CITYSCAPES: BLOGGEN

Om Fotosidans grupp Cityscapes och mycket annat.

The night after the day before

Förmiddagens friska yr gick i eftermiddans bruna sörja över. Sen rann även den bort. Och det blev så här:

Drottninggatan, Norrköping, 29 mars 2023.

Postat 2023-03-30 10:54 | Läst 686 ggr. | Permalink | Kommentarer (11) | Kommentera

Så går förmiddagens friska yr i eftermiddans bruna sörja över

I morse yrde det vitt-vitt-vitt.

Mitt på dan börjar det vita sätta sig

Men säg den fröjd som varar beständigt. Gnistrande vita pudersnön blir en brun sörja.

Postat 2023-03-29 22:06 | Läst 517 ggr. | Permalink | Kommentarer (2) | Kommentera

Det här är inte mutor utan delaktighet och rättvisa

I går publicerade Folkbladet den här artikeln. Den bygger på min förra blogg här på Fotosidan. Bloggen utgick från bilden, jag såg en molngubbe som är arg på dessa sakramenskade snurror. Snurrorna står på Näsudden på Gotland. Grannarna får genom en frivillig överenskommelse del av intäkterna från elproduktionen och är med på noterna. 

Texten fick en hel del kommentarer, både ifrågasättande och mer instämmande.

Jag tog vara på kommentarerna och skrev artikeln. Stort tack alla ni som kommenterade!

Här är nya texten, inkl redaktionens rubrik och ingress:

Det här är inte mutor utan delaktighet och rättvisa.

Sen blir det upp till regering och riksdag att få fart på beslutsfattandet och få problemet med dessa sakramenskade snurror löst. Sophia Jarl får väl hjälpa till med att sätta tryck inom Moderaterna.

                                                                                                                            Debatt 25 mars 2023 09:51
                                                                                      Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

                                                                                                              -

Vindarna blåser fram och tillbaka om vindkraften. På riksplanet har Ebba Busch (KD) gjort en U-sväng. Innan valet ville hon stoppa "stålskogar med vindkraftverk". Nu är hon energiminister och konstaterar att landet behöver den elkraften. Här i Norrköping gick M och SD till val på att stoppa de vindkraftsprojekt som bl a Holmen AB ville genomföra för att trygga företagets elförsörjning. Eftersom företaget äger marken, är en stor arbetsgivare och ägs av en familj med Norrköpingsbakgrund var detta ett för mig oväntat ställningstagande. 

22 mars skrev kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M) en debattartikel i Folkbladet.

Där vidhåller hon vallöftet, det ska bli kommunalt veto mot etableringen. Men öppnar samtidigt för att om ersättningsfrågorna löses så kan det bli möjligt att lösa frågan.

En lösning är på gång. 

Förra regeringen tillsatte i april 2022 den så kallade incitamentsutredningen. Den fick två uppdrag. Det ena var att föreslå ett system för kompensation till lokalsamhällen och dem vars omgivning påtagligt påverkas av vindkraftsutbyggnad. Det andra var att lämna förslag för att stärka kommunernas incitament att medverka till utbyggd vindkraft. Och så skulle utredningen bedöma om kostnaderna skulle belasta staten eller verksamhetsutövarna. 

Det enklaste och bästa hade enligt min uppfattning varit att överföra pengarna från vindkraftverkens fastighetsskatt till kommunerna. Då hade kommunerna fått ett direkt ekonomiskt utbyte av den vindkraft som byggs ut. Och eftersom kommunerna annars skulle använda sitt veto till att stoppa vindkraftutbyggnaden skulle det ändå inte bli nya statliga intäkter. Men utredningen skulle i stället "säkerställa att förslagen inte påverkar skatteområdet". 

Den nya regeringen gav tilläggsdirektiv, att all finansiering ska komma från verksamhetsutövarna.

Det som läckt ut från utredningen verkar faktiskt ganska konstruktivt. Fastighetsskatten delas upp i två delar. Den nuvarande som går till staten fortsätter gå till staten. Ett tillägg går till berörd kommun. Det blir dyrare ström, dyrt för hushållen och sämre konkurrenskraft för svenska företag, men hellre dyrare ström än ingen ström.

Det kommer regler om s k bygdepeng. Vindkraftsbyggarna ska ge bidrag som kommer bygden till godo.

Då det gäller närboende är dagens regler svartvita. Ekonomisk ersättning förekommer inte. Om tillstånd ges får närboende tåla läget. Det känns inte rättvist.

Utredningen föreslår att detta ändras. Erfarenheterna från där detta ordnats på frivillig väg är goda. Om det porlar in några tusen i månaden till den fastighet man äger blir det lättare att stå ut med vindkraftverken. Det är inte bara frågor om smörjning eller till och med som det hävdas här och där "mutor" utan det handlar faktiskt om delaktighet och rättvisa. Och om man ändå inte gör det så är fastigheten lätt att sälja. Dessutom läggs förslag att den som ändå vill flytta ska kunna få huset inlöst av verksamhetsutövaren.

