Med leriga skor

FOTOGRAFISKA DAGBOKSFRAGMENT

I arktisk arkipelag


Tillbringade veckan ute på Valsörarnas fågelstation ute i Kvarken där det var arktiskt värre. Is- och snövallar längs havssidan, kalla nordostliga vindar som höll flyttningen på sparlåga.

Men ändå så mäktigt med tystnaden, mäktiga isvidder och en del överraskningar: en dag passerade fyra vackra blå kärrhök hannar, några flyttande fjällvråkar varje dag, en stenfalk, en kungsörn, två hornugglor i skymningen, en havsutter på isen, en solande vikare - och så vidare. De flest fåglar hade vi vid matningen utanför stationshuset: 23 olika arter (inkl. en blå kärrhök som försökte fånga en tätting).

Från Tuorelaskatan 11 april 2023. Foto: Håkan Eklund. Bild nr 101/365.

Postat 2023-04-16 15:58 | Läst 2108 ggr. | Permalink | Kommentarer (0) | Kommentera

Aldrig mer


Hösten och vintern 1939 - 40 stod vi ensamma, när grannen i öster försökte ta oss. ALDRIG mer!

Här undertecknar Finlands utrikesminister Haavisto (från partiet De gröna) det dokument som gör oss till Natos 31:a medlem. Inte en dag för tidigt att tillhöra en västlig försvarsallians - efter decennier av balansgång med opålitliga grannar i öst.

Fotograferat ur Yle ettans direktutsändning på teve under eftermiddagen, från högtidligheterna vid Natos HQ i Bryssel. 4.4.2023.

Postat 2023-04-04 16:39 | Läst 2314 ggr. | Permalink | Kommentarer (4) | Kommentera