"Hjärtats tankar & funderingar"

Mail från en politiker...

 

Jag har tidigare berättat att jag inte haft någon inkomst/bidrag sedan maj 2010 och har kämpat med bland annat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialkontoret, Psykiatrin och olika läkare för att få en möjlighet att kunna försörja mig med mera.

När detta inte gått vägen har jag vänt mig till regeringen för att få hjälp.

Jag skrev ett mail till Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson och här är svaret jag fick: 


 

Hej Camilla!

Tack för ditt brev. Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson har bett mig att svara dig.

Jag förstår av det du skriver i ditt brev att du känner oro inför din situation, vilket jag beklagar. Varken Socialdepartementet, regeringen eller enskilda statsråd har emellertid någon möjlighet att kommentera eller ingripa i enskilda ärenden eftersom detta skulle kunna innebära ministerstyre vilket är förbjudet enligt grundlagen. Endast Försäkringskassan och de berörda myndigheterna kan lämna förklaringar till sina beslut. De tillhandahåller också information om hur man kan överklaga deras beslut.

När Alliansregeringen tillträdde hösten 2006 var sjukförsäkringen i stort behov av förändring eftersom den hade kommit att användas för syften som den inte var avsedd för. Människor förtidspensionerades emot sin egen vilja och ställdes utanför arbetslivet utan något stöd för att komma tillbaka. Under en lång tid förtidspensionerades så många som 140 personer om dagen och mycket få personer kom någonsin tillbaka från förtidspension till arbetsmarknaden. Skälet var att någon rehabilitering eller jobbförberedande insatser inte sattes in. I bästa fall omprövades arbetsförmågan varje, vartannat eller vart tredje år.

Utgångspunkten för den sjukförsäkringsreform som har genomförts var att ersätta den tidigare passiva sjukförsäkringen med en sjukförsäkring som värnar de som är sjuka och samtidigt erbjuder hjälp och stöd tillbaka till arbetet för de som orkar och kan. Som en del av denna ambition har den tidsbegränsade sjukersättningen från och med 1 juli 2008 avskaffats. Den som fått tidsbegränsad sjukersättning innan juli 2008 får behålla denna för den tid som redan beslutats och därefter i ytterligare perioder om högst 18 månader. Tidsbegränsad sjukersättning kan i inget fall utbetalas för tid efter december 2012.

Mot bakgrund av sjukförsäkringsreformen når vissa personer en bortre tidsgräns för sin tidsbegränsade sjukersättning från och med januari 2010. Regeringen har därför infört ett särskilt arbetsmarknadspolitiskt introduktionsprogram som syftar till att ge stöd till den som länge har varit sjukskriven att hitta och ta tillvara förutsättningar för utveckling mot arbete och egen försörjning. Under tiden som en person deltar i introduktionsprogrammet utbetalas aktivitetsstöd.

Om man har en sjukpenninggrundande inkomst kan man ansöka om sjukpenning tre månader från det att den tidsbegränsade sjukersättningen har upphört. Den som har en stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan kan ansöka om sjukersättning. För en del kan det istället finnas behov av ytterligare insatser hos Arbetsförmedlingen. Regeringen följer noggrant utvecklingen för att se om det finns särskilda behov av rehabilitering eller andra insatser som kan bli aktuella för dessa personer.

Eftersom det länge har varit och fortfarande kan vara svårt att få en anställning om man under en lång tid har varit sjuk eller arbetslös har regeringen infört så kallade särskilda nystartsjobb som innebär att arbetsgivarens kostnader för att anställa en person som tidigare varit långtidssjukskriven halveras. Regeringen har också ökat antalet lönebidragsplatser. Syftet är att ge ökade möjligheter för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma tillbaka till arbetslivet. Självfallet är det också viktigt att var och en får ett individuellt anpassat stöd från Arbetsförmedlingen.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samverkar för att förhindra att personer hamnar i en situation där de inte bedöms berättigade till någon ersättningsform och ”hamnar mellan stolarna”. För att säkerställa ett väl fungerande samarbete har myndigheterna på regeringens uppdrag upprättat en nationell handlingsplan  för stöd till den enskildes återgång i arbete. Syftet är att underlätta övergången från sjukförsäkringen till att söka ett nytt arbete, samtidigt som människor ska få det stöd de behöver. Enligt handlingsplanen ska en gemensam beredningsgrupp anordna kontaktmöte efter 90 dagars sjukskrivning, överlämningsmöte vid nej till sjukpenning eller sjuk- och aktivitetsersättning och ett avstämningsmöte för att klargöra arbetsförmågan.

