Här kommer jag att redovisa lite funderingar och visa lite bilder från mina irrfärder i den blekingska myllan.

Expedition RAZORBILL 2009 - Dag 3

Dagen startade tidigt som vanligt här ute. Klockan halvfem var samtliga i expeditionen uppstigna och samtliga åt en stadig frukost och drack nytt gott kaffe.Vädret var som de senaste dagarna, det vill säga vind från NO och klart. Vi misstänkte att det skulle bli ytterligare en varm dag. Här ute blir det dock inte lika varmt som på fastlandet. Det skiljer ca 10 grader så här på försommaren. Anledningen är att havet fortfarande är kallt och kyler av luften.

Idag har det endast fångats fyra olika arter fåglar. Lövångare, ärtsångare, hussvala och sju stycken unga starar. Stararna flyger omkring på öarna här ute och söker föda och ibland dyker de ner i trädgården där vi har våra fångstnät. Vid sådana tillfällen kan man fånga fem-tio starar åt gången.

Några andra trevliga gynnare här ute är de fem olika groddjursarterna som finns här på Utklippan. Det olika arterna är grönfläckig-, strand- och vanlig padda. En groda finns här också, nämligen långbensgrodan samt den mindre vattensalamandern. Den grönfläckiga paddan som fortplantar sig i de olika hällkaren här ute är en sällsynt art. Den har av någon anledning funnit Utklippan som en bra plats att leva på. Man beräknar att det finns mellan 7-800 individer här ute. Ett problem med den stora mängden grönfläckiga paddor är att de hybridiserar med strandpaddan.


Strandpadda, eventuellt med inslag av grönfläckig padda

Långbensgrodan har just här ute funnit en mycket ovanlig miljö att leva i. Det normala är att de finns i hagmarker med små vattensamlingar, inte kala klippöar. 


Långbensgroda

Normalt under dagarna är groddjuren inaktiva, men ibland stöter man på dem när man rör sig på ön, även under dagen.

 

Inlagt 2009-06-28 22:35 | Läst 7104 ggr. | Permalink


(visas ej)

Hur mycket är tolv minus två?
Skriv svaret med bokstäver