Susan Hanserkers foto

Om mina försök att fota framförallt hundar och natur, men också att försöka utveckla min kreativitet, teknik och mina bilder.

Var lägger ni kameran?

För något år sedan upptäckte jag den fantastiska Kaylee Greer. Såg bland annat en bild på en hund  tagen inifrån ett kylskåp. Tänkte att jag skulle vilja försöka göra något liknande. Så jag byggde ihop ett eget ”kylskåp” utan bakstycke. Använde två vita skivor jag använt till något tidigare fotoprojekt, glashyllor som jag lånade från ett av våra riktiga kylskåp, lite plastlister mm. Senare fick se en film där Kaylee visade hur hon tagit bilden inifrån deras riktiga kylskåp. Tanken hade inte slagit mig att det kunde vara ”på riktigt”. Så kan det gå när man får tunnelseende och rusar iväg utan att tänka klart, att man går över ån… Så fick jag idén att göra en liknande bild, men nu inifrån diskmaskinen. Denna gång placerade jag kamera och blixt inne i diskmaskinen. Hundarna gillar att agera fördisk-program så jag behövde inte precis anstränga mig för att få dem att ställa upp som modeller. Däremot tog det ganska många bilder innan jag lyckades få en bra vinkel på kameran, lagom mycket ljus från rätt håll och sedan en hyfsat skarp bild och helst med en rolig min på hunden också. Här är den bästa bilden för dagen. Jag hade kunnat hålla på en bra stund till för att försöka få en riktigt perfekt bild, men efter en timme eller så hade hundarna tröttnat på diskmaskinen. Eller så fanns det inget kvar att slicka av, eller så var de helt enkelt mätta. Får se om jag gör ett nytt försök någon dag. Och med facit i hand var det kanske bra att jag byggde ett falskt kylskåp förra året, för med mitt tempo hade nog all mat varit dålig om jag haft kylskåpsdörren öppen tills jag var klar. Å andra sidan hade nog bilderna blivit bättre om jag hade kommit på att lägga kameran i kylskåpet. Men det är ju en del av tjusningen, att lära sig och att utvecklas.

 

Where do you put your camera?

A few years ago I discovered the amazing Kaylee Greer. Saw, among other things, a picture of a dog taken from inside a refrigerator. Wanted to try to do something similar. So I built my own "refrigerator" without a back piece. I used two white boards I used for some previous photo project, glass shelves that I borrowed from one of our real refrigerators, some plastic ledges and some more stuff. Later I saw a movie where Kaylee showed how she took the picture from inside their real refrigerator. The idea had not struck me that it could be "for real". That´s what happens when I rush off without thinking clearly, I am crossing the river for water (Swedish adage, don´t know if you say so in English.)  Yesterday I got the idea to make a similar picture, but now from inside the dishwasher. This time I placed the camera and flash inside the dishwasher. The dogs like to act as pre-wash programs, so I didn't really have to make any effort to get them set up as models. However, it took quite a few pictures before I managed to get a good angle on the camera, good light from the right direction and a decent sharp picture and, preferably, with a funny face on the dog as well. Here is the best picture for the day. I could have kept on going for a good while to try to get a really perfect picture, but after an hour or so the dogs were tired of the dishwasher. Or there was nothing left to lick, or they were simply satisfied. Maybe I try again someday. And, when I think of it, maybe it was good that I built that fake refrigerator last year, because with my pace, probably all food would have been ruined if I had the refrigerator door open until I was done. On the other hand, the pictures would probably have been better if I had put the camera in the refrigerator. But that is part of the allure, to learn and to improve.

Spejja i diskmaskinen igår. / Spejja in the dishwasher yesterday.

Mizar i mitt egenbyggda kylskåp förra året. / Mizar in the "refridger" I built last year.

Och Alice. / And Alice.

