ombord. En trist inställning från deras sida, men tillåten.
 

VargenW

Aktiv medlem
Tack för svaret! Men så här skriver Fröderberg:

Det finns inget automatiskt fotoförbud för privata lokaler eller privat mark.​
– I offentliga lokaler får du nästan alltid fota. Domstolar är i stort sett enda undantaget.​
– Den som äger lokaler eller representerar ägaren kan utfärda fotoförbud i en lokal, precis som de kan förbjuda glassätning. Ett sådant förbud gäller bara om det står en skylt eller om från att du blir informerad om det. Att bryta mot fotoförbudet innebär att du kan bli avhyst från platsen, men är inget som rör polisen.​

Så jag undrar om du har rätt.
 

froderberg

Aktiv medlem
Jag gör också tolkningen att en buss inte är allmän plats. Däremot är en busshållplats eller busstation det.

Offentliga platser i Sverige är enligt 1 kap. 2 § Ordningslagen:

  1. allmänna vägar,
  2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål,
  3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt
  4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik.
Men för att fotoförbudet ska gälla måste Västtrafik upplysa om det. Det kan ske med en skylt eller genom muntlig upplysning. Det är först när fotoförbud meddelas som förbudet råder. Det är alltså samma sak som att förbjuda glassätning.

Det borde åtminstone stå på Västtrafiks webbplats vad som gäller.
 

froderberg

Aktiv medlem
Här finns ett PDF-dokument för att söka fototillstånd. Jag noterar att Västtrafik gör samma lagtolkning som jag, dvs att fotografering är tillåten utomhus och inne på stationerna, men inte i fordonen.

 

PMD

Aktiv medlem
[Tillägg: Svar till inlägg #41 och #43. Fröderberg hann skriva två inlägg innan jag blev klar med mitt. :–) ]

I ett av Västtrafiks dokument står i punkt 9.4 att
"På Västtrafiks fordon har förare och kontrollanter eller annan personal rätt att förbjuda enskildas fotografering eller filmning. Rätten att införa förbud beror på att fordonen utgör privat område.
Merparten av Västtrafiks hållplatser utgör offentlig plats där var och en har rätt att fotografera eller filma.
"

Så kontrollanterna handlade enligt reglerna och de gjorde precis som Fröderberg skrev. När de hade informerat dig om att du inte fick fotografera så får du inte fortsätta. Om du hade fortsatt att fotografera hade kontrollanterna kunna säga åt dig att lämna busssen, och om du hade vägrat att göra det så kan de tillkalla polis för att avhysa dig. Ingen får radera bilder i en sådan situation (utom du själv förstås :). Varken bilder tagna innan du blev informerad om fotoförbudet eller bilder tagna efter att du blev informerad får raderas.
 
Senast ändrad:

Fredrikpersson

Aktiv medlem
Här finns ett PDF-dokument för att söka fototillstånd. Jag noterar att Västtrafik gör samma lagtolkning som jag, dvs att fotografering är tillåten utomhus och inne på stationerna, men inte i fordonen.

Tillstånd krävs inte för privat bruk enligt blanketten du länkar till. Om nu Lars tog bilder på bussen för privat bruk så kan man ifrågasätta biljettkontrollantens påstående.

Sedan kan väl i princip kontrollanten utförda fotoförbud direkt på plats även mot privatpersoner, men det är det väl tveksamt om de har fått fullmakt av Västtrafik att göra.

Edit: Kontrollanterna har fått fullmakt att förbjuda "enskildas fotografering" enligt dokumentet som Per länkade till. Utgångsläget är alltså att fotografering för privat bruk är tillåtet och kräver inte tillstånd i förhand, men kontrollanten har rätt att förbjuda också fotografering för privat bruk på plats i fordonet.
F
 
Senast ändrad:

PMD

Aktiv medlem
Idag hände följande: Jag var på stan (Gbg) för att fota lite. Åkte en Västtrafikbuss och där var två biljettkontrollanter. Det var inget problem, jag är en ganska ärlig typ. Men Jag fotade en av dem bara för att ha något att fota och då kom den andre fram och sa att jag inte fick göra det.
Jag gissar att du använde en "riktig" kamera och inte en mobiltelefon. Mobiltelefonkameror tycks inte vara lika farliga som riktiga kameror.

