FOTOGRAFISKA DAGBOKSFRAGMENT

Äntligen lite rotation


Snapshot längs stigen, med lätta steg. Enäjärvi, Björneborg 30.8.2018. Foto: Håkan Eklund. Nr 242/365.

Efter två månaders "arttorka" lyckade jag idag få två nya för året (= 121 hittills): tuvsnäppa och dubbelbeckasin. Den förstnämnda är en verklig rarietet, en nordamerikansk vadare som jag nog sett "over there" (Pectoral Sandpiper), men ny art för mig i Finland. Den har väl setts ca 120 gånger i landet; lätt att artbestämma med sitt streckade bröstfält som formar en spets mot buken.

Alldeles intill i dyn ett flertal enkelbeckasiner och en ensam dubbelbeckasin. Den senare har jag aldrig sett så bra som nu, en art som man med lite tur kan stöta upp ur strandängar och annan vegetation. Sällan ser man den helt exponerad bland andra vadare.

Kunde också njuta av två lärkfalkar, den ena årsunge, som jagade i närheten. Dessutom en mängd storvadare (gluttsnäppa, svartsnäppa, brushanar), snatteränder och annat kul. En brun kärrhökhona kom nära förbi.

Jag försökte inte ens fotografera dessa fåglar, de blir ju aldrig bra i hårt ljus från en observationsplattform. "Knäppte" istället en ekorre i granskogen med 60 mm makro ...

Inlagt 2018-08-30 17:55 | Läst 2347 ggr. | Permalink
Varför visas en annan bild på den "allmänna sidan"? Det är ju denna som jag laddade ner, som dagens bild.
- hawk