Jag fotograferar livet runt mig och det jag ser på min väg. Dokumentarisk/reportage - dagboksnoteringar - blogg photos - kommentarer - berättelser - upplevelser.

Danske Bloggen / Fotoförbud.

Förlåt jag tar i den svenska debatten på detta område, men jag tror att det gäller mer eller mindre samma regler. Annars måste det komma - EU :-)
Ni får det på dansk den här gången, eftersom mitt svenska ordförrådet inte räcker så långt på detta ämne.

Ifølge straffelovens § 264 er det lovligt at fotografere på frit tilgængelige steder, hvor offenligheden har adgang. Selvom man har lovlig adgang til et privat område er det ikke ensbetydende med at man har ret til at fotografere her. Den der har ret til at disponere over området kan stille betingelser for fotograferingen.

Det er forbudt at fotografere personer der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted (§ 264 a). Hvis fotografen står på et frit tilgængeligt sted, må han godt fotografere bygninger eller ting som ikke står på et frit tilgængeligt sted, men ikke personer samme sted, hvis de vurderes som hovedmotivet. De må gerne indgå som en del af billedet.

Når det gælder fotografering af børn på frit tilgængelige steder, kræves der ikke samtykke. Det vigtige her er, at det ikke må være under krænkende omstændigheder. Man må godt fotograferer en dreng der scorer et mål i lilleputkampen. En skole eller anden institution kan opstille regler for fotografering, typisk i samarbejde med forældrene. Her igen - hvis der laves et billede fra en skolegård eller et luciaoptog og der ikke fokuseres på et enkelt barn - kan det næppe kaldes krænkende.

Det var i meget komprimeret form nogle regler om hvad man må FOTOGRAFERE. Noget helt andet er så hvilke billeder man må OFFENTLIGGØRE - og her tænker jeg primært på internettet.

Der er ikke regler for offentliggørelse af billeder uden personer. Et billede af personer - lagt ud på nettet betragtes som en elektronisk behandling af personoplysninger. Her gælder persondataloven og der skelnes mellem portrætbilleder og situationsbilleder. Portrætbilleder kræver samtykke af den afbillede. Situationsbilleder fra f.eks. gaden, sportsbegivenheder eller forlystelseparker må offentliggøres uden samtykke. Det er ikke tilladt at offentliggøre billeder af genkendelige personer i krænkende (intime, trafikulykker eller lignende)  situationer, ansatte på arbejde i private eller offenlige virksomheder, kunder i forretninger, banker o.s.v. eller besøgende på barer, natklubber eller diskoteker.

(fritt formulerad från Kilde: Danmarks Medie- og Journalisthøjskole).

Porträtt fotograferade lagligt är tillåtet att offentliggöras i tidskrifter, tidningar och utställningar. Här gäller Personuppgiftslagen inte, men naturligtvis de allmänna etiska regler och straffrätt.

Nu fanns det inget "utrymme" för fotot, men det kan komma senare.
m.v.h. Erik / DK


Inlagt 2013-12-17 00:27 | Läst 3430 ggr. | Permalink


(visas ej)

Hur många stjärnor ser du här? * * *
Skriv svaret med bokstäver
En välgörande klarhet! Själv bor jag i British Columbia, Canada. Här diskuterar vi just nu i vår lokala fotoklubb vilka regler som egentligen gäller. Det visar sig att det är lagligt lite oklart här. Vanligtvis uppstår inte klarhet i en sådan här fråga förrän en domstol har prövat ett pilotfall. Det är typiskt för den engelska lagstiftningstraditionen. Jag, som kommer från Sverige, är ovan vid det. Man känner sig osäker på vad som egentligen gäller.
Svar från Erik Madsen 2013-12-17 13:48
Du har helt rätt om domstolsbeslut och det kan också vara upp till de olika omständigheterna. Det har inte heller blivit lättare efter 11 September, terroristhot och pedofili.
Min huvudpoäng är vad du måste o inte må på Internet, där det finns helt andra regler - åtminstone i Danmark.
Hej Erik,

Det verkar som att Danmark har mycket restriktivare lagar än Sverige. Flera saker i dina exempel skiljer. Det är t ex tillåtet i Sverige att stå på allmän plats och fotografera personer på privat område där fotografering inte är tillåten. Du kan även fotografera i t ex en butik där fotografering inte är tillåten, men måste vara beredd att sluta fotografera om en representant för butiken ber dig att sluta. Däremot kan de inte kräva att du raderar bilderna. Inte heller ordningsvakt eller polis kan beordra dig att radera bilderna.

Vad gäller publicering behöver man i Sverige inte den avporträtterade personens samtycke för publicering. Att publicera en bild på någon lyder inte under personuppgiftslagen, däremot får man inte publicera kränkande bilder eller använda bilder på personer i reklam och marknadsföringssyfte utan samtycke.

Titta gärna på denna intervju med Stefan Ohlson och Göran Segeholm för reglerna som gäller i Sverige. Den är visserligen fyra år gammal, men den nya fotolagen rör dold fotografering i privata utrymmen så den förändrar inte grundprincipen.

/Patrik