(Om det var en mobiltelefon så blir jag faktiskt lite förvånad).
 

VargenW

Aktiv medlem
Ja, det var en högst riktig kamera. ; ) Tack för många bra svar. Men har Fredrik Persson rätt när han säger att tillstånd inte behövs för "privat bruk"?
 

PMD

Aktiv medlem
Ja, det står så i blanketten som Fröderberg refererade till, men jag hittar inget sådant i det regeldokument som jag refererade till i inlägg #46.

Se citatet i #46. Det framgår klart att kontrollanter, förare och andra anställda hos Västtrafik ges rätten att stoppa fotografering ombord på fordonen.

Regeldokumentet som jag hänvisade till handlar framförallt om biljettkontroll och fick tydligen med en skrivning om fotografering av bara farten. Det vore intressant att se ett mer generellt dokument från Västtrafik om reglerna som passagerare har att hålla sig till.
 
Senast ändrad:

Canalog

Aktiv medlem
Vad gäller i Tyskland? Jag har för mig att det inte är tillåtet att fota människor på allmän plats där? Någon som vet?
Intressant fråga - men jag vet inte och skulle gärna få veta hur det ligger till - jag tror inte att det är förbud i Tyskland, har aldrig upplevt där att någon av mig slumpmässigt fotad person på plats har hävdat motsatsen (förutom en enda gång för ca 35 år sedan - jag kan berätta om det senare). Dom gånger jag har frågat vederbörande i förväg har jag hittills aldrig heller fått nej!

Däremot tror jag att reglerna är hårdare i Frankrike i det avseendet...men jag må ev ha fel!
/B
 

fotobollfoto

Aktiv medlem
När det gäller tåg, buss och tunnelbana är det så enkelt att det krävs biljett (giltigt färdbevis) för att vistas där. Det är precis som sport- och musikevenemang. Arrangören kan ställa upp krav avseende fotografering.

Men i butiker och gallerior saknas biljettkravet. Dessa måste vara öppna för allmänheten. Därför kan de inte heller ställa krav avseende fotografering.
 

Sven Blomquist

Aktiv medlem
Intressant fråga - men jag vet inte och skulle gärna få veta hur det ligger till - jag tror inte att det är förbud i Tyskland, har aldrig upplevt där att någon av mig slumpmässigt fotad person på plats har hävdat motsatsen (förutom en enda gång för ca 35 år sedan - jag kan berätta om det senare). Dom gånger jag har frågat vederbörande i förväg har jag hittills aldrig heller fått nej!

Däremot tror jag att reglerna är hårdare i Frankrike i det avseendet...men jag må ev ha fel!
/B
Jag vill minnas att jag för några år sedan läste här på FS att det inte är tillåtet att fota människor ute på gator och torg. Nu har jag varit i Berlin flera gånger och fotat allt o alla utan att någon reagerat så det borde vara ok!?
 

froderberg

Aktiv medlem
Jag vill minnas att jag för några år sedan läste här på FS att det inte är tillåtet att fota människor ute på gator och torg. Nu har jag varit i Berlin flera gånger och fotat allt o alla utan att någon reagerat så det borde vara ok!?
Teori och praktik skiljer sig ibland åt. Även i Frankrike är lagarna stränga, men i praktiken är det bara att plåta på.
 

PMD

Aktiv medlem
Teori och praktik skiljer sig ibland åt. Även i Frankrike är lagarna stränga, men i praktiken är det bara att plåta på.
Eller prata svenska. :–)

En gång för länge sen stod jag i Paris tunnelbana (utanför spärrarna) och med en kamera och väntade på att det skulle bli tomt på folk vid rulltrapporna. Just den tunnelbanestationen påminde väldigt mycket om en station som hade förekommit i filmen Subway (av Luc Besson), som jag tyckte mycket om, så jag ville ta en bild.

Efter en stund kom en vakt fram. Han var klädd i kostym så det var inte uppenbart att han var en vakt. Han kanske hörde till franska hemliga polisen? :–)

Han sa något om att jag inte fick fotografera (på franska förstås) som jag låtsades inte förstå. Jag svarade på svenska vilket gjorde att vakten gav upp.
 

