.k.

Att formulera sig i ord är ett sätt att tänka - att fotografera ett sätt att se

Håkan Nesser och varför vi fotograferar

Jag tycker mycket om att läsa Håkan Nesser. Han är en bra berättare med intressanta historier, men framför allt gillar jag hans filosofiska funderingar som han smyger in i sina böcker. Ofta i form av referenser till, som jag uppfattar det, påhittade författare, diktare och filosofer.

I "Flugan och evigheten" finns ett citat från från en bok skriven av en Mordecai Singh som på något sätt sätter ord på det jag känner när jag själv håller på med fotografi.

"Att betrakta världen är den mest oförvitliga av människornas verksamheter. Ty världens mångfald, mening och skönhet finns inte i världen, ej heller hos betraktaren, utan blott i mötet mellan dess båda.

När människan betraktar världen, går hon utanför sitt jag och blir identisk med sin upplevelse. Hon befrias från jagets tyngd, som annars strävar efter att dra ner henne och kväva henne i hennes eget väsen.

Därför är det människans bjudande plikt att möjliggöra detta möte, att betrakta världen. För världens skull och för hennes egen."

Betraktandet av världen kan ju göras från så många håll och på många olika sätt. Här är några av mina egna perspektiv.

Bild 1:  Stanna upp och betrakta det vackra runt om kring oss precis som det är.

 

Bild 2: Betrakta dina medmänniskor när de betraktar världen.

 

IKEA cut-out - 1

Bild 3: Undersök hur dina sinnen och dina verktyg fungerar när du betraktar världen.

Ha det bra och kom ihåg - betrakta världen!

Kurt

Postat 2011-01-22 18:22 | Läst 7701 ggr. | Permalink | Kommentarer (0) | Kommentera