Sten-Åke Sändh - Stenis Fotoblogg

Jag använder Fotosidans bloggar och portfolios i symbios främst för att det är ett bra och enkelt sätt att hålla ihop en fotorelaterad berättelses kontext och bilder på ett bra sätt. Portfolion i sig är inte optimal som jag ser det för att presentera själva berättelsen eller bakgrunden. Det är heller ingen naturlig plats att diskutera själva portfolions bilder. Jag hoppas att bloggformatet kan lösa det på ett bättre och mer naturligt sätt och jag hoppas att fler hittar till både berättelsernas bakgrunder och mina portfoliobilder via bloggarnas länkar. Eftersom jag tycker att all efterbehandling i RAW-konverterare i princip innebär en möjlighet till obegränsad förändring och att den inte kan verifieras utan en RAW-bild, så kan ni anse samtliga mina bilder som manipulerade. Mina bruntonade reprofotade dian är det absolut enligt Fotosidans definition och jag klonar gärna bort saker i mina bilder som jag inte vill ha där. Sten-Åke Sändh

Man kan ha mycket kul med QR-koder och bilder - även under Corona-tider

QR-koder, Stadsmuseets bilder och dokument plus FotoWare Fotoweb – a perfect match

Bakgrund

2009 blev jag anställd på Stockholms Stadsmuseum som IT-koordinator för att se till att det byggdes ett system som skulle göra det möjligt att publicera alla typer av museets digitala tillgångar på Internet på ett effektivt sätt. I det ingick även att effektivisera museets fotografers fotoprocesser i princip "från ax till limpa". Viktigast var kanske att göra sökning i alla museets olika materialtyper möjliga via ett enda sökgränssnitt - både internt och externt . Med det avsågs främst historiska bilder och bilder av museets föremål med den metadata som skapats under decennier, samt de bilder och dokument museets Kulturmiljöenhet ville publicera. Vid sidan av det ville museets bibliotekarier även publicera dokument och publikationer från den omfattande stockholmsforskningen som bedrivits genom åren. Av det skälet införskaffades ett s.k. DAM-system som dock behövde anpassas en del för att kunna hantera alla de olika typer av data museet satt på. FotoWare var vid denna tid inte riktigt ett fullfjädrat DAM-system som det är idag utan det var främst ett system anpassat för bilder och tidningars behov att hantera stora mängder bilder. Ett omfattande arbete med kravställningar hade genomförts innan jag kom dit.

När systemet började användas fullt ut 2013 tog det inte så lång tid innan vi upptäckte att QR eller s.k. Quick Response Codes skulle kunna vara till stor nytta och glädje i många sammanhang. Muséer är lärande organisationer som har stor betydelse för både skolor och folkbildning och som sådana är tillgänglighet central och QR-koder är just ett verktyg som man kan använda för att förpacka information på ett hyfsat lättillgängligt sätt som kan ge stora pedagogiska vinster i vissa sammanhang. En viktig möjlig till användning av dessa koder såg en del av oss i museets utställningar  (exv. ”vill du se flera relaterade föremål än de som ingår i utställningen, så skanna koden”) eller på museets eller Samfundet S:t Eriks skyltar på stan eller vid andra intressanta platser som på hus av allmänt intresse för allmänheten. Man kan exv. visa bilder på interiörer vid entrén, fast man inte har öppet etc. (se exv. bilderna från Oscarsteatern nedan). ”Skuggsidan-bilderna” nedan är ett exempel på hur man kan göra en tidigare utställnings bilder tillgängliga om man missat själva utställningen. Observera att det innefattar exv. även tryckt material (PDF:er) som affischer och foldrar som hört till utställningen om man vill.

Några förslag till användning

Följande exempel som är helt mina egna,  ger er förhoppningsvis en bra uppfattning om hur QR-koderna kan fungera ihop med Fotoware Fotoweb och Stockholms Digitala Stadsmuseum. Det är även min förhoppning om att ni kanske kan hitta en egen trevlig och givande användning av QR-koder i tipsrundor och vandringar vid tillfälle - och det även med era egna data och bilder. Observera att man kan baka in alla möjliga typer av data i dessa koder.  Mitt bästa tips är att kombinera en kod för position och en med en uppgift kopplad till en QR-kodsökning.

Tips! Koordinater för en plats får man enklast genom att trycka lite längre med fingertoppen på displayen när du har en Google Maps karta framme på displayen. Observera att formatet som visas är enligt USA-standard med decimalpunkt istället för komma. Formatet som används i QR Monkey kodgeneratorn ska se ut precis som nedanstående exempel från Google Maps:

59.403006   18.359613  (visar nordlig bredd och ostlig längd för Vaxholms fästning)

Med positionsdata i koderna borde man kunna få både unga och gamla att röra sig till Google Map och lite kartspårning. Med hjälp av ett antal positionskoder och en uppsättning uppgifter kopplade till sökningar borde man enkelt kunna skapa en "kulturvandring IRL" om man vill. Det är bara vår egen fantasi som sätter gränserna för det.

Hur kommer man igång?

Börja med att installera en QR-kod läsare i din telefon. Det finns massor att välja på i Play Butik (Android) eller I-store (I-phone) och det funkar säkert med vilken som men det kan vara bra om den har ett avgränsande fönster så att det går bra att fokusera på en kod i taget i detta dokument. Jag använder själv Android och QR & streckkodsläsare (svensk) från TeaCapps (gratis). Starta appen och skanna någon av testkoderna i dokumentet, så ser du ett urval bilder från Digitala Stadsmuseet i din telefons webbläsare som motsvarar den sökning som ligger inbäddad i QR-koden. Koderna skapar man f.ö. enkelt med gratisverktyg såsom QR Monkey.