Canalog

Aktiv medlem
För att fortsätta vara petnoga: Även icke offentligt konst får förekomma i bilderna, så längre som de inte är huvudmotivet.
Bäste Magnus!
Jag hade tänkt att gå ut och testa mina nya analoga Zeissobjektiv i de granna höstfärgerna genom att fota en rulle Portra 160 längs den ”konst-stig” som finns här uppe strax utanför Östersund...dvs ett tiotal stora konstverk uppställda permanent i en lövskogsmiljö, på en vandringsslinga på nån kilometer...

Finns det anledning att vara försiktig här för mig? Dvs att inte lägga ut mina bästa ”smygtagna” bilder på Fs osv och bilderna blir bra? INTE försöka sälja bilderna?
/B
 

Canalog

Aktiv medlem
Vad gäller i Tyskland? Jag har för mig att det inte är tillåtet att fota människor på allmän plats där? Någon som vet?
Som kuriosa, kan jag berätta en sak som en gång hände mig i Västtyskland....året ar sommaren 1985 eller 1986 tror jag.

Jag var på besök hos Thorsten & Ilse, mina goda (tyska) vänner i en liten stad vid kusten några mil söder om Kiel.

På lördagen så åkte vi in till stadens centrum för att jag skulle få se stan mm, och på typ "huvud-shopping-gatan" (gågatan, som var lång och rak, gick lixom i en svag nerförsbacke och sedan uppåt igen som man kan se på t ex Karl Johann i Oslo).

Jag stod där med min analoga Canon FTb och 35 mm FD-glugg, och blickade ut över den soliga affärsgatan med tämligen mycket folk och tog en vybild ner över gatan...men bara några sekunder senare kom det fram till mig en liten äldre skinntorr gubbe som ledde sin cykel, han var säkert sedan länge pensionär av åldern att döma, och var jätteilsken och skällde!

Han krävde att jag tog ur filmen ur kameran på ort & ställe och gav honom. På min riktigt goda tyska om jag får säga det själv, gjorde jag mitt allra bästa för att verbalt försvara mig, men han hade INTE gett sitt samtycke till att bli fotograferad! Jag nekade ihärdigt, han stod på sig (jag hade över huvud taget inte sett honom med cykeln i kamerasökaren) -

Han framhärdade envist och argt, och hotade med att kalla på polis...Min vän Thorsten (som då var lägre befäl på en motortorpedbåt till professionen), och som fanns någon bit bort, kom snabbt till min undsättning, och fick gubben efter ett tag att förstå att han var nog chanslös, och denne lommade sedan surt iväg med sin gamla cykel...

Han var nog en gammal nazist, med kanske inte alldeles fläckfritt förflutet...eller?? Vad tror ni?

Något liknande har aldrig förr eller senare hänt mig i Tyskland, trots att jag har vistats (och amatörfotat) i Tyskland många gånger både privat och i tjänsten.

Jag har inte kollat i mina bildarkiv, men jag torde kunna ha ett färgnegativ/papperskopia nånstans från tillfället...som jag kan scanna och kolla och se om jag hittar gubben med cykeln på min bild!

/B
 

Snapphane

Aktiv medlem
Bäste Magnus!
Jag hade tänkt att gå ut och testa mina nya analoga Zeissobjektiv i de granna höstfärgerna genom att fota en rulle Portra 160 längs den ”konst-stig” som finns här uppe strax utanför Östersund...dvs ett tiotal stora konstverk uppställda permanent i en lövskogsmiljö, på en vandringsslinga på nån kilometer...

Finns det anledning att vara försiktig här för mig? Dvs att inte lägga ut mina bästa ”smygtagna” bilder på Fs osv och bilderna blir bra? INTE försöka sälja bilderna?
/B
Kör på säger jag - är det i offentlig miljö och permanent placerade så har du även rätt att sälja bilderna. Skulle du satsa riktigt storskaligt kanske det blir ett rättsfall för att reda ut praxis kring lagen, men dit tänker jag att du inte planerar att hamna ;)
 

Elinchrom ELC 125 - ELC 500 studioblixtar