Om Fotosidans grupp Cityscapes och mycket annat.

Toxisk chock

Numera vanlig ventilation innebär att filtrerad och eventuellt förvärmd uteluft blåses in i lokalerna och lika mycket evakueras med fläktar i frånluftssystemet. Om allt sköts perfekt funkar det bra för dom som tål draget och inte störs av fläktljudet.

Om det inte sköts perfekt uppstår problem. Redan första metern efter luftintaget kan vara belamrad med t ex döda duvor. Om filtren inte byts som dom ska byggs där upp en mängd organiskt material. Då ventilationen stängs av, t ex över helgen i ett kontor, uppstår stor biologisk aktivitet i filtren. Måndag morgon då fläktarna startas  kan det bli en toxisk chock när ämnesomsättnings- och nedbrytningsprodukter med mera pumpas vidare ut i systemet.

Vad som händer om systemet varit avstängt sen mars 2020 vill jag inte spekulera i.

Nåt liknande gäller frånluftssidan. Byggherren ska låta dokumentera flödena och skicka in resultatet till byggnadsnämnden. I ett fall kring 1990 stod det identiska siffror på börvärdena (d v s beräknat flöde) och uppmätta värden på de dokument byggnadsnämnden fick in.  Vi på stadsarkitektkontoret undrade om detta var resultatet av en overkligt bra injustering eller helt enkelt fusk, att dom inte mätt som dom skulle.  Jag flyttade in i det huset för cirka femton år sen. Det var nästan noll drag i badrumsventilen. Detta fast både de insända uppgifterna i samband med bygget och den vart tredje år återkommande OVK (Obligatoriska Ventilations Kontrollen) visat exakt rätt värde. Det visade det sig att  frånluftssystemet sög ut luft från ledningsschaktet i stället för från badrummet. Hyresgästerna hade fått dras med dålig luft i 15 år. 

 Fortsättning följer!

Bilden visar ett tämligen okej luftintag. Det är placerat på en bilfri gård. Intaget är nätat så att fåglar och troligen inte heller råttor kommer igenom. Ändå är den luft som kommer in i min lägenhet från det här intaget sämre än då jag vädrar med öppet fönster.

Inlagt 2021-06-09 08:16 | Läst 652 ggr. | Permalink


(visas ej)

Hur många stjärnor ser du här? * * *
Skriv svaret med bokstäver