Postat 2019-12-29 16:00 | Läst 650 ggr. | Permalink | Kommentarer (2) | Kommentera

Lite magi så här efter jul

Nästan två veckor kvar innan det är dags att gå tillbaka till vardagen och det finns äntligen tid att göra precis vad jag vill. Barnen är vuxna (eller i alla fall nästan, den yngsta blir 18 om några veckor) och självgående så länge det finns mat i kylen. Och maken har fullt upp med sina projekt. Så i morse var hundarna och jag och tränade. En riktig lyx att kunna träna i inomhushall när vintervädret är av den lerigare sorten. Så nu är de nöjda och jag kan ägna mig åt mina foton. Igår fick Mizar vara fotomodell igen. Det är också en lyx att få ha honom som modell. Min trogna, tålmodiga vän. Han kommer glatt när jag öppnar dörren till mitt kombinerade hund/foto-rum. Han älskar att vara där oavsett vad vi gör. (Faktum är att jag får koppla honom utanför rummet om jag ska fota någon annan hund, annars sätter han sig också mitt framför kameran.) Jag kan flytta blixtar och greja utan att han tröttnar. Han sitter snällt där jag satt honom och man kan flytta honom precis som man vill. Så det fick bli lite magi så här efter jul. Kanske inte perfekt, var svårt att få honom att titta ned i boken och jag hade svårt att få till belysningen, men jag blev i alla fall hyfsat nöjd med resultatet. Ytterkanten av filtens högar sida skulle väl ha varit i skugga. Kanske jag ordnar till det senare. Har några fler idéer som jag hoppas hinna testa innan det är dags för vardag igen.

A little magic after Christmas

Almost two more weeks of vacation before it´s time to go back to work and finally there´s time to do exactly what I want. The children are grown up (or at least almost, the youngest turns 18 in a few weeks) and manages as long as there´s food in the fridge. And my husband has projects of his own. So this morning the dogs and practiced obedience. A real luxury to be able to practice indoors when the winter weather is of the muddy kind. So now they are satisfied and I can devote myself to my photos. Yesterday Mizar got to be a photo model again. It is a luxury to have him as a model. My faithful, patient friend. He is so happy when I open the door to my combined dog / photo-studio. He loves to be there no matter what we do. (In fact, I have to leash him if I shall photograph another dog, otherwise he'll sit in front of the camera.) I can move around the flashes and stuff without him getting tired. He sits nicely where I sat him and I can move him just as I want. So I decided to make some magic. It´s not perfect, it was hard to get him to look down at the book and I had a hard time placing the flashes, but I am pretty satisfied with the result. The outer edge of the blanket's right side should probably have been in shadow. Maybe I'll fix it later. I have a few more ideas that I hope to test within it's time for everyday life again.

Postat 2019-12-27 15:15 | Läst 596 ggr. | Permalink | Kommentarer (1) | Kommentera

God Jul!

Jag tog den enkla vägen med årets julkort. (Dottern fick dock jobba lite med att ta bort pinglor och volanger och tova fast ull i rätt färg på de hastigt inköpta renhorns-diademen.) Och så lite snö i photoshop. Passade på att lägga på lite snö på bilden med Mizar och halsduken också. Några paket kvar att slå in sedan ska vi göra jul på riktigt, bara vila oss, spela spel, fota och träna hund. God Jul!

I took the easy way out with this year's Christmas card. (However, my daughter had to work a bit to remove the bells and ribbons and to wrap wool in the right color on the hastily purchased reindeer horn diadem.) And then we added some snow in photoshop. I added some snow on the photo of Mizar with the scarf too. I have some Christmas presents to wrap then it´s all Christmas for me. Just rest, play games, photograph and practice obedience with the dogs. Merry Christmas!

Postat 2019-12-23 19:34 | Läst 633 ggr. | Permalink | Kommentarer (1) | Kommentera

Saknar både tålamod och inspiration

Det blev en grå vinyl också. Upptäckte att jag behövde lite mer prylar för att hänga upp den på ett bra sätt. Men otålig som man är vill man ju testa sina nya grejer på en gång. Hade inte tålamod att vänta så jag försökte hänga upp den provisoriskt. Gick ju inget vidare (vilket jag ju egentligen hade misstänkt) vilket resulterade i att den trillade ned och skrapade upp ett par fula märken i väggen. Nu skulle jag ju egentligen vilja måla om det rummet då färgen inte är optimal för fotografering (lila). Men det är det rum som är mest nyligen ommålat och egentligen snyggt (eller det var i alla fall det för en vecka sedan) så det finns ett par andra som står före på att-göra-listan.

Men nu har i alla fall grejerna kommit så idag har bakgrunden kommit upp på väggen. Så det blev lite provfoto. Tror det kan bli ganska bra när man fått öva lite.

