Om Fotosidans grupp Cityscapes och mycket annat.

Bengt O.H. Johansson

En för Sveriges och även utländska stadsmiljöer viktig person, Bengt O.H. Johansson, gick bort på långfredagen. Det tog mig hårt. Vi träffades då han, Sören Thurell och Fredrik von Platen anordnade utställningen "Staden i Retur" i Stockholm 1969. Jag hjälpte till på ett hörn. Fotograferna  Kenneth Gustavsson och Anders Petersen visade bilder från nedgångna kvarter som med dåtidens synsätt bara skulle bort. Men tack vare enveten opinionsbildning fick en hel del av Stockholm ändå stå kvar.
Oavlåtligt verksam på många fronter blev Bengt OH chef för Arkitekturmuséet, länsantikvarie i Kalmar och Stockholm, verksam i ledningen för Riksantikvarieämbetet, professor i Kulturvård i Göteborg  och ordförande i Kulturarv utan gränser med internationell verksamhet. Han hade en speciell förmåga att hitta konstruktiva lösningar i svåra bebyggelsekonflikter.
Här i Norrköping är han bemärkt för att ha skrivit en avhandling och en ny bok om arkitekten Carl Bergsten. Han hjälpte till att ge Norrköping Stadsmiljörådets erkännande för omvandlingen av Industrilandskapet. Han arbetade för Samfundet St Erik och Byggnadsvårdsföreningen och jobbade in i det sista för högre kvalitet i Stockholms byggande.                     
Hans Den stora stadsomvandlingen - erfarenheter från ett kulturmord, Arbetsgruppen för arkitektur och formgivning, Regeringskansliet, Stockholm 1997 blev ett senkommet erkännande från högsta nivå riktat till dem som var emot rivningsraseriet.

Inlagt 2021-04-10 19:33 | Läst 190 ggr. | Permalink


(visas ej)

Vad heter Disneyfiguren Kalle A*** i efternamn?