fotografering (och annat?) med ddarriga händer

Spetsbergen 76 Del V
Ska vi komma fram?

Efter en hastig glimt på läget i förra inlägget lämnade jag er vid Ebba-hytten, med konstaterandet att vi bestämt oss för att försöka nå Austfjorden tre mil norrut, via Hörbye-breen. Där vi var kunde vi se glaciären längst in i fjordbotten, med ett deltalandskap framför. Ja deltalandet såg vi ju inte där vi var, men kunde ana på kartan.

 

Vid stranden, en vy över fjorden, in mot glaciären därborta.  Strax utanför bildkanten till vänster ligger fjället Pyramiden och bortom det, samhället med samma namn, men skymt för oss.

 

Dalgången innanför oss är ganska så karg och arktiskt steril på sina håll

 

 

På andra ställen är det stenigt...

 

 

...medan det går att hitta blommor på andra platser.

 

 

 

Dagboken igen, lite fragment: 

"10 uppstigning ...16  avmarsch... 19-20 middag längst in i fjorden...

Vi ...bestämde oss för tur via Hörbybreen mot Austfjorden. Vi tog med packning för 7 dar. Första bäcken nära hyttan måste vadas. Drygt knädjupt. Nästa bäck, från glaciären i nästa dal var grundare. Mycket frostfenomen, kala ryggar, rut- och polygonmark, kvicksand, flytlera m.m. Fjällsippor vanliga.

Strax före glaciären, intill berget, stannade vi för middagspaus. Utsikt över Billefjorden, med mörkblått, troligen regnväder på andra sidan Isfjorden. Vi satt lugnt och skönt i lä. Vi åt levergryta med ris med extra ris"

Lugnt och skönt i lä.  Peter, Bosse och Ragnar. I bakgrunden Pyramiden.

 

Smöret håller sig i kylan.

 

"Beslöt oss för att fortsätta och inte tälta förrän vi kommit över glaciären. Mäktiga moräner, kanyons och sandformationer nedanför glaciären, trots lite vatten i vattendragen. Vi krysssade över sandtäckta isryggar och kvicksandområden upp mot glaciärporten som släppte ut en Oboy-liknande  ovadbar (med bekvämlighet) glaciärälv. Foto- och tittarrast vid glaciärporten. Ragnar bytte från påsk- till sommarfilm. Efter porten meandrade sig älven genom isen."

Men de bilderna är inte skannade ännu så nu får ni vänta på fortsättningen...

...medan vi tittar på kartan.

På katan har jag markerat Ebba-hyttan där vi startade och  Austfjorden, dit vi siktade. Avståndet fågelvägen mellan de blå prickarna är ungefär 3 mil. Frågetecknet visar att vi inte hade en aning om det var möjligt att ta sig fram. Kartan var inte noggrannare än så här, så den gav ju ingen detaljinformation.

Klockan ha blivit 21 och vi är vid moränerna framför glaciären. Och där blir vi till nästa inlägg .

 

 

Till första inlägget i berättelsen

Inlagt 2008-09-18 20:03 | Läst 9006 ggr. | Permalink


(visas ej)

Nämn en färg i den svenska flaggan?