Bara bilder

Ljus och färgsättning

Mycket kan sägas om ljus och färgsättning, själv ser jag mig ofta som purist, jag tycker om naturliga och svala färger och framför allt är jag inte så förtjust mot de stora ljusskärmar som börjar monteras upp lite varstans.

När jag tog en morgonpromenad i Globenområdet igår, så kunde jag inte avstå från att ta bilden nedan.

Postat 2016-11-26 07:03 | Permalink | Kommentarer (4) | Kommentera

Längst ner i huset

I morse när jag kom till kontoret vid 06.40, så gick jag först in och tog en bild i den del av Johanneshovs skans som finns kvar längst ner i huset.

Med anledning av den politiska oron i Europa och Krimkriget 1853–1856 när Frankrikes och Englands krigsfartyg seglade in i Östersjön för att bekämpa den ryska flottan, tillsattes 1856 en befästningskommitté med syfte att behandla försvarssituationen för Stockholm

Enligt tidens idéer om ett centralförsvar för Stockholm skulle 17 skansar ingå i den nordliga linjen och 25 i den södra. Den norra linjen var tänkt att sträcka sig från Karlberg i väst via nuvarande Bellevueparken till Värtahamnen i öst, och den södra linjen skulle gå från Liljeholmen i väst via Nybohov, Årsta, Johanneshov och Blåsut till Lilla Sickla i öst.

Kostnaden för hela projektet med försvarslinjer norr och söder om staden beräknades till sex miljoner riksdaler riksmynt.

Johanneshovs skans konstruerades av tidens store fortifikationsingenjör Johan af Kleen, vars befästningskonst var influerad av Tysklands fortifikationsbyggnader och hade sina rötter i centralförsvarets idéer. Redan under sommaren 1860 när arbetena var i full gång beslöt ståndsriksdagen att bygget skulle stoppas. Anledningen till att arbetena inställdes var dels att den typen av militära befästningar ansågs vara föråldrade, dels att medel saknades.

Postat 2016-11-24 09:25 | Permalink | Kommentarer (7) | Kommentera

Kvällsljus över fjärden

Svårt att tro att det låg 40 cm snö på marken för mindre än två veckor sedan.

Postat 2016-11-22 22:06 | Permalink | Kommentarer (3) | Kommentera

God morgon Stockholm

Staden är ljussatt inför Jul

Postat 2016-11-21 07:33 | Permalink | Kommentarer (0) | Kommentera

Möte på Skansen

Kvällsmöte gällande pågående projekt på Skansen.

Postat 2016-11-18 08:26 | Permalink | Kommentarer (2) | Kommentera