Om Fotosidans grupp Cityscapes och mycket annat.

Stadsväv V: Hoppsan, hur blev det så här?

En lucktomt bland många. Se bilden nedan. Kommunen hade köpt fastigheten där Chamberts möbelverkstad höll till, rivit husen och visste sen inte vad man ville utan grusade upp och gjorde P-platser. Det fanns en "av ålder bestående" plan från 1875. Den saknade dock egentligt innehåll. Byggnadsstadgan som kompletterade den av ålder bestående planen med en hel del konkreta bestämmelser om hushöjd mm hade upphört att gälla. Åren gick. Kommunen borde ha gjort en detaljplan, men icke. Jag är medskyldig, jobbade där några år men visste inte ens att det saknades aktuell plan.

Kring 2010, då nybyggnadstrycket var ganska lamt, fick ett företag möjlighet att köpa tomten. Dom ritade ett alldeles för högt hus, dubbelt mot grannhusen, men kommunen tyckte att det var bra att nåt byggdes och i och med att det skulle byggas så stort steg också markvärdet. Företaget hade tänkt sig bostadsrätter, men intresset var otillräckligt och projektet lades ner.

Sen gjorde fastighetsbolaget Magnentus AB entré. Inte oväntat ville de bygga lika högt. De var kommunen med på, men ansåg den här gången att bostäder inte var tillåtliga enligt den av ålder bestående stadsplanen.  Så Magnentus skiftade fokus till kontor. (Detta är vad som stod i tidningen. Realförhandlingarna kan ha gått annorlunda till.) 

Iallafall framgick att det nya huset skulle bryta av rejält mot omgivningen. Kanske ingen riksolycka, men dominera utan att det fanns något motiv utom kommunens och byggherrens önskan att bygga extra högt på just denna plats.

Bygglov meddelades, jag tror inte att någon överklagade, och Magnentus AB kunde börja bygga.

Kolla blogginlägget Stadsväv och följ bygget från början!

Inlagt 2021-02-25 21:50 | Läst 232 ggr. | Permalink


(visas ej)

Hur mycket är tolv minus två?
Skriv svaret med bokstäver
Kommunala kvarnar mal långsamt.