Utredningen skulle varit klar sista mars, men har fått ett kort anstånd och levererar sitt betänkande inom några veckor.

Sen blir det upp till regering och riksdag att få fart på beslutsfattandet och få problemet med dessa sakramenskade snurror löst. Sophia Jarl får väl hjälpa till med att sätta tryck inom Moderaterna.

                                                                                                    Måns Hagberg Arkitekt och samhällsbyggare
-
Och här är bilden:

Postat 2023-03-26 20:35 | Läst 617 ggr. | Permalink | Kommentarer (1) | Kommentera

Dessa sakramenskade snurror!

Näsudden, Gotland. Ett projekt där grannarna får del av intäkterna och är med på noterna.

På riksplanet har Ebba Busch (KD) gjort en U-sväng, från att vilja stoppa stålskogar med vindkraftverk till att konstatera att landet behöver den elkraften.

Här i Norrköping gick M och SD till val på att stoppa de vindkraftprojekt som bl a Holmen AB ville genomföra för att trygga företagets elförsörjning. Eftersom företaget äger marken, är en stor arbetsgivare och ägs av en familj med Norrköpingsbakgrund var detta ett för mig oväntat ställningstagande. Idag har kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M) i en debattartikel i och för sig vidhållit vallöftet, det blir kommunalt veto mot etableringen, men öppnat för att om ersättningsfrågorna löses så kan det bli möjligt att lösa frågan.

En lösning är på gång. Förra regeringen tillsatte den så kallade incitamentsutredningen i april 2022. Den har i huvudsak två uppdrag. Det ena uppdraget är att föreslå ett system för kompensation till lokalsamhällen och dem vars omgivning påtagligt påverkas av vindkraftsutbyggnad. Det andra uppdraget är att lämna förslag för att stärka kommunernas incitament att medverka till utbyggd vindkraft.

Redan då framkom att staten var girig på att behålla intäkterna från vindkraftens fastighetsskatt. Fel tyckte jag. Det enklaste och bästa hade varit att överföra dessa till kommunerna. Då hade kommunerna haft ett direkt ekonomiskt utbyte av den vindkraft som byggs ut. Och om de tillämpar sitt veto och säger nej blir det ändå inga nya statliga inkomster. Men icke, staten skulle ha pengarna!

Den nya regeringen gav tilläggsdirektiv, att all finansiering ska komma från verksamhetsutövarna.

Det som läckt ut från utredningen verkar faktiskt ganska konstruktivt. Fastighetsskatten delas upp i två delar. Den nuvarande som går till staten fortsätter gå till staten. Ett tillägg med 50 % som går till berörd kommun. Det blir dyrare ström, dyrt för hushållen och sämre konkurrenskraft för svenska företag, men hellre dyrare ström än ingen ström.

Det kommer regler om s k bygdepeng, att vindkraftbyggarna ska ge bidrag som kommer bygden till godo.

Närboende som idag blir utan ekonomisk ersättning eftersom etableringen klarar miljöreglerna ska kunna få ekonomisk ersättning. Det är som jag ser det nyckeln till framgång i relationsskapandet. En fastighet där det porlar in några tusen i månaden är lätt att stå ut med och lätt att sälja. Dessutom läggs förslag att den som ändå vill flytta ska kunna få den inlöst av verksamhetsutövaren.

Utredningen skulle varit klar sista mars,  men har fått ett kort anstånd och levererar sitt betänkande inom några veckor.

Sen blir det upp till regering och riksdag att få fart på beslutsfattandet och få problemet löst! Sophia Jarl får väl hjälpa till med att sätta tryck inom (M).

Postat 2023-03-21 11:58 | Läst 1036 ggr. | Permalink | Kommentarer (7) | Kommentera

135mm i disigt Fabrikslandskap

135mm räknas väl som tele eller kanske kort tele men täcker ändå in en del. Trevlig att ha som "walkaround lens" emellanåt. I går söndag hoppades jag på dimma som solen skulle bryta igenom men det var mest disigt här i Norrköping.

1. Louis De Geer Konsert & Kongress ligger i en f d pappersmaskinfabrik, scenhuset upptill i bild. Tilloppsrännan till ett vattenkraftverk i förgrunden.

2. Den Svenska Tanten

3. Nedanför gångbron. Ser du också en silhuett framför kryckan?

4. Smedjeholmen, en bomullsfabrik startad av familjen Wahren. Kontor sedan 1991.

5. Mot Holmentornet via en källartrappa

6. Slarvparkerad bil. Bilden manipulerad, registreringsnumret ändrat.

7. Porten genom Holmentornet - förr bara för dem som hade ärende till fabriksområdet, nu länk i en passage genom stan.

Postat 2023-03-20 09:22 | Läst 608 ggr. | Permalink | Kommentarer (3) | Kommentera
1 2 3 ... 4 Nästa