För den som trots dessa insatser inte bedöms vara berättigad till ersättning från varken Försäkringskassan eller genom Arbetsförmedlingen finns möjlighet att ansöka om försörjningsstöd från socialtjänsten i hemkommunen. Biståndet från socialtjänsten är samhällets yttersta skyddsnät och kan användas i de fall den enskilde inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt.

Under de närmaste tre åren satsar regeringen 17 miljarder på att hjälpa långtidssjukskrivna tillbaka till ett arbete. Det är av största vikt att så många personer som möjligt ges förutsättningar att komma tillbaka, framför allt för deras eget välbefinnande, men även för att bibehålla välfärden.

Stora förändringar likt sjukförsäkringsreformen kan emellertid leda till att enskilda drabbas av orimliga och icke avsedda konsekvenser. Regeringen följer därför utvecklingen i detta avseende och ser för närvarande över om regelverken och deras tillämpning har fått icke avsedda konsekvenser för enskilda individer.

I arbetet med att se över regelverken och deras tillämpning har socialförsäkringsministern betonat några delar som särskilt prioriterade. Bland dessa kan nämnas situationen för de som uppburit tidsbegränsad sjukersättning enligt övergångsbestämmelserna men saknar sjukpenninggrundande inkomst, formerna kring övergången mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och det långsiktiga förtroendet för de myndigheter som förvaltar våra gemensamma trygghetssystem.

Tack än en gång för att du tog dig tid att skriva.

Stockholm i december 2010

Med vänliga hälsningar

Medarbetare i Ulf Kristerssons politiska stab


 

Nu är det bara media som återstår... 

Kram Milla

 


Inlagt 2010-12-29 11:13 | Läst 4850 ggr. | Permalink

Fotosidan uppskattar att du diskuterar våra artiklar. Håll en god ton och håll dig till ämnet för ett bra debattklimat.

(visas ej)

Vad heter Disneyfiguren Kalle A*** i efternamn?
Orkar inte ens läsa igenom hela brevet, som ju inte är skrivet till dig utan är ett standardsvar som printas ut till alla som kontaktar regeringen i frågan. Känner igen papegojan redan i de första styckena: istället för att ta ansvar för konsekvenserna av den egna politiken skyller man på den tidigare regeringen, därtill med bedrägliga argument och lögnaktig statistik.

Kontakta "Aktionsgruppen för de sjukförsäkrades rätt" om du inte redan har gjort det: http://www.havsornen.ys.se/manifestation/

