Kommer främst att handla om naturfotografering, fågelskådning samt fototeknik

Rödstrupig piplärka utan röd strupe

Jag har under flera års tid försökt få en bild på Rödstrupig piplärka. Störst chans har man där jag bor i mitten på september då kulmen på höstflytten passerar.  Det finns även chansen på våren men då har fåglarna bråttom till häckningsplatsen i norr och stannar inte och rastar några längre stunder.
En svårighet på hösten är att den röda färgen på strupen har försvunnit vilket gör den svår att skilja från den mycket vanligare Ängspiplärkan. Min plan var att lära mig kunna identifiera fågeln på dess läte först och främst. Jag valde att åka ut till Hornborgasjön för att leta i mitten på september 2014.
Det var en sommarvarm och solig dag så det var väldigt behagligt att promenera ut till sjön från parkeringen.Redan en bra bit innan jag kom fram till sjön så tyckte jag mig höra dess läte. För att bli säker så spelade jag upp lätet. Fågeln reagerade genom att börja flyga runt mig så då var det ingen tvekan längre.Jag fick både flygbilder samt fina bilder när den satt i en buske och på en stolpe.

Rödstrupiga lärkan när den flög runt mig

Rödstrupiga lärkan när den satt i busken

Rödstrupiga lärkan när den satte sig på en stolpe

Bild på Ängspiplärka (som jämförelse) tagen vid ett annat tillfälle

Inlagt 2015-01-04 19:02 | Läst 1981 ggr. | Permalink