Att formulera sig i ord är ett sätt att tänka - att fotografera ett sätt att se