OBS! Längst ner i denna blogg finner ni en "Lathund" som steg för steg visar er hur man skapar egna QR-koder.

Denna webbapplikation hittar ni här: https://www.qrcode-monkey.com/

Några exempel på hur koderna kan användas ihop med Digitala Stadsmuseet

Observera att Digitala Stadsmuseets material är strukturerat efter ett antal olika materialtyper. Varje materialtyp har sitt eget index och ligger under sin egen flik i webben. Man skiljer på historiska och andra allmänna bilder samt föremålsbilderna. Historiska och andra allmänna dokumentationsbilder administreras historiskt i en SQL-databas och föremålsbilderna ligger i en annan. Dokument och publikationer ligger även de i ett särskilt system med egen databas. Alla dessa system har helt skilda datascheman. Vid sidan av det finns en väldigt stor samling som kallas "Gråark" som fått sitt namn efter att man tidigare under den analoga eran klistrade upp framkallade bilder på dessa ark. Det kan röra sig om allt från ett par till åtta tio bilder med förklarande text under.

En sökning kommer ge ett svar med alla de dokument och bilder där aktuellt sökbegrepp matchar innehållet i något fält i de olika objekten, oavsett materialtyp. Antalet träffar visas per materialtyp. Träffarna nås under respektive flik.

 Slussen-bilder från 1940-talet   

Det här är ett exempel på material från indexet med historiska bilder

QR-kod med GPS-position

I denna QR-kodtyp matar man in latitud och longitud när man skapar den.

När man skannat koden och "öppnar webbsidan" så kommer man att hamna i Google Maps där positionen märkts ut med en röd markör. i det här fallet ska den hamna där Stadsmuseet ligger.

                                            

­Oscarsteatern (bilder tagna av Mattias Ek)         

Det här skulle kunna vara ett exempel på en QR-kod utanför en intressant byggnad.

Numera är de flesta byggnader stängda i centrala Stockholm, så ofta kan man inte komma in.

Då kan en sådan här kod vara fantastiskt bra för turister och andra intresserade

Bilderna är tagna av Mattias Ek som är en av museets nu aktiva fotografer

Årsta gård

Årsta är en gammal gård söder om Södermalm.

Årsta känner många från Widdings berättelser kring 1700-talet och "Årsta-frun".

Ett exempel med både historiska och nyare bilder

                                          

 

Riksintressen                             

Riksintressen är som det låter ett begrepp man använder om särskilt viktiga byggnader och miljöer ur bevarande synpunkt.

Skuggsidan-bilder   (bilder från en verklig SSM-utställning)

Det har är ett exempel på bilder från en utställning.

Kan med fördel även användas för att visa särskilt intresserade än mer material som en sorts fördjupning.

Notera att det både finns historiska bilder och föremålsbilder i detta sökresultat.

                                                 

 

Flygbilder över Stockholm                      

Det är något visst med gamla flygbilder.

Missa inte fliken "Mer" till höger där man kan se ett urval gamla "gråark" med flygbilder.

Välj "Särskilda samlingar (Gråark)

Göta landsväg

Detta är ett exempel på när en QR-kod kunde göra nytta på en infotavla på en intressant historisk plats.

Göta Landsväg är det gamla namnet på den väg som började vid Slussen och fortsatte mot söder och Götaland.

Rester av denna väg kan ännu ses på Årsta Gärde söder om Årstas södra bebyggelse.

                                            

Historiska porträtt (gråarkregistret)                                          

Porträtt intresserar många.

Denna sökning är intressant eftersom den ger svar i alla sju materialtyper Stadsmuseet publicerar.

Missa inte de tre som ligger under "Mer"-fliken där även Gråarks-porträtten finns.

Lennart af Petersens

Petersens är en av Stadsmuseets allra mest berömda fotografer.

Han har tagit mängder av historiska bilder som är ovärderliga idag genom att de förevigat äldre stadsmiljöer som numera är starkt förändrade eller helt har försvunnit. 

                

Dokument och Publikationer     

Denna sökning visar Dokument och Publikationer kring "Storkyrkan" 

Nästan alla sådana dokument lagras i Adobe PDF-format som idag är dokumentfilformatsstandard   

Föremål

Mitt sista exempel är en sökning på "brons".

Främst var jag intresserad av att hitta bronsföremål som registrerats i Föremålsdatabasen.

 

 

LATHUND ÖVER ARBETSFLÖDE FÖR QR-KODER

 

 Öppna Digitala Stadsmuseets webb: http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/

Klicka exv. på Historiska bilder och snäva av sökningen med Filter och välj 1890. Nu har du fått en URL-sökväg som ser ut som nedan:

 http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/archives/5021-Historiska-fotografier/?962=1890-talet&q=Slussen

 

Markera och kopiera sedan URL:en som visas i Digitala Stadsmuseet med Ctrl+C.

 Öppna även QR-kod generatorn QR Monkey som är en nätapplikation ni når på:

https://www.qrcode-monkey.com/

 

 

Klistra in URL:en i QR-generatorn i fältet ”Your URL”

Klicka på gröna knappen ”Create QR Code”. Nu visas aktuell QR Code i applikationen.

Testa sedan att koden fungerar med en QR-kodläsare. Har ni gjort rätt så kommer ni att hamna i Digitala Stadsmuseets webbapplikation och i den visas exv. i detta exempel ett urval av museets historiska bilder från Slussen från perioden 1890-talet.

 

Koden kan ni klippa ut med skärmklippverktyget direkt eller ladda ner med den blå knappen ”Download PNG”. Lycka till!

   

Sten-Åke Sändh

f.d. IT-samordnare och teknisk projektledare för Digitala Stadsmuseet

Postat 2020-05-17 01:21 | Läst 1874 ggr. | Permalink | Kommentarer (2) | Kommentera