Så är det hög tid att ta itu med årets julfoto. Ett par dagar kvar, kort om tid och ingen inspiration. Inga idéer som känns möjliga att genomföra på så kort tid. Provade stoppa hundarna i en jättestor tomteluva vi gjorde till förra julen. Tänkte att man kanske kunde tända en lykta i Photoshop och trolla fram lite magi. Krävs ju då att man får hundarna att titta på lyktan och se lite trollbundna ut. Inget jag lyckades med så där på direkten. Får se om jag orkar få till det så pass bra i imorgon att det är värt att försöka klura ut hur man ska få lyktan bra i photoshop eller om man ska försöka koncentrera sig på att få allt annat klart till jul istället.

 

It bought a gray vinyl backdrop too. Discovered that I needed some more things to hang it up properly. But impatient as I am, I wanted to take some test photos at once. Didn’t have the patience to wait so I tried to hang it up provisionally. It didn´t work out (which I suspected), and it resulted in that the backdrop fell down and scraped up some ugly marks in the wall. However I would really like to paint that room as the color is not optimal for photography (purple). But it is the room that is most recently repainted and quite good looking (or at least it was a week ago) and there are a few others that are on the to-do list.

But now at least I´ve got the things I needed so today the backdrop is up on the wall. So I took some photos. Think it can get pretty good once I've got some practice.

So it's high time to deal with this year's Christmas photo. Only a few days left, short on time and no inspiration. No ideas that feel possible to implement in such a short time. Tried to put the dogs in a huge “Santa cloak” we made last Christmas. I thought maybe I could light a lantern in Photoshop and conjure up some magic. But for that I need to get the dogs to look at the lantern and look a little enchanted. Nothing I managed to do today. Let's see if I can make it so good tomorrow that it is worth trying to figure out how to get the lantern good in photoshop or if I should try to concentrate on getting everything ready for Christmas instead.

Postat 2019-12-21 22:47 | Läst 617 ggr. | Permalink | Kommentarer (2) | Kommentera

Efter i tidsplanen

Eller, det kräver ju att man någonstans har en planering som man kan ligga efter…

Två veckor kvar till jul och jag har knappt börjat fundera på årets julfoto. Förra året la jag kanske ned lite väl mycket arbete och i år har jag knappt några idéer. Funderar på någon variant av ”De tre musketörerna” medan gamelman fortfarande finns med oss (blir ju inte riktigt samma sak med bara två musketörer) men jag får inte riktigt ihop konceptet.

Råkade klippa Spejja lite för kort så hon ser ut som en mus. (Tur att vi inte ska stå i rasmontern på Stora Stockholm Hundmässa i år.) Man kan ju fundera på varför i hela fridens namn man köper en ”klipp-ras” om man gillar att fota hundar, vill att de ser ras-typiska ut på bild och är kass på att hantera en sax.) Årets julfoto-tema får kanske bli ”Mössens julafton”, allt jag behöver göra är att runda av öronen lite och lägga till en svans i Photoshop.

Upptäckte att min hemsida har flest besökare från USA (inte för att det är så många, men ändå) så jag provar att skriva inläggen på engelska också. Om inte annat får jag ju träna på det.

 

Behind the schedule

Or maybe not, since I don´t have a schedule it´s not possible to be behind.

Two weeks until Christmas and I have no ideas for a Christmas-photo. Last year I put in a lot of work but this year I hardly have any ideas. Maybe “The tree musketeers” while the “old man” is still with us (it would be kind of weird with only two musketeers) but I can´t get the concept together.

I happened to cut Spejjas fur too short so now she looks like a mouse. (A good thing is that I haven´t planed for any exhibitions.) Sometimes I wonder why I chose a breed that needs grooming when I like to take photos, want the dog to look right in the photos and am crappy with the scissors. Maybe the theme for Christmas-photo this year will be “The mices Christmas Eve” (Swedish Christmas song). All I have to do is shorten her ears and give har a tail in Photoshop.

Spejja i sin nya frisyr - Spejja looking like a mouse

Förra årets jul-foto-projekt - Last years Christmas photos

Postat 2019-12-10 18:05 | Läst 697 ggr. | Permalink | Kommentarer (2) | Kommentera
1 2 Nästa