Kontakta även Alliansfritt Sverige, de vill ha in uppgifter från folk i din situation: http://www.alliansfrittsverige.nu/search/label/Sjukf%C3%B6rs%C3%A4kring
Svar från Trullan 2010-12-29 12:12
Jo, så är det väl...
Jag blev bara glad att NÅGON hörde av sig, att jag fick ett svar överhuvudtaget.
Men jag svarade att jag inte fick någon hjälp och att problemet kvarstår ;o)
Stort TACK Björn för länkarna Du bifogade, jag blev jätteglad för dem!!!
Mvh Milla
Glömde ju nätverket Resurs: http://resurs.ning.com/
Svar från Trullan 2010-12-29 12:13
Satt just och bölade till "Tänd ett Ljus"
som de spelar på denna hemsida... ;o)
/Milla
Vilket svamelbrev du fick.... ! man blir ju mörkrädd minst sagt
Svar från Trullan 2010-12-29 12:13
Det är sant.
Tack för Ditt inlägg Pia! :o)
Kram Milla
Jag läste igenom hela brevet och jag fick samma uppfattning som Björn Billing
att det var ett standard brev som vederbörande plockat fram ur nån låda å stoppat på posten . Och jag kan ju förstå att vederbörande inte kan hjälpa just dig men han/hon hade ju i alla fall kunnat skrivit ett kortare men mer personligt brev istället för det där ord klyveriet som stog i brevet . Pröva dom tipsen som Björn gav det kan ju inte bli sämre för i mina ögon så ju fler som "bråkar" ju större är ju chansen att det händer något
Må best nu vännen
Mvh Affe
Svar från Trullan 2010-12-29 12:14
Ja, det hade varit en mycket bättre idé Affe,
ett kortare men mer personligt mail.
Inte lätt att må bra när man inte har några pengar... :o(
Mvh Milla
Hej Camilla!
Rätt roligt brev du fick. Jag menar den logiska kullerbytta han gör...
Han hänvisar till risken för ministerstyre, Ja, va då! Det är väl för tusingen ministrar som styr försäkringskassan. Ministerdirektiven är nog så klara.
Jag torr också på Björns förslag...
Hälsningar GustafE
Svar från Trullan 2010-12-29 12:38
Tack för Ditt inlägg Gustaf :o)
Mvh Milla
Varje gång man läser ett brev av den här sorten uppkommer en stor klump i magen... "Nej, de har inte förstått den här gången heller...!" Jag sitter i en sits liknande din, men orkar jobba halvtid. Men det finns ingen acceptans för det i moderaternas arbetarsamhälle! Här ska vi alla arbeta fullt och minsann bidra!
Solidaritet... Från var och en efter förmåga till var och en efter behov.. Det är något de borde läsa på om!
Men ta Björns tips på allvar ett stort LYCKA TILL!

Kram, J
Svar från Trullan 2010-12-29 14:29
Visst är det för jävligt rent ut sagt!
Tack för Dina stöttande rader Jenny!
Hoppas det löser sig för Dig också... :o)
Kram Milla
Ett namnlost standardsvar...sorgligt
Hettte han bara medarbetare?

Helena
Svar från Trullan 2010-12-29 17:22
Jag skrev inte ut namnet medvetet.
Det var en hon ;o)
Kram Milla
Du Camilla, det där var en trist läsning och samtidigt ett helt väntat svar.
Vilket nys att det var många som tidigare var "tvångssjukskrivna´" eller hade sjukbiidrag mot sin vilja. Visst förekom det, men inte alls i den omfattning som det är nu med folk helt utanför systemet. Vad trött jag blir.
Leta rätt på en intresseorganisation för att vara aktiv där som en påtryckningsgrupp.
Hur går det med din medicinering? Jag håller tummarna för att det går bra och att det ska kunna vara en väg för dig att ta dig ur ditt svåra läge.
Vänligen
Nonno
Svar från Trullan 2010-12-30 09:56
Hej Nonno!
Tack för Ditt inlägg :o)
Jag kämpar på med medicinen.
Har kommit upp i halva min rekommenderade dos.
Skall höja lite till på lördag. Hade fyra dagar som var ett rent helvete,
men sedan dess har det lugnat ned sig (peppar, peppar). Är dock rädd
för att träffa folk och har slutat med nästan allt som jag gjorde innan jag
började med medicin... Hoppas det går över.
Sköt om Dig!
Vänligen Milla
Jag kan ju inte mer än hålla med övriga... ett standardsvar som inte gav dig någon som helst hjälp eller stöd! Inget personligt i det över huvudtaget! Man blir ju både arg o frustrerad!
Lycka till med media, har själv använt mig av det o då helt plötsligt löste sig saken (förvisso inte mot FK men vår kommun som var minst lika hårdnackad).
Massor av stödkramar från mig iaf <3
Svar från Trullan 2010-12-31 10:46
Hej Lena!
Ja, tyvärr är det väl så.
Jag skall ta itu med det här med media.
Skönt att det löste sig för Dig med Kommunen! :o)
Tack för stödkramarna :o)